Mehmet ALTANBookmark and Share

Yarın… Yarın…


31.3.2019 - Bu Yazı 627 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Önce, 6 Mart tarihinde yayınlanan “Gazete tirajları ne zaman düşer ?” başlıklı yazıda yaptığım bir  hatayı düzeltmekle başlayayım, yazıda sonra spot olan şöyle bir cümle vardı: 


“Tarihsel örneklerden biri Yurt gazetesidir, 1930’larda Halk Partisi’ne karşı kurulan Serbest Fırka’ yı destekleyen Yurt gazetesi o zamana kadar görülmemiş bir şekilde tirajını 80 bine çıkarabilmişti.”

Söz konusu gazetenin doğru adı Yarın. Basın tarihinin tirajlarını gözden geçirirken bir anlık yanılmayla Yarın gazetesinin adını Yurt olarak yazdığımı sonra fark ettim. Bu hatamı düzeltirken de bu tarihsel örneği daha etraflı anlatmaya karar verdim.

Gerçekten de tek parti rejiminin baskıcı ortamında rejimin izniyle de olsa filizlenen yeni bir partiye destek verdiği için bir anda tirajı 80 bine çıkan muhalif bir gazete daha derinlenmesine incelenmesi gereken tarihsel bir örnek.

Ayrıca sadece Yarın gazetesi değil, bu gazeteyi çıkaran Arif Oruç da efsane olmuş bir gazeteci.

Aslında Arif Oruç’tan 6 Şubat’taki “Atatürk’ün kurduğu gazete ne oldu?” başlıklı yazıda çok kısa söz etmiştim, adının geçtiği cümle şöyleydi :

Eskişehir'de Arif Oruç’un çıkardığı Yeni Dünya gazetesine Çerkez Ethem Olayı'ndan sonra el konulunca dizgi kasaları ve makineleri Hâkimiyet-i Milliye gazetesine devredildi.”

Arif Oruç da başı beladan kurtulmamış bir gazeteci.


Şimdi basın tarihinin kitaplara konu olmuş tarihsel isimlerinden Arif Oruç’a ve onun çıkardığı Yarıngazetesine daha yakından bakabiliriz.
        
***


Arif Oruç 1893 yılında Elâzığ’da doğdu. 9 Ekim 1956’da, 63 yaşındayken de öldü… Sosyalistti.


Ama Mete Tuncay tarafından maceraperest bir gazeteci olarak tanımlanmaktadır. Kemal Tahir de kendisine ilgisiz kalamamış, romanlarında yer vermiştir.
 
Babası, Elazığ Vilayet Matbaası müdürü ve mektupçusu Ahmet Efendi'ydi. Anne tarafı Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesindendi…

***
 
Liseyi bitirdikten sonra 20 yaşında İstanbul'da, Tanin gazetesinde gazeteciliğe başladı.

Bir yıl sonra önce muhabir olarak  Tasvir-i Efkâr’a, ardından da gene aynı yıl Sabah gazetesine geçti, muhabir olarak Balkanlar’a gitti, Sofya’da çıkarılan Türk Sadası adlı gazetede başyazarlık  yaptı.

O sırada Sofya askerî ataşesi olarak bulunan Mustafa Kemal ile dostluk kurdu.

        
***

Arif Oruç,  Balkanlar’dan döndükten sonra yeniden Tasvir-i Efkâr’da istihbarat heyet müdürü olarak görev aldı.

İstanbul'un işgal altında olduğu günlerde gazetenin sorumlu müdürü olarak görev yaptı, işgal ordularının sansürüyle mücadele etti.

İzmir'in Yunan işgaline uğramasından sonra bölgeye giderek Aydın Zeybekler grubunun mücadelesini Tasvir-i Efkâr'da haber yaptı.

Gazete sahibinin tutuklanması üzerine Ankara’ya kaçtı.


***

1920’de Eskişehir’de Çerkez Ethem’in parasıyla çıkarılan ve kendisini “İslamî Bolşevik gazetesi” olarak tanımlayan Seyyare-i Yeni Dünya adlı günlük siyasi gazeteyi Mustafa Nuri ile birlikte kurdu. 

Eskişehir, kısa zamanda önemli bir sosyalist merkez hâline gelmişti. Çerkez Ethem, Anadolu’nun en modern matbaasını kurmak için burayı seçti. Ve ilk gazetesini çıkarmayı başardı. 
 
***


Esasında gazete Çerkez Ethem'in fikirlerini yaygınlaştırmada önemli bir rol oynuyordu. Üç bin adet gibi o dönem için çok önemli bir baskısı vardı. Çerkez Ethem’in yönettiği Yeşil Ordu ideolojisi, Bolşevizm programının İslam kurallarıyla örtüştüğüne inanıyordu.


Bu tür yaklaşımlara elbette ki Mustafa Kemal ilgisiz kalamazdı; ideolojik kapsam kadar, Çerkez Ethem'in kendi başına buyruk davranması, hattâ Bolşeviklere yakın bir tavır alması Ankara’yı tedirgin etmekteydi.

Ethem'in çıkardığı Yeni Dünya gazetesi Ankara hükümetinin yarı resmî gazetesi olan Hâkimiyet-i Milliye'den daha çok basıyor ve Anadolu’da daha çok yayılıyordu.

Ankara hükümeti, devlet güvenliğini tehlikeye soktuğunu düşündüğü örgütleri istediği gibi kapatabilme amacıyla yeni dernekler kanununu Meclis’ten geçirdi. 
Fakat Sovyetlerin desteğini gören Yeşil Ordu’nun kapatılması pek öyle kolay gözükmüyordu; Sovyetlerle ilişkilerin gerilmemesine dikkat ediliyordu. 

Yeşil Ordu’da çoğunluğu teşkil eden Sovyet yanlıları Ekim 1920'de Hakkı Behiç başkanlığında Türkiye Komünist Partisi’ni kurdular.

Mustafa Kemal, bu sefer Çerkez Ethem'e, matbaasını kapatıp, Yeni Dünya gazetesiyle birlikte Ankara'ya taşımasını istedi. Ve bu isteğini elde etti. Bunun üzerine gazete ekibinin önemli bir kısmı ve Arif Oruç Komünist Partisi’ne kayıt oldular.

Yeni Dünya ise Komünist Partisi’nin resmî yayın organı hâline geldi. Gazete açıkça, Ethem propagandasına ve Sovyet yanlısı haberlere önem vermeye devam etti. 

Baş makaleleri Hakkı Behiç ve Arif Oruç tarafından yazılıyordu ve tamamiyle siyasi gündemle ilgiliydi.


***


Arif Oruç, Çerkez Ethem’in ayaklanması ve İsmet Paşa komutasındaki Ankara Ordusu’nun Ethem güçlerini mağlup etmesinden sonra da Yeni Dünya'da Hakkı Behiç Bey’le komünizm yanlısı yazılar yayımlamayı sürdürdü.

Demiryolu işçilerini greve çağıran yazılar üzerine gazete kapatıldı, rotatiflerine el konulup Hâkimiyet-i Milliye gazetesine devredildi.

6 Şubat’taki “Atatürk’ün kurduğu gazete ne oldu?” başlıklı yazıda ben de bu durumdan söz etmiştim.

***


Arif Bey, 1921 yılı Ocak ayında komünizm propagandası yapmak suçuyla tutuklandı ve İstiklâl Mahkemesi’nde yargılandı. 


Mahkeme, “Ethem’le arkadaşları ve ayaklanmaya katılanlar” hakkındaki 9 Mayıs 1921 tarihli hükmünde Arif Oruç'un tutuklu kaldığı sürenin yeterli olduğuna karar verdi.

Oruç, Büyük Taarruz’dan önce Antalya’ya giderek Yeni İzmir adlı bir gazete çıkardı; yazılarıyla Millî Mücadele’yi destekledi. 

Bir süre sonra İzmir’e gidip Büyük Turan adlı gazeteyi kurdu.
1926’da İzmir suikastı ile ilgili olarak tutuklandı ve beraat etti. 

Kısa süre sonra İstanbul'a dönüp siyasi gazeteciliğe son verdi. Çeşitli yayın organlarında tarihi tefrikalar yayımladı.
      
***

Birkaç yıl sonra, yeniden aktif gazeteciliğe döndü.


1929’da da İstanbul’da Yarın gazetesini yayınlamaya başladı. Yarın’ın çıkışı öncelikle siyasal muhalefetin tasfiye edilmesinden sonra tek parti yönetiminin yerleşmeye başladığı döneme rastlar. Ortam siyaseten öylesine dilsizleşmiştir ki, bir muhalefet partisinin kurulmasını Atatürk bizzat talep eder. 


Yazı işleri müdürlüğünü Mekki Sait Esen yapıyordu.


Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu ile Şemsi ve Burhanettin adlı iki gazeteci de yazı kadrosunda idi.
 
Yarın, Halk Partisi’ne muhalefet ediyordu. 1930 yılında rejimin izniyle ortaya çıkan Serbest Fırka kurulunca sosyalist fikirlere sahip olmasına rağmen Arif Oruç liberal bir parti olan Serbest Fırka’ya girdi; gazetesi ile fırkayı destekledi.

Aslında Oruç, komünizm, faşizm, sosyalizm, liberalizm gibi fikirlerden korkmamak gerektiğini, bunlardan ürkülüp korkulursa asıl tehlikenin ortaya çıkacağını savunuyordu. ''Ülke menfaatlerini ve toplumun düzenini bozmamak şartıyla hür düşüncenin serbest olması gerektiği'' görüşündeydi. 

Demokrasinin ne demek olduğunu bilmenin en önemli mesele olduğuna, bunun da ancak özgür bir basın sayesinde gerçekleşebileceğine inanıyordu.

Sadece hükümeti eleştirmiyordu, aynı zamanda Cumhuriyet’in kuruluş dönemi Türkiye’sinin de bir resmini çiziyordu.

***
 
Yarın, Serbest Fırka’yı desteklemeye başlayınca gazetenin baskısı o zamanlara kadar görülmemiş ölçüde artarak 80 bini buldu. 

Yarın gazetesi olağanüstü ilgi görüyordu; aynı zamanda Zekeriya Sertel'in gazetesi Son Posta ve İzmir’de yayınlanan Hizmet gazetesine de ilgi artıyordu.
Fakat en çok tiraj yapan gazete Yarın'dı. 

Okuma bilmeyenlerin bile kahvehanelerde sesli okumalardan istifade ederek ülkedeki gelişmelerden haberdar oldukları bir süreç başlamıştı.

Arif Oruç, bu dönemde bıkmak usanmak bilmeden hükümeti eleştiriyordu. Milyarlarca liralık yolsuzluklar, suiistimaller, rüşvet, sahte vesikalar, sigorta işlerinde dönen dolaplar, kaçakçılık, ahlaksızlık, hayat pahalılığı, cinayetler, yabancı şirketlerin zenginleşmesi, fırsatçılar, vergi kaçakçılığı, iltimas ve israf gibi konular, belli başlı ilgi alanlarıydı.


Yarın’a Halk Partisi büyük tepki gösteriyordu.
 
***


Bu dönemde İsmet Paşa taraftarı Ali Naci Bey ile birbirlerini alabildiğine sert biçimde suçladıkları  bir tartışmaya girdi.

Oruç, muhalefetin sesi olurken bir yandan da dönemin ana akım basınıyla amansız bir kavgaya tutuştu.

Hâkimiyet-i Milliye ve İnkılap gazeteleri Yarın’ı bir paçavra, Arif Oruç’u da vatan haini olarak göstermeye başladı. Ali Naci Karacan, İnkılap’taki bir yazısında Oruç’a şöyle sesleniyordu:

“Arif Oruç, alnımız açık ve sokak köpeklerinden korkumuz yoktur; işitiyor musun, itlerden korkmuyoruz.”

Oruç bir yandan Yunus Nadi’yle de tartışıp, bu ülkede gazetecilik yapamazsa ayakkabı boyacılığı yapacağını söylüyordu.

Bir süre sonra polemikler iyice çığrından çıktı. Ali Naci Karacan, “vatan haini Arif Oruç” diye afiş bastırdı.

*** 

Arif Oruç, basın özgürlüğünü partilerin üzerinde bir yere koyuyordu. Bir gazete ne kadar acı ve açık yazsa, eleştirse de, ona devlet elinin dokunmamasını savunan Oruç, özellikle de, hükümetin  adalet kurumlarını basın özgürlüğünün aleyhinde kullanmaması gerektiği görüşündeydi

Eleştirinin olmadığı toplumlarda, özgürlük değil, fikir, kanaat ve idare istibdadı olacağını savunuyordu. 
              
***


O dönemde Yarın'ın en fazla üzerinde durduğu konulardan ikisi eğitim ve maliyeydi, en fazla eleştirilen hükümet mensupları Maliye ve Eğitim Bakanlarıydı. Arif Oruç yazılarında sık sık Abdülhamid dönemiyle karşılaştırmalar yapıyor ve bazı uygulamaların Abdülhamid döneminde bile görülmediğini söylüyordu.  

Memleketteki ekonomik sıkıntılardan sık sık bahsediyordu. Dünya kapitalist ekonomisi 1929' dan bu yana tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşamaktaydı. Bu sıkıntıları anlamayan, yaşamayan bir tek vatandaşın dahi kalmadığını ileri süren Arif Oruç, tüccarın, esnafın, köylünün, işçinin, memurun, geçim derdinin her gün biraz daha arttığını ,bunun en büyük sorumlusunun  da  hükümet olduğunu yazıyordu.


***


Yarın gazetesinin, başta Arif Oruç olarak, birçok gazetecisine davalar açılıyordu.

Arif Oruç sık sık bu konuya da değiniyordu. Memlekette dönen olaylar karşısında ''amenna ve saddakna'' demeyeceklerini belirtiyor, bir memleketteki fikir münakaşalarının memleketin faydasına olacağını söylüyordu.

Gazetesinin mütemadiyen karşılaştığı kısıtlamaların, davaların, memlekette fikir ve basın özgürlüğünün olmadığının bir belirtisi olduğunun altını çiziyordu.

***


Yarın gazetesi, 1931’de Matbuat Kanunu sayesinde kapatıldı.

Takrir-i Sükûn Kanunu (1925) ile “sosyal muhalefet,” “İzmir Suikastı” davası ertesinde de “siyasal muhalefet” susturulmuştu.

Geriye çok partili siyasal yaşama kontrollu geçiş denemesiyle birlikte ortaya çıkan “basında muhalefet” in  susturulması kalıyordu. 

Bu da 1931 tarihli Matbuat Kanunu ile sağlandı.


***

1930’un Şubat ayında, Yarın gazetesi yargılanmaya başladı.

Nisan ayında Arif Oruç "heyecan uyandırıcı yayın yapmaktan” tutuklandı.

Mayıs ayında, dönemin maliye bakanı Şükrü Saraçoğlu, ''hakaret davası'' açtı . Arif Oruç Ankara Ağır Ceza Mahkemesi önüne çıktı ve beraat etti.

Buna rağmen, 1930 yılının Aralık ayında Arif Oruç ve Yarın gazetesi sorumlu müdürü Süleyman Tevfik tutuklandı. Arif Oruç hapis cezasına çarptırıldı ama kefaletle serbest bırakıldı.

Serbest Fırka' nın kapatılmasını takip eden dönemde, Yarın gazetesi üslubunu biraz yumuşattı, fakat  hükümete dönük “rahatsız edici” haber ve yazılarına devam etti. 6 Aralık 1929 tarihinde başlayan Yarın gazetesi yayınları, 19 Ağustos 1931 tarihinde son buldu.
 
***


Yarın'ın kapanması üzerine bazı yakınlarına Mücadele adlı bir gazete çıkarttırdıysa da bu gazetenin de 7 Eylül 1931 tarihli ilk sayısı toplatıldı ve devamı yasaklandı.
Mücadele gazetesinin de inanılmaz bir hikâyesi var. Tek bir gün çıkan gazetenin künyesinde olmamasına rağmen ardındaki ismin Arif Oruç olduğu  iddiasıyla gazetenin yayını engelleniyor…

Başrolde de dönemin başbakanı Recep Peker bulunuyor…


Belki bir yazıyı da bu çok ilginç gazete macerasına ayırırız.  

***


Oruç 1933 yılında Bulgaristan’a sürüldü. 

Şumnu’da müderrislik yaptı. Aynı zamanda Şumnu'da bir dergi, 1934' de Sofya’da bir gazete çıkardı. Eski alfabeyle basılan bu iki yayının adları da Yarın idi. 


Arif Oruç, bu yayınlarında, Türkiye’deki yönetimin anti-demokratik olduğunu ifade ediyor ve iktidarı  şiddetle eleştiriyordu. 


1934'ten sonra, Türk hükümetinin Bulgaristan üzerine yaptığı  baskı üzerine sınır dışı edildi ve bu kez de Yugoslavya’ya sürüldü.

1937’de Türkiye döndü ve döner dönmez tutuklandı. İdam istemiyle yargılandı ancak beraatine  karar verildi. 


1946’ya kadar Son Posta ve Tasvir gazetelerinde Ayhan imzasıyla tarihî ve edebî tefrikalar yazmaya devam etti.


***

4 Kasım 1946 tarihinde, 15 yıl aradan sonra Arif Oruç'un Yarın gazetesi tekrar çıkmaya başladı. 


Gazete yeni bir kadroyla çalışıyordu; günlük ve bazen de haftalık olarak çeşitli aralıklarla 25 Ağustos 1948'e kadar yayınlandı. 


Arif Oruç bu dönemde, Yarın gazetesinin yayın politikasının partilerin dışında olduğunun altını çiziyordu.


Yarın her ne kadar tarafsız bir politika izleme gayreti taşıyorsa da bu dönemde Demokrat Parti  lehine temennilerden geri durmuyordu. 
 
Bilhassa 1947 Temmuzundan itibaren yayınları zaman zaman DP yandaşlığına dönüştü. Fakat bu hiçbir zaman kayıtsız şartsız bir yandaşlık değildi. 

İsmet İnönü, Yarın'ın haftalık yayınlandığı dönemde Arif Oruç'un hedefi olmaktan kendisini kurtaramadı. Bir yazısında Arif Oruç, 6 bin vatandaş seller içinde çırpınırken İnönü'nün operadan bahsetmesini eleştirdi.

1947 yılında Milliyet adı ile siyasi bir gazete çıkarmak için İstanbul Valiliği’ne başvurmuş fakat gazetenin çıkarılmasına izin verilmemişti. Oruç, 1949' da ikinci başvuruyu yaparak Milliyet'in yayın hakkını elde etti. Gazeteyi daha sonra eski düşmanı Ali Naci Karacan'a devretti.
            
***


Yarın çok partili siyasal yaşam denemesi döneminde kesintilerle gerçekleştirdiği yayınlarının en sonuncusuna Ağustos 1948 tarihinde başladı.

Bu dönemde Yarın gazetesi, Müstakil Sosyalist Partisi adında yeni bir partinin müjdesini verdi.

Parti kurulduktan sonra faaliyete geçmek için 1950 seçimlerinin yapılmasını bekledi. 


Ancak 9 Ekim 1950 tarihinde Oruç, İstanbul’da hayatını kaybetti. Cenazesi Feriköy Mezarlığı’na defnedildi.
 
Parti de Oruç'un ölümüyle dağıldı. Böylece Yarın'ın yayın hayatı da, bu sefer tekrar başlamamak üzere sona erdi.. 


***


Bu yazıyı  bitirince düşündüm, gidip 9 ekimlerde Arif Oruç’un da mezarına bir gül bıraksak, bu ülke ve basın özgürlüğü için harcanan emeklere minik bir vefa göstersek iyi olmaz mı?
 

.

Facebook Yorumları

Emlak8
8.09.2019
Redingotlu zarif kuşun cellatlığı
5.09.2019
İktidarın devrilmesinde basının rolü nedir?
11.08.2019
Demokrat Parti: Sona doğru…
29.07.2019
Silivri kirazı
20.07.2019
Devlet anarşizmi ve DP’nin affedilmez günahları
5.07.2019
Liberal bir yazar…
29.06.2019
“Öyle gazeteler gördüm ki zaten yoktular”
22.06.2019
Hapishanelerde en çok hangi kitap okunur?
15.06.2019
“Sıcak haziran geceleri, ​aydınlık bir liman önünde”
8.06.2019
Silivri’de yaz başlangıcı
1.06.2019
Gazeteci mebuslar
25.05.2019
'Kopsun seni alkışlayan eller!...'
17.05.2019
"Çöllerde gemi yüzdürmeye kalkmış divaneler”…
10.05.2019
Basın Yasası… Kötü Ünlüler Yasası…
4.05.2019
Benim adım 1901…
28.4.2019
Ajansın ölümü
18.4.2019
Silivri’de bahar
12.4.2019
Recep Peker kafasıyla medya düzeni
6.4.2019
“Boğuluyoruz, biraz hava…”
31.3.2019
Yarın… Yarın…
25.3.2019
Delil aramadan karar veren mahkemeye İstiklâl Mahkemesi denir
15.3.2019
Edebiyatı sever misiniz ?
3.3.2019
“Şimdi bir şey söylerdim ama Silivri soğuktur”
21.2.2019
İstiklal Mahkemesi’yle burjuva devrimi yapılır mı?
15.2.2019
Türkiye’nin 51 Nobel’i olsaydı…
8.2.2019
Atatürk’ün kurduğu gazete ne oldu?
1.2.2019
“Senin gibi bir yargıç olacağına, benim gibi bir sanık olsun”
26.1.2019
Cumhuriyet’e doğru…
10.1.2019
Agamemnon zırhlısında biten ve başlayan…
3.1.2019
Silivri’de yılbaşı…
24.12.2018
Özgürlük ne yana düşer usta?
16.12.2018
Sol basın ve İttihatçılar
10.12.2018
Kayıp cumartesiler
29.11.2018
31 Mart Vakası’nın Silivri boyutu…
24.11.2018
İç mekânlar, dış mekânlar…
16.11.2018
Liberal düşmanlığı bir İttihatçı geleneği mi?
13.11.2018
Redingotlu saksağan…
3.11.2018
Kaşıkçı ilk basın şehidi Hasan Fehmi’nin üvey kardeşi mi?
25.10.2018
Tarih, Kolağası Resneli Niyazi Bey’i burjuva sayabilir mi?
12.10.2018
Abdülhamid günde kaç gazete okurdu?
5.10.2018
Ömür biter, baskı ve sansür bitmez…
25.9.2018
Bu zulmü bitirin!
9.9.2018
Ahmet Rıza Bey Silivri’de (2)
1.9.2018
Ahmet Rıza Bey Silivri’de
24.8.2018
Alaturka 451
16.8.2018
İkinci Abdülhamid’in Aşk-ı Memnu’ya attığı kroşe
9.8.2018
II. Abdülhamid’in dava açtığı karikatürist…
4.8.2018
Sansüre direnen ilk yazar
18.8.2015
Siyasal Sahtekârlıktan Sivil Darbeciliğe mi?
10.8.2015
APO’cu AKP HDP’ye Kızıyor
5.8.2015
Erdoğan’ın Psikolojik Savaş Yöntemi
27.7.2015
Ülkeyi yakıp yıkarak başkan olunabilir mi?
21.7.2015
Kılıçdaroğlu Dışişleri Bakanı mı Oluyor?
13.7.2015
Havva Ana’yı Amerika mı dinledi?
6.7.2015
Yunanistan ve Türkiye’de tıkanan sistemi kim çözecek?
29.6.2015
Tam da rövanş alma zamanı…
23.6.2015
Yeni Bir Siyaset
15.6.2015
Ankara’dan taze kulis haberleri
9.6.2015
Erdoğan AKP hükümetini düşürdü
1.6.2015
MİT Bölge Başkanı’nın Neden Haberi Yoktu?
26.5.2015
Meğer 28 Şubat da Kumpasmış…
19.5.2015
Erdoğan’ın Tramvayı
11.5.2015
Genelkurmay Başkanı Neden İzne Ayrıldı?
7.5.2015
Rejimin Adı: Paranoid Şizofren…
4.5.2015
Ne Olacak Bu CTP'nin Hali?
28.4.2015
Eşkıya hükümdar oldu…
21.4.2015
Harp okullarından İmam Hatip’lere…
14.4.2015
Neo-Balyozcu AKP Dönemi
07.04.2015
‘MİT’in DHKP-C içine sızdırdığı Salih Karacan…’
31.03.2015
Fujimori Darbesi
24.03.2015
Erdoğan’ın yeni koalisyon ortağı: Askeriye…
18.03.2015
Türkiye 17-25 Aralık Çiftliği Gibi Yönetilsin…
10.03.2015
Brüksel’de Kürt Meselesi ve Zübeyir Aydar
04.03.2015
Diyarbakır’dan Geliyorum
25.02.2015
Ya Fuat Avni Kadınsa
17.02.2015
80 Kiralık Milletvekili
13.02.2015
Sarayı Yıkalım
05.02.2015
Analitik Öngörü,Siyasi Pragmatizm ve İstihbarat Toplama....
28.01.2015
Paşasının İktidarı
20.01.2015
‘Halk Bankası Medyası’
13.01.2015
Müslümanların Soruları
08.01.2015
Siyasal İslam’ın Ahlakı ya da Ahlaksızlığı
30.12.2014
Bu Nasıl Çelişki?
24.12.2014
Sivil Darbenin Cezası Nedir?
17.12.2014
Ortadoğu Operasyonu
10.12.2014
Hırsız Hafızlar
02.12.2014
Cami yerine AVM
27.11.2014
Ortadoğu’nun yeni modeli: Kürtler
20.11.2014
AKP’nin yükselişi ve çöküşü
12.11.2014
Acil İhtiyaç: AKP’nin gitmesi
04.11.2014
Kırmızı Kitaplı Kırmızı Başlıklı Kız
29.10.2014
Bir Buçukuncu Cumhuriyet: Hırsızlar Cumhuriyeti
22.10.2014
Makul şüpheyi 17-25 Aralık’ta arasanız ya…
15.10.2014
İsterseniz HSYK’yı Erdoğan’a bağlayın, nafile
07.10.2014
IŞİD ile PKK aynı şey mi?
01.10.2014
Kürtlere Karşı IŞİD Kartı mı?
23.09.2014
Rehineler İçin Amerika Mı Devreye Girdi?
16.09.2014
Vahşi Batı’daki IŞİD Ortakları
10.09.2014
Cinayet Ekonomisinin Katilleri
02.09.2014
Oynak Merkez ve CHP
26.08.2014
23 Nisan Başbakanı
19.08.2014
Müebbetlik yeni teamüller…
13.08.2014
Bir dönem bitiyor…
05.08.2014
Hırsız başbakanları kim yakalar?
29.07.2014
Yılışık Hırsızlar Cumhuriyeti
22.07.2014
Türkiye Soma’laşıyor
15.07.2014
İslamcı darbe, askeri darbe…
08.07.2014
Allah için siyaset yapıyor, parolası Hz. Muhammed…
01.07.2014
Böcek Hukuku…
25.06.2014
Sosyoloji siyaseti zorluyor
23.06.2014
Bir MİT Belgesi…
18.06.2014
Ankara’nın yeni rüyası “ırak Sünni federasyonu” mu?
12.06.2014
Siyasal Ahlaksızlığın Çözülme Süreci
04.06.2014
Başbakan’ın Fetvacısı…
28.05.2014
AKP İçin Yol Bitti….
22.05.2014
Cinayeti Gördüm: Katilsiniz…
18.05.2014
Barış umudu ve diktatörlük
14.05.2014
AKP'nin özel savaş yöntemi
13.05.2014
Duran Kalkan'a cevap ve sorular: Muhteşem açmaz ve Kürt meselesi
12.05.2014
Eroin ve 17 Aralık
08.05.2014
Hayat ve plan
03.05.2014
Nasıl olacak?
01.05.2014
Ya çatışmalarla parçalanma ya demokratikleşme…
30.04.2014
Batı'da faşizm, Doğu'da özerklik mi?
29.04.2014
İç savaşın kanlı cehenneminden geçmeden...
28.04.2014
Vicdan Yolsuzluğu, Yolsuzluk Vicdanı
24.04.2014
Erdoğan bir sabah uyandığında…
16.04.2014
Kaçılın
09.04.2014
Türkiye’nin milli Enver Hoca’sı...
03.04.2014
Türk Milleti Geçilmez
28.03.2014
Suriye ya da iç savaş hırsızlığı örter mi?
19.03.2014
Hırsızlık Oy Oranını Artırır Mı?
12.03.2014
Ergenekon’un ayakkabı kutuları…
07.03.2014
Türkiye’yi Yedirmeyiz
28.02.2014
Erdoğan,Gül ve Kürtler
20.02.2014
Önce Vatan, İnşallah
12.02.2014
“AKP+ORDU = İKTİDAR” FORMÜLÜ YÜRÜR MÜ ?
06.02.2014
AKP’nin paralel devleti…
29.01.2014
Ya “çete” iktidarın içindeyse?
21.01.2014
Merhum Türkiye Cumhuriyeti
15.01.2014
Hırsız yargıyı çalıyor…
07.01.2014
Bu İktidar Darbeden Yargılanacak
31.12.2013
Darbeciler de Size Kurtaramaz
25.12.2013
İkinci Susurluk mu?
17.12.2013
Cemaat mi tehlikeli hükümet mi?
13.12.2013
Lümpen Kemalizm
03.12.2013
Paşasının Başbakanı
26.11.2013
Devlet Faşizminden Millet Faşizmine…
18.11.2013
Öcalan ile kavga edip, Barzani ile barışmak mı?
11.11.2013
Siyasal İslam Liberal Demokrasiye Karşı
06.11.2013
AKP, CHP ve Başörtüsü
30.10.2013
'2. Cumhuriyet'in neresindeyiz?
28.10.2013
Üçüncü Yol İhtiyacı
22.10.2013
MİTleşmek, Diyanetleşmek
15.10.2013
Uluslararası Sistem AKP’nin Biletini Kesti Mi?
09.10.2013
Tarhuncu Ahmet Paşa’yı AKP mi boğdurttu?
16.01.2012
Lefter, Şükrü Saraçoğlu’nun nesi olur?
15.01.2012
‘Cumhuriyetçi kutlama’, ‘demokratik kutlama’
14.01.2012
Bu haber başka yerde yok
13.01.2012
Ben güvenliğin askeri olanını severim
09.01.2012
Genelkurmay’a o istihbaratı kim verdi?
08.01.2012
Sığlığın derinliği
07.01.2012
Orgeneral Başbuğ nerede yanlış yaptı?
06.01.2012
Demokrasi ile ‘biat sistemi’ arasındaki fark
04.01.2012
Siyaset, ‘kaçakçılık ekonomisi’ne Fransız mı?
02.01.2012
Hem sorumlu, hem mağdur mu?
01.01.2012
‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’
31.12.2011
Golü kime attılar?
30.12.2011
Bombalama emrini kim verdi?
28.12.2011
Behçet Oktay’ın kemiklerini kim kırdı?
26.12.2011
AK Parti’yi ilk kim kurdu?
25.12.2011
Menderes’den Menderes’e…
24.12.2011
Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın adresi
23.12.2011
Tarık Ümit Ermeni miydi?
21.12.2011
Türkiye her an geçmişe dönebilir mi?
19.12.2011
İran-Suudi Arabistan mı, Sünni-Şii mi?
18.12.2011
Laboratuarı olmayan bilim dalı
17.12.2011
Yeni büyüme modeli ve teşvikler
16.12.2011
Susurluk’ta faili meçhul reytingi...
14.12.2011
Ergenekon büyürken uyuyamam...
12.12.2011
‘Geçen gün kamyon sürdüm, Leonardo da Vinci’
11.12.2011
Cübbeli’nin fuhuş ekibi ve mutluluk
10.12.2011
Euro ne olacak AB batıyor mu?
09.12.2011
Şikeci siyasetin ahlakı ve vicdanı
07.12.2011
Askeri cezaevi yönetmeliği neden gizli?
05.12.2011
Hurda demir ithalatında dünya şampiyonuyuz
04.12.2011
Şikeci siyasetin kirli çamaşırları
03.12.2011
Merkezle sıfır sorun politikası
02.12.2011
Var mı bu yasayı çıkaracak babayiğit?
01.12.2011
AK Parti’ye Molla Kasım soruları
30.11.2011
Yüzde 3 Türkiye’yi keser mi?
29.11.2011
Devlet-ulustan ulus-devlete geçemeyince
28.11.2011
Kim bu şikeci milletvekilleri?
27.11.2011
Bülbül gözü
26.11.2011
Vicdani ret mecburen, mecburen
25.11.2011
Kemalizm ile Tunceli parantezinde Dersim sürgünleri
24.11.2011
Bravo Sayın Başbakan, sizi alkışlıyorum
23.11.2011
Ergenekon’un farkında mısınız?
22.11.2011
Demokrasi belki de böyle gelir
21.11.2011
Birinci Cumhuriyet Dersim’dir...
20.11.2011
Kürtler İslam mı, Zerdüşt mü?
19.11.2011
Ana muhalefeti vicdanen ret ediyorum
18.11.2011
Başbakan’ın çok önemli bir cümlesi
17.11.2011
Savunma Bakanı’na Molla Kasım soruları
16.11.2011
Sıfır üç promilli Kırık Kalpler Müzesi
15.11.2011
Hırvatları beş sıfır yenebilir miyiz?
14.11.2011
Kozinoğlu kalp krizinden mi öldü?
13.11.2011
Tasavvuf Protestanlığın muhalifi mi?
11.11.2011
Bayram’da Bayram Otel’de 112’nci basamakta
10.11.2011
Birinci Cumhuriyet muhaliflerini de anacak mıyız?
09.11.2011
Kararı alkışlıyor, Bakan’ı kutluyorum
08.11.2011
Çok yakından tanıdığım bir kadın...
07.11.2011
Yunanistan Türkiye’ye fark mı atıyor?
06.11.2011
Said Nursi’nin bayramı...
05.11.2011
Hukukun labirentleri
04.11.2011
Photoshop’suz Türkiye fotoğrafı...
04.11.2011
Almanya’daki Türkler, Türkiye’deki Kürtler
02.11.2011
Kız çocukların ırzına geçme içtihadı...
01.11.2011
MHP neden Anayasa Mahkemesi’ne gitmiyor?
31.10.2011
Cinayet işlemeye özgürlük savaşı mı diyorsunuz?
30.10.2011
Çikolatadan kuzgun başı deseni...
29.10.2011
Cumhuriyet depremi, depremin cumhuriyeti...
28.10.2011
Sırf İstanbul’da iki milyon kaçak konut var...
27.10.2011
Başbakan’ın hatırlattığı cinayet şebekesi
26.10.2011
Hırsızlar da kardeşiniz mi?
25.10.2011
Hırsız müteahhit ve hempaları öldürüyor
24.10.2011
Fay tarlasında anonslu cinayet
23.10.2011
Bir at ile kim evlenmek ister?
22.10.2011
Kayıplarımız Prusya tipi ordu yüzünden
21.10.2011
Baskınla ilgili cevapsız sorular
20.10.2011
Keşke gerçek bir ordumuz olsaydı...
19.10.2011
Bir İsrailli kaç Filistinliye bedel?
18.10.2011
Haydarpaşa’dan dünya nasıl gözükür?
17.10.2011
Yeni bir dünya savaşı mı çıkacak?
16.10.2011
Kaliforniya’da Santa-Monica plajlarında
15.10.2011
Çalışma saatleri mi, yeni buluş mu?
14.10.2011
AK Parti kılavuzunu tanıyor mu?
13.10.2011
Askeri vesayet bitti mi?
12.10.2011
Çin ekonomisi batıyor mu?
11.10.2011
Bıçaklanmış kanlı çıplak kız bedeni
10.10.2011
Beşar Esad dün Gemlik’te miydi?
09.10.2011
Sunset Bulvarı’nda güneş nasıl batar?
08.10.2011
Hala mı devlet-ulus, usanmadık mı?
07.10.2011
Ömrü bir büyücü gibi yoğuran yaşam simyacısı
06.10.2011
Mecburi askerlik mecburen bitiyor
05.10.2011
Dağa mı çıkalım dağdan mı inelim?
04.10.2011
Çocuklar ölmesin, A Vitamini de alabilsinler…
03.10.2011
Türkiye’nin partneri kim?
02.10.2011
Bu meclis halkın mı, devletin mi?
01.10.2011
Şiddet, Yüz Yıl Savaşları ve patates
30.09.2011
Deniz Feneri gazeteciliği...
29.09.2011
Ankara’yı bırak Berlin’e bak
28.09.2011
Google’ı su basar mı?
27.09.2011
Kürdistan’da demokratik siyaset...
26.09.2011
Kürt siyasetinin çözüm önerisi var mı?
25.09.2011
İnsanları birbirlerinden ayıran duvarlar
24.09.2011
‘Said Nursi Ermeni bir general ister miydi?’
23.09.2011
Filistin devlet olarak tanınmalı, çünkü...
22.09.2011
‘Model Ortaklık’ ve yanan mahkûmlar
21.09.2011
Kumrular Sokağı Cinayeti
20.09.2011
Erdoğan dışarı, Amerikan istihbaratı içeri
19.09.2011
Neden Ermeni bir generalimiz yok?
18.09.2011
Mektup bitince aşk da biter mi?
17.09.2011
Gerçek Türkiye kaçıncı sayfada?
16.09.2011
Bakalım Susurluk’a varabilecek miyiz?
15.09.2011
PKK-MİT görüşmesinden kara harekâtına
14.09.2011
‘Arap sokaklarının lideri’
13.09.2011
Her gün üç köşe yazarı ölse
12.09.2011
11 Eylül’den 12 Eylül’e para kazanma biçimi...
11.09.2011
Hurma ağacı gibi uzun, sarışın ve al yanaklı
10.09.2011
İskelet tomografisi
09.09.2011
CHP’ye de yabancı doktor lazım
08.09.2011
Bu resmi de görüyor musunuz?
07.09.2011
Özel Harp ne işe yarar?
06.09.2011
‘Kendimizi yönetmek istiyoruz’ ne demek?
05.09.2011
Ankara’dan Lahey’e nasıl gidilir?
04.09.2011
Peka Peka plajındaki İmparator
03.09.2011
Seyrüsefer savaş çıkarır
02.09.2011
Hüseyin Çelik’in demokratikleşme önerileri
01.09.2011
Gene Eylül
31.08.2011
‘Eşitler Toplumu’ olabilecek miyiz?
30.08.2011
Muhafazakârlar da ‘Deniz Feneri’ni gözlüyor...
29.08.2011
Hükümetten alkışlanacak bir karar...
28.08.2011
Çocuklarımız tahıl mağduru mu?
27.08.2011
Er Sevag’ı kim neden vurdu?
26.08.2011
Federasyonun ‘Ankara Kriterleri’ duvara tosladı
25.08.2011
Somalili madenciler
24.08.2011
Eleştirinin kutsallığı ve ordu düşmanlığ
23.08.2011
Kaddafi de gidiyor netekim...
22.08.2011
Maslow, PKK Sorunu’nu çözer mi?
21.08.2011
‘Müslümanca özeleştiri’
20.08.2011
Mogadişu cehenneminden bildiriyorum
19.08.2011
Kandil’den Mogadişu’ya
18.08.2011
Kanlı bir cehennemde kavrulmaya doğru
16.08.2011
Federasyon toplumsal vicdanı ağır yaraladı
15.08.2011
Suriye Kürtleri, Türkiye Kürtleri..
14.08.2011
Eşine mi kavuşacak, intihar mı edecek?
13.08.2011
‘Devlet emrinde çalışan katiller’in listesi
12.08.2011
Facebook neden gözden düştü?
11.08.2011
Genelkurmay eski Başkanı da tutuklanacak mı?
10.08.2011
‘Komşularla sıfır problem’ protokolü
09.08.2011
Dolar iki buçuk lira olur mu?
08.08.2011
Türkiye-Suriye savaşı çıkar mı?
07.08.2011
Gelin bu Pazar bir bina yetiştirelim...
06.08.2011
Suç ekonomisi 8 milyar mı, 85 milyar mı?
05.08.2011
Askerler saha avantajını kullandı…
04.08.2011
Mübarek, Obama’yı tanımış mıydı?
03.08.2011
İsveç’te komutanları kim atar?
02.08.2011
Birinci Cumhuriyet bitti mi?
01.08.2011
İklim değişti, Akdeniz olur mu?
30.07.2011
Ergenekoncusu, balyozcusu, internetçisi, şinanay yavrum şinanay
29.07.2011
Arz-talep öldü, yaşasın psikoloji
28.07.2011
Kan pazarı
27.07.2011
Vicdanınız yerel mi, küresel mi?
26.07.2011
Kürt siyaseti ‘Kürt vatandaşı’ kapsar mı?
25.07.2011
Cehennem mi, Otomatik Portakal mı?
23.07.2011
Dicle’de kaybolan koyunlar ve Büyükanıt
22.07.2011
Altın ve İsviçre frangı neden yükseliyor?
21.07.2011
Siyasal milliyetçilik mi, hak ve hukuk mu?
20.07.2011
Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Kıbrıs ve şike
19.07.2011
Bugün, ‘Dünya Fenerbahçeliler Günü’
18.07.2011
TSK gazeteciliği ve şike
17.07.2011
Türk pelikanlar Kürt pelikanlar
16.07.2011
El bombası ormanı yakar mı?
14.07.2011
AB Bakanı kim, Bağış mı Davutoğlu mu?
13.07.2011
Şikeyi eloğlu duyar, Federasyon duymaz
09.07.2011
Hükümet Programı ve yeni paradigma
08.07.2011
Paradigma değişimi ve MİT
07.07.2011
Yeni hükümet
02.07.2011
Cumhurbaşkanı Gül’ün görev süresi ne kadar?
01.07.2011
Neo-Ergenekoncu kalkışma
29.06.2011
Bugün Çarşamba, Çarşamba’yı sel aldı
26.06.2011
Dul kadınlar Pazarları nasıl geçirir?
23.06.2011
Ergenekoncu savaş lobisi mi?
21.06.2011
2100 yılında kaç yaşında olacaksınız?
20.06.2011
Mehdi Eker ve AK Parti penceresinden Diyarbakır...
19.06.2011
İyi ki doğmuşsun be babacığım
18.06.2011
Schengen-Şamgen; farkı gördünüz mü?
17.06.2011
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyorum
15.06.2011
İkinci Cumhuriyet ve kuantum sıçraması
14.06.2011
AK Parti yüzde 58 oy alabilir miydi?
11.06.2011
18-24 yaş grubu kime oy verecek?
09.06.2011
Kırk bin ölü, bir milyon beş yüz bin yaralıyım...
07.06.2011
Son vatanımızda Diyarbakır valsi
05.06.2011
Hümanizma’dan Pan-Hümanizma’ya
04.06.2011
IMF kıskacında medya
03.06.2011
Asteroide robot kolu veya seçime kaç gün kaldı?
02.06.2011
Gene Diyarbakır, gene ceviz ağaçları...
01.06.2011
Seçimin sonucunu biliyoruz da sonrası hâlâ meçhul...
29.05.2011
26 Mayıs’ta doğulup, 25 Mayıs’ta ölünülür mü?
27.05.2011
Entelektüeller ve Başbakan
23.05.2011
Siyasetin acizleştiği, bayağılaştığı bir ortam
21.05.2011
Deprem mağduru Türkiye Obama’yı duydu mu?
20.05.2011
Ortaya karışık şiddet soruları...
19.05.2011
Vahdettin 19 Mayıs’ta mı ölmüştü?
12.05.2011
En az gelişmiş ülkeler arasında Almanya var mı?
11.05.2011
Rahip Santoro cinayeti sırasında Emniyet Müdürü kimdi?
10.05.2011
Türkler ve Kürtler: ‘Ayrılık var çıkan falda’ mı diyeceğiz!
10.05.2011
Sinop Cezaevi’nde Avrupa Günü
07.05.2011
Güneydoğu’da siyasetin sonu mu?
04.05.2011
11 Eylül 2001’de kim, ne yazmıştı?
02.05.2011
Ne yaptın, n’ettin gençliğini?
30.04.2011
Herkes prens, herkes prenses…
29.04.2011
CIA Başkanı Türkiye’ye neden geldi?
27.04.2011
27 Nisan bildirisi hala Genelkurmay sitesinde duruyor
26.04.2011
CHP’nin garip ve ürkütücü Ergenekonculuk ısrarı
25.04.2011
Mustafa Kemal Vahdettin’in yaveri değil miydi?
23.04.2011
İkinci Cumhuriyet’e doğru
22.04.2011
YSK üyeleri hangi kitapları okur?
21.04.2011
Şayet ‘İlerleme Raporu’na sorsaydık
19.04.2011
Köylü nüfusumuzun oranı nedir?
17.04.2011
Siyasetten uzak huzurlu flamingolar
16.04.2011
Ferhat Sarıkaya’yı meslekten kim men etmişti?
15.04.2011
Kime soracağız, Ankara’ya mı?
13.04.2011
Soru: AK Parti’nin 2007 yılı seçim vaatleri neydi?
12.04.2011
Sizi listelerde görmüşler
11.04.2011
Kadir Topbaş kimin üvey kardeşi?
10.04.2011
Sarıhumma aşınızı oldunuz mu?
09.04.2011
Şifre sorusu: Kürdün makbul olanı hangisi?
08.04.2011
Askerler ‘Yeni Türkiye’ lafını tekzip etti
07.04.2011
TSK’nın hayata dönüş şifrelerini de konuşalım
06.04.2011
Muhalefetin halkı, halkın muhalefeti
05.04.2011
Miloseviçleri kim kovalar?
04.04.2011
Kim kim ile şifreleşiyor?
03.04.2011
Askerlik tezkeresini okulda veren ülke...
02.04.2011
Şampiyon büyüme ve hurda demir…
01.04.2011
Kasaplar Deresi’nde otopsi
31.03.2011
Ergenekon davası öldü mü, yaşıyor mu?
30.03.2011
Özeleştiri olmadan arınma olur mu?
29.03.2011
Zaman tünelinde TÜSİAD
28.03.2011
Aborjin renkli yaşamdan kanguru hayalarına...
27.03.2011
Pasifik’ten yaşam kıyısına sesleniyorum
26.03.2011
NATO’nun okunmamış taslağı
25.03.2011
Ergenekon’a Susurluk’tan mı gidilir?
24.03.2011
Başbakan Erdoğan’ın imzaladığı anayasa
23.03.2011
Libya’nın kankası Almanlar mı, Türkler mi?
22.03.2011
Kızıltepe, Zergan’da Robin Olmak
21.03.2011
Homeros’dan Libya’ya: Kim av, kim avcı?
20.03.2011
Kedi eti yiyeni AB’ye alırlar mı?
19.03.2011
Çanakkale Savaşı gerekli miydi?
18.03.2011
Sokağın gündemi: Bedelli
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıEmlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive