Gelecekte süper bilgisayarların yerine kullanılacak kuantum bilgisayarlarının ayak sesleri duyulmaktadır.Kuantum bilgisayarları ile birlikte sosyal bilimlerden başlayarak hayatın her alanında bir devrim olacağından şüphe yoktur.Temelleri 20.yy’ın başlarında atılan kuantum fiziği 21.yy’da birçok bilimsel gelişme göstererek günümüzün teknolojilerine çok büyük katkı sunmuştur.Lazer,elektron mikroskobu,röntgen cihazı,atom saati gibi teknolojik araçlar keşfedilmiş ve yarı iletken maddelerin kuantum mekaniği sayesinde incelenebilmesiyle günümüzün modern elektroniğinin temelini oluşturan yarı iletkenlik özelliğine sahip diyot ve transistörler üretilerek en sonunda bugün hepimizin kullandığı bilgisayarlar üretilmiştir.Kuantum bilgisayarının süper pozisyon ilkesinin beraberinde getirdiği süper paralel işlem yapma yeteneği sayesinde günümüzde bilgisayarların başaramadığı zorlu şifreleri çözmeye ve kuantum sistemlerini atom düzeyinde simüle ederek oluşturulan similasyonlar sonucunda tıp ve ilaç sektörü gibi alanlarda bu güne kadar erişilemeyen bilgilere erişilmesi mümkün görünmektedir.20. yy.’ın sonlarında CERN araştırma merkezinde çalışan bilim insanlarının birbirleri ile bilgi alışverişinin sağlanması için kurulan elektronik posta sistemi WWW’ nin (internet) yaygınlaşması ile Yeni Çağ kapanarak kuantum çağına geçilmiştir.Kuantum çağının sosyal alanlarda yaptığı tesir ile oluşan her türlü şiddeti sorunsallaştıran çevreci kozmopolit sivil toplum oluşumunu da beraberinde getirerek modern devletin yapısında ciddi yenilikler yapılmasını gerektirmektedir.21.yy’da doğrudan demokrasi ve halka hizmet odaklı katılımcı kamu yönetimi başlıca talepler olarak dünyada birçok toplumsal hareketin sebebi olmuştur.Gezi olayları,Arap Baharı,Wall Street’i İşgal Et,Yunanistan öğrenci Hareketleri, bunların başlıcaları sayılabilir.Kuantum bilgisayarının ,kuantum mekaniğinde geçerli olan süper pozisyon ilkesine göre bir kubit aynı anda hem 0 hem de 1 değerini alabiliyor ve bir kubitin (kuantum bit,kısaca kubit)tüm süper pozisyonlarıyla aynı anda işlem yaparak süper paralel bir şekilde işlem gerçekleştirmekte ve süper paralel şekilde çalışmakta.Böylece çözümü yıllar alacak problemleri çok kısa bir sürede çözebiliyor.Anlaşılacağı gibi kuantum bilgisayarlarında bilgi bitlerde değil kuantum bitlerinde saklanmaktadır.Kuantum bilgisayarlarının problem çözme kapasitesinin mükemmel oluş sayesinde verili bilgiler ışığında gelecekte gerçekleşecek ekonomik krizler, terör saldırıları ,salgın hastalıklar,insan neslinin yok olmasına sebep olabilecek felaketler gibi birçok belirsizlik öngörülebilir ve çözüm bulunabilir sorunlar haline gelecektir.Özellikle iktisadi ve biyolojik hayatta son derece yapıcı ve yararlı bilgilere ulaşılacağının altını çizmek isterim.İnsan hayatı uzayacak ve kalitesi artacaktır.Bireylerin devletlerden olan talepleri daha sorunları ortaya çıkmadan bertaraf edilecektir.Yapay zeka teknolojisi ilerleme göstererek birçok sosyal ve kültürel hizmetin görülmesine katkıda bulunacaktır.

Tüm bu olumlu gelişmelere ulaşabilmek için ülkelerin barış,özgürlük,eşitlik ilkesini benimsemesi ,yapıcı olan teknolojinin art niyetlerle kullanılmaması insan neslinin esenliği için çok önem taşımaktadır.

Devletlerin yapıcı ve faydalı olan sosyal ve siyasal stratejilerini eyleme dönüştürme konusunda istekli,kararlı ve idealist bir yaklaşımla uygulama potansiyeli yaratması dünya barışı ve kozmopolit tek dünya devletinin kurulup sonsuza dek hayatta kalabilmesi için gereklidir.Kuantum mekaniğinin ana hammaddesi olan yarı iletken metaller arasında en mükemmeli olan bor elementi rezervleri dünyada büyük oranda Türkiye’de bulunmaktadır.Ayrıca kuantum bilgisayarlarının yapımı için gerekli olan elmas(saf karbon) genellikle ABD kontrolündeki Afganistan ve Afrika coğrafyasında bulunmaktadır.Türkiye Bilgi Çağı’nın başında iken sahip olduğu bor rezervlerini iyi değerlendirmeli ve İslam dininin bayraktarı olarak tüm Müslüman ve Alevi din kardeşlerimizin hakkını hukukunu uluslar arası ortamda korumalı ve kollamalıdır.

Kuantum fiziğindeki tüm gelişmelere rağmen 21. yy’ın trend bilimi biyoloji olacağının öngörüleri yaygın kanıdır.Özellikle AIDS ve Ebola virüsü,kanser gibi tedavisi olmayan hastalıklardaki korkutucu artış bio-tıp uygulamalarını günümüzün belirleyici bilim dalı olmasına neden olacaktır denmektedir.Fakat teorik olarak baktığımız zaman fizik biliminde gözle görünür bir ilerleme olmadan diğer bilimler yerinde sayar ve gelişmez.O yüzden Türkiye acilen CERN çalışmalarına katılmalı,Türkiye insanının yaşam süresini ve kalitesini arttırmak için bilimsel atılım yapmalıdır.

Buradan 21. yy.’ın ilerlemecilik felsefesinin temel bilimi fizik olacağından şüphem yoktur.Ünlü filozof Hegel felsefeyi :Zamanın bilimde kavranması olarak tarif ederek kültürel gelişimin anahtarının doğa bilimlerinde olduğunu göstermektedir.Tüm bu konular arasından seçim yapmak ve bir konuya odaklanmanın felsefenin yapısına uymayacağı kanısındayım.Bu yüzden fizik yanında biyoloji biliminin de kavranması makro liberal politikaya önemli bir ilerleme felsefesi kazandıracaktır.21.yy. biyolojisi bize göstermektedir ki bilim insan sağlığının ve mutluluğunun arttırılmasını öncelikli amaç edinmiştir.Bu konuda bir çok çalışma gerçekleştirilmektedir.Tıp biliminin gelişmesi ile ortalama insan ömrünün 21.yy’ın ortalarında 130 yıl olacağı bilim insanlarınca ön görülmektedir.

22.yy’da ise bu rakam tahminen 500-600 yıl olacak gibi görünmektedir.Yapılan araştırmalarda uzun ömür genleri ilk olarak yuvarlak kurtçuklarda keşfedildi.1993 yılında araştırmacı Cyntia Keynon daf-2 geninde tek bir mutasyon gerçekleştirerek yuvarlak kurtçukların ömürlerini ikiye katlanmıştır.Mutasyona uğramış kurtçuklar sadece uzun yaşamıyor aynı zamanda daha sağlıklı bir hayat sürmektedirler.Bu tür çalışmalar insan hayatını uzatmaya ve sağlıklı yaşam kazandırmaya yönelik çalışmalara da umut ışığı olmuştur.

Gelecekteki insanlar için yapılacak önleyici tedaviler ve önleyici ilaçlar geliştirilecektir.Örneğin:Daha ileri genom bilgileri sayesinde kurallarla belirlenmiş diyet reçeteleriyle hastalık başlangıcını çok daha etkili tedaviye yönelik ve yaşam biçimsel müdahalelerle önleyebilecektir.Daha karmaşık hastalıklarda biyo-enformatik genetiğin ve hem çevresel hem de yaşam biçimi etmenlerinin rollerini değerlendirerek üstüne düşeni yerine getirmektir.Bir mikroçip üzerinde kendi genom bilgimizi edinmek gelecekte çok ekonomik şartlarda sağlanabilecek ve bu sayede bir çok genç insan genç yaşta genleri tarafından önerilen kişiselleşmiş tedavilere başlayıp önleyici ilaç takviyeleri yapabileceklerdir.Ayrıca araştırmacılar işleme dahil olan genleri ortaya çıkararak yaşlanma işleminin gizem anahtarını açabilecek moleküler ilaçlar kullanmaktadırlar.Araştırmacılar bitki genetiği alanında ilk olarak genetik anlamda tasarlanmış bir bitki üzerinde çalışmışlardır,(Calgen Domatesi).Bu çalışmalarda domatesin çürümesine ve tohumlarını bırakmasına sebep olan genin faaliyetini durdurarak domatesin tazeliğini uzun süre muhafaza edebilmişlerdir.Bilim insanları bu işlemi domates üzerinde gerçekleştirdiklerine göre aynı işlemi insanları yaşlandıran ve çoğalmalarına yarayan genleri mutasyona uğratarak insan ömrünü uzatacaklar.İnsanlık bu uygulamalar ile varlığını sürdürebilecek mi? Cinsel içgüdüleri olmayan insanlar nasıl bir karaktere sahip olacak mı?Olumsuzlukları önlemek için tekrar bir genetik müdahale olunca insan nasıl bir varlık olacak?Tüm bu soruların cevabını sunmak Kuantum bilgisayarlarının yeteneklerinin ve insanın beyninin işidir.Aksi takdirde yaşanacak eşitsizlikler,adaletsizlikler,özgürlüklerin kısıtlanması,ve savaşlar Makro Liberal ortamın çökmesine ve kıyametin yaşanmasına sebep olabilir.Kuran-ı Kerimin 27. suresinin 82. ayetinde ‘’(Kıyametin kopacağına dair) o sözün tahakkuk zamanı yaklaşınca onlara yerden bir dabbe çıkarırız da insanların ayetlerimize yakinen iman etmemiş olduklarını söyler.Her ümmet içinden ayetlerimizi yalanlayan bir cemaat toplarız da onlar o gün bir arada tutulurlar .Nihayet (hesap yerine)geldikleri zaman Allah buyurur :siz benim ayetlerimi ilminiz ihate ermediği(kapsamadığı)halde yalanladınız öylemi?Değilse yaptığınız neydi? Yaptıkları zulümlerden ötürü o söz başlarına gelmiştir.Artık onlar konuşamazlar’’demektedir.Böylece bilimsel gelişmenin sonunun olmadığını anlatır.Dabbe’tül Arz’ın genetiği mutasyona uğramış insan olduğunu beyan eder.

Kuran-ı Kerimin felsefesi benim ilerlemecilik felsefesinin temeline yerleştirdiğim yaşamı ve yaşamanın devamını birinci sıraya koymaktadır.Felsefe , doğa bilimleri ve sosyal bilimlerin yegane amacı yaşamak ve yaşatmaktır.21. yy.’da insanlar Dabbe’tül arz’ lar ve normal insanlar olarak ikiye ayrılabilir.Bunların arasındaki hak ve hukuk nasıl olacak ?Herkes uzun ömrü seçecek mi?Uzun ömürlülük insana ne getirir ne götürür bunun metodları yol ve yöntemleri ne olur?Nasıl bir hukuk uygulanır ?

Bunların hepsi Makro Liberalizmin ilerlemecilik felsefesinin yanıt bulmaya çalıştığı sorunlardır.Örneğin: 20 yaşında bir gence ‘’sana bir iğne yapacağız uyuyacaksın 20 yıl sonra uzun ömürlü olarak kısır bir şekilde 700 yıl yaşayacaksın’’ desek acaba kabul eder mi?Tekrar uyandığında ailesinden bazılarını kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşayacağını tahmin ettiğinden dolayı belki kabul etmeyecektir veya ben zaten ölmüşüm kabul ediyorum mu diyecektir meçhul !

Freud’un dediği gibi ''ölümsüzlük çok anlamsız bir lükstür''.

SİVİL DÜŞÜNCE


  • Abone ol