Hilâl KAPLAN

SABAHBookmark and Share

CUMHURİYETİN KADIN PROJESİ İFLAS ETTİ !


28.02.2011 - Bu Yazı 3530 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

[Sesonline] “Başörtülü kadın üniversiteye girmek istediği andan itibaren, bu aslında cumhuriyet elitlerinin aydın Türk kadını projesinin iflas ettiğinin göstergesi oldu.” “Onların istediği gibi dönüşmedi Müslümanlar. Hem zenginleştiler, hem eğitim sahibi oldular ama başörtülerini de taktılar, namazlarını kılıyorlar. Yani bu görünür dindarlığın kendisi onlar için bir tehdit unsuru.” “Nasıl başı açık bir kadına göğüslerini aç demek o kadının mahremiyetini, bedeninin mahremiyetini ihlal etmekse, ona yapılmış büyük bir saygısızlıksa, başörtülü kadın için de aynı şey geçerli.” “Devlet, hepimizin üzerinde kutsal bir varlık değil. Devlet, bir örgütlenme biçimi ve onu da biz oluşturuyoruz. Dolayısıyla hepimiz devleti temsil edebilmeliyiz.” [Hilal Kaplan Sesonline.ent'ten Arife Köse'ye konuştu...]

NEDEN HİLAL KAPLAN?

28 Şubat darbesinin üzerinden 13 yıl geçti. Bu 13 yılda toplum, ordu, hükümet her şey değişti, dönüştü. Tabii ki 28 Şubat (1997) darbesinde hedef olan gösterilen Müslümanlar da değişti. Daha çok sokağa çıkmaya, darbeye daha yüksek sesle karşı çıkmaya, kimliklerini daha açıktan ifade etmeye başladılar. Üzerlerinden geçer gibi yapan tanklar, onların da başlarını kaldırmalarına, başörtüsü takan kadınları okullarına ve devlet dairelerine almayan ‘devlet baba’yı, ‘peygamber ocağı’ da denilen orduyu sorgulamalarına yol açtı. Aradan geçen bu 13 yılda farklı bir Müslüman kuşak yetişti. Biz de, 28 Şubat’ı, o dönemle bugün arasındaki farkı ve başörtüsü sorununu, 28 Şubat darbesi olduğunda henüz bir lise öğrencisi olan, ama bugün sadece başörtülü kadınlar için değil, Kürtler, Aleviler, Ermeniler, bu toplumda mağdur olan bütün kesimler için özgürlük isteyen bir ses olan, Taraf gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile konuştuk.

* * *

»ARİFE KÖSE: 28 Şubat ile ilgili senin kişisel hikâyen nedir?

- HİLAL KAPLAN: 28 Şubat’ta ben lise öğrencisiydim. Anadolu Lisesi’nde okuyordum. Ve örtülü değildim. Ama ailem mütedeyyin bir aileydi ve kuzenlerim örtülüydü. Belki onlarla birlikte yaşadığım birkaç anekdotu anlatabilirim. Bir yere gitmek için otobüse binmiştik. İki kuzenim örtülü. Onlarla beraberim ben de. Ve otobüste daha ikinci üçüncü durağa gelmeden kuzenlerimi ‘Defolun, İran’a gidin”, diye taciz etmişlerdi. O zaman, Laik kesim diye adlandırılan kesimin yoğun olduğu bir yerde oturuyorduk. Mütedeyyin insanlar da vardı ama laik kesim daha ağırlıktaydı. Ve böyle bir saldırıya maruz kalmıştı kuzenlerim. Ben çok sinirlenmiştim, bir şeyler söylediğimi hatırlıyorum ama kuzenlerim hiçbir şey söyleyememişlerdi. O sindirilmişlik ve ezilmeye maruz kalmış olma duygusunu da anlıyorum tabii ki. Ve 28 Şubat’ta, son bir iki yıl önce de hep Türkiye Malezya mı oluyor tartışmaları vardı ya, o dönem de hep İran ile benzerlikler kuruluyordu. 28 Şubat dindarların, Müslüman kesimin bastırıldığı bir darbe oldu ve özellikle bu irtica söylemi üzerinden meşrulaştırılarak yapılan bir darbeydi. Yine o günlerde evde çok gergin bir havanın olduğunu, haber bültenlerinin sıkı sıkıya takip edildiğini ve genel olarak mutsuz bir atmosferin olduğunu hatırlıyorum.

» Aslında 28 Şubat’a kadar Müslüman diye adlandırılan kesim ile devlet arasında büyük bir çatışma ve çelişki olmamış. Ama 28 Şubat’ta, birdenbire, yüzde 99’unun Müslüman olduğu söylenen Türkiye gibi bir ülkede, İslam, Müslümanlık iç tehdit olarak lanse edildi? İslam nasıl böyle bir tehdit haline geldi?

- Aslında 28 Şubat’tan önce, İkinci Grubun lağvedilmesi diye bir olay var resmi tarihte. Mustafa Kemal ve arkadaşları Birinci Grup, ikinci grup ise hep irticacı diye geçer, resmi tarihte öyle bir algı vardır. Halbuki o grubun, Ali Şükrü Bey ve arkadaşlarının icraatlarına bakarsak, Mustafa Kemal’in tek adamlığına karşı daha çoğulcu, demokratik bir anlayışa geçmeyi, Anglosakson, hatta liberal bir görüşü savunurlar. Ondan öncesi de var ama tabii ki yakın tarihimize baktığımızda 28 Şubat’ta böyle bir gerekçelendirmeyi görüyoruz. Bu aslında şundan kaynaklanıyor; ülke nüfusunun çoğunluğu Müslüman ama devletin bütün kimlik gruplarından beklediği şeyler var. Yani mesela Ermeniysen, Ermeni olduğunu çok fazla vurgulamayacaksın. Kürtsen çok fazla altını çizmeyeceksin. Neden? Çünkü işte “ne mutlu Türküm diyene”. Müslümanların da, Müslüman olduklarını görünür kılarak, dini pratiklerini hayatın içerisine geçirmeye çalışarak, bir anlamda oldukları gibi yaşayarak -oldukları gibi yaşamak zaten görünür olmak demek- bunu devlet bir tehlike olarak algıladı ve yansıttı. 28 Şubat’ın görünen gerekçesi bu olsa da arkada yatan başka bir şey var. O da şu; Erbakan’ın iktidara geldiği dönem köyden kente göçün çok yoğun olduğu ve köyden kente göçmüş olanların da ekonomik özgürlüklerini kazandıkları, Anadolu Kaplanları denen kesimi oluşturdukları bir dönemdi. Ekonomide güçlü olmak aynı zamanda bu grubun siyasetteki etkisinin de artması anlamına geliyordu. Esas tehlike buydu. Bir anlamda, o “laik”lerin yönetimdeki etkilerini azaltacak başka bir grubun doğuyor olması ihtimali onları çok korkuttu. O anlamda 28 Şubat büyük ekonomik tedbirleri de beraberinde getiren, tekelleşmeyi yeniden tesis eden bir darbedir. Devlet, aynı zamanda, Müslüman olmanın getirdiği yükümlülükleri çok fazla göz önünde yaşayan vatandaşlarını dışlamak istedi. ‘Camiye gidiyorlar yetmez mi’, ‘evlerinde başlarını örtsünler’ söylemleri üzerinden, yani ‘sen bizim alanımıza girme, görünür olma, biz seni görmek istemiyoruz’ diyerek Müslümanlar üzerinde bir baskı ortamının oluşmasını sağladı.

» Neredeyse her on yılda bir darbe görmüş bir ülkede yaşıyoruz. Sence 28 Şubat darbesi ile, ondan önceki darbeler arasında bir bağlantı var mı?

- Tarihsel bağlam içinde baktığımızda bütün darbelerin kendilerine has yönleri olduğunu görebiliriz tabii ki ama bütün darbelerin ortak noktası şu: Yönetimde söz sahibi olmak isteyen, bu tekeli elinde tutmak isteyen bir grup var ve o grubun iktidarını tehdit eden herhangi bir oluşumun başını çıkarması bile ezilmesi için yeterli. İkincisi, darbeler olağanüstü hal dönemleri, hukukun askıya alındığı dönemler. Dolayısıyla hukukun askıya alındığı dönemlerde vatandaşın canına, malına kastetmek gayet doğal. Yani hukuk dışılığın kendisi hukuk oluyor darbe dönemlerinde. Bu anlamda insanlara yapılan zulümler bağlamında da ortak noktalar var diye düşünüyorum. İşkencehanelerde verilen ilk emir örneğin “Soyun!” emridir. Örneğin ben 28 Şubat’tan sonra uygulanan başörtüsü yasağını da böyle yorumluyorum. Devlet, başörtüsü takan kadınlara “soyun” diyor. Yani üniversiteleri hukukun askıya alındığı bir olağanüstü hal mekânı olarak düşünün. Çünkü başörtüsü yasağı hukuktan yola çıkarak mecburen uygulanması gereken bir yasak değil, olağanüstü hal gibi, ben yaptım oldu mantığı çerçevesinde de facto olarak uygulanıyor. Kadınlara da bu şekilde bir emir veriliyor. Sadece başörtülü kadınlar değil tabii ki, yavaş yavaş yükselen Anadolu Kaplanları’nın da mallarına kastedecek şekilde insanların zulüm altında bulunduğu bir dönem. Ve tabii ki bu anlamda diğer darbe dönemleriyle bağdaşıyor.

» 28 Şubat’ta hükümet direnmedi. Erbakan, birkaç gün bekledikten sonra MGK bildirisini imzaladı. Ayrıca Refah Partisi’ne oy veren ve darbenin hedefi olan Müslümanlar da direnmediler. Ama bugün sanki daha farklı bir hava var; hem hükümet hem de halk direniyor. Bu 13 yılda, 28 Şubat’tan bugüne ne değişti?

- İki dönem arasında çok kilit farklar var. Birincisi, 28 Şubat döneminde iktidar direnmedi. Erbekan, ben bu bildiriyi kabul etmiyorum, halka gidiyorum demedi. Ama Erdoğan 27 Nisan sonrası ‘tamam, seçime gidiyoruz’ dedi. Ya da AKP’ye kapatma davası açılırsa seçime giderim diyor. Dolayısıyla bugün iktidar bazında bir direniş görüyoruz. Biz de işler pek aşağıdan yukarı işlemiyor, yukarıdan aşağı işliyor. İktidarın bu şekilde direndiğini gören halk da direnme cesaretini buldu. İkincisi, örneğin 28 Şubat’ta alternatif medya yoktu. Olan medyanın neredeyse tamamı darbeciydi. Ama bugün alternatif medya çoğaldı. En başta Taraf gazetesi olmak üzere, medyada da belli bir değişim var. Demokrasilerde kamuoyu algısı çok önemlidir ve iki dönem arasında medyanın kamu algısını şekillendirme konusunda böyle iki farklı etkisi oldu. 28 Şubat’ı açıktan destekleyen, merkez medya dediğimiz bir medya vardı. Şimdi de merkez medya açıktan darbeci olmasa bile ama buna çok teşne olduğunu ifade eden yayınlar yapsa da, bu medyanın alternatifi artık çok fazla. Yani iki dönem arasında toplumsal ilişkiler açısından farklılıklar var. Bir de sermaye olarak farklılık var. 28 Şubat’ta sermayenin tek elde tutulması çabası vardı. Fakat 2002 yılında AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte alternatif bir sermaye birikimi şansı doğdu. Onların da ekonomik güçlerinin getirdiği bir farklılık var. Biliyorsunuz, 28 Şubat döneminde irtica söylemi çok ayyuka çıkmıştı. Erbakan’ın söylemleri de hep bu iddiayı besleyecek söylemler oldu.

»Bunu bir eleştiri olarak mı söylüyorsun?

- Tabii ki, bir eleştiri olarak söylüyorum. Erbakan tam da ordunun isteyeceği şekilde bir Müslüman özne olarak davrandı. ‘Kanlı mı olacak, kansız mı olacak’ sözü gibi, şeyhleri başbakanlık konutunda iftar yemeğine davet etmesi gibi, ki normal bir ülkede şeyhlerin ağırlanmasının sorun olmaması gerekiyor. Onlar da bir bakıma sivil toplumun önderleri olarak görülebilir. Ama o dönemde tam da ordunun istediği malzemeyi ona sunan bir iktidar vardı. Ve sen ordu karşısında direnmeyeceksen o zaman neden bunları yapıyorsun? Çünkü yaptığın şeyin haklılığına inanıyorsan direnmelisin, sizin bu iddialarınız mesnetsiz diyebilmelisin. O da yok. Ayrıca bu dönemde toplumsal hareketlilikler çoğaldı. Köyden kente göçten bahsettik, işte o göç edenler artık daha eğitimli, daha sivil toplumun içinde, daha farklı kesimler bir araya gelebiliyor. Bu 28 Şubat döneminde çok karşı karşıya olduğumuz bir manzara değildi. Günümüzde darbe karşıtlığı diye bir şey var ve “darbe karşıtlığ”ı şemsiyesi altında toplanan çok farklı kesimler var. O nedenle, toplum olarak, toplumsal muhalefet olarak 28 Şubat’a göre daha örgütlü olduğumuzu düşünüyorum. Bu nedenle iki dönem arasında kilit farklılıklar var diye düşünüyorum.

»28 Şubat’tan sonra neden darbe planları devam etti?

- Örneğin 12 Eylül’de ordu solun üzerinden öyle bir geçti ki sol bir daha doğru düzgün toparlanamadı. Ordu, 28 Şubat’ta sonra da Müslüman kesime aynı şeyi yaptığını düşündü. Hatta biliyorsunuz ’28 Şubat 1000 yıl sürecek’ diye açıklamalar oldu. O noktada, AKP’nin ortaya çıkışı ordunun öngördüğü bir şey değildi. Tarihsel bir olgu olarak bu kadar büyük bir toplumsal etkiye sahip olabilecek ama aynı zamanda mütedeyyin bir arka plandan gelen bir partinin ortaya çıkabileceğini tahmin etmemişlerdi. Darbe planlarına bakarsak, hemen hemen AKP’nin iktidara gelmesiyle paralel gittiğini görebiliriz. 28 Şubat ile yetinmemelerinin sebebi biraz da bu. Erbakan AB karşıtıydı, D-8 ülkeleri topluluğunu kurmaya çalıştı. Ama AKP öyle değil, AB ve Amerika ile müttefik. Bu anlamda ordunun siyaset ve ekonomi üzerindeki iktidarını sarsabilecek güçte bir parti. O yüzden 28 Şubat ile yetinmediler, hala da yetinmiyorlar.

» Kim bu başörtülü kadınlar?

- Aslında başörtüsü takan kadınlar bu topraklarda hep var olagelmiş kadınlar. Başı açık kadın imgesi aslında daha yeni bir imge, cumhuriyetle beraber daha çok yoğunlaşan bir imge. Başörtüsü takan kadınlar da, başı açık kadınlar gibi bu topraklarda yetişip büyümüş kadınlar. Biz, ne zaman ki o orta üst sınıf dediğimiz sınıfın ekonomik alanına, eğitim alanına, çalışma alanına giriyoruz ve kendimizi orada var etmeye çalışıyoruz o zaman problem oluyoruz. Yoksa babaanneleri olarak evde otursak, temizlik işçileri olarak fabrikalarında çalışsak bir sorun yok aslında. Ne zaman ki onlarla “eşit” statüde bir var olma biçimi talep ediyoruz, siyasetin, eğitimin, çalışma alanının içinde de var olmayı talep ediyoruz o zaman onlar için problem oluyor.

» Neden?

- Cumhuriyet elitlerinin aydın Türk kadını yaratma diye bir projesi vardı. Bu aydın Türk kadını başı açık ama tayyör giyen, yani başı açık olan ama öyle çok da şuh ve dikkat çekici olmayan bir kadın imgesi yaratmaya çalıştılar. Başörtülü kadın üniversiteye girmek istediği andan itibaren bu aslında cumhuriyet elitlerinin aydın Türk kadını projesinin iflas ettiğinin göstergesi oldu.

» Neden?

- Çünkü biz üniversiteye girecek kadar eğitimliyiz, yani “aydınlanmışız” ama başörtüsü de takmak istiyoruz. Yani tam da o projenin öngördüğü kadın imajını alt üst eden bir şey oldu başörtüsü takan kadınlar onlar için. Sanırım o yüzden bu kadar büyük bir öfke duyuyorlar. Yani aslında biz onlara o projelerinin iflas ettiğini sürekli hatırlatıyoruz.

» Başörtüsü konusunda bu kadar büyük tartışmaların odağında olmak, örümcek kafalı’ya varacak kadar aşağılanmaya maruz kalmak başörtülü kadınlarda nasıl bir travma yarattı?

- İstanbul’un belli mekanlarında, örneğin Bağdat Caddesi’nde yürürken yanımdan “cık cık cık” diyerek geçenler oluyor. Bunlar en hafifi tabii, çok alıştık artık. Öyle bir yerden geçiyorsan böyle tepkilerin geleceğini öngörüyorsun. Bir gün de yine minibüste giderken 70 yaşında bir amca benimle kavga etmeye çalıştı. Ben alttan almaya çalıştım falan. En sonunda, “Sen o başını aç gel”, dedi bana. Amcanın asıl derdi anlaşılmış oldu böylece. Dolayısıyla böyle bir hınç ve linç kültürü ile karşı karşıyayız. Hem büyük bir hınç besliyorlar bize karşı hem de linç etmek istiyorlar. Onlar için, her açıdan bir nefret simgesi haline getirildik ne yazık ki. Çünkü dediğim gibi, onlara kendi siyasal projelerinin başarısız olduğunu hatırlatıyoruz. Bu topraklarda sadece kendi istedikleri gibi siyasi özneler yetişecek diye düşünüyorlardı. Müslümanlar toplumda sayısal olarak da çoğunluk olduğu için onlar için daha da büyük bir tehdit oluşturuyor. Onların istediği gibi dönüşmedi Müslümanlar. Hem zenginleştiler hem eğitim sahibi oldular ama başörtülerini taktılar, namazlarını kılıyorlar. Yani bu görünür dindarlığın kendisi onlar için bir tehdit unsuru oldu bu yüzden.

» Konuşmanın başında, başörtüsü takan kadından başörtüsü çıkarmasını istemenin ona soyun demekle eşdeğer olduğunu söylemiştin. Bunu açar mısın biraz?

- Başını açmak, başı açık olmak normal olan olarak algılandığı için, başını aç demek çok travmatik bir şey değilmiş gibi geliyor. Başörtülü olmayan insanlar, buna mütedeyyin erkekleri de katarak söylüyorum, bu travmayı çok net anlayamayabiliyorlar. Nasıl başı açık bir kadına göğüslerini aç demek o kadının mahremiyetini, bedeninin mahremiyetini ihlal etmekse, ona yapılmış büyük bir saygısızlıksa, başörtülü kadın için de aynı şey geçerli. Ben saçlarımı örttüğüm andan itibaren onu mahrem kılıyorum ve o mahremiyeti içselleştiriyorum. Ama devlet gayet hoyrat bir biçimde gelip “sen başını açacaksın” diyebiliyor bana. Ve arada çok hayati bir karar var; ya okuyamayacağım ve çalışamayacağım, kendi potansiyelimi gerçekleştiremeyeceğim ve muhtemelen eve döneceğim, ya da kendimden taviz verip, hem de her gün bu tacizi yaşayıp bir şekilde öğrenim hayatıma devam etmeye çalışacağım. İki imkânsız seçeneğin imkan olarak sunulduğu bir yasak başörtüsü yasağı. Yazımda da anlatmıştım; işte biz başörtülü birkaç arkadaş oturuyoruz lisans yıllarında. Okulda da yeni yasak başlamış. Muhabbet ilerlerken biz bir baktık aynı kâbusları görüyoruz ve kâbuslarımızda da sokakta çırılçıplak kaldığımızı, üstümüzü kapatmaya çalıştığımızı, işte kimimiz donakalıyor olduğu yerde, kimimiz koşuyor, bir yere sığınmaya çalışıyor… Biz o dönem başımızı açmaya direnmiştik, kimimiz şapkayla giriyorduk. Yani başımızı açmamıştık ve ona rağmen böyle bir travma yaşıyorduk. Böyle bir emirle karşı karşıya kalmak, itaat etmeseler bile, böyle bir travmaya ve korkuya yol açıyor başörtülü kadınlarda. O yüzden kadın ruhunu çok inciten bir yasak. İşin bu noktası biraz ıskalanıyor galiba.

» Başörtüsü yasağını savunanların en büyük iddiası, başörtüsünün kamusal alanda kullanılmaması gerektiği, çünkü kamusal alanın devleti simgelediği ve devletin de laik olması gerektiği. Bu konuda neler söylemek istersin?

- Devleti fetişleştiriyoruz. Yani devlet kutsal bir yerde, insandan, vatandaştan daha üstün bir yerde devlet ve vatandaş olduğu haliyle onu temsil edemez diye bakıyoruz. Yani başörtülü bir kadının devlet memuru olmasına karşıyız. Bir gayri müslimin devlet memuru olmasına karşıyız. Ya da devlet memurunun Atatürk rozeti takmasına karşı değiliz, ama Zülfikar kılıcı şeklinde bir rozet veya kolye takmasına karşıyız. Neden? Çünkü Alevi olduğunu gösterecek. Yani vatandaşın kimliğini reddeden, görünmez kılmaya çalışan bir anlayış ve böyle bir nötr olma miti, tarafsızlık miti var. Halbuki yok öyle bir şey. O zaman hepimiz android olalım, gri giyinelim, saçlarımızı kazıtalım, böyle yaşayalım o zaman. Sonuç olarak insan bizatihi siyasal bir varlık ve ben eğer bu devletin vatandaşıysam, vergi ödüyorsam, devlete karşı sorumluluğumu yerine getiriyorsam bu devleti temsil edebilmeliyim. Devlet vatandaştan daha üst bir yerde değil, ya da vatandaş devletin hizmetkarı değil. Tam tersi. Dolayısıyla kamusal alanın sınırının çizilmesi ve başörtülü kadınların oradan dışlanması tam da biraz önce bahsettiğim cumhuriyet elitlerinin korunaklı alanlar yaratma çabası olarak görüyorum ve doğru bulmuyorum tabii ki. Devlet, hepimizin üzerinde kutsal bir varlık değil. Devlet, bir örgütlenme biçimi ve onu da biz oluşturuyoruz. Dolayısıyla hepimiz devleti temsil edebilmeliyiz.

» Başörtüsü bu toplumdaki mağduriyetlerden sadece bir tanesi. Mağdur olan başka kesimler de var. Başörtüsü takan kadınların mağduriyeti diğer mağdur olan toplumsal kesimler arasında nasıl bir yere oturuyor?

- Tabii ki aralarında önemli bir bağ var. Devlet Alevileri nasıl mağdur ediyor? Ben Sünni bir devletim diyerek mağdur ediyor. Gayrimüslimleri nasıl mağdur ediyor? Ben Müslüman bir devletim diyerek mağdur ediyor. Başörtüsü takanları nasıl mağdur ediyor? Ben laik bir devletim diyerek mağdur ediyor. Yani devlet bu anlamda çok parçalı bir kimlik siyaseti güdüyor. Bu noktada, mağdur olan grupların birleşmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü devlet bize farklı bedenlerde aynı şeyi yapıyor, biz de bu zokayı yutuyoruz. Hepimiz devletin istediği gibi kendi çizgilerimiz içerisinde kendi mahallemizde bir dayanışma kuruyoruz ve diğerleriyle de hep devlet diliyle konuşuyoruz. Dolayısıyla bu noktada mazlum zalimleşmiş oluyor. O yüzden asıl olması gereken mazlumların birleşmesi diye düşünüyorum.

»Peki, bugün Türkiye’deki manzaraya baktığında bu mümkün mü sence?

- Aslında iyimser bakıyorum. Örneğin bizim Henüz Özgür Olmadık bildirisi bu noktada bir ilkti. Başörtüsü yasağının en çok tartışıldığı dönemde biz çıktık, bütün toplumsal muhalefet gruplarını saydık ve dedik ki onların hakkı iade edilmedikçe biz mutlu olmayacağız. Bunun önemli bir adım olduğunu düşünüyorum ve buna benzer söylemlerin yavaş yavaş çoğalmaya başladığını görüyorum. Tabii ki yeterli değil, ama en azından bir başlangıç var, beş yıl öncesine göre çok farklı bir yerdeyiz. Hızlı bir toplumsal dönüşüm, özellikle zihinsel bir dönüşüm yaşamaya başladığımızı görüyorum.

» Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Emine Erdoğan’ın başörtüsü taktığı için GATA’ya alınmaması olayı ile ilgili olarak ‘Keşke olmasaydı’ dedi. Sence bu açıklamanın bir anlamı var mı?

- 27 Nisan e-muhtırasına baktığınızda, mütedeyyin kesime savaş açan, onları hedef alan, onların tehdit olduğunu söyleyen, ‘Ne mutlu Türküm’ demeyen herkesi düşman gören bir bildiriydi. Üç yıl sonra bugün baktığımızda tabii ki Başbuğ’un ‘Keşke yaşanmasaydı’ demesi nispeten önemlidir. Ama eğer sen bir kurumun başındaysan ve bu haksızlık da o kurum tarafından yapılıyorsa ve her fırsatta ‘biz laikliğin teminatıyız’ deyip o yasağın başka yerlerde uygulanmasını meşrulaştırıyorsan o zaman bu cümle sadece bir retorikten ibaret oluyor. O yüzden bu sözün altında samimiyet olduğuna insan çok fazla kani olmuyor. Ya da samimiyet varsa, o zaman şimdi kaldırsınlar bu yasağı. Madem uygulamada söz sahibisin, o zaman bu uygulamayı kaldır.

» Başörtüsü sorunu nasıl çözülecek?

- Şu anki duruma baktığımda, başörtüsü mevzusu diğer mevzular gibi statükonun gücüyle alakalı. Başörtüsü yasağı, statükonun gücünden beslenen bir yasak. Bu yüzden statükonun gücünü kıracak her tür gelişmeyi ben başörtüsü yasağının kalkması açısından bir kazanım olarak görüyorum. Örneğin Kürt sorununda bazı adımların atılmasını ben başörtüsü yasağı açısından da olumlu adımlar olarak görüyorum. Çünkü statükonun güç kaybettiği her yerde statükodan mağdur olan bütün grupların haklarını kazanması açısından olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum. O yüzden yakın bir tarihte olmasa bile uzun vadede başörtüsü yasağının kalkacağını düşünüyorum. Ayrıca, başörtüsü yasağı de facto olarak uygulanan bir yasak olduğu için örneğin üniversite rektörlerinin bu konuda ne dediği çok önemli. Üniversiteler adeta rektörlerin arka bahçesi olduğu ve rektörler istedikleri gibi uygulamalar yapabildikleri için, yasak karşıtı rektörlerin birebir tavır alması çok önemli. Anayasa değişikliğinden çok, yönetmeliklerdeki değişiklikler bile yeterli olabilir başörtüsü yasağının kalkması için. Çünkü yönetmelikte işte bu yasağa temel oluşturabilecek bir madde var, onun değişmesi yeterli aslında. Ama tabii ki üniversitelerden kalkması sadece bir ilk adım. Sonuçta bizim başörtüsüyle hayatın her alanında yer alabilmemiz gerekiyor.

»Sence şu anda darbe tehdidi var mı?

- Şu anda bir darbe olacaksa da bu tanklı toplu bir darbe olmayacak gibi geliyor bana. Ama örneğin son olarak HSYK’nın verdiği kararla birlikte yaşadığımız süreç darbenin bir nüvesi. Statüko kendi gücünün kırılmaması noktasında bir şekilde direniyor. Şu anda da, askeri olarak bir şey yapamadığı için yargı ayağıyla direniyor. Fakat şöyle olumlu bir gelişme var; yargı kendi içinde bölünmüş durumda. Demokrat hâkimler, savcılar, yargıçlar var ve anti-demokrat olanlar var. Bu noktada elde ettiğimiz bir kazanım darbe tehdidinin azalmasını sağlayacak. Ama Balyoz Planı’ndaki gibi çok büyük, geniş kapsamlı bir darbeyi göze alabileceklerini düşünmüyorum. Ama bu şekilde daha tehlikeli bence. Yani tabii ki geniş kapsamlı olan darbe de tehlikeli, ama böylesi daha sinsice geliyor bana. O yüzden ona karşı uyanık olup toplumsal muhalefeti canlı tutmak çok önemli...

HİLAL KAPLAN KİMDİR?

Ailenin “asi kızı” olan Hilal, 1982 yılında sıcak bir Ağustos günü dünyaya geldi. Çalkantılı bir ergenlik ve başarılı bir eğitim sürecinden sonra lisansını Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Sivil toplumla organik bir bağı olmasa da hak olanı savunduğunu düşündüğü herkesle her yerde ortaklaşmaya çalışıyor. Halen annesinin soyadını kullanıyor olsa da aslında evlidir. Hilal Kaplan, 2008 yılının Haziran ayında Neslihan Akbulut ve Havva Yılmaz ile birlikte, Henüz Özgür Olmadık kitabını yayınladı. Ayrıca kendisi Taraf gazetesinde Çarşamba günleri Hasıraltı adlı köşesinde okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

 

Arife Köse, Hilal Kaplan'la röportaj.
 

.

Facebook Yorumları

Emlak8
17.06.2019
Her şey güzel olur tabii!
27.05.2019
Mazlum Başbakanım
6.05.2019
Sağa sola T.C. yazmakla olsaydı...
1.05.2019
Kılıçdaroğlu’na YPG için ‘terörist’ dedirttik
29.04.2019
Havalimanı canavarı, metrobüs sapığı ve diğerleri
24.4.2019
Papa ve 1915
16.4.2019
Mundar seçim!
15.4.2019
Assange’a karakol, Dündar’a saraylar
12.4.2019
Akdeniz’den geliyorlar
8.4.2019
Belediyelerde yeni dönem: Koalisyon yönetimi
5.4.2019
Sandık hepimizin sahip çıkalım
1.4.2019
Cumhur İttifakı yerel sınavı da geçti
27.3.2019
PKK’lı Karayılan’la oyunuz aynı mı?
22.3.2019
Türkofobi İslâmofobinin önkoşulu
18.3.2019
‘Yeni Haçlılar’ın Erdoğan nefreti
13.3.2019
Karanlıkta kaldığımız gün...
5.3.2019
Beş benzemezler nasıl benzedi?
4.3.2019
Çetin Doğan’ın, Feto’dan farkı nedir?
27.2.2019
Avrupa’nın camlarını kırmışlar!
20.2.2019
ABD’nin Türkiye’ye son tehdidi
19.2.2019
CHP, Atatürk’ün vasiyetini nasıl gasp etmişti?
18.2.2019
Modern savaş tamtamları...
12.2.2019
Haşhaşîler, gerçekten haşhaşî miydi?
5.2.2019
Nevşin Mengü ile Ahmet Taşgetiren’i birleştiren karanlık
4.2.2019
Çakallığın lüzumu yok!
1.2.2019
Ne kadar Amerikancısın?
29.1.2019
İttifak, muhalefeti şimdiden böldü
28.1.2019
Esed varken, Adana Mutabakatı nasıl işleyecek?
25.1.2019
Venezuelalı Kılıçdaroğlu Başkanlığını ilan edince...
22.1.2019
Hrant Dink cinayetinden Ergenekon’a
21.1.2019
Fazıl Say’ın rüyası
18.1.2019
Menbiç’teki saldırıya İsrail de sevinmiş midir?
16.1.2019
CHP seçmeniyle dalga geçiyorlar
11.1.2019
Şu liyâkat meselesi
9.1.2019
Sağlıkta hedef millileşme
4.1.2019
YPG gerçekleri
31.12.2018
İstanbul’a da bu yakışırdı
28.12.2018
Esed meşrulaşacak
27.12.2018
Haklı olmak haklı çıkmaya yetmiyor
25.12.2018
Yükümüz ağırlaştı
20.12.2018
ABD destekli bir operasyondu
19.12.2018
Yeni Haçlılar
17.12.2018
Pentagon’u tanıyalım
14.12.2018
Hava puslu
11.12.2018
Sosyal medyanın zehiri
10.12.2018
Gerçekten Erdoğan- Macron kıyası yapalım mı?
8.12.2018
Bazı yabancı gazeteciler...
3.12.2018
Türkiye’ye ‘çöp’, Arjantin’e...
28.11.2018
Yerel seçimde Cumhur mutabakatı
26.11.2018
Erken evlilik ve süresiz nafaka mağdurları
21.11.2018
Hangi doktor, hangi hastane?
20.11.2018
KHK’lı doktorlar meselesi
19.11.2018
Mısıroğlu’nun şahsında saldırılan nedir?
15.11.2018
En büyük ordu ama zorda bir halk
14.11.2018
En büyük ordu ama zorda bir halk
12.11.2018
I. Dünya Savaşı’ndan bir asır sonra
9.11.2018
James Jeffrey, James Jeffrey’e karşı
7.11.2018
Bu nasıl muhalefet böyle?!
5.11.2018
Akdeniz’de sıcak çatışma çıkar mı?
2.11.2018
Türkiye peşini bırakmıyor
31.10.2018
İstanbul, kanatlarımızın altında...
30.10.2018
Diyânet’in ağır yükü
29.10.2018
İstisnaî ülke, müstesna lider
26.10.2018
Suudi Prens ile Kılıçdaroğlu’nun ortak
24.10.2018
Dünyanın gözü Türkiye’deyken...
23.10.2018
Suudi Arabistan istikrar istiyorsa...
22.10.2018
Amerika: Hem müttefik hem suç ortağı
17.10.2018
Kaşıkçı çemberi kapanırken...
16.10.2018
Veliaht Prens’in gölgesi
15.10.2018
Şu ‘Rahip Brunson’ meselesi
10.10.2018
Şaşırmaya hazır olun
8.10.2018
Cemal Kaşıkçı’ya ne oldu?
5.10.2018
Feto, kendini hedef aldırdı
3.10.2018
AK Parti’de yerel seçim hazırlığı
2.10.2018
Neden McKinsey?
1.10.2018
Almanya bize neden yakınlaştı?
28.9.2018
Erdoğan’ın sınav kâğıdı
21.9.2018
Mücahid abi”lerden “Seri Köz Getir”cilere
19.9.2018
İdlib zaferine göz dikecekler
18.9.2018
Başörtülü ablalardan türbanlı fenomenlere
17.9.2018
İdlib’deki sürecin sonuçları ağır olur
14.9.2018
Bir ByLock’çu savcı, 53 can
12.9.2018
Kültürel mirasımıza körlüğümüz sürecek mi?
11.9.2018
Emdiği sütün gereğini yapan müdür
10.9.2018
Irak’ta ABD’nin koruduğu tek bina
7.9.2018
On yıl önce ABD, çöküşün eşiğine nasıl gelmişti?
17.8.2018
Çileye talip bir babanın oğlu olarak Berat Albayrak
15.8.2018
‘Ticarette savaş askeriyede işbirliği’
14.8.2018
Lira’dan dünya ekonomisine yansıyanlar
13.8.2018
Hamaset mi gerçekler mi?
10.8.2018
Kötülüğün mayası
8.8.2018
Çin olmadan Trump anlaşılamaz
7.8.2018
Yolun sonu görünüyor
3.8.2018
Arakanlı Müslümanların umudu Türkiye ve Erdoğan
1.8.2018
Muhalefetin halleri
31.7.2018
Meriç’e, Ege’ye sürüklenen çocuklar...
30.7.2018
Güney Afrika bizi bekliyor
24.7.2018
“Türkiye’yi kalbimde taşıyorum” demişti kalbini
23.7.2018
Hollanda, Almanya... Sıradaki gelsin
20.7.2018
Akın İpek iade edilir mi?
18.7.2018
Laikçi ve dinci istismara karşı mücadele
17.7.2018
Gençlik seferberliği
16.7.2018
15 Temmuz bir ömür
11.7.2018
Kıyamdayız!
25.6.2018
Gün, bugün!
22.6.2018
Sandığa giderken aklınızda bulunsun
20.6.2018
Ak Parti kazanırsa ne olacak?
19.6.2018
Dershane batıran, ülkeye ne yapmaz?
13.6.2018
CHP’lilere soruyorum
12.6.2018
Buyur, yapılmışı var
11.6.2018
Nefs törpüsü
8.6.2018
HDP’ye oy isteyen ‘milliyetçiler ve Atatürkçüler’
5.6.2018
Ülkücüler ve TİKA
4.6.2018
Sayın İnce, Biçer’in apoletleri kalsın mı?
1.6.2018
Sabah Atatürk akşam Öcalan
30.5.2018
İnce’nin fizik diploması ne işe yarar?
29.5.2018
Gezi'nin nefret iklimi
28.5.2018
CHP, PKK ve FETÖ ile barışmayı vaat ediyor
25.5.2018
Ederin kaç dolar?
22.5.2018
‘Devamsızlık yapanlar aday listesine alınmadı’
18.5.2018
Demek Erdoğan, “Batı düşmanı” değilmiş
16.5.2018
Kalbimiz Filistin’le
14.5.2018
Saadet Partisi’ni korkutan hakikat
11.5.2018
Alman Bakan’ın hayalleri
9.5.2018
Münafıklar çetesi
7.5.2018
CHP için son çıkış
4.5.2018
Güney Kore ilhamı
2.5.2018
Özbekistan’la yeniden kavuşmamız
30.4.2018
Ak Parti kazanmak istiyorsa...
27.4.2018
Kılıçdaroğlu’nun bundan haberi var mı?
25.4.2018
Erdoğan’ın sırtındaki hançer yaraları
24.4.2018
Mağdur edebiyatını bırak, cüsseni görelim
23.4.2018
CHP ve İyi seçmenine “tıpış tıpış” deniyor
20.4.2018
Erken seçim önleyici atak
16.4.2018
İyi ki Gaziantep var
13.4.2018
Almanya’nın ekseni mi kaydı?
11.4.2018
Suriye’ye “insani” müdahaleymiş
10.4.2018
Brezilya nasıl düşürüldü?
9.4.2018
Erkekle yan yana namaz
6.4.2018
Satranç ustası Erdoğan
4.4.2018
Bodrum katında matkapla yok edilen diskler
3.4.2018
Oğulpınar Hudut Karakolu’nda o akşam
30.3.2018
Londra mı New York mu?
30.3.2018
Londra mı New York mu?
28.3.2018
Teröristler çıkmazsa Sincar’a da gireriz
27.3.2018
Varna kıyılarından görünen
23.3.2018
Büyük resim, büyük yapboz
21.3.2018
Başka âlemlerle farkımız bizim...
20.3.2018
Kılıçdaroğlu ‘Afrin merkeze girmeyelim’ demişti
19.3.2018
Tarih yazdığımız gün
16.3.2018
Emine Erdoğan’dan israfla mücadele çağrısı
14.3.2018
Sarı taksi, Uber’e karşı
13.3.2018
Afrin’den sonrası ve ABD
12.3.2018
Hocalarımız, ferâset ve fetvâ
9.3.2018
Kadınlar için eşitsizlikle mücadele inisiyatifi
7.3.2018
Kara Afrika’nın geleceğinde biz
6.3.2018
Afrika için ‘siyah’ bir lider olan Erdoğan
5.3.2018
Sömürgecilikten arınmanın lideri Erdoğan
26.2.2018
Suriye’deki ateşkes, Afrin’i etkiler mi?
23.2.2018
Rusya ve İran nereye varmak istiyor?
21.2.2018
Halisdemir’in şehâdet yürüyüşü...
19.2.2018
Tillerson’la taş atılır mı?
15.2.2018
Türkiye’nin duruşu asla unutulmayacak
13.2.2018
“Esirlerin bile iltica etmek istediği ülke...”
12.2.2018
Akdeniz ısındırılıyor
9.2.2018
Fırat ısınıyor
7.2.2018
Cephe değişir, ‘57. Alay’lar bitmez
6.2.2018
Suriye’de ‘cambaza bak’ oyunları
5.2.2018
HDP’yi artık CHP temsil edecek
2.2.2018
Lordlar Kamarası’ndan Türkiye’ye bakış
31.1.2018
Allah belânızı vermiş zaten
30.1.2018
Batı kamuoyunda YPG
29.1.2018
Özgür Suriye Ordusu’nu savunacağız
26.1.2018
Şimdi ne olacak?
24.1.2018
Sert güç diplomasisi
16.1.2018
Şu Afrin meselesi...
15.1.2018
Gül gibi Anayasa Mahkemesi!
12.1.2018
Taşlar yerine oturuyor
10.1.2018
Bahçeli makam isteseydi...
8.1.2018
Büyüklük bizde kalsın...
5.1.2018
Gül-Arınç ikilisi neyi amaçlıyor?
1.1.2018
‘Sudanlı Zenci Musa’nın bavulu
22.12.2017
‘İmparatorluğun’ çatırdama sesleri Kudüs’ten duyuldu
20.12.2017
Türkiye, ABD’nin ulusal güvenlik stratejisinde yok mu?
19.12.2017
Cinayetin ‘iyi hal’i olmaz!
11.12.2017
Kudüs ve “Tanrı’yı kıyamete zorlamak”
5.12.2017
Sahipsiz hayvan yoktur!
4.12.2017
İki itirafçı tek düzenek
1.12.2017
ABD’nin köpekleri
29.11.2017
Muhatabımız ABD Başkanıdır
27.11.2017
Trump o telefonu neden açtı?
24.11.2017
Yolsuz Kılıçdaroğlu
22.11.2017
Filistin mi o da ne?
20.11.2017
Kırmaya çalıştığınız yerden birleşeceğiz
17.11.2017
Yabancı Temsilcisi Kayıt Akdi çıkarmalıyız
15.11.2017
Putin’le iki saatten sonra
14.11.2017
Türkiye, Türkiyeliğini yapıyor
13.11.2017
Dodurgalı Efe
10.11.2017
“ByLock’la ilişkilendirilen masumlar”
8.11.2017
Yeni AKM’ye ‘millet’ gider mi?
7.11.2017
Suud’daki esas hikâye Aramco
3.11.2017
Çin-ABD rekabetinde Türkiye
1.11.2017
Nigâr Ana’nın bağrı
31.10.2017
Cumhuriyeti yaşamak
30.10.2017
Trump tutuklanır mı?
27.10.2017
Çocuğuna “Cihat” ismini koymak isteyen aileye soruşturma
25.10.2017
İstifalar
24.10.2017
DEAŞ bitti sırada ne var?
23.10.2017
Genç Erdoğan’ın ‘Gökkafes’ mücadelesi
20.10.2017
ByLock yazışmalarında CHP
17.10.2017
Kerkük’e pirince giderken..
16.10.2017
Tarladaki mayınlar
9.10.2017
İdlib’de ne yapıyoruz?
6.10.2017
ABD kayıtlarında Batmaz-Gülen ilişkisi
4.10.2017
Cumhurbaşkanı’nın Barzani’ye uzattığı el
3.10.2017
Senin Avrupa’n bir melekti yavrum
2.10.2017
Bundan âlâ ‘günah’ mı olur?
29.9.2017
Uzun, ince bir yoldayız
27.9.2017
Kürt düşmanıymışız öyle mi?
26.9.2017
Almanya’da ‘asıl’lar kazandı
22.9.2017
Almanya, merkez olmanın ağırlığını taşıyamıyor
18.9.2017
‘Beşinci kol musun’ diye sorarlar...
15.9.2017
Kanıma dokunuyor
13.9.2017
ABD hukukuna hoş geldiniz!
12.9.2017
ABD, Zafer Çağlayan’ı nasıl dinledi?
11.9.2017
Arakanlıları kim öldürüyor?
8.9.2017
Arakanlılar’dan selam getirdim
6.9.2017
Yunan’ın dağlarında çiçekler açar
5.9.2017
Atatürk’ü siliyorlar vs... Cemaatleri bitiriyorlar
4.9.2017
30 Ağustos’un muzaffer Kemalistleri
30.8.2017
Erdoğan: Türkiye’nin surları
29.8.2017
ABD ile ilişkilerde düğüm noktası
28.8.2017
Konya’yı onlarla karıştırmayın
25.8.2017
Fırat Kalkanı’ndan sonraki adım ne olacak?
23.8.2017
Almanya bu kadar saldırıyorsa demek ki iyi şeyler yapıyoruz
21.8.2017
CIA belgelerinden darbeyi okumak
16.8.2017
Şehitler Köprüsü için ADALET
15.8.2017
Rusya müttefikimiz mi?
14.8.2017
Ayrıcalıklı olana, eşitlik zulüm gelir
11.8.2017
CHP, teslim oluşun partisi midir?
9.8.2017
Akıncı iddianamesi: FETÖ’yü anlama kılavuzu
8.8.2017
Atatürk ve Erdoğan
7.8.2017
Cerablus’ta bir gün
4.8.2017
FETÖ’nün atası Kadıyânîler
2.8.2017
S400’leri alacak mıyız?
24.7.2017
Luis Posada Carilles ve Fetullah Gülen
21.7.2017
Evet Almanya tango iki kişiliktir
19.7.2017
Syriana ve İsrail’in neşesi
18.7.2017
Siber savaşımızın anlatılmayan hikâyesi
17.7.2017
Kurucu söylem olarak 15 Temmuz
14.7.2017
Şehitlerimize lâyık olabildik mi?
12.7.2017
Terliklerimle dirensem sana...
11.7.2017
CHP nereye yürüyor?
10.7.2017
Her suç, topluma sorulmuş bir sorudur
7.7.2017
Aslında bir sabahlık işi var hepsinin
5.7.2017
Amerika’nın Körfez’e çöküşüdür
4.7.2017
Amerika’nın Chavez’e “yürüyüş”üdür
19.4.2017
Referandum dersleri
14.4.2017
248 kez EVET
21.8.2015
Bahçeli'nin iç savaş söylemi
18.8.2015
Bu İrancılar o Kemalistlere benzemiyor
17.8.2015
Bahçeli'nin HDP'li bakanları kim olur?
14.8.2015
Bahçeli ve Demirtaş memnun olmalı
12.8.2015
CHP koalisyon istiyor mu?
11.8.2015
‘Radikal pişkin’ Demirtaş
10.8.2015
PKK 12’den vuruyor
7.8.2015
Feda edilecek çocuklar kim?
4.8.2015
Barzani ile dayanışma zamanı
3.8.2015
Bence âkil olan...
31.7.2015
PKK neden saldırıyor?
29.7.2015
“Bijî Serok Obama”dan bugüne...
28.7.2015
Önce net olun
27.7.2015
Bize barış yaptırmadınız
24.7.2015
Terörün mesajı: Suriye'de savaş, Türkiye'de koalisyon
22.7.2015
Ya hep beraber ayağa kalkacağız, ya da diz çökeceğiz
20.7.2015
Erdoğan'ı suçla, kurtul!
17.7.2015
İhmal mi, ihanet mi?
15.7.2015
Koalisyon işareti olarak dershane
14.7.2015
Bugüne nasıl geldik?
13.7.2015
KCK ‘savaş kararı’ aldı
10.7.2015
Bahçeli ne yapmaya çalışıyor?
7.7.2015
CHP ile olur mu?
6.7.2015
Ak Parti’yi bekleyen tehlike
26.6.2015
Bahçeli sözünde durmadı
24.6.2015
Bu bizim için bu hepimiz için
23.6.2015
Esas belirleyici KCK
22.6.2015
Açık konuşalım
19.6.2015
Demirtaş o çıkışı neden yaptı?
16.6.2015
"Erdoğan'ı verin, uzlaşalım"
15.6.2015
Çünkü...
13.6.2015
Rivâyetler muhtelif
12.6.2015
"Kürtler bizi sevmiyor mu?"
9.6.2015
Parlamenter sistemin iflası
6.6.2015
Kim kazanır?
5.6.2015
Kürtlerin yolu
2.6.2015
Türkmenler ölürken Bahçeli ne yaptı?
1.6.2015
HDP barajı geçemezse, savaş mı çıkar?
30.5.2015
Öcalan'ın intikamı
29.5.2015
Yeni anayasayı yaptıracaklar mı?
26.5.2015
‘Rüzgâr döndü’
22.5.2015
HDP'nin çılgın projesi
19.5.2015
Bir zamanlar Demirtaş...
18.5.2015
Hürriyet ile Gazeteci ve Kasetçiler Vakfı
15.5.2015
Arnavutluk'a Paralel müftü atamak istediler
12.5.2015
Kurusıkı atıyorlar millet prim vermez
11.5.2015
'Babaannem gibi örtünemem'
9.5.2015
'Bağzı' gazetecilerin mağdur edebiyatı
5.5.2015
Bakın çok enteresan...
4.5.2015
HDP'li olmayan Kürde 'yeni yaşam' yok
1.5.2015
Altın vuruş
28.4.2015
Halkı sandığa götürmek
27.4.2015
Koalisyon uçurumuna yuvarlanmak
25.4.2015
İmparatorluk bilinci, asırlık taziye
24.4.2015
Hrant Dink ve Hasan Cemal
21.4.2015
Kılıçdaroğlu, idamları da alkışlayacak mı?
20.4.2015
HDP ve MHP'nin tutum birliği
19.4.2015
'Beyanname ile meydan okudum'
18.4.2015
Başbakan'ın çağrısı hepimize
17.4.2015
Soykırım tartışması ve Türkiye
14.4.2015
Âmin Demirtaş, âmin!
11.4.2015
Partilerin vekil adayları
10.4.2015
Listeler Erdoğan'ın mı Davutoğlu'nun mu?
7.4.2015
HDP ve DHKP-C
06.04.2015
Can Dündar'ın DHKP-C tanımı
04.04.2015
'Biz de sizi seviyoruz'
03.04.2015
Gezi, CHP ve DHKP-C
31.03.2015
Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan
30.03.2015
"Hoş geldin Sevgilim"
28.03.2015
Seçim vaadi olarak Başkanlık
27.03.2015
Beyaz yüzsüzlük
24.03.2015
Erdoğan, çözüm süreci için ne demektir?
23.03.2015
Başkanlık sistemine geçilmedikçe...
22.03.2015
78 milyon tümüyle bu sürece dahil
21.03.2015
Barışı yükseltmek
20.03.2015
Kanada istihbaratı denir, İngiltere diye mi okunur?
17.03.2015
Neo-Pers İmparatorluğu
16.03.2015
Neden hâlâ Gezi'yi konuşuyoruz?
14.03.2015
Kabataş tacizcileri sarmış dört bir yanımızı!
13.03.2015
Hükümet ne yaptı ki?
10.03.2015
PKK’nın silahıyla Türkiye’yi kurtarmak
09.03.2015
F-tipi Cumhuriyet
23.02.2015
Benim için Yeni Şafak
20.02.2015
Hiç utanmanız yok mu sizin?
18.02.2015
Özgecan’ın babası: “Allah’ın ipine sarılalım”
15.02.2015
Hocalarımızın hali
13.02.2015
Ateist terörü?
11.02.2015
PKK silah bırakır mı?
09.02.2015
Başkanlık sistemine doğru
08.02.2015
Gülen’in itibarı
06.02.2015
Gandi Kemâl’den ‘direnme hakkı’na
04.02.2015
Özgür basın nasıl susturuldu?*
02.02.2015
HDP’ye sorum: Değer mi?
01.02.2015
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki sohbet
28.01.2015
Kobanê zaferi ve Türkiye
26.01.2015
Somali’nin kahramanı
25.01.2015
Din tüccarlığı
23.01.2015
Paralelciler ve Agos
21.01.2015
Dink cinayetinin aydınlatılmasını istiyor muyum?
19.01.2015
Bu dava ‘paralel’e sığmaz mı?
18.01.2015
Gerçek Aydınlanma tam da bu
16.01.2015
İkiyüzlülük özgürlüğü
12.01.2015
İşte oyun böyle bozulur
11.01.2015
Yeryüzünün lanetlileri
09.01.2015
CHP’lilerden çağrı var
07.01.2015
Dünya Hizmet’in etrafında dönüyor
05.01.2015
Yüce Divan’mış
04.01.2015
Hayırlı işler!
31.12.2014
Ak Parti-Cemaat birlikteliği
29.12.2014
Riyakârlığa darbe
28.12.2014
Paralel yapı kaybetti mi?
26.12.2014
Gülen’i iade ederler mi?
24.12.2014
‘Cemaat faşizmi’yle nasıl hesaplaşacağız?
22.12.2014
Erdoğan’ın rakibi Gülen
21.12.2014
Yakup Köse’nin çilesi
19.12.2014
Yabancıların 14 Aralık’a bakışı
17.12.2014
Kumpas kurma özgürlüğümüz engellenemez!
15.12.2014
Dink cinayeti, Tuncel ve Akyürek
14.12.2014
Ramazan Akyürek’in sildirdiği kayıtlar
12.12.2014
Ogün Samast’ın ifadesi
10.12.2014
Demirtaş Gülenci olsaydı, neyi farklı söylerdi?
08.12.2014
Cumhurbaşkanlığı Sarayı meselesi
07.12.2014
Ya Amerika’da olsaydı?
05.12.2014
TSK panzeri IŞİD’ci taşımış!
03.12.2014
Haşim Kılıç ne yapıyor?
01.12.2014
Atatürk’ün ikinci öğrencisi Hitler
30.11.2014
‘İçimizdeki Renan’lara rağmen
26.11.2014
O fotoğraf...
24.11.2014
Dersim, Rize’nin nesi olur?
23.11.2014
MİT, CHP ve paraleller
21.11.2014
KPSS hırsızlığı ya da ‘haram porsiyon’
19.11.2014
Yurtta yerli, dünyada yerli
17.11.2014
Sen nereye bakanlardansın?
16.11.2014
“Bijî serok Obama!”
14.11.2014
Cemevine de, tekkeye de özgürlük!
12.11.2014
Alevilerle Sünniler kardeş mi?
10.11.2014
Hacı Bektaş'ta bir 'Hoca'
09.11.2014
Gerçek kertenkeleler rahatsız
02.11.2014
Her sakallıyı IŞİD'ci zannettiren karanlık
31.10.2014
Peşmerge sürmanşetimizden geçerken
29.10.2014
Hangi Cumhuriyeti kutlamak?
27.10.2014
PKK, 90'lara döndü
26.10.2014
'SOS Kobanê' değil miydi?
24.10.2014
HDP'nin tekzibi
22.10.2014
Kandil yalan mı söyledi?
19.10.2014
Hükümet direniyor
17.10.2014
Düğüm noktası
15.10.2014
Demirtaş'ın zoraki itirafı
13.10.2014
Zihinsel engelli olan kim?
12.10.2014
İşbirlikçi HDP!
10.10.2014
Êdî bese!
05.10.2014
Kutlu olsun bayramınız
03.10.2014
Tezkere ve sorular
01.10.2014
Çocukların başlarını kapıyorlar!
29.09.2014
Öcalan, PYD ve çözüm süreci
28.09.2014
'Yeni Türkiye'de tesettür
26.09.2014
IŞİD politikamız değişti mi?
24.09.2014
PKK hâlâ Türkiye'de ne arıyor?
22.09.2014
Okul yakmalar ve anadilde eğitim
21.09.2014
Müflis, aciz ve yalnızdık değil mi?
19.09.2014
Türkiye güçsüz olduğu için mi 'barış' dedi?
17.09.2014
Öncü piyadeniz olmayacağız!
15.09.2014
IŞİD'in Erdoğan'a bakışı
14.09.2014
Devletin tarih dersi
12.09.2014
Obama'nın IŞİD stratejisi ve biz
10.09.2014
Gülen'in bize öğrettiği ders
08.09.2014
'Laik sol' ve azınlıklar*
07.09.2014
'Ak Gençlik'in suçu
05.09.2014
Barışa IŞİD operasyonu
03.09.2014
İlim şart
01.09.2014
İnşa ciddi iştir, hanımlar beyler!
31.08.2014
Kadınlar tuvaleti faşizm midir?
29.08.2014
Kurucu Cumhurbaşkanı Erdoğan
27.08.2014
IŞİDmediğimiz yalan kalmadı
24.08.2014
'Tehlikeli adam' Davutoğlu
20.08.2014
Gül'ün cumhurbaşkanlığı
18.08.2014
Başbakan adayım
17.08.2014
Yeniyetmeler
15.08.2014
Gülen'in savruluşu
13.08.2014
Erdoğan sonrası Ak Parti
11.08.2014
En güzel kaybeden
10.08.2014
Soğuk su var, içer misin?!
08.08.2014
Oyum Erdoğan'a!
06.08.2014
Zekeriya Öz, tivitleri ikiye katlayınca..
04.08.2014
Ekmel'in sinekleri
03.08.2014
Selam-Tevhid neyi örtüyor?
01.08.2014
7 Şubat'tan Tevhid-Selam'a
30.07.2014
İsrail halkı sorunu
28.07.2014
Ne duruyoruz?
25.07.2014
Dönemin emniyet müdürleri...
23.07.2014
Naziler ve İsrail
21.07.2014
Öcalan, Demirtaş'a oy verir mi?
20.07.2014
Amerika-İsrail ittifakı
18.07.2014
'Seküler' Erdoğan
16.07.2014
İsrail'in varolma hakkı
14.07.2014
Ne çektin be süreç!
13.07.2014
Gazze'yi unuttuk mu?
11.07.2014
Bürokratik ekmek
09.07.2014
Ekmel Bey'in yabancı dilleri
07.07.2014
Atatürk, taraflı cumhurbaşkanıydı
06.07.2014
Kürtler: 10 Ağustos ve sonrası
04.07.2014
Erdoğan'ın hikâyesi
02.07.2014
Sakarya ayağa kalkarken...
30.04.2014
İçim rahat
27.04.2014
Gülen'in dava adamlığı
25.04.2014
Yüzyıllık taziye
23.04.2014
Gül'ün siyasî geleceği
14.04.2014
Anadolu Ajansı ve A Haber'in suçu
13.04.2014
Gülenciler: Paralel Şia
11.04.2014
Gülen-Şia benzerliği
07.04.2014
AYM, egemenlik peşinde mi?
04.04.2014
Çeteye balkon konuşması
02.04.2014
Tatava yapma, kabullen
30.03.2014
Aşk ile 'Hüloooooğ'
28.03.2014
Neye oy vereceğiz?
26.03.2014
Turbun büyüğü
24.03.2014
Barış, balçıkla sıvanmaz
23.03.2014
twitter meselesi: korkma, titre!
21.03.2014
Bu örgüt değilse, örgüt nedir?
19.03.2014
Diyarbekir'deki OHAL mahkemesi mi?
17.03.2014
Tayyip nasıl 'Reis' oldu?
16.03.2014
Adını 'kutuplaşma' koydum
14.03.2014
Berkin ve Burak
12.03.2014
Silivri'yi 'sıfırlayan' kim?
10.03.2014
Mahremiyeti delen kulaklarımız
09.03.2014
'Yandaş medya'dan manzaralar
07.03.2014
'Alo Tayyip'
05.03.2014
Saadet Partisi nereye?
03.03.2014
Nur talebesinden mektup
02.03.2014
Paralel koroya ithafen
28.02.2014
Barışa yasal güvence
26.02.2014
Her şey çook güzel olacak
24.02.2014
Gülen Camiası, Nurcu mudur?
23.02.2014
Said Nursî-Gülen karşılaştırması
21.02.2014
Camia'nın 'Cemaat'ten kopuşu
17.02.2014
Kürtlere ültimatom vermeyen kalmasın
16.02.2014
Kabataş, taciz, insaf
14.02.2014
Utanmadıktan sonra...
12.02.2014
Özel hayat ile özgürlük arasında internet
10.02.2014
Barışa emanet olamadınız
09.02.2014
Soçi'de ne oluyor?
07.02.2014
Ali İsmail Korkmaz için adalet
05.02.2014
Kullanışlı pişkinler
03.02.2014
Gülen ve Kürt meselesi
02.02.2014
Cemaat, laikliğin eseridir
31.01.2014
On maddede bilmediğiniz Mursi
29.01.2014
Gerçekten 'yetti artık'
26.01.2014
'Kızgınız, çünkü…'
24.01.2014
Dink cinayetinde paralel kuşkular
22.01.2014
Kod adı Sezar
20.01.2014
İntikam
17.01.2014
Cemaatin büyü bozumu
15.01.2014
'Hapse girer miyim acaba?'
13.01.2014
Neler oluyor?
12.01.2014
Bir cemaatin intiharına şahitlik etmek
10.01.2014
Biz böyle anlamamıştık
08.01.2014
Türkiye ve El Kaide
06.01.2014
İsrail, Cemaat ve operasyon
05.01.2014
Başbakan: 'Baş örgüt lideri benim'
01.01.2014
Mustafa Yeşil: 7 Şubat, Başbakan'a uzanacaktı
30.12.2013
Biri bağımsız yargı mı dedi?
29.12.2013
'Darbeci yargı' nostaljisi
27.12.2013
Darbe direkten döndü
25.12.2013
İzin verecek miyiz?
23.12.2013
28 Şubat-7 Şubat kardeşliği mi?
22.12.2013
Parmak nereyi işaret ediyor?
20.12.2013
'Asılacak adamsın ulan'
18.12.2013
Üç soruşturma, bir operasyon
16.12.2013
Soçi 2014'e hayır
15.12.2013
'Her zaman sulh yolunda'
13.12.2013
Süreç ve seçimler
11.12.2013
'Cemaat medyası'na sorular
08.12.2013
Ölmeye hazırım
06.12.2013
Topyekûn savaş
04.12.2013
Nerde o eski CHP?
02.12.2013
Dershaneden bürokrasiye nasıl geldik?
29.11.2013
Hizmet Hareketi'nden ricamdır
27.11.2013
Erkeksen...
25.11.2013
Dershaneden daha önemli olan...
24.11.2013
Utanç verici sessizlik
22.11.2013
Kürdistan ve Mustafa Kemâl
20.11.2013
Ak Parti'nin 'Cemaati' bitirme planı!
18.11.2013
Barzani ve PYD'nin yol ayrımı
17.11.2013
Bijî Dîyarbekîr bijî aşitî
15.11.2013
Kemalist ideoloji ırkçıdır!
13.11.2013
Öcalan, Barzani ve çözüm
11.11.2013
Arınç'tan çok Arınç'çılar
10.11.2013
Başbakan Erdoğan 'baba' mı oldu?
08.11.2013
Yurtlar ve 'öğrenci evleri' tartışması
03.11.2013
Henüz özgür olmadık
01.11.2013
Merve Kavakçı'yı hatırlamak...
30.10.2013
Cumhuriyeti kutlayamayanlar
29.10.2013
Dört parti, dört strateji
27.10.2013
Öcalan, BDP ve Ak Parti ırkçılığı
25.10.2013
Füze, Çin'de de olsa...
23.10.2013
Sarıgül neye çare?
20.10.2013
'Öcalan, siyaseten daha olgun ve daha makul' ise…
18.10.2013
İsrail'in önünde diz çökecek miyiz?
16.10.2013
Hayat kadını ve köpek
14.10.2013
Dershaneler kapanıyor mu?
13.10.2013
BDP'de istifa söylentisinin nedeni
11.10.2013
Cami, kışlayı yener
07.10.2013
'Örtümle okula girdim'
06.10.2013
Favori terör örgütünü söyle
04.10.2013
Paketten 'kabak' mı çıktı?
02.10.2013
Paket ve çaresizlik
30.09.2013
Erdoğan sorunu
29.09.2013
Dünyaya örnek 'Düşler Akademisi'
25.09.2013
Gül'ün ziyaretinin perde arkası
22.09.2013
Benim için New York
20.09.2013
BDP, 'Beyaz Türk' siyaseti yapıyor
18.09.2013
Cami ve cemevi projesi
16.09.2013
Hükümet adım atmadı mı?
15.09.2013
Gezi ve Aleviler
13.09.2013
Muhalif değil, militan gazetecilik
11.09.2013
'Andımız' kaldırılsın mı?
09.09.2013
Çözüm süreci bitti mi?
08.09.2013
Burada, yerimizde kalacağız*
06.09.2013
Nasıl bir anadilde eğitim?
04.09.2013
BDP seçmeni, Sarıgül'e kurban olsun mu?
01.09.2013
O tezleri çöpe attım
30.08.2013
Alevileri duyalım
28.08.2013
Gezi'den sonra çözüm süreci
26.08.2013
Tek dostumuz Müslüman Kardeşler mi?
25.08.2013
Ertuğrul Özkök 'iş başında'
23.08.2013
Selâmun aleyküm CHP
21.08.2013
Kahrolsun demokrasi?
19.08.2013
Taksim ruhu, Rabia ruhu
18.08.2013
Bilinsin
16.08.2013
Müslümanların yüzyılı
14.08.2013
'Beyaz Türkiye' sona ererken
12.08.2013
Kürtlerin kaderi
11.08.2013
Katillere mektup
09.08.2013
İşte bunlar hep aşk…
07.08.2013
Asmıyoruz da besliyoruz
05.08.2013
Büyük vefasızlık
04.08.2013
Hiç utanmanız yok mu?
02.08.2013
Suriye'de Özerk Türkmen Bölgesi olsaydı?
29.07.2013
Benim de kahramanlarım var
28.07.2013
Sinikler heyecan yapmasın!
26.07.2013
Önden yırtılan gömlek
24.07.2013
Eyvah, barış geliyor!
22.07.2013
Yeni komşumuz PYD?
21.07.2013
Başı açık yazarlar hayal kırıklığıymış!
19.07.2013
Gezi'den teorisiz komplolar
17.07.2013
KCK'ya süreç ayarı
15.07.2013
Taksim esnafı halktan sayılır mı?
14.07.2013
Ama Gezi ruhu bu değil
12.07.2013
Gezi, direnmek ve ölüm
10.07.2013
Mursi, otoriter miydi?
09.07.2013
Gezi eylemcilerine çağrı
05.07.2013
Mısır'da darbe: Laiklerin demokrasiyle imtihanı
01.07.2013
Sivil darbe nasıl olur?
30.06.2013
Barışa direnenlere #direnbarış
28.06.2013
'Emekli' bir âkilin notları
26.06.2013
Murat Belge'nin 'âkil'likten istifası
24.06.2013
'Öteki mahalle'nin yardıma ihtiyacı var*
23.06.2013
Çözüm süreci ve Gezi
21.06.2013
Atanamayan devrimcinin orantısız hıncı
19.06.2013
28 Şubat'ın mazlumları, zalim mi oldu?
17.06.2013
Gezi'den ne çıkar?
16.06.2013
Gezi dersleri
14.06.2013
Gezi referandumu
12.06.2013
Başbakan'ın üslubu
10.06.2013
Önce bir Türkiye'ye bak
09.06.2013
Siz 'görev'den çekilin!
05.06.2013
Ne darbe, ne Erdoğan
03.06.2013
Ağaç ve hükümet
1.06.2013
Yavuz ve Aleviler
29.05.2013
Kenan Evren'in özel isteği*
27.05.2013
Alkol riyakârlığı
24.05.2013
Bardağın boş tarafı, dolu tarafı
22.05.2013
Türklük ve BDP
20.05.2013
CHP'nin Suriye politikası
19.05.2013
Emperyalistler ve Suriye muhalefeti
17.05.2013
BDP'nin dikkatine
16.05.2013
Reyhanlı imtihanı
13.05.2013
Çözüme EVET
12.05.2013
Kürtlerden bile endişeli solcular
08.05.2013
Razı değilim
06.05.2013
Vay efendim ülke bölünecek'
05.05.2013
Güneydoğu gazisinin okuduğu şiir
03.05.2013
Şehit annesinin bilinmeyen dili
29.04.2013
Taraf efsanesi çökerken
28.04.2013
Orası da bizim memleketimiz
26.04.2013
Ne aldık, ne verdik?
24.04.2013
Bayrağımızla bölücülük yapmak
21.04.2013
Sürece ilişkin kuşkular
19.04.2013
Sürece ilişkin korkular
12.04.2013
Yeni anayasa senaryoları
10.04.2013
Dağa çıkmak ve milliyetçiler
08.04.2013
İlk üç madde fetişizmi
08.04.2013
Âkil kime denir?
03.04.2013
BDP'ye soruyorum
01.04.2013
Sınır dışına çekilmede 'Meclis ısrarı'
31.03.2013
'Türkiye bayrağı' meselesi
29.03.2013
Kurucu Meclis, 'Türk milleti' miydi?
27.03.2013
Söz konusu İslâm'sa, barış teferruattır
25.03.2013
Erdoğanfobi
24.03.2013
Şehitler ölmez, Vatan bölünmez
22.03.2013
Merheba aşîtî!
20.03.2013
Çanakkale geçildi!
18.03.2013
Büyük provokasyon
17.03.2013
Hayır!
15.03.2013
Devlet, PKK'ya ne verdi?
13.03.2013
Ecdadın anayasası
11.03.2013
BDP: 'Çaycıdır, çaycı'
10.03.2013
Chavez'in hakkı Chavez'e
08.03.2013
Başbakan, neyi açıklasın
06.03.2013
Gülen Cemaati ve İmralı sızıntısı
04.03.2013
Öcalan'ın kara kaşı, kara gözü için değil
03.03.2013
Kral'ın portresi, diziler ve daha pek çok şey
01.03.2013
Erdoğan ve Gül, ilham kaynağı
27.02.2013
Barış Konseyi iş başında
25.02.2013
Süreç gazeteciliği
24.02.2013
Cemevleri ibadethane midir?
22.02.2013
Evin yıkılsın, Kenan Evren!
20.02.2013
Çözüm için şartlar olgunlaşıyor
18.02.2013
Affedilecek darbeci aranıyor
17.02.2013
TSK cevap vermeli
15.02.2013
Kulağına ödül konan yazar
13.02.2013
BDP'de Öcalan sıkıntısı
11.02.2013
Ak Parti-BDP uzlaşması
10.02.2013
Terörün finansmanı yasası
08.02.2013
Tarafsız Devlet kimin tarafında?
06.02.2013
Başı açıklık, siyasal simgedir
04.02.2013
Türkçülük: Bir sömürgeleştirme stratejisi
03.02.2013
PKK'yla barış, Ergenekon'la barışı da getirir mi?
01.02.2013
Başbakan'dan 'Ergenekon açılımı'
30.01.2013
Beni katil yaptılar*
28.01.2013
Dikkat, polis geliyor!
27.01.2013
Başörtüsü yasağında neredeyiz?
25.01.2013
Eşit değiliz, hiçbirimiz
23.01.2013
Yeşil Ergenekon, örgüt içi infaz, vs
21.01.2013
PKK'nın sureti
20.01.2013
Taziye defteri
18.01.2013
Kafesteki Hrant Dink
16.01.2013
Neden şimdi, Ali Bulaç?
14.01.2013
Fethullah Hoca'dan Yalçın Akdoğan'a
13.01.2013
Kürtler, neyimiz olur?
11.01.2013
Türklerin haysiyeti, Kürtlerin haysiyeti
09.01.2013
Öcalan'a ev hapsi
07.01.2013
Yolun sonu barış mı?
06.01.2013
Memleketten müzakere manzaraları
04.01.2013
Hürriyet, Adalet, İttihad-ı İslam
02.01.2013
Muhatap Ak Parti'dir
31.12.2012
Misak-ı Millî ruhuna dönüş
30.12.2012
Namussuzlar!
28.12.2012
Uludere yası birinci yılında…
26.12.2012
Kürtlerle kardeş olmak
24.12.2012
Zerdüştlük ve kardeşlik
23.12.2012
Öleceksiniz
21.12.2012
Bırakınız yapsınlar, bırakınız kılsınlar
19.12.2012
'Bebek katili'nden 'Karanlığın kurbanı'na
17.12.2012
Taraf'a veda mı?
16.12.2012
Malatya davası mağdurlarının sesini duyun!
14.12.2012
Esed düşerken Kürt-Arap ittifakı
12.12.2012
Hedefteki ben ve cevaplar
10.12.2012
Birand'ın itirafı ve başörtüsü ırkçılığı
09.12.2012
Mısır'da darbe mi olacak?
07.12.2012
Cumhuriyet ve kadın hakları
05.12.2012
Karayılan Brüksel'e, Kışanak hapishaneye
03.12.2012
'Eyvah, İsrail'e meydan okuduk' diyenler nerde?
02.12.2012
Okulda başörtüsü ve şort yasağı
30.11.2012
Okulda serbest kıyafet dönemi
28.11.2012
Muhteşem gündemimiz ve Oslo
26.11.2012
Milliyetçi Başbakan ve BDP
25.11.2012
Hüseyin'in düştüğü yerden kalkmak
23.11.2012
İki devletli çözüm mümkün mü?
21.11.2012
Müslüman Kürtler ne ister?
18.11.2012
Hayatı öğretiyoruz, bayım!
16.11.2012
Esed, Netenyahu'nun nesi olur?
14.11.2012
Öcalan oyunları
12.11.2012
BDP'nin açlık grevi
11.11.2012
Atamızı anıyoruz
09.11.2012
İsrail için hesap vakti
07.11.2012
Uzatılan el geri çevrilmemeli
05.11.2012
Mirzabeyoğlu özgürlüğüne kavuşacak mı?
04.11.2012
"En büyük asker"in başına gelenler
02.11.2012
Açlık grevi hesapları
31.10.2012
Cumhuriyet'i kurtarmak yasak mı?
29.10.2012
Anayasa ve Türklük
28.10.2012
Hutbemiz: Cumhuriyet
26.10.2012
Açlık grevi ve siyaset
24.10.2012
Tunus, Kemalizm'le yüzleşecek mi?
22.10.2012
İslam devlete değil, ümmete emanettir
21.10.2012
Müzakere masası yeniden kurulur mu?
19.10.2012
Uludere'deki günâha ortak olmayın
17.10.2012
Ajitasyon-propaganda ve Taraf
14.10.2012
İslâm düşmanıydı, Müslüman oldu
12.10.2012
Anadilde eğitim diye bir şey yok mu?
10.10.2012
Başbakan ve Kürtler
08.10.2012
28 Şubat medyası yargılansın
07.10.2012
Esed, sizinle gurur duyuyor
05.10.2012
Nefret söylemi, Müslümanlar ve ifade özgürlüğü
03.10.2012
Ak Parti ve Türkiye'nin geleceği
01.10.2012
'Sen, Allah'a şükret Erdoğan'
30.09.2012
Hükümet, müzakere ve Öcalan
28.09.2012
Müslüman Kürtler ve milliyetçilik
26.09.2012
Medeni Batılılar - Barbar Müslümanlar
24.09.2012
Huzur Sokağı'nda karşılaşmak
23.09.2012
İbret vesikası olarak Balyoz kararı
17.09.2012
Günter Grass da 'İrancı' mı?
16.09.2012
Sine-i PKK ve 'âkil insanlar'
14.09.2012
Başbakan ve başörtüsü meselesi
12.09.2012
PKK sempatizanlarını, KCK operasyonları mı durdurdu?
10.09.2012
Dokunulmazlıkları kaldırmak, 1990'lara dönmektir
09.09.2012
Taraf ve ayıp
07.09.2012
İsrail'le barışalım, İran'la savaşalım mı?
05.09.2012
Suriyeli mültecilere uzanan, ırkçılığın elleridir
03.09.2012
Devlet, tecavüz mağdurlarına "sus" mu diyor?
02.09.2012
Mısır'ın ekseni mi kaydı?
31.08.2012
İstiklâl Savaşı ve sakallılar
29.08.2012
PKK ile siyasî mücadele
27.08.2012
PKK ve 'Kürt baharı'
26.08.2012
PKK, dağdan ovaya inmek istiyor
24.08.2012
Hz. Muhammed (s.a.v.) İslâmcı mıydı?
19.08.2012
Ramazan ve istikâmet
17.08.2012
Kılıçdaroğlu'yla iftar sofrasında
15.08.2012
PKK ne yapmaya çalışıyor?
13.08.2012
Neden İslâmcı değilim?
12.08.2012
Başka bir ümmet mümkün!
10.08.2012
İran ve PKK
08.08.2012
Cumhurbaşkanı Gül: "Rapor rafta kalmaz"
06.08.2012
Şemdinli yası
05.08.2012
'Allah, Atatürk'e uzun ömürler versin'*
03.08.2012
Gül, Erdoğan'a karşı aday olur mu?
30.07.2012
Ak Parti'nin demokratlığı
29.07.2012
Ağrı'da bir 'Melek' öldürüldü
27.07.2012
Kamuda başörtüsü yasağı kalkacak mı?
25.07.2012
'Suriye Kürdistanı' meselesi
23.07.2012
Arakan'da akan kanı görmeyecek miyiz?
22.07.2012
Devlet, "Süryaniler'in Kudüs'ü"ne el koyuyor
20.07.2012
İdris Naim Şahin ve PKK
18.07.2012
Cemevleri tartışması: Biraz tutarlılık lütfen
16.07.2012
Numan Kurtulmuş Başbakan olur mu?
15.07.2012
İran izlenimleri: Devrim öncesi sessizlik mi?
13.07.2012
İran'dan selam ile...
09.07.2012
Şevval Sam ve başörtüsünün değeri
08.07.2012
Karayılan ne demek istiyor?
06.07.2012
Mirzabeyoğlu, yeniden... Ak Parti, ses ver!
04.07.2012
BDP, PKK ile masaya oturur mu?
02.07.2012
Leyla Zana ne yaptı?
01.07.2012
Mavi Marmara itibarımızı mı sarstı?
29.06.2012
Müfteriler ve ilahiyat fakültelerimiz
27.06.2012
Mısır'ın Erdoğan'ı
25.06.2012
PKK'nın ateşkesi, Öcalan'ın rolü
24.06.2012
Sivil Alevi Çalıştayı Raporu
22.06.2012
Âlimin ölümü, âlemin ölümü
20.06.2012
Teşekkür
18.06.2012
"Başbakan yargılansın"cılar
17.06.2012
Kürtaj, neden cinayet değildir?
15.06.2012
"Adamlar kendi dertlerine düştüler"
13.06.2012
Artık marjinal olan 'savaşçı' seçenektir
11.06.2012
Dersim Konferansı, TBMM'de yapılsa
10.06.2012
Parasız eğitim istiyoruz, alacağız!
08.06.2012
Kürtaj tartışması: İnsan nerede başlar?
06.06.2012
Mısır seçimleri: Ne şeriat, ne darbe
04.06.2012
Gerçekten, nedir bu telaş?
03.06.2012
İsrail, sanık sandalyesinde!
01.06.2012
Kaçakçılık ve istismar
30.05.2012
Kişi kültü olarak Atatürk ve Erdoğan
28.05.2012
Yeni anayasa ve haddini bilen devlet
28.05.2012
Yeni anayasa ve haddini bilen devlet
27.05.2012
Yeni anayasa, nasıl yeni olur?
25.05.2012
Uludere'deki günâha ortak olmayın
23.05.2012
PKK: Eski tas, yeni hamam
21.05.2012
Büyük Çerkes Sürgünü
20.05.2012
Ümmeti birleştirmek farz, bölmek haramdır
18.05.2012
Pastalı 19 Mayıs
16.05.2012
Yılmaz Erdoğan ve hakikat
14.05.2012
Üniter devlet, İslâm'ın şartı mıdır?
13.05.2012
Suç unsuru olarak "Allahu ekber" ve poşu
11.05.2012
Ermenistan: Anadolu diasporası
09.05.2012
Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan
07.05.2012
Astsubaylar rahatsız!
06.05.2012
Tiyatro tartışması: Eski-yeni memurlar arasında
04.05.2012
Britanya Parlamentosu'nda linç
02.05.2012
"Andıç gazeteciliği" devam ediyor
27.04.2012
Uludere, Ankara dehlizlerinde
25.04.2012
CHP'nin camilerle imtihanı
23.04.2012
Bir İslâmsızlaştırma hamlesi olarak 1915
22.04.2012
'Osmanlı özgüveni'
20.04.2012
Hollanda izlenimleri
18.04.2012
Avrupa içe kapanırken, Türkiye dışa açılıyor
16.04.2012
Atatürk diktatördür
15.04.2012
Dost musun, düşman mısın?
13.04.2012
Suriye'de zulüm, bizde kafa karışıklığı
11.04.2012
Gidenler ve Sezen...
09.04.2012
'Modern mahrem'den 'İslâmî teröristler'e
08.04.2012
Aman heyecanlanmayın
06.04.2012
Haşim Kılıç'ın mesajı
04.04.2012
28 Şubat 'siyasî' yargı kararları iptal edilsin!
02.04.2012
Bir put kırıcı olarak sivil şehitlik
01.04.2012
4+4+4'e muhalifler neden kaybetti?
30.03.2012
"Ben bu işin fedaisiyim, anladın mı?"
28.03.2012
Muhalif bir âlim olarak Said Nursî*
26.03.2012
PKK yokmuş gibi Kürt sorununu, Kürt sorunu yokmuş gibi PKK sorununu çözmek
25.03.2012
Ak Parti elini açmak zorunda
19.03.2012
"Operasyon Sivas": Katliam ve dava
18.03.2012
Gülten Kaya'dan "Ahlâk!" dersi
16.03.2012
100 yıl olmadan çözmek gerek
14.03.2012
Stratfor sızıntısı: Zannı bilgi olarak sunmak
12.03.2012
Onlar suyu bulandırmayı iyi bilirler...
11.03.2012
Adalet talebimiz var!
09.03.2012
Birisi konjonktür mü dedi?
07.03.2012
"Annem Ermeni benim"
05.03.2012
Uludere, TBMM raporunu bekliyor
04.03.2012
Aydın Doğan haklı çıktı
02.03.2012
Liberallere yüklenmenin dayanılmaz hafifliği
29.02.2012
28 Şubat'ın asker mağdurları
27.02.2012
Kemâl Burkay'dan mektup var
26.02.2012
Hocalı mazlumlarını nasıl anmalı?
24.02.2012
Kemal Burkay'a açık mektup
22.02.2012
Savcı Sarıkaya değil Yalçınkaya olsaydı
20.02.2012
Hrant'ın Müslüman Arkadaşları
19.02.2012
Uluderelilerin sesine kulak verin
17.02.2012
Faruk Encü canına kıyarsa, vebali devletin boynunadır
15.02.2012
Ak Parti'yi bekleyen karşı-propaganda
13.02.2012
İkinci 367 vakası önlendi
12.02.2012
MİT'çilerin sorgulanması neden farklı olurdu?
10.02.2012
"Devlet içinde devlet" sadece Ergenekon değilmiş
08.02.2012
"Kürtçe medeniyet dili midir?"
06.02.2012
İskilipli Atıf Hoca'nın torunu: "Özür değil, sivil anayasa istiyoruz"
05.02.2012
İskilipli Atıf Hoca ve itibar
03.02.2012
Zulüm ve Ak Parti
01.02.2012
Millî Eğitim ve Millî Güvenlik Dersi
30.01.2012
Yeni başlayanlar için JİTEM
29.01.2012
Salih Mirzabeyoğlu'na yapılan zulümdür
27.01.2012
Malatya'dan dünyaya açılan ufuk: BİLSAM
26.01.2012
Topraktan fışkıran kafatasları ve JİTEM
23.01.2012
19 Mayıs törenleri ve gençlik
22.01.2012
Kadın muhaddisler
20.01.2012
Hrant Dink 'operasyonu' ve Ak Parti
18.01.2012
Hrant Dink'i korumayan devlet, kendini korudu
16.01.2012
12 Eylül davası Ak Parti ve Sol
15.01.2012
Askerî vesayet ne zaman biter?
13.01.2012
TSK'da 10 günde 5 'intihar'
11.01.2012
Başörtüsüne Özgürlük Yolunda: Görülmüştür
09.01.2012
Unutursam kalbim kurusun!
08.01.2012
Atatürkçülük hakaret değildir
06.01.2012
Ya onlar kimin çocuklarıydı?
04.01.2012
Hükümetin Uludere'ye yaklaşımı
02.01.2012
Uludere: Sorular ve ne yapmalı?
01.01.2012
Özür diliyorum
30.12.2011
Sağcı Müslüman
28.12.2011
Başörtüsü yasağında nerdeyiz?
26.12.2011
Şanlı tarihimiz ve hakikat
25.12.2011
"Hayata dönüş" devam ediyor
23.12.2011
Türkiyeli Müslümanlara bir teklif
21.12.2011
Devlet "gel" diyecek mi?
19.12.2011
İçişleri Bakanı'na birkaç soru
18.12.2011
"Yardımsever ve cömert Amerika"
16.12.2011
Yol ayrımımız ideolojik değildir 'ağbiler'
14.12.2011
28 Şubat ve özeleştiri
12.12.2011
Diyânet İşleri ve kadın meselesi
11.12.2011
Laik orduya mücahid olmak
09.12.2011
İrlanda barış sürecinin neresindeyiz?
07.12.2011
Büyük kararların adamı: Gerry Adams
05.12.2011
İrlanda barış sürecinde siyasiler
04.12.2011
İrlanda barış sürecinde medya ve sivil toplum
03.12.2011
İrlanda meselesinden Kürt meselesine
27.11.2011
"kusurlu bahçe"de biz
25.11.2011
Dersim'den Atatürk'e giden yol
23.11.2011
Profesyonel Müslüman ve iman-2
21.11.2011
Profesyonel Müslüman ve iman
20.11.2011
"Nice yıllara YÖK" demeye devam mı?
18.11.2011
Koltuk: 400 Hakikat: 0
16.11.2011
Stockholm sendromu olarak Atatürkçülük
14.11.2011
Ahmet Kaya ve Tayyip Erdoğan
13.11.2011
Birisi kabile şefliği mi dedi?
11.11.2011
Türkiye'nin 'ölmeyen' babası
07.11.2011
Kurban Bayramı ve vejetaryenler
06.11.2011
'Atatürklü demokrasi' olur mu?
04.11.2011
KCK davasına bir de buradan bakın
02.11.2011
Adaletin bu yüce Türk yargısı
31.10.2011
Ya "İkinci Grup" susturulmasaydı...
30.10.2011
Cumhuriyeti kutlayamamak
27.10.2011
"Bizi bu enkazın da altından çıkar!"
26.10.2011
"Bizi bu enkazın da altından çıkar!"
24.10.2011
Millî gazeteci
23.10.2011
Ali Bulaç ve entelektüel tutarlılık
21.10.2011
Evin içini temizlemek şart
19.10.2011
'Muhafazakâr' erkek tipolojisi
17.10.2011
Asker hakları
16.10.2011
Cahiliye âdeti olarak "namus cinayetleri"
14.10.2011
BDP'nin başörtüsü önergesi
12.10.2011
KCK Davası, BDP'yi özgürleştirdi mi?
10.10.2011
Bülent Arınç'ın çağrısı ve TMK
09.10.2011
Emekli ve gönüllü öğretmenler
07.10.2011
Zizek, Osmanlı ve entelijansiyamız
05.10.2011
Hitler ve Obama
03.10.2011
PKK'nın yeni stratejisi ve Öcalan
02.10.2011
Dindarlar arası diyalog
30.09.2011
Mücadele-müzakere ekseni
28.09.2011
Ji Bo Min Nekuje! Ji Bo Min Nemire!
26.09.2011
"PKK ile mücadele"de yeni strateji
25.09.2011
Kendimizdekini düzeltmek ve TÜSİAD
23.09.2011
"O tuğla", Hrant Dink ve Apê Musa
21.09.2011
Sekülerizme ikna olmamak kolay, ya sonra?
19.09.2011
Başbakan Erdoğan'ın laiklik çağrısı
18.09.2011
"Akil insanlar" önerisini hatırlamanın tam zamanı
16.09.2011
"Hrant'ın Arkadaşları"ndan Başbakan'a mektup var
14.09.2011
Siyasetin iradesi ve şiddet
12.09.2011
"Kürt baharı" neden olmaz?
11.09.2011
İç muhasebe komisyonu raporum
09.09.2011
Üniversiteli başörtülüler,dikkat
07.09.2011
Gülşen Orhan'dan iftiralara yanıt
05.09.2011
Barışa bir şans
04.09.2011
Gerisini İsrail düşünsün!
02.09.2011
Alnı secdeye değmiş militarizm
31.08.2011
Muhammed Cihad'a özgürlük!
29.08.2011
Ramazan'ı uğurlarken...
21.08.2011
"Hedef gösterme"yi hafifletenlere cevap
19.08.2011
Öfke ve söz
17.08.2011
'Bay vijdan' ve saz arkadaşları
15.08.2011
Öteki'ne tahammül
14.08.2011
Savaş tamtamları arasında-3
12.08.2011
Savaş tamtamları arasında-2
10.08.2011
Savaş tamtamları arasında-1
08.08.2011
Sınırlar sizin, Afrika bizim olsun!
07.08.2011
Başka bir ümmet mümkün!
05.08.2011
Gülümse...
03.08.2011
"Yeni Kandil muhipleri" bahsi
01.08.2011
Şeytanları bağlamak, Kürt halkına güvenmek
31.07.2011
Burası yeni Türkiye, yok öyle!
29.07.2011
"Masum değiliz hiçbirimiz"
27.07.2011
Halis niyetlerle...
25.07.2011
Yeni Kandil muhipleri - 2
24.07.2011
'Yeni Kandil muhipleri'
17.07.2011
Sahnedeki oyun ve aktörler
13.07.2011
Yeni anayasa ve sorumluluklar
08.07.2011
"Dağdan iniş" raporu
06.07.2011
16 Temmuz Gençlik Hareket(ler)i
03.07.2011
Madımak'te ne oldu?*
01.07.2011
Maksat Silivri'yi boşaltmak değilse
29.06.2011
Devlet milletin olana kadar
28.06.2011
Türk ve Kürt halklarının kardeşliği adına...
26.06.2011
Krizden önce son çıkış
24.06.2011
'Yeter, söz milletin' mi?
22.06.2011
Allahu ekber Türkiye!
20.06.2011
Yeni anayasa ve toplumsal uzlaşma
19.06.2011
İki baba, iki hikâye: İnan Suver ve Yakup Köse
17.06.2011
BDP'nin oyları neden arttı?
16.06.2011
Çevrenin merkeze yürüyüşü
12.06.2011
Milletvekillerinden on istek
10.06.2011
Batman notları- II
08.06.2011
Batman notları
06.06.2011
Diyarbekir izlenimleri
05.06.2011
BDP ve başörtüsü
03.06.2011
Kenan Evren ve Augusto Pinochet
01.06.2011
Başörtüsü ve mezuniyet
29.05.2011
Çokeşlilik meselesi
27.05.2011
Çokeşlilik ve "hak"lı arayış
26.05.2011
Taze bir nefes gibi
23.05.2011
Yakarız bu barışı yakarız!
22.05.2011
Çok güzel hutbeler bunlar!
20.05.2011
Rejime insan kaynağı olarak gençlik
18.05.2011
Çıraklıktan ustalığa Ak Parti'nin asabiyesi
16.05.2011
Erkek ve aile
15.05.2011
Yeni Anayasa ama nasıl?
13.05.2011
Kavga etme hürriyeti
11.05.2011
"Kürt kardeşimin sorunu vardır"
10.05.2011
Ankara 2. Bölge, duy sesimizi!
08.05.2011
Çözümün adresi meclistir
06.05.2011
"Emin olmak", özür ve Galip Ensarioğlu
04.05.2011
Üsame ve Mavi Marmara
02.05.2011
'Herkes bebek doğar'
01.05.2011
'Saltanat düşkünü İngilizler'
29.04.2011
Kılıçdaroğlu'nun "ana" muhalefeti
27.04.2011
Yalnızlaşan başörtülü kadınlar
25.04.2011
Trakya Üniversitesi'nde yasak sürerken...
22.04.2011
"Allah var ve O'nun gazabından korkun!"
20.04.2011
YSK seçimlere el koydu
18.04.2011
Söz konusu ilk üç maddeyse, hepimiz teferruatız
17.04.2011
'İyi çocuk'lara kötü haber
15.04.2011
MHP, 'hilâl'leri rahat bıraksa...
13.04.2011
İstikrar kaygısı ve değişim
11.04.2011
Müslümanlar ve insan hakları söylemi
10.04.2011
Müslümanlar ve sekülerizm
08.04.2011
Savcı Murat Demir'e mektup var
06.04.2011
"Siyasette her şey olabilir"
04.04.2011
Üstü kalsın
03.04.2011
Kazıdım adımı Diyarbekir burçlarına
01.04.2011
"Wishful thinking"
30.03.2011
Diyânet ve Sünniler
28.03.2011
Cemevleri ibadethanedir
27.03.2011
Kötü başörtülüler
25.03.2011
'Apê Musa'nın acısı
23.03.2011
28 Şubat bitti mi?
21.03.2011
Barışı beklerken merhaba
16.03.2011
Başörtülü vekil isteriz
09.03.2011
‘Tanırım, iyi savcıdır’
02.03.2011
Hoca’ya buruk veda
28.02.2011
CUMHURİYETİN KADIN PROJESİ İFLAS ETTİ !
23.02.2011
‘O da’ mı muhalif
16.02.2011
‘Aramızdaki şey’
10.02.2011
‘Sinsi’ Müslüman Kardeşler
07.02.2011
Diyarbekir notları
07.01.2011
Rüşdi’nin rüştü
08.12.2010
Ayıptır, günahtır, zulümdür
01.12.2010
Beyrut’ta bir ikindi vakti
27.10.2010
Hepimiz örtülüyüz!
23.10.2010
Devlete zorunlu laiklik dersi
13.10.2010
Başörtüsü yasağı sadece uygulamada çözülemez
07.10.2010
Apartheid düzeni çökerken
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive