Aynen hem de aralarında en ufak bir fark olmayacak şekilde aynısıdır. Diyecaksiniz ki PKK sosyalist ideolojiyi benimsemiştir. İnanç olarak Zerdüşt’tür. Eş şebap da sözde Müslüman görünmektedir. Aralarında nasıl bir alaka bulunabilir? Ne alaka yani?

            Dünya ve insanlık tarihi inançların sömürü savaşlarında genelde dünya kamuoyunun özelde insan neslinin uyanmaması için kullanılan Truva Atı solduğunun apaçık ve somut kanıtlarıyla doludur.

            Aralarındaki en önemli benzerlik şu ki; her iki terör örgütü de en büyük zarar ve ziyanı sözde haklarını savunduklarını söyledikleri insan topluluklarına vermektedirler.

            Nasıl mı? Şöyle ki; hatırlarsanız kıskanılacak kadar müreffeh bir hayat süren Somalililer kendilerine sözde şeriat getireceğini iddia ve vadeden Eş şebap tarafından iç savaşa sürüklendi. Bugün itibariyle Somali’nin yaşadığı iç savaş ve açlık sorunu malum… Eş şebap Somali’ye burnunu sokmasaydı; Somali halkı bugün açlıktan kırılmayacaktı.

İşte PKK da aklınca Kürtlerin haklarını savunduğunu iddia etmektedir. Fakat son olarak Şemdin Sakık’ın itirafları da göstermektedir ki; örgütün ileri gelenlerinin istihbarat örgütleriyle Kovalent İlişkilere girerek ve uyuşturucu, insan ve silah kaçakçılığının da taşeronluğunu üstlenerek amacından çok uzaklaşmıştır.

            Görünen köy kılavuz istemez.

            Son zamanlarda darbe soruşturmalarının geldiği nokta itibariyle at izinin it izine karıştığı bir zamanda iyice kategorize olan PKK, ayakta kalma savaşı vermektedir. Ve köşeye sıkışan akrep gibi üstelik de gözlerini ve kulaklarını kapamak suretiyle tüm hatlarıyla yüklenmektedir.

            PKK için Kürt ya da Türk’ün zarar görmesi artık zerre kadar önem arz etmemektedir. Okul yakma eylemlerine ağırlık vermesi Taliban’ın Malala’yı vurmak suretiyle kızları eğitimin dışında bırakma niyetiyle aynılık arz etmektedir. PKK de özellikle ekonomik dar boğaza girdiği şu günlerde öfkeyle hareket ettiği için iyice şirazeden çıkarak Kürtlerin eğitimle ilgisini kesecek eylemlere girişmeye başladı.

            Okulların yakılması ve kullanılamaz hale getirilmesi ne anlama gelmektedir. En başta Kürtlerin cahil kalması anlamına gelmektedir. Cahil kalırlarsa ne olur? Çağdaş dünyada diğer millet ve topluluklarla eşit şartlarda yaşama imkân ve ihtimallerini kaybederler. Bundan Kürtlerin bir yararı olur mu? Olmaz tabi ki. Dolayısıyla bu durum, PKK’nin artık Kürtlere daha çok zarar verdiğinin en önemli ve somut delillerinden sayılabilir.

            Zaten son zamanlarda deli dana psikolojisiyle gerçekleştirdiği eylemlerde sivilleri ve bölge insanını ayırmaması ve bölgenin kalkınması için vazgeçilemez ekonomik tesisleri hedef alması da PKK’nin Kürtler için sözde kurtarıcı olma rolünü artık iyice terk ettiğinin en önemli belirtileri olsa gerektir.

            Şemdinli halkının kepenk kapatmak suretiyle terör örgütüne ve onun kukla ve kumandalı siyasi uzantılarına tepki göstermeleri de iddiamızın ne derece tutarlı ve doğru bir tespit içerdiğini kanıtlamaktadır.

            Dahası artık güvenlik kuvvetleriyle girdiği çatışmalarda hayatlarını kaybedenlerin aileleri PKK’nin siyasi maşalarının taziyelerini kabul etmeme eğilimi göstermektedir. Bu da gösteriyor ki terör örgütü artık Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde eskisi kadar etkili ve yetkili değil.

            İnşallah yakın bir gelecekte belki de tamamen tedavülden kalkacaklar…

            

  • Abone ol