İktidarların beden politikası ve başörtülü kadın


22.1.2019 - Bu Yazı 1071 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Başörtülü toplumsal yaşam hakkına sahip olabilmek için ömrünü harcamış kadınlardan birisiyim. Dolayısıyla başörtülerini çıkarıp toplumsal görünürlüklerini değiştiren kadınlar hakkında ne düşündüğüm yolunda çokça soruyla muhatap olmanın getirdiği bir zorunlu yazı bu.

Muktedirlerin ve iktidarcıkların (makro ve mikro iktidarlar) beden politikasıyla başı dertte olanların estirdiği meydan okuma rüzgarı hakim gündeme. Dayatılan bir normdan dayatılan diğer norma geçişin öyküsü, bir anlamda. En çok kadın bedenleriyle görünürlük kazanıp siyasal, toplumsal, kültürel çatışmaların aracı kılınan giyim-kuşam kısmında asılı kaldık, biyo politik tasarımların. İdamdan kürtaja her alanda yürütülen beden politikası toplum tasarımı aracı ama biz kıyafette, kılda tüyde takılıyız hâlâ. Hayatı her anlamda kuşatıp bireyi, farklı toplumsal kesimleri, kıyafetiyle sembolleştirerek politikasını toplumsallaştıran, bu yolla ideolojisini sürdürülebilir kılan iktidarlar, yeni bir şey değil. Salt bizim ülkemize özgü olmadığı gibi.

#1yearchallenge etiketiyle değişim süreçlerini fotoğraflarla belgeleyerek toplumsal beden algısına meydan okuyan kadınların sosyal medya paylaşımları üzerine çok yazılıp konuşulsa da hâlâ söylenecek şeyler var. Öncelikle herkese “bi susun” demek isterim. Kopan vaveylaya bir yazıyla katılırken herkesin susmasını istemek komik fıkraları andırsa bile. Başörtülü toplumsal yaşam hakkına sahip olabilmek için ömrünü harcamış kadınlardan birisiyim. Dolayısıyla başörtülerini çıkarıp toplumsal görünürlüklerini değiştiren kadınlar hakkında ne düşündüğüm yolunda çokça soruyla muhatap olmanın getirdiği bir zorunlu yazı bu.

Başörtülü olmanın da, başı açık olmanın da öncelikle kadın bedenleri üzerindeki iktidarların beden politikasını sembolize ettiğini görmek gerektiğini düşünüyorum. Hani başörtüsü siyasi sembol sayılır kimilerince, karşı kutup için de modern norm olarak dayatılan başı açık olma hali siyasi semboldür. İkisi de yanlış değil. Her ikisi de farklı iktidar öbeklerinin yürüttüğü farklı beden politikalarını sembolize eder. Beden politikası kavramı ve bu konudaki akademik çalışmalar yeni olsa da modern öncesi geleneksel yaşam ve yönetim politikalarının da aynı yöntemlerle toplumları kontrol altında tuttukları bilinir.

Batı’da tek parça kıyafet dayatılan kadınların elbiseden döpiyese ve oradan bikiniye varan iki parça giysi macerası hayli uzun mesela. Toplum geneli için dayatılan, erkek kadın herkesin etkilendiği toplumsal aidiyeti, kimliği kıyafetinde taşıma mecburiyeti getiren baskılar da herkesin malumu. Pek çok Avrupa ülkesinde belli dönemlerde Yahudilere mavi pabuç giyme mecburiyeti getirilmesi gibi. Bizde de farklı değil. Toplumsal aidiyetler, imparatorluk bünyesinde kıyafetlerle kimlik kartı, niteliği kazanırdı. Gölge oyununda, kıyafetleriyle ayırt edilen ve aidiyetleriyle isimlendirilen karakterleri hatırlamak bile yeter bunun için. Bireyin değil ait olunan cemaatin önemi vardı o zamanlar iktidar için ve toplumu kontrol kolaylığı yaratırdı. Serpuşlar ve pabuçlardı aidiyetin sembolü. Sarı çizmeli Mehmet Ağa deyimi, taşralı Türkleri kast eden bir söz olarak bu beden politikasının ürünü. Şehirlerdeki Ermeni, Rum, Yahudi, Müslüman (o dönemlerde Türk ismi kırsala mahsustu) kadınların her birinin giysileri farklı özellikleriyle cemaatlerini ve dolayısıyla devletin toplumu denetleme aracı olan beden politikasını sembolize eder.

Aydınlanma’yla birlikte değişmeye başladı kıyafetin kartvizit niteliği. Modern ulus devlet sürecinde vatandaş potasında eritilmek istenen etnik, dini, kültürel aidiyetlerin görünmez kılınması elzemdi. Ve tek tip kıyafet devletlerin beden politikasına hizmet etti. Cumhuriyetten önce başlamıştı, Osmanlı’da fraklar, smokinler, jaketataylar. Potur ve şalvar yerine pantolon, çarşaf yerine ferace modası da büyük şehirlerde yerini mantolara bırakmıştı. Kültürel alışverişin sembollerinden birisi üstelik ferace-manto dönüşümü. 18’inci yüzyılda Osmanlı kadınının giydiği feracenin Fransa’da gördüğü rağbetle doğmuştu 19’uncu yüzyıl Avrupa’sında manto modası. Sonraları “asri kadın kıyafeti” olarak Batı modasından alınan manto, ferace yerine giyilir oldu. Kaçınılmaz kültürel etkileşimle ve modayla iktidarların beden politikası arasındaki ilişki de mühim mesele. Konumuz itibariyle başörtüsüne dönecek olursak bu süreçte çağ dışı ilan edildiğini hatırlarız. Kadınlar için başı açık olmanın, modern norm olarak dünyanın her yerinde kopyalanan modernleşme süreçleriyle dayatıldığını anlamak da zor değil.

Tıpkı bugünkü challenge akımı gibi modern dayatma karşısında bir meydan okumaydı, başörtülü kadınların özgürlük hareketi de. Özelde devletlerin ama daha çok küresel modernite olgusunun yarattığı “toplumsal beden algısı” karşısında bedeli mukabili bir meydan okuma. Kuşkusuz dinin hayli geriletildiği akıl çağı karşısında inançların yeniden siyasallaşması süreciyle de paralel olarak. Dolayısıyla siyasal İslam’ın sembolü olarak görüldü/kullanıldı. Dini ideolojiye dönüştüren bu akımın muktedirleri için de öznenin/kadının kontrolü anlamını taşıyordu başörtüsü. Kadınlar için modernin çemberi yarma, kuşatılmışlıktan kurtularak kamusalın parçası olabilme anlamı taşısa da.

Modern, dayatmacı, tek tipçi iktidara göre siyasal İslam’ın sembolüydü başörtüsü. Başörtülü kadınların çoğu içinse dindar kimliğini gizleme gereği duymadan modern olunabileceğinin sembolüydü ki onun için annelerimizin örtme biçiminden farklıydık. Siyasal İslam’ın egemenlerine göre İslam toplumlarını diri tutmanın, moderne/Batı’ya karşı Müslümanların ezilmişlikten kurtulup şahlanışının sembolüydü. Bin dört yüz yıllık bir medeniyetin olumlu olumsuz açılardan her yükünü kadına saran bir beden politikasıydı. Örtünmenin biçiminden, başörtüsünü tamamlayan kıyafet modellerine, kadının haline tavrına hatta gideceği/gidemeyeceği yerlere kadar belirleyen cendereye dönüştü zamanla. Özellikle siyasal İslamın bir kolu olan Milli Görüş çizgisinden, gömleğini çıkarıp ayrıldığını ilan etmiş olsa bile AKP iktidarıyla birlikte baskısı artan beden politikasının cenderesinde, kendi başörtüsüyle boğulmakta kadınlar.

Herkese “bi susun” demek isteyişim bundan. Feminizmin erken devirlerinde kadınların erkek pantolonu giyip dışarıda sigara içerek toplumsal beden algısına karşı meydan okumasına benziyordu, başörtülü kadınların özgürlük mücadelesi. Aynı şekilde bugün #1yearchallenge akımı da aynı beden politikalarına karşı çıkan kadınların kendi olma mücadelesi. Kendisini iyi hissettiği, mutlu olduğu şekilde yaşama arzusu bence. Hissettiği şekilde görünme, göründüğü şekilde toplumda yer alma mücadelesinde aynı yolun yolcusuyuz.

Son olarak şunu da belirtmek gerekli ki başörtüsünden vazgeçen ilk kadınlar değil bu yeni akımın mensupları. Osmanlı’nın son, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kamusal alanda kendisine yer bulmak için gönüllü veya zorunlu başörtüsünden vazgeçmişti ilkin kadınlar. Sonra yasaklar devrinde kimi kadın bu dayatmaya karşı çalışma hayatını seçerek başını açtı. Kimileri benim gibi emeklilik döneminde yeniden örtse de başörtülü yaşamak gereğine inanmayarak tekrar örtmeyenler de çok oldu. Yine yasaklar sürecinde başörtülü okumak, çalışmak için ağır bedeller ödeyerek okulunu, işini bırakan kadınlar arasında da sonraki yıllarda başörtülerini çıkaranlar çok olmuştu. Gerek İslam ilahiyatı incelemeleri gerekse kendi içsel yolculukları doğrultusunda kıyafet değişikliği yaşayan kadınlar da çok önemli bir bahsi diğer.

Her biri iktidarların beden politikasına direnci işaret ediyor. Özellikle kadın bedeni üzerinde kurulan baskılara karşı koymanın büyük cesaret istediğini herkes görmeli. Direnmenin zorluğunu herkesin göz önüne alıp bireylerin, önce kendi içinde yaşadığı değişimin güçlüğünü idrak etmesi gerekir. Sonra aileye, yakın çevreye ve iktidarlara karşı çıkışını, özgür iradenin ve kendisini ifade hürriyetinin gereği kabul ederek saygıyla susmalı herkes. Unutulmasın ki modernitenin, devletlerin, dini grupların uyguladığı beden politikaları ile siyasi muarızların, kadınların, başlarını örtme veya açma pratiklerini kendi muhalif duruşlarına malzeme yapma gayreti arasında hiçbir fark yok.

 
.

Facebook Yorumları

Emlak8
2.06.2020
On yılını unutturacak ilaç hayal eden kadın
26.05.2020
Hızlanan siyasette kadın politikalarına DEVA olur mu?
12.05.2020
Çağın medeniyet eşiği: Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi ve İstanbul Sözleşmesi
11.05.2020
Darbe, kültürel iktidar, İstanbul Sözleşmesi
6.05.2020
İktidardan tecavüzcülere bayram müjdesi
4.05.2020
'De facto diktatörlüğü' yükselten sacayağı: Din-akademi-gongo
28.04.2020
Erbaş’ın sözü İlahî hükümmüş! Pes!
27.04.2020
Yaratanın mağfireti yaratılmışa merhametten geçer
21.04.2020
Cinayet mahallinde karantina ve İstanbul Sözleşmesi
12.04.2020
İnfaz paketinden canlı tutanakla madde on dokuz
31.03.2020
Cinsel istismara af teşebbüsünde Romanlar 'araç' kılınıyor
29.03.2020
Cinsel suçlar 'kapsam dışı' aldatmacası
24.03.2020
Karantinada ekonomik tedbirler ve eril şiddetle mücadele
23.03.2020
Salgınla mücadelede bile göçmenlere yer yok
16.03.2020
İktidarın kadın politikasına DEVA olabilir
10.03.2020
Rengârenk coşkulu isyanımız korkutuyor
8.03.2020
KONDA Nafaka dosyası: Toplum mühendisliğine cevap
3.03.2020
Kültürel terör kavramı yeni Baas yöntemi olmalı
1.03.2020
İdlib şehitleri parti içi mesele mi?
18.02.2020
Linç değil alkış gelince yükselen umut
11.02.2020
Yeni deliller de haram icadına elverişli değil
5.02.2020
Şiddet seviciler yasa yapıcılara karş
3.02.2020
Kızılay'la gelen AKP Kızılay'la gider
28.01.2020
İslam ve Sol Çalıştayı'nın ardından
27.01.2020
TÜİK eşitlik karşıtı lobinin mi emrinde?
21.01.2020
AKP liberalizmi, laiklik, feminizm
19.01.2020
Din-devlet kıskacında muhalefet
14.01.2020
Erken evliliklerle mücadelede stalking'in önemi
12.01.2020
Yargı, Anayasa ve yasadan emir alıyor olsaydı…
7.01.2020
Çocuğun cinsel istismarının affı olmaz
5.01.2020
Yasaya uymayan görevli genelgeye uyar mı?
30.12.2019
Kanal İstanbul mu, II. Enver mi?
23.12.2019
Bir AKP sorunu olarak 'Şehir' ve BİSAV
18.12.2019
Yasa ve anayasaya rağmen İçişleri Bakanı 'hakkı'
16.12.2019
Retorik ve sağ siyasetin karanlık yüzü
10.12.2019
Kadınları değil katilleri durdurun!
8.12.2019
Hayatta kalanın başarı öyküsü: A.A. için adalet
4.12.2019
Emine Erdoğan, eril şiddet ve Akit'le mücadele
2.12.2019
Saadet Partisi nereye?
26.11.2019
Kadın örgütlerine terör ithamı, istismarcıya af
25.11.2019
Çakıcı affı: Suçu, eril şiddeti ve trafik terörünü teşvik
20.11.2019
Kayyım politikası pilot bölge uygulaması gibi
18.11.2019
Abdülhamit Gül: Kadın kazanımlarından geri adım atılmayacak
12.11.2019
Kandil, düalizm, devletçilik
11.11.2019
Vahdetten düalizme giden yol: Kandil
5.11.2019
Önleyici tedbir kararlarına itiraz kadınları öldürüyor
29.10.2019
Pekin+25 ve Cumhuriyet değerleri ışığında kadının konumu
27.10.2019
Yargı reformuyla cinsel istismar yasallaştırılıyor
22.10.2019
İstanbul Sözleşmesi ve Emine Bulut kararı
21.10.2019
Boşama ve boşanma, düşen 'n' ile açılan gedik
15.10.2019
Savaş çığırtkanlığıyla nafaka karşıtlığı iç içe
13.10.2019
Savaşın emrinde din, soykırıma Nobel
8.10.2019
Nafakada restorasyonla geçmişi canlandırma isteği
6.10.2019
Biraderlik dayanışmasını pekiştiren ‘Kız Kardeşler’
1.10.2019
Şüpheden mağdur yararlanmalı
22.09.2019
Yargı reformu paketinden kötü sürpriz çıkar mı?
23.08.2019
Terör bahanesiyle kolektif ceza
13.08.2019
Kutsadığınız aile hangisi?
11.07.2019
Ümmet kim? Parçalanan ne?
2.07.2019
Neden kavram ataerki cinayeti olarak değişmeli?
25.06.2019
İstanbul’un seçiminde dindar kadınların rolü
18.06.2019
Beka tutmadıysa FETÖ ithamı cepte
29.05.2019
Açlık grevi hakkında söylenmeyenleri söyleme zamanı
23.05.2019
Müzeyyen Boylu’nun çocukları nerede?
21.05.2019
Allah kadını dövün demiyor
16.05.2019
İYİ Parti'nin sessizliği
9.05.2019
İmamoğlu kolları sıvadığında
30.04.2019
İçinde sığınma evi geçmeyen bir sığınma evi çığlığı
23.4.2019
Bodrum, Bodrum Kadın Dayanışması ve KöyBox
18.4.2019
Kışlar var baharlar içre
4.4.2019
Biraz da dertleşelim
2.4.2019
Şiddet dili out sükûnet ve güleryüz in
28.3.2019
İmama küsüp camiye gitmemezlik yapmayın
19.3.2019
Hıristiyan terörist ve Ayasofya
14.3.2019
Dindar algıda EŞcinsellik terörü(!)
26.2.2019
Uygur’un ve Kürt’ün çile kardeşliği
19.2.2019
Çift hukukluluk tehlikesi kapıda mı?
14.2.2019
Erken evlilik lobisine dinden bakış
12.2.2019
Medya hukuk siyaset kıskacında kız çocuğu
5.2.2019
Kadınsız yerellerde bağımsız kadın meclisleri
29.1.2019
Sivil toplum, demokratik yönetişim, Turan Hançerli
24.1.2019
Kadınlar belediye başkanı olmalı! Çünkü…
22.1.2019
İktidarların beden politikası ve başörtülü kadın
15.1.2019
'Belediyeleri Kadınlarla Sınamak'
10.1.2019
Birine mansıp birine cezaevi
4.1.2019
Eşcinsellere şiddeti reva gören dindarlık
27.12.2018
Boşanma, nafaka, erken evlilik aynı tezgahın ürünü
25.12.2018
Çocuk koruma yerine şiddet savunuculuğu
20.12.2018
Psikolojik şiddet politikasıyla seçime doğru
18.12.2018
Kadın beyanı karşıtlığında Dilipak aşaması
13.12.2018
Kent yaşamı için kadınlar ve hak savunucuları
11.12.2018
Fişlemenin resmileştiği ülkenin değerler eğitimi
6.12.2018
Hak verilmez teslim edilir
4.12.2018
Engel biziz
29.11.2018
‘Şehrin anası, analar’ devrini açma zamanı
27.11.2018
Sosyo-klinik arıza olarak eşitlik ve adalet karşıtlığı
22.11.2018
Kendimizi emanet edemediğimiz hukuk
20.11.2018
Basit bir ziyaret mi misyon-vizyon sorunu mu?
16.11.2018
Avrupa Ordusu, kime yarar?
15.11.2018
Yeni mücadele alanı uzlaştırmaya direnmek
13.11.2018
İktidarın kadınlara uyguladığı psikolojik şiddet
8.11.2018
Ya saymayı bilmiyorsunuz…
6.11.2018
Hanife’nin katilleri saymakla bitmez!
1.11.2018
İstihdam, ekonomik eşitlik, nafaka
30.10.2018
Yasama maratonu ve nafaka karşıtlarının ikna turları
25.10.2018
Ret edilen EYT önergesinin düşündürdükleri
23.10.2018
Hanımlar beyleri ikna edecek, marş marş!
18.10.2018
Kürtler muhtar bile mi olamayacak?
16.10.2018
İki tabut
12.10.2018
Nafakada yeni politika: Boşanmayın barışın!
9.10.2018
Nafaka çalıştayı, sistem, demokrasi
4.10.2018
Nafakayı 217 yıl sonra konuşalım!
2.10.2018
McKinsey danışmanlığı ve eril şiddet aynı aklın ürünü
25.9.2018
Çakıcı affı ya da siyasetin açmazı
23.9.2018
Aşure mesajı ne yana Alevi açılımı ne yana düşer?
19.9.2018
Siyasetin sağı solu
15.9.2018
Karma eğitim, cinsiyetçilik ve sosyo-biyoloji
12.9.2018
İnsanın primat yanı
8.9.2018
Dünya malı erkeğe ahlak kadına mülk!
5.9.2018
Devleti, otoriteyi put edinen dindarlık
1.9.2018
Çocuk feryadıyla yürütülen kampanya
29.8.2018
Nafaka 'sorun' değil, sorumluluk mecburiyeti
25.8.2018
Sektörde ve dizide taciz
22.8.2018
Gözü yaşlı bayram
4.8.2018
Keşke yürüselerdi, keşke herkes yürüse
1.8.2018
İktidarın kadın haklarıyla imtihanı
28.7.2018
Din-Devlet çatışmasında turnusol: Kadın Hakları
25.7.2018
Devşirilen Din: Milli Görüşten Ulusalcı İslama Evriliş
21.7.2018
İdeoloji ve akçeli işler
18.7.2018
Soykırımın ayak sesi: Assam yeni Arakan mı?
14.7.2018
Patronları ve eril zihniyeti koruma bakanlığı
11.7.2018
Bindiğimiz alamet gittiğimiz…
7.7.2018
Yazar onur için değilse ne için yazar?
4.7.2018
İdam, hadım, kayıplar ve deli sorula
30.6.2018
Rant ekonomisinin düsturu: Çıkınca merdiveni çek!
27.6.2018
Galip sayılır bu yolda mağlup
23.6.2018
Kadınların sandık motivasyonu
20.6.2018
Seçimden önce yardımcısını, ekibini tanıtan kazansın
16.6.2018
Nefisle imtihan sonrası şükür bayramı
13.6.2018
Vesayetin İnce ayarı
9.6.2018
Erdoğan Demirtaş'ı neden desteklemeliydi?
6.6.2018
Cumhur İttifakının seçim vaadi: FETÖ’ye, tacizciye af; Kürde inkâr
2.6.2018
İYİ Parti ve 2K sorunu
31.5.2018
HDP'de organizasyon değil ama moral, motivasyon yerinde
30.5.2018
Seçim beyannamelerinde kadın ve eşitlik -2 - CHP
23.5.2018
Kadınların alkışını sadece HDP hak ediyor
16.5.2018
Bitmeyen şarkı: Adalet arayışı ve seçim ilişki
12.5.2018
Ey siyaset! Kadın hakları tali mesele değil...
9.5.2018
Münafıktan tövbeye arka bahçe seçim yatırımları
5.5.2018
Akşener, milliyetçilik ve HDP karşıtlığı
25.4.2018
Erdoğan neden seçilmemeli?
21.4.2018
Baskın, her zaman basanın olmayabilir
18.4.2018
Nafaka, istismar, kadın düşmanlığı
14.4.2018
'Çocuk kabul edilen' cinsel istismarın fail tarafı
11.4.2018
Ceza yüz kırk yıl olsa ne!
7.4.2018
Dillerin altında ne baklalar gizli
4.4.2018
Deizm sanılan belli ki riyakar dindarlığa itiraz
31.3.2018
Beş yıl kaçana iyi hal indirimi
28.3.2018
'Ankara kriterleri'nin ilki suskun başkent
24.3.2018
Kadın düştüğü yerden kalkarken
21.3.2018
Güncellemeden önce lazım olan hukuk
18.3.2018
Güncelleme 'mihne' olmasın
14.3.2018
Babasız çocuklar diyarı
10.3.2018
New York tekstil grevinden bugüne değişenler, değişmeyenler
7.3.2018
İstismarda hukuki boşluk: Akran şiddeti ve akran deneyimi kavramları
4.3.2018
Komisyon cinsellikle istismarı karıştırıyor
24.2.2018
İstismarın istismarı: Kastrasyon ve zina
21.2.2018
Sapık değil o beyler! İçinizden biri!
14.2.2018
Cinsel şiddeti meşrulaştıran devlet
10.2.2018
İnsana kıymak gibi çocuk hevesini söndürmek
7.2.2018
CHP kurultayından çıkan sonuç: Demokrasinin taşıyıcısı hâlâ sadece HDP
3.2.2018
Bunlar suçsa ört ki ölem
31.1.2018
Acil durumda eril şiddete nasıl müdahale etmeli?
27.1.2018
'Zeytin Dalı' gerçekten memleket meselesi mi?
24.1.2018
‘Kardeşim Esad’a zeytin dalı
17.1.2018
Bir kadın seçildiğinde...
10.1.2018
Diyanete sorular
6.1.2018
Sizin 'kutsal aile'nizdi, o minicik tabutlarla defnedilen
3.1.2018
Hijap baskısı gevşerken ikna odalarıyla İran
30.12.2017
Artık ben bir sosyal vebalıyım
27.12.2017
Sorunlar torunlara havale
24.12.2017
Şeklen Ceditçi zihnen Selefî
20.12.2017
Erkek SMS ile 'boş ol' dediğinde
13.12.2017
Boş ol çirkinliği size ismet hakkı bize
2.12.2017
Bir daha ‘can’ımız yanmasın
29.11.2017
Türkiye'de 137 sığınma evi var, en az 8 bin olmalı
25.11.2017
Eril Şiddetle Mücadele Günü
22.11.2017
Fişlenme değil sevgi gerek çocuklara
18.11.2017
Eril şiddeti kutsuyorsunuz aile bahane
8.11.2017
Örümcek ağı adaletine de hayır
1.11.2017
Kadın karşıtı kardeşlik: Din, bilim ve iktidar-4
28.10.2017
Kadın karşıtı kardeşlik: Din, bilim ve iktidar - III
25.10.2017
Kadın karşıtı kardeşlik: Din, bilim ve iktidar-2
21.10.2017
Kadın karşıtı kardeşlik: Din, bilim ve iktidar - 1
18.10.2017
Kerkük yeni Halep olmasın
14.10.2017
Büyükada iddianamesi ve hukukun olağan işleyişi
11.10.2017
Müftülük nikah yetkisi kimin yararına?
7.10.2017
Acillere acil müdahale ihtiyacı
4.10.2017
Dindarın dinden çıkaran kibri
1.10.2017
Neden o, M.A.A? Ya da kimse masum değil!
27.9.2017
Kürt bağımsızlığında Kerkük düğümü
20.9.2017
Viral eğitimle sürdürülebilir insansızlık mümkün
16.9.2017
Nevin: Hiçbir şeyi gönüllü yaşamadım
13.9.2017
Bizim kahraman savcımız
9.9.2017
Siyasetin ensestle imtihanı
6.9.2017
Ensest magazin veya şöhret aracı mı?
3.9.2017
Doğu'dan yükselen çığlık
30.8.2017
Yıldırım Kemal Şehitliği
26.8.2017
Çekilsin o tuğla yıkılsın duvarlar
23.8.2017
Adını ağzınıza alın artık
19.8.2017
Ey AK Partili! Hayal ettiğin toplum bu muydu?
16.8.2017
Tecridî tedrisat
12.8.2017
Yanlış iliklenen düğme
9.8.2017
Size bu hakkı kim veriyor?
5.8.2017
Edep! Ya! Hu!
2.8.2017
Sözlü beyan eski hastalık
29.7.2017
Müftülüklere nikah yetkisi
26.7.2017
İtaat değil itizal gerek
22.7.2017
Karanlığın rengi
19.7.2017
Bitmeyen 28 Şubat yapmışlar
15.7.2017
Korku dengesi
12.7.2017
Canparemizi İlknur’umuzu bize geri verin
5.7.2017
Nuriye ve Semih 119'uncu günde
1.7.2017
Şeytanı bol olsun
24.6.2017
Ramazandan bayrama kalanlar
21.6.2017
Etik ve demokratik açıdan sivil toplum ve 'Adalet Yürüyüşü'
17.6.2017
Tecavüzcünün ekmeğine yağ sürme!
14.6.2017
Peki ya sosyal kalkınma?
7.6.2017
Kadına yönelik şiddet, dayanışma zorunluluğu ve engeller
3.6.2017
Usule ilişkin sorular
31.5.2017
Demokrasi ve kadına yönelik şiddetle mücadele
27.5.2017
Üzerinde her canın hakkı var
24.5.2017
Ve terörün kazandığı an!
17.5.2017
Savaşın haini barışın mimarı: Siyah Giyen Kadınlar
10.5.2017
Kaza değil, kader değil, cinayet bu
26.4.2017
Yine denetim ve yeni demokrasi arayışı
22.4.2017
Büyük resim ya da asıl komplo
19.4.2017
Ekmek, aş niyetine payımıza düşen çile
5.4.2017
Kerkük, çilesi bitmeyen şehir
1.4.2017
'Hayır'dan sonra yeni anayasadan önce
29.3.2017
Beş yıllığına “anahtar teslim ülke” referandumu
26.3.2017
Değişiklik paketindeki 'iyi şeyler', ne kadar iyi?
22.3.2017
Hak, Adalet ve Vicdan için 'Hayır'
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıEmlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive