Türkiye’de siyaset bilimciler ve sosyologların incelemesi gereken yeni bir siyasi kült doğdu. Bu kültün ideolojisi “Erdoğanizm” olarak tanımlanabilir. Bu ideoloji ile birlikte “Erdoğan fanatikleri” oluştu.

Erdoğan fanatikleri çoğunlukla genç AKP’lilerden oluşan, dünya ve ulusal gerçeklikten kendini soyutlamış, tek gerçeğin Erdoğan olduğuna iman etmiş bir kitle. Bu kitle, Erdoğan’ı neredeyse yanlış yapmaz bir otorite, hatta Allah’ın Müslümanlara gönderdiği son kurtarıcı olarak görüyor.

Bir yönüyle MHP fanatizmine, bir yönüyle Doğu Perinçek’e yakın TGB yapılanmasına benzeyen bu kült grup için Erdoğan olmaza olmazdır.

Her ne kadar kendilerini İslamcı olarak tanımlasalar da, konu dinî vecibelerin yerine getirilmesine gelince, son derece seküler bir yaşam tarzına sahip bir kitle bu. Zaten kendileri de “itikatta İslamcı, yaşantıda seküler” olarak tanımlıyorlar kimliklerini. Dinî vecibelerini yerine getirmeyen ama dünyaya son derece İslamcı argümanlarla bakan bir kitle bu.

Gazze sözkonusu olduğunda son derece İslamcı refleksler gösteren bu kitlenin, Erdoğan’ın dinin gerekleriyle çelişen tutumları veya AKP’nin yolsuzlukları sözkonusu olduğunda, seküler savunmalar geliştirdikleri görülür. Örneğin “yolsuzluk” hatırlatması yapıldığında “biliyorsan savcıya git” cevabını alırsınız.

Oysa İslamcı refleks ve İslami ahlak yolsuzluk yapanın, yalan söyleyenin, cezasının savcılarda değil, öbür dünyada verileceğini söyler. Ancak Erdoğan fanatikleri bu noktada öbür dünyayı hatırlamayı ve hatırlatmayı gündemlerinden ve söylemlerinden çıkarmıştır.

Erdoğan fanatikleri Erdoğan’dan başka tüm aktör ve faktörleri dışlayan bir düzlemde yaşar. O’nun dışında bir gerçeklik kabul etmediklerinden, yeryüzünde gelişen ve Türkiye’yi bir şekliyle ilgilendiren tüm olayların Erdoğan’la ilgili olduğuna inanırlar.

Bu inanç nedeniyle Gezi olaylarının hedefinin Erdoğan olduğuna inanırlar. ABD’den yapılan açıklamaların hedefinde de Erdoğan vardır. “Yedirtmeyiz” refleksi işte bu kurgusal gerçekliğe oturur.

İçinde yaşadıkları kurgusal gerçeklik nedeniyle, dışarıdan bakana son derece saçma gelen “Erdoğan’ı telekinezi yöntemiyle öldürecekler” argümanı, Erdoğan fanatikleri için son derece makul görünür. Yine düne kadar Erdoğan’a küfredenlerin Erdoğan yalakasına dönüşmüş olması onlara göre bir tür “mesiyanik mucize”dir. “Küfredenler hidayete ermiş, gerçeği gördüklerinden dolayı dönmüşlerdir.

Erdoğan fanatikleri kutsal gerçeklik olarak Erdoğan’ı gördüklerinden, ona yöneltilen her türlü eleştiriyi de gerçekle ilgisi olmayan, arka planında Erdoğan’a karşı kurulmuş komplonun olduğu bir oyunun parçası olarak görür.

Onlara göre halk Erdoğan’a minnettar olmak zorundadır. Zira Erdoğan gelmeden önce Türkiye yerlerde sürünen bir ülke iken, Erdoğan geldikten sonra Türkiye sözü mutlaka dinlenmesi gereken bir süper güç, Erdoğan da bir dünya lideri olmuştur.

Bu iman nedeniyledir ki Erdoğan’ın imajına zarar verecek her gelişme, bu kesimleri aşırı derecede rahatsız ediyor. Bu gelişmeleri haber yapan herkesi de linç etmeye çalışıyorlar.

Erdoğan fanatikleri “şimdiki zamanda” değil, berbat bir “dün” ile “muhteşem” bir gelecek arasında bir dünyada yaşıyor. Onlara göre “dün” (Erdoğan öncesi Türkiye) çok berbat bir zamanı ifade ederken, “yarın” muhteşem bir umudu ifade eder.

Erdoğan hepimizi o muhteşem umuda taşıyacak dokunulmaz/ sorgulanamaz bir liderdir. Bu nedenle çoğu kişi için bir anlam ifade etmeyen 2023, hatta 2071 vizyonu, Erdoğan fanatikleri için çok anlamlı bir umuda işaret ediyor. Bu çevrelerde, Suriye’deki rezalet, Mısır’daki felaket gündeme getirildiğinde hep “yarın”ın çok daha iyi olacağından söz edilir fakat “bugün” hiç konuşulmaz.

Kıblesi Erdoğan, mabedi twitter olan Erdoğan fanatikleri, son tahlilde, yaratılmış algıların pırıltısını, olguların gerçekliğine tercih eden bir kitleye tekabül ediyor. Bu hâliyle daha çok, Hasan Sabbah’ın müritlerini andırıyor...


[email protected]
twitter/emreuslu

  • Abone ol