Mehveş EVİN

Artı GerçekBookmark and Share

Halkın gözündeki 15 Temmuz


13.7.2017 - Bu Yazı 1084 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçti. Darbeyle bağlantılı olduğu iddiasıyla operasyonlar sürdürülürken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Mitingi'nde altını çizdiği gibi darbenin siyasi ayağına dair neredeyse hiçbir şey bilinmiyor. Sadece o da değil, süreç herşeyi o kadar karmaşıklaştırdı, bilgilerin güvenirliğine dair o kadar soru işareti var ki ortalık komplo teorilerinden geçilmiyor. 

Peki bu geçen bir yıl, toplumda darbeye ve devamında yaşananlara dair nasıl bir algı yarattı? Vatandaş, darbe travmasıyla nasıl baş etti ve ediyor? Siyasi görüşleri, darbe sonrasında değişti mi? Nasıl? 

KONDA, Mayıs 2017'de '15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Siyasi Tutumlar, Değerler ve Duygular' başlıklı bir araştırma yayınladı. Ne var ki referandum sonrası yorgunluğu ve karmaşası nedeniyle basının dikkatini çekmedi. 

Araştırmanın bana göre en çarpıcı sonuçlarından biri, Ak Parti seçmeninin dahi ülkenin en önemli sorunlarından biri olarak 'kutuplaşma ve bir arada yaşamanın güçleşmesi' olarak gördüğünü ortaya koyması... 

Ayrıca bütün görüşmeciler, 15 Temmuz ile ilgili olarak korku ve endişe duygularını ifade etmiş. Ancak bu korku ve endişenin kaynakları birbirinden çok farklı. 

İster CHP, ister AKP seçmeni olsun, adaletsizliklere karşı aynı nedenlerden kaynaklanmasa da ortaklaşan bir tepkinin varlığı da önemli...

 

AKP SEÇMENİ DE 'HOŞGÖRÜ VE TOLERANS' DİYOR

Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, Doç.Dr. Evren Balta ve Doç.Dr.Murat Paker'in araştırmanın ve soruların çerçevesini çizdiği çalışma, 15 Temmuz darbe duygular, hafıza ve değerler üzerinden yeni tipte bir "vatandaşın" ortaya çıkıp çıkmadığını inceledi.

KONDA, darbenin hemen ardından 21 ilde araştırma yapmış ve darbe girişiminin çok geniş bir toplumsal mutabakat ile reddedildildiğini, daha Cumhurbaşkanı çağrı yapmadan sokağa çıkıldığını ortaya koymuştu. Fakat farklı siyasi partilere oy verenler arasında demokrasi, laiklik, millet/halk kavramlarının gösterdiği değerler arasında ciddi farklılıklar da vardı.

Eylül-Aralık 2016 arasında 71 kişi ile yaptığı derinlemesine görüşmeler, bu kavram ve değerlerin nasıl içinin doldurulduğuna bakmak amacıyla yapıldı. 

Araştırmadan çıkan bazı sonuç ve analizler şöyle:

 • Katılımcıların çok ufak bir bölümü Ak Partiye neden oy verdiğini açıklamış. Genelde din, dindarlık, dinin özgürce yaşayabilme gibi açıklamalara başvurmuş. Bu tarz vurgular, özellikle 28 Şubat sürecinde siyasal olarak aktif olduğunu belirtenlerde öne çıkıyor. En ilginci, iktidarın söyleminin aksine tolerans, hoşgörü, birlikte yaşama, hayat tarzına karışmamanın Ak Parti'li katılımcıların da hassas olduğu konular olarak öne çıkması.
 • Görüşmecilerin hemen tamamı artan şiddet olayları karşısında kaygılı.  Ülkenin bir arada kalmasına yönelik tehditler pek çok görüşmeci tarafından kendi varlığına yönelik doğrudan tehditler olarak algılanıyor. 
 • Her ne kadar CHP'ye oy veren katılımcılar, laiklik savusunu oy vermelerinde önemli bir etken olarak ifade etse de, bunun katı bir laiklik anlayışı olmadığının altı çizilmiş.

 

EN BÜYÜK SORUNLAR: EKONOMİ; EĞİTİM; ADALETSİZLİK

 • Görüşmecilerin çok önemli bir bölümü için ülkenin en önemli sorunu ekonomi. Bu durum özellikle geçim sıkıntısı yaşadığını ifade eden ve/veya kendi geleceğini güvence altında görmeyen gruplar için geçerli. 
 • Şaşırtacak bir başka bulgu, siyasi yelpazenin her renginden katılımcıların tarafından ortak bir biçimde vurguladığı sorunlu alanın eğitim sistemi olması. 
 • Bütün seçmen gruplarında ortak olarak ifade edilen en önemli sorun ise Türkiye'de adaletin ve adalet sisteminin iyi işlemiyor olması. Türkiye'de yargı sistemin genel olarak adaletsiz olduğunu, insan kayırmacılığın yaygın olduğunu hepsi ifade etmiş
 • Özellikle yargının iyi ve etkili işlememesi; "kurunun yanında yaşında yanması"; adalet dağıtması gereken bir kurumun taraflı davranması bütün katılımcılarda vurgulanan ortak nokta.
 • Katılımcıların büyük bölümü Türkiye'yi demokratik bir ülke olarak görmüyor. Özellikle gücün dağılımı konusunda ülkenin sorunlar yaşadığını, hukukun üstünlüğünün tesis edilmemiş olduğunu ve azınlıkta kalan grupların haklarının garanti edilmediğini vurgulanmış.

 

15 TEMMUZ: ENDİŞE ORTAK NEDENLER FARKLI 

 • Katılımcıların cevaplarına göre 15 Temmuz, Türkiye'de bir süredir varolan toplumsal yarılmanın derinleştiği bir olay olarak analiz ediliyor. Ancak AKP'ye oy verenlerle diğerleri arasında derin yorum farklılıkları var. Araştırmacılar, bunun kutuplaşma ikliminin en önemli göstergelerinden sayıyor.
 • Analizlere göre, Ak Parti seçmeninin geçmişe yönelik mağduriyet duygusu ve Ak Parti iktidarı ile sahip oldukları kazanımların ellerinden gidebileceği endişesi/korkusu bir süreklilik arz ediyor. AKP seçmeni, yaşam tarzı olduğu kadar, ekonomik ayrıcalıklar ve devlete olan yakınlığın kaybından endişeli. 
 • En önemli yarılma, olayların darbe olarak adlandırılıp, adlandırılamayacağına ilşkin. Bunun yanı sıra bu darbeyi kimin yaptığı, ne şekilde gerçekleştiği konusunda da toplumsal bir mutabakattan söz edilemiyor. 
 • Ak Parti seçmenine göre 15 Temmuz'un temel sorumlusu 'FETÖ'. MHP seçmenleri de 15 Temmuz darbesinin FETÖ tarafından yapıldığını, ancak devletin içine FETÖ'nün bu denli sızmasına izin veren hükümetin de darbeden sorumlu olduğunu ifade ediyor. Ancak CHP ve HDP'lilerde ağırlıklı görüş, bu darbe girişiminin sadece "FETÖ" ile açıklanamayacağı, durumun çok daha karmaşık olduğu ve hükümetin bir şekilde işin içinde olmuş olabileceği şeklinde...
 • 15 Temmuz'a dair ifade edilen önemli korku, vatanın elden gitmesi korkusu. Özellikle darbenin dış güçler eliyle düzenlenmiş olduğu söylemi, sıradan insanların darbeyi takip eden demokrasi nöbetlerine katılma gerekçelerinde ön sıralarda yer alıyor. 
 • 15 Temmuz özellikle Ak Parti seçmeni için ciddi bir gurur kaynağı. 15 Temmuz milletin soyut bir kavram olmaktan çıkıp, somut bir gerçekliğe göndermede bulunduğu ve milletle/halkla devletin kaynaştığı bir gün, bir an olarak tanımlanıyor.

Darbe gibi travmatik olaylar sonrasında toplum sorunları çözmek için yeni yollara kolektif bir ihtiyaç duyulabilir, siyasal algıyı değiştirebilir, diyor araştırmacılar. Olumlu tarafı, bu tarz olayların önemli siyasal sorunların yeni bir bakış açısıyla ele alınmasına, siyasetin de yeniden şekillenmesinin, kronik sorunların çözülebilmesinin yolunu da açabilmesi. 

Şimdilik uzak bir ihtimal görünse de, Adalet mitingine farklı kesimlerden de gelen geniş destek, ümit olabilir. 

 

ARAŞTIRMAYA KATILANLARIN KÜNYESİ

 • Araştırmaya katılanların %26,8'i kadın, %73,2'si erkek. 
 • Yaş ortalaması 39'dur (yaş aralığı 21-70) 
 • Katılımcıların %40'ı ilkokul mezunu ya da terk; %12'si lise mezunu ya da terk; %37'si lisans mezunu öğrencisi ya da terk; %11'i yüksek lisans/doktora mezunu öğrencisi ya da terk. Eğitim düzeyi, Türkiye ortalamasının üzerinde.
 • %67'si dijital ve sosyal medyayı ilk haber kaynakları olarak gösteriyor
 • İktisadi olarak %19'u üst-orta sınıf, %9'u alt-sınıf, aradaki %72'si de orta ve alt-orta sınıf. 
 • Son seçimde oy verdikleri partilere göre dağılım: %34'ü Ak Parti, %27'si HDP, %14'ü CHP, %7'si MHP, %3'ü diğer partilerin seçmeni. %15'i ise oy kullanmadığı veya geçersiz oy kullandığını belirtmiş. 
 • Siyasi konumlanma açısından örneklem, Türkiye açısından temsili değil. Ancak niteliksel bir araştırmada temsili örneklemden çok, farklı gruplardan yeterince katılımcının olması önemli, notu düşülmüş. 
.

Facebook Yorumları

Emlak8
8.10.2019
Kavala, Altan, Ilıcak: Haksız tutukluluklar ne olacak?
1.10.2019
Deprem korkusu: Hangimiz güvendeyiz?
12.09.2019
Canan, Cihan ve ‘Susmam’ın gücü
11.09.2019
Kızıltepe JİTEM davası: O cesetleri kim kuyuya gömdü?
6.09.2019
Amazon halkları birleşti: Düşman sizsiniz, savaşacağız
29.08.2019
Siz de bir butona basın endişeli AKP’liler
15.08.2019
Böylesine bir talanı düşman bile yapmaz
11.07.2019
Herkesin gerçekleri bilmeye hakkı var
10.07.2019
SETA andıcı: Uluslararası medyaya balans ayarı
4.07.2019
Biz terörist miyiz? Siz devlet misiniz?
2.07.2019
Bir edepsiz olarak yorum yapıyorum
20.06.2019
Gezi’deki 'mala zarar' bilançosu nereden çıktı? 16 kişi mi sorumlusu?
18.06.2019
Seçim özel 2019 - Part 2
12.06.2019
Soylu, İmamoğlu, Koç, Gezi ve iğrenç yalanlar
4.06.2019
Reform mu dediniz? Gezi’den başlayın
31.05.2019
Kindar gençliğin ezberleri
28.05.2019
Gazetecilere kim saldır(t)ıyor?
24.05.2019
YSK kararı: Seçim kanunu ayaklar altında
21.05.2019
‘Samsun ruhu’ 2019: Cenazede saf tutan erkekler gibi
14.05.2019
Çalınan oylar, umuda giden domatesler
9.05.2019
İstanbul için seferberlik vakti
7.05.2019
Yakarım, kendimi de Roma'yı da yakarım
3.05.2019
Acıların ittifakı
30.04.2019
Her an seçim olacakmış gibi...
26.4.2019
YSK, seçimi iptal edebilir mi?
23.4.2019
Şiddeti tasvip etmiyorsan ona göre davranacaksın
18.4.2019
Mermer tuvaletler, altın varaklar, çürümüş ruhlar
16.4.2019
Sandıkları patlatan ne vicdanlar varmış
12.4.2019
Erdoğan’ın mesajı net, YSK ona uyacak
10.4.2019
Bağzı usulsüzlükler, mazbata, umut
4.4.2019
Beyefendi ve kankası şimdi ne yapacak?
2.4.2019
Kaybetseler de kazanamıyorlarmış
28.3.2019
Mesele kazanmak değil, mücadele etmek
22.3.2019
Sağduyunun birlikteliği: Hepinizi asacağız
19.3.2019
Christchurch’ten Utrecht’e nefret siyasetinin sonuçları
14.3.2019
Soydan soruşturması: 'Canım anne' demek terör propagandası ha?
1.3.2019
Gezi davası: Hedef her yurttaş
26.2.2019
Kayyım tehdidi: İlişki var mı, yok mu?
19.2.2019
Amedspor’dan Cizrespor’a: Acaba ülkeyi ‘bölen’ kim?
14.2.2019
Adaleti sosyal medyada aratan düzen
12.2.2019
Batsın bu binaaa, bitsin bu rüyaaa! (*)
8.2.2019
Gönül işi, huzur işi değil ki belediyecilik
5.2.2019
Marta, Adalar, sahiller: Sahi kim betonlaştırıyor?
29.1.2019
Ah şu Ce Ha Pe
23.1.2019
2.5 yıldır mahkemeye çıkarılmayan gazeteci*
22.1.2019
Başörtüsünü çıkaranlar ve meydan okuma trendi
15.1.2019
İnsan hakkı ihlali yok, çünkü onlar insan değil!
11.1.2019
AKP ile çeşitlenmiş, özgürleşmiş, zenginleşmiş Türkiye basını!
8.1.2019
Binali Bey’in İstanbul 4.0’ı
3.1.2019
Suriyeliler Taksim’de bayrak açınca
2.1.2019
Seni seviyorum MU?
27.12.2018
İktidarın kutuplaştırıcı dili, muhalefetin savunma hattı
26.12.2018
Beni sevmeyen ölsün, benim sevmediğim de
20.12.2018
Şebnem Hoca ve toplumu ıslah etme çabaları
18.12.2018
Sokak korkusu mu arzusu mu?
13.12.2018
Bir Türkiye portresi: Teyit.org linci
6.12.2018
Sayın iktidarımız neden sokaktan korkar?
4.12.2018
Şef, reis, para babası, akıl hocası yok kardeşim!
27.11.2018
Soylu korkma, mor kalp çok yakışacak
22.11.2018
Türkiye’de hukuk bağımsızdır (yerse)
20.11.2018
Yiğit Aksakoğlu’nun çok tehlikeli(*) faaliyetleri!
15.11.2018
Ekincigiller toplumun çok gerisinde kaldı
13.11.2018
Merkez medyanın bugüne gelinmesindeki rolü neydi?
8.11.2018
Enflasyonla topyekün müğcağdeğlehh!
6.11.2018
İtişmedin Kural. Dövdün. Sus artık
1.11.2018
Kavala’dan aylar, bizden yıllar eksiliyor
30.10.2018
95. yıl: Güçlü Türkiye bu mu?
26.10.2018
CIA, Kanalİstanbul dosyasını çıkardı mı?
23.10.2018
Baroya sızan siyaset ve seviyesizlik
19.10.2018
Muhalefete çağrı: Bu sistemle, bu tembellikle olmaz
16.10.2018
Çocuk istismarı hücreyi değiştiriyor
13.10.2018
Çay içse örgütsel faaliyet sayılacak!
9.10.2018
Kayyım tayini ve kadın korkusu
2.10.2018
'3-5 tane gazeteci' değil, hepsi için gerekeni yapın
25.9.2018
Hamdolsun, dünyanın en lüks uçaklarından birine sahibiz!
20.9.2018
Krizden korkmayın, ülkeyi parsel parsel satıyoruz
18.9.2018
Maaşın yatmadığında sen ne yapacaksın?
13.9.2018
Dön dolaş, yine 12 Eylül
11.9.2018
Cumhuriyet'in kurtuluşu değil, sonu
30.8.2018
Vatan haini kimdir?
28.8.2018
Kim kandırıyor, kim istismar ediyor?
23.8.2018
Unutmanın panzehiri kitap: Türkiye’deki IŞİD Ağları
21.8.2018
Deprem bilimciyi esir alan, fasulye sattıran 'düzen'
16.8.2018
Boykot mu dediniz?
14.8.2018
'Bize operasyon çekiyorlar'
9.8.2018
Böyle güzellik olmaz olsun Yves Rocher
7.8.2018
Piknik bahçesi
3.8.2018
Çocukların katli
31.7.2018
10 Ekim katliamı davası neden bu kadar mühim?
19.7.2018
Muhalefet halleri ve Demirtaş’ın sessizliği
17.7.2018
Sieg Heil (*)
13.7.2018
Acılar itinayla mavi halının altına süpürülür
10.7.2018
Hiç bitmeyecek bir savaş (*)
5.7.2018
Basın 24 Haziran dersini aldı mı?
3.7.2018
Tüm muhalefet partileri, cevap verin!
28.6.2018
Koltuk sevdalısı yaşlı adamlar ülkesi
26.6.2018
24 Haziran’dan çıkan tavşanlar
21.6.2018
24 Haziran’ın kaderini onlar belirleyecek
19.6.2018
Her köşeden bakan bir Erdoğan
14.6.2018
Ağlayan patron için ağlaya ağlaya çalışan gazetecilere
12.6.2018
Kürt seçmen yine değere bindi
7.6.2018
Ekolojik yıkım muhalefetin radarında mı?
1.6.2018
Şiddetin magazini varken Gezi’den bahsetmek de ne?
31.5.2018
Şiddetin magazini varken Gezi’den bahsetmek de ne?
29.5.2018
AKP’ye göre 'yıkım ittifakı' ne, muhalefete göre ne?
24.5.2018
AKP neden sandık başına 1 milyon kişiyi hazırladı?
22.5.2018
‘Millet İttifakı’nda beyler yine en önde!
15.5.2018
SIKILDIK biraz hafif kalmadı mı?
10.5.2018
Seçim güvenliği ittifakına TAMAM mı?
8.5.2018
Eksik ittifaka rağmen 24 Haziran’da umut var
3.5.2018
Reis’in mal varlığını açıklamasına ne gerek var?
1.5.2018
Üniversiteden ülkeye: Bölmeye çok meraklılar
26.4.2018
Cumhuriyet davası, Saray yönetiminin özeti
19.4.2018
24 Haziran: Neden bu kadar erken?
17.4.2018
Demirtaş’ı duymanızı neden istemiyorlar?
12.4.2018
Boğaziçili çocuklar
10.4.2018
Kuralsızlık, kural haline gelince...
5.4.2018
Yeni Türkiye’nin şifreleri bu davada saklı
3.4.2018
Meclis’te gösteri skandalı: Kadına dayanamıyorlar
29.3.2018
Medyada kalan son delikler itinayla kapatılır
27.3.2018
Sanata ve sanatçıya sansürde dünya beşincisi Türkiye (Alo Hülya Hanım?)
22.3.2018
Doğan Medya’nın satışı: Şimdi ne olacak?
20.3.2018
Afrin, Şengal, Menbiç: İşgal değil, ihyaymış
15.3.2018
Milliyetçi ittifakın paniği, hayırcıların gücü
13.3.2018
Cumhuriyet davası: Lütfetmenizi değil, adaletin tesisini istiyoruz
8.3.2018
Akvaryumunda mutlu musun kadın?
7.3.2018
Alo BM? Batsın bu dünya!
1.3.2018
Gestapo vatandaş
27.2.2018
Ha cinsel istismar suçları tasarısı, ha ihale şartnamesi
22.2.2018
Tutuksuz yargılanan katırlar, tutuklu yargılanan Başkanlar
20.2.2018
Oh olsun’cular, Saray şakşakçısından ne farkınız var?
16.2.2018
Korkan, birbirine düşman bir topluluğa millet denir mi?
14.2.2018
Formatı robota değil kendinize atın
8.2.2018
Savaş yüzünden konuşulamayanlar
6.2.2018
Canlı ‘faili meçhul’ dönemi
1.2.2018
CHP’den aklın ve vicdanın sesini duymak güzel
30.1.2018
Başrolde SADAT
25.1.2018
The Post ve gazeteciliği özlemek
24.1.2018
Çanakkale geçilecek hem de 500 bin ağaç keserek
23.1.2018
Hazırool! Hadi şimdi rap, rap, rap…
18.1.2018
Yoksa Reis, bir kadından mı korkuyor?
16.1.2018
Asla teslim olmayacağız
9.1.2018
Boğaziçi’yle uğraşmaya doyamadı, acaba neden?
4.1.2018
Yeme bizi Diyanet!
3.1.2018
İkinci makine çağında interneti lanetleyen bir lider
28.12.2017
Ahmet’in sözleri herkese sert bir tokat
26.12.2017
Yeni KHK’ler: İdam fermanı
22.12.2017
Sarı yazmalılara terörist diye saldıran karanlık
20.12.2017
Bilinmeyen diller Meclisi XXX
15.12.2017
'Demokratik toplum adına' Demirtaş’ı tutuklamak...
12.12.2017
Bebelere Kuran eğitimi
7.12.2017
Tek cümle kurmadan ‘akademisyen’ ol, yeter ki ‘barış’ deme!
5.12.2017
Tunca gibi gazetecilere her zamankinden çok ihtiyaç var
30.11.2017
Reza, Ziya enişte, paracıklar ve ötesi...
28.11.2017
'Ben de şiddet gördüm' diyen ünlüleri sokakta da görelim
26.11.2017
Rebus sic stantibus
23.11.2017
Biçilen adalet: Güven, Parıldak, Alpay
21.11.2017
Atatürkçü AKP’ ve Putin ‘antiemperyalizm’i
16.11.2017
AKP’nin sosyal medyadaki paralı asker ordusu büyüyor
15.11.2017
Her tacizci erkek sapık mı?
10.11.2017
Vergi cennetleri yasal, ama meşru değil
7.11.2017
Yazmıyooor, yazmıyooor! Medya neden yaz(a)mıyor?
2.11.2017
At bir ‘Kızıl Soros’ başlığı, altını doldururlar
26.10.2017
Büyük cehalet mi büyük çaresizlik mi?
24.10.2017
İfade özgürlüğüne saldırıların hedefi salt laikler değil
19.10.2017
Kadınlar için tehlikeliyse kimse güvende değil
12.10.2017
Kabile devleti mi dediniz?
10.10.2017
10 Ekim davası Türkiye’nin yönünü belirleyecek
5.10.2017
Ne yani ‘çocuklar ölsün’ mü diyelim?
3.10.2017
Damadın davası ve sızdırma gazetecilik
29.9.2017
Rıza Zelyut ve Alev Coşkun
26.9.2017
Suriyeli 1’inci, Karadenizli 2. sınıf vatandaş, öyle mi?
21.9.2017
‘Tek bir delil gösterin, ömrümü hapiste geçireyim’
19.9.2017
‘Vurun liboşlara!’ Bu mudur?
14.9.2017
Cenazeye saldırmaktan daha aşağılık ne olabilir?
12.9.2017
Yazıklar olsun! Cumhuriyet'te tahliye yok
7.9.2017
Yaşam tarzına müdahale, yaşama müdahale
5.9.2017
Hayırdır beyler? Ensest rahatsız mı etti?
31.8.2017
Müşkülpesent okura bir çift söz
29.8.2017
Kürt, Türk fark etmez: Fakirlere ölüm
24.8.2017
Böl ve yönet, böl ve inşa et!
22.8.2017
Muhalefet hep aynı hataları tekrarlayacak mı?
17.8.2017
Molozdan bile değersizsin ey vatandaş!
15.8.2017
Cengiz’in Cerrattepe yalanlarına inanmayın
10.8.2017
Bizimle mi dalga geçiyorlar, kendileriyle mi?
8.8.2017
'Geceyarısı Ekspresi' hafif kalacak
3.8.2017
Kadını tecrit etmenin binbir yolu
1.8.2017
Bu ülkede herşey yarım, sevinmek ve üzülmek de
27.7.2017
Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!*
25.7.2017
10 maddede Cumhuriyet davası ve önemi
20.7.2017
Korku imparatorluğunda yeni bir eşik aşıldı
18.7.2017
OHAL'E HOŞGELDİNİZ: Nerede adalet, nerede haklar?
13.7.2017
Halkın gözündeki 15 Temmuz
10.7.2017
Kemal Bey 2019’a yürüyor
4.7.2017
Müfredat: Sorun muhafazakarlaşma değil, vahhabileşme
29.6.2017
Başkan’ın yakın halkası (Hızlandırılmış kursumuz yoktur)
27.6.2017
OHAL’de ‘herhal’de aşk
23.6.2017
Adalet için yola düşenler ve yoldan çıkanlar
16.6.2017
Bir gazeteci davası, onlarca dram
13.6.2017
Deniz’ler, Aybüke’ler: Evlatlarını ayırt etmeden sev Türkiye
9.6.2017
Kadın, saç, mehter marşı
6.6.2017
Satın, satın... Memleketi toptan satın!
1.6.2017
Gezi’nin yıldönümü: Biraradayız, yan yanayız!
30.5.2017
Onca kötülük varken iyiliği görebilmek
25.5.2017
Yıkımı fon yapıp instagram’da paylaşmak
23.5.2017
Kamu çalışanlarının keyfi ihracı, kapkaranlık bir Türkiye demek
18.5.2017
Uranyumu açıkta bırakan devlet, nükleer santral hevesinde
16.5.2017
Orospu diye bağırsalar, tükürseler de kadınlar yılmadı
11.5.2017
Öğretmenini sivil ölüme zorlayan ülke
9.5.2017
Doğru soru: Panzerin Silopi’de ne işi var?
4.5.2017
'Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın' kafası
2.5.2017
Erdoğan o köprüleri bizzat attı
27.4.2017
‘Nasıl geçti habersiz...’ dememek için
25.4.2017
Çocuklara nefreti öğretmeye doyamadılar
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıEmlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive