Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ak Saray ile ilgili eleştirilere cevap verirken kendisi de bu eleştirilere katılmış. Arınç’ın Saray ile ilgili en çarpıcı eleştirisi ise ‘Ben israfa karşıyım. Bu az bir para değil’’ sözlerinde yatıyor bence.

Arınç’ın bu sözlerini okuyunca ben de Google’dan ‘‘Kur'an-ı Kerim ve israf’’ diye bir araştırma yaptım ve karşıma şu sonuçlar çıktı:

‘‘Ey Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde güzel giysilerinizi giyin ve yiyin, için, fakat israf etmeyin, Çünkü Allah israf edenleri sevmez.’’(Araf Suresi)

‘‘Asmalı ve asmasız (üzüm) bahçeleri, hurmaları, ürünleri çeşit çeşit ekinleri, zeytinleri ve narları, birbirine benzer ve benzemez biçimde yaratan O'dur. Her biri meyve verince meyvesinden yiyin, hasat günü de hakkını (zekat ve sadakasını) verin; ama israf etmeyin, çünkü O, israf edenleri sevmez.’’ (En’am Süresi)

"ŞEYTAN'IN KARDEŞİ OLMUŞLARDIR"

‘‘Evlenme çağına gelinceye kadar yetimleri gözetip deneyin. Onların akılca olgunlaştıklarını görürseniz, mallarını kendilerine teslim edin. ‘Büyüyecekler de mallarına sahip olacaklar’ endişesiyle onları israf ederek, tez elden yemeyin. Zengin olan, onların malını yemekten çekinsin. Fakir olan ise, meşrû sûrette yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, onlara karşı şahid bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter. ‘’(Nisa Suresi )

‘‘Çünkü Saçıp savuranlar, şeytanın kardeşleri olmuşlardır: şeytan ise Rabbine karşı nankördür.’’ (İsra Suresi)

Ben bu ayetleri Google’dan araştırma yaparak buldum, eminim ki Recep Tayyip Erdoğan çocukluğundan beri sular seller gibi ezberlemiş, içine sindirmiş bu dini emirleri.

Şimdi içki konusunda, başörtüsü konusunda Kur’an-ı Kerim’in emirlerine sorgusuz sualsiz uyan bir mümin, iş israfa gelince neden bunu kendi mezhebine göre yorumlama yoluna gider.

"İSRAF EDEN FAKİRLEŞİR"

Bu önemli bir soru… Gerçi israfın yorumlama biçimi geniş alınabilir ama Hz. Muhammed’in yine İslami sitelerde bulduğum bu hadisi bu konuda yol gösterici olabilir: İktisat eden zenginleşir, israf eden fakirleşir…

Türkiye’nin zengin bir ülke olmadığı, günde bir dolar seviyesinde gelirle geçinmek zorunda olan milyonlarca yurttaşının olduğu, yine milyonların bir paket makarna yardımına ihtiyaç duyduğu bir gerçek.

Bu tablo karşısında, bir cumhurbaşkanının keyfi için lükste sınır tanımayan, sadece merdivenleri 4 milyon liraya mal olan, bin odalı bir saray yaptırmak israf değil midir!

İslami bilgisinden kuşku duymayacağımız Bülent Arınç israf diyor, Ku’ran-ı Kerim ise israfı yasaklıyor.

Bu tablo karşısında İslam alimi Hayrettin Karaman ne der acaba?

Burada kutsal kitabın hükümleriyle çelişen bir durum var gibi geliyor bana. Üstelik, yorum yapan değil, kesin emir veren hükümler. Uymamak günah değil mi!

  • Abone ol