Kadri GÜRSELBookmark and Share

15 Temmuz Döneminin Son Seçimleri


30.3.2019 - Bu Yazı 1602 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Türkiye’deki kriz, tam teşekküllü, “mükemmel” bir rejim krizidir. Bu kriz, iktidarın hukuk ve anayasanın dışına çıkmasının ötesinde, hukuk devletine geri dönme niyetinin hiç olmadığını belli etmesiyle başladı. Sonuç, hukuk güvencesinin kaybıyla birlikte fevkalade kötü ve keyfi bir yönetme pratiği olarak karşımıza çıktı. Hukukun olmadığı yerde düzen ve öngörülebilirlik olmaz. Para ve insan da bunların olmadığı yerde durmaz. Çünkü para ve insan, düzeni sever, önünü görebilmeyi ister. Mevcut ekonomik kriz ise siyasetin, devletin ve toplumun külliyen maruz kaldıkları feci tazyik ve dejenerasyonun bir son ürünüdür. 

“Rejim krizi” tamlamasını kullanmamın nedeni, bir rejimin krizde olması değil, ülkede gerçekte bir rejimin olmaması. Türkiye’ye dayatılan “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adlı tuhaflık, bir “rejim” olarak adlandırılmayı dahi hak etmiyor. 

Bugüne gelene değin “rejim” sözcüğünü, başına “Erdoğan”, “AKP”, “başkanlık” ya da “tek adam” gibi bir “tamlayan” koyduktan sonra kullanmışsam, anlaşılabilir olma çabamdandır. Yoksa hakikatte mevzubahis olan “rejim” değil, bir “durum”dur. 

Rejim, müesses olandır; “durum” ise müesses olmak zorunda değildir. Türkiye’de ancak bir “durum”un varlığından söz edebiliriz. Ve bu durum fiilidir. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” dayatıldığı andan itibaren tıkanmış olmasından ötürü ne çalışabiliyor ne de kendisini bir müesses nizama dönüştürebiliyor. 

“Durum” her yönüyle berbatsa ki öyledir; yol açtığı kriz de mükemmel olur.

Bu “durum”da krize çözüm bulamadılar çünkü ellerinin yordamıyla erişebilecekleri herhangi bir çözüm yoktu.

Aslında çözüm vardı; var olduğunu biz biliyorduk; belki onlar da biliyordu ama yapamazlardı, çünkü hem kendileri değişemezler hem de değişimin önünü kapatmışlardır.

Ezcümle, “durum” fevkalade kırılgandır.

Bahse konu kifayetsizliğin neticesi olarak, hızla derinleşen bir ekonomik krizin sathında 31 Mart Yerel Seçimleri’ne kadar geldik.

Buradan nereye gideriz?

Demiştik ya, insan önünü görmek ister. Bu haklı bir asgari konfor talebidir.

İçinde bulunduğumuz “durum”da madem önümüzü göremiyoruz, bari gelip geçtiğimiz yeri görmeyi deneyelim.

Görünen o ki 31 Mart Yerel Seçimleri, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ile başlayan siyasi dönemin son seçimleridir. 

15 Temmuz dönemi, darbe girişimi sonrası Türkiye’de hukukun ve anayasal düzenin tamamen askıya alınması ve bunun yanı sıra Erdoğan ve Bahçeli arasındaki yeni işbirliğinin bir ittifak raconu çerçevesinde tarif edilebilir olmasıyla önceki dönemlerden ayrışır.

Bu dönem zarfında yapılan anayasa referandumu ve seçimler ne meşru, ne adil, ne de serbest olmuşlardır. Hatta 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu, OHAL şartlarında yapıldığı için meşru kabul edilemeyecek olmasının ötesinde, YSK’nın oy verme işlemi sürerken aldığı mühürsüz oyları geçerli sayan, yasaya aykırı kararı neticesinde “yasal” olarak nitelendirilmeyi de hak etmez.

Mamafih, 16 Nisan 2017 referandumu ve 24 Haziran 2018 seçimleri ne kadar gayrimeşru, adaletsiz ve hürriyetsiz de olsalar gerçek idiler. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri de böyle olacaktır: Gerçek, fakat hiç de adil ve serbest değil. Gerçektir, çünkü sandığa gidip oy kullanmanın bir anlamı vardır, seçmen oy vererek “durum”a itirazını kayda geçirme ve hatta bir şeyleri değiştirme gücüne hâlâ sahiptir. 

Madem bu seçimler gerçektir, o halde iktidar 31 Mart akşamı bazı önemli şehirleri gerçekten de kaybedebilir. İktidarın neredeyse külliyen ve tartışmasız biçimde kontrol ettiği medya, kamu kaynakları ve devlet organları gibi devasa araçlar karşısında, önünü alamadıkları ekonomik krizin dengeleyici faktörü, bu seçimlerin başa çıkmaları son derece güç olan gerçekliğidir.

İktidar medyası, ekonomik krize dair iktidar yanlısı bir anlatı sunar. İktidar yanlısı anlatının, önceki seçimlerde iktidara oy vermiş ve fakat şimdi ekonomik krizin acısını her gün tatmakta olan o seçmenin tamamını ikna etmesi imkânsızdır. Çünkü ekonomik krizin neden olduğu yoksullaşma ve işsizlik bir anlatı değildir; gerçektir, yaşanır.

31 Mart Yerel Seçimleri’nin, her türlü muhtemel sandık manipülasyonuna rağmen Cumhur İttifakı’nın aleyhinde üretebileceği sonuçlar, Türkiye’nin bünyesinde iltihap biriktiren sorunlara neşter atılması için siyasete bir şans sunabilir.

Çürümüş iktidar yapıları ve ittifaklarının sarsılıp çatırdadığı böyle bir ortamda siyaset elbette ki hareketlenecektir.

Neticesinde Türkiye’de bir erken genel seçimin yolu açılabilir. 

Siyasetin Türkiye’nin mükemmel krizine bir çözüm üretmek maksadıyla aktivasyonu, olumlu senaryodur. Tahakkuku halinde 15 Temmuz dönemi sona erer, yeni bir dönem başlar. Dolayısıyla müteakip erken seçimlerin sabık 15 Temmuz döneminin hayli menfi şartlarında yapılmaya mahkûm edilmesi mümkün olamaz.

Olumsuz senaryo ise iktidarın bu yerel seçimlerden de fiilen muzaffer çıkmasıdır. Bu gerçekleşirse, Türkiye’yi aşağılara çeken burgu ekonomik krizin etkisiyle daha da hızlanır. Türkiye’nin mükemmel krizi daha da derinleşir. Sarmal etkisi fevkalade olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu doğrultuda bir değil birçok menfi senaryo ihtimal dairesindedir. Bunlardan hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin, Türkiye’de bu düzlemlerde yapılacak herhangi bir seçimin ancak garabeti hayal edilebilir.

31 Mart Yerel Seçimleri’nden bağımsız olarak iddia edebilirim ki “15 Temmuz dönemi” sonunda kendi ekonomik krizine de yol açmış halde miadını doldurmaktadır.

Bu bir öngörü.

Köhne iktidarın kendisini kuşatan kriz dinamikleri karşısındaki çaresizliği, 15 Temmuz döneminin öncekilerden daha kısa sürmesi beklentisini doğuruyor. Şöyle ki Türkiye, bedenini saran “Soğuk Savaş korsesi”nden 1991’de Sovyetler Birliği’nin tarihe karışmasıyla birlikte kurtuldu ve kendine özgü, dört ila altı yıllık zaman dilimleri içinde tamama erip yenilenen siyasi dönemlerin temposunda yaşamaya başladı. Bu periyodları temel siyasi dinamik ve karakteristikleri bakımından birbirlerinden net biçimde ayırmak mümkün olduğu için “dönem” sözcüğünü kullanıyorum.

Dönemleri, başlangıç ve bitişlerine neden olan hadiseler çerçevesinde şöyle tanımlıyorum:

ANAP’ın tek parti iktidarını sonlandıran 1991 seçimlerinden 28 Şubat 1997 post-modern darbesine kadar süren 6 yıllık “koalisyonlar dönemi”... 

1997’den 2 Kasım 2002’de AKP’nin iktidara gelmesine kadar süren 6 yıllık “28 Şubat dönemi”...

2002 ile 27 Nisan 2007 e-muhtırası arasında dört buçuk yıl devam eden “dengeci AKP dönemi”...

“Askeri vesayet”e karşı 2007’deki e-muhtıra neticesinde başlayıp 2011’deki YAŞ’ta askerin tasfiyesiyle amacına ulaştıktan sonra “7 Şubat 2012 MİT krizi” ile yerini çatışmaya bırakan, Cemaat ve AKP’nin fiili koalisyonuyla karakterize olmuş altı yıllık “İslamcı ittifak dönemi”...

2012’deki “MİT krizi” ile başlayıp 15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişimi ile sonlanan dört buçuk yıllık, “İslamcılar arası çatışma dönemi”...

Ve nihayet, halen içinden geçmekte olduğumuz “15 Temmuz dönemi”...

Bu sonuncusu, hukukun ve anayasanın askıya alındığı, yeni anayasanın da anayasa olma hüviyetinden yoksun bulunduğu, kuralsız ve keyfi bir baskıcı yönetim dönemidir. Dönemin karakteristiği olan AKP ve MHP arasındaki iktidar koalisyonuna 90’lı yılların güvenlikçi çevreleri ve bir kısım ulusalcılar destek vermektedirler. 

15 Temmuz dönemi, neden olduğu ekonomik krizin sonlandırıcı baskısı altındadır.

Kriz, ülkedeki hukuksuz ve keyfi yönetimin doğurduğu bir sonuç ise hukuk devletine dönüş güvencesinin bulunmadığı bir ortamda krizden çıkılabileceğini ummak saflıktır. Siyaset ancak bu güveni inşa ederse kendisini var kılabilir. Çıkış, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” dedikleri tek adam iktidarını kâğıt üzerinde bırakacak bir iktidar paylaşımını işaret ediyor. 

Ve ayrıca unutulmasın, önceki ekonomik krizler kendilerini yaratan faktörleri izale eden siyasi sonuçlar doğurmuşlardır. Bu krizin de bazı çok önemli siyasi sonuçları mutlaka olacaktır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri, krizin olumlu bir siyasi sonuca kapı aralayabilmesi için ülkenin önündeki son fırsattır.

BİRİKİM
.

Facebook Yorumları

Emlak8
17.05.2020
Türkiye’de darbe mi olacak gerçekten?
11.03.2020
Moskova’daki hezimet, İdlib’deki musibetten iyidir
5.03.2020
Siyasi cephane olarak harcanan sığınmacılar
26.02.2020
Kanun varsa Osman Kavala bu salı serbest bırakılmalı
20.02.2020
‘Darbe-tonik’
17.02.2020
ABD İdlib’de bir taşla üç kuş vurmak istiyor
4.02.2020
Demokrasinin Brexit karşısındaki sınavı
19.01.2020
Eğitimi çökerten iktidar ayakta kalabilir mi?
9.01.2020
İran kumarı Trump’a seçim kazandırır mı?
6.01.2020
Trump, İran’ın ‘vezir’ini aldı: Savaş kapımızda
3.01.2020
İktidarın ‘Kanal İstanbul’ restini görmek
26.12.2019
İstanbul’u ‘Kanal İstanbul’dan kim kurtaracak?
12.12.2019
İktidarın ‘2020’de erken seçim’ mecburiyeti
18.11.2019
Beyaz Saray’da mütebessim
13.11.2019
İktidarın Atatürk kompleksi
10.11.2019
Erdoğan, Trump’a gidiyor: S-400’lerden kurtulmak için değilse neden?
5.11.2019
Batı alemiyle ipler tamamen kopmak üzere mi?
27.10.2019
Suriye’de ‘Pax Russica’
15.10.2019
‘Barış Pınarı’ nerede biter?
3.10.2019
Osman Kavala’nın mahpusluğu utandırıyor
1.10.2019
Esad’la kim, neyi, ne zaman görüşecek?
28.09.2019
Çünkü hep birlikte o araçlara binip gezdiler
27.09.2019
Babacan’ın Reisçilik sonrasındaki rolü
12.09.2019
Muktedir oldular ama iktidar olamadılar
6.09.2019
Erdoğan’a göre ‘adalet’
26.08.2019
Türkiye İdlib’de nasıl sıkıştırıldı?
23.08.2019
Kayyımla güç göstermek, güçsüzlüktür
20.08.2019
Fırat’ın doğusu: Kim ne aldı, ne verdi, kim kimi yendi?
4.08.2019
İktidar, Suriyelilerle baş başa, karşı karşıya
31.07.2019
Sputnik Türkiye’nin geçici ‘yol arkadaşlığı’
26.07.2019
Krizin temelinde derin güvensizlik var: Amerikan tehdidi, Rusya’dan S-400 aldırdı
24.07.2019
Yargı silahıyla öldürdüğünüz hukuku şimdi diriltebilir misiniz?
14.07.2019
SETA vesikası: İktidarın itirafnamesi
5.07.2019
İktidarın basını etkisiz, baskısı etkili
29.06.2019
Erdoğanizma sisteminin çözülüşü
22.06.2019
İktidarın çaresizliği, ülkenin felaketi olmamalı
19.06.2019
Erdoğan 23 Haziran’ın galibini açıkladı
30.3.2019
15 Temmuz Döneminin Son Seçimleri
30.1.2019
Bir Tersyüz Etme Vakası olarak “Madura”
31.12.2018
2019: Büyük Belirsizlikler, Cevabı Zor Sorular
27.12.2018
“Yerel Seçimler” Neden Yerel Değildir?
2.12.2018
Ana Akım Medyanız Nasıl Olsun?
12.11.2018
Sınırsız, Hadsiz, Hukuksuz Türkiye
30.10.2018
Her Şey Dağılır, Merkez Tutamaz Bahçeli’yi
8.9.2018
İdlib’de yüzleşmek
1.9.2018
Osman Kavala’nın sakin mağduriyeti
18.8.2018
Türkiye’nin tam teşekküllü krizi
3.8.2018
24 Haziran’daki ‘uçan mürekkepli mühür’ palavrasını en çok kim yaydı
15.7.2018
Hızlı ve geçici iktidar
6.7.2018
Muhalefetin bir numaralı sorunu medyadır
30.6.2018
24 Haziran’ın sürprizi MHP değil, ‘münafıklar’
25.6.2018
Bu seçimin galibi halktır
23.6.2018
24 Haziran’ın dört kesin sonucu
21.6.2018
‘Oylarınızı çaldırmayacağız’
19.6.2018
Mantar tabancası patlasa da sandığa
13.6.2018
İnce, Erdoğan’ı iktidardayken ‘indiriyor’
8.6.2018
Korkan iktidar korkutarak oy istiyor
5.6.2018
Erdoğan, ‘Bay Kemal’den neden vazgeçemiyor?
1.6.2018
Muharrem İnce fenomeni
29.5.2018
24 Haziran’da iktidarın işi artık daha zor
26.5.2018
Türk Lirası’nı kim çökertti?
16.5.2018
Üç yıl sonra HDP yine anahtar
11.5.2018
Dinamizm tamam Umutlar tamam Moraller tamam
8.5.2018
Muharrem İnce’yle bozulan mezhepçilik oyunu
4.5.2018
Basın özgürlüğü neden alerji yapıyor?
1.5.2018
Atı alan Üsküdar’a geçecek mi?
20.4.2018
İç ve dış krizlerden önce baskın seçim
17.4.2018
Cihatçılar da Türkiye’ye havale
16.4.2018
Saldırı sınırlı, Ankara’nın pozisyonu etkilenmez
14.4.2018
Şimdiki mesele kimyasal silah değil
4.4.2018
Hürriyet’e veda ve teşekkür
2.4.2018
AK Parti’nin kendi orta sınıfı da rahatsız
24.3.2018
Doğan Grubu’nun imhası, ana akım medyanın sonu
21.3.2018
Afrin ve ötesi
7.3.2018
Arkadaşlarımızı hapiste tutarak hiçbir şey kazanamazsınız
24.2.2018
İdlib’e dikkat
13.2.2018
TSK Suriye’den neden çıkmaz?
23.1.2018
Afrin savaşının öteki cephesinde durum
17.1.2018
Zor, Suriye’de oyunu bozar mı?
5.1.2018
Türkiye-ABD: Krizin kara yılı başladı
2.1.2018
İran örneği: Çok bastırırsan patlar
29.12.2017
Siyaseten lince yargı koruması imkânsızdır
19.12.2017
Necip Fazıl merkezli matbuat kriterleri
15.12.2017
Işıklı küre’deki Kudüs gerçekleri
13.12.2017
ABD, Atilla’ya neden karşı?
8.12.2017
Korkunç ikili: Trump-Netanyahu
1.12.2017
17 Aralık operasyonu New York’ta sürüyor
28.11.2017
Mısır, Türkiye’deki boşluk ve IŞİD
24.11.2017
Rusya ile imkânsız ittifak
21.11.2017
Osman Kavala neden hapiste?
17.11.2017
Mehter marşıyla gelip İzmir Marşı’yla gitmek
14.11.2017
Türkiye ve ABD: Çatışmalı boşanma
10.11.2017
Durun gitmeyin, daha yaşanacak çok şey var
8.11.2017
FETÖ’cülük suçlamasının serencamı
3.11.2017
Dünya dönüyor
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıEmlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive