Yakın bir gelecekte "Türkiye Barış Modeli" olarak anlatılacak, örnek gösterilecek, üzerine çalışmalar yapılacak, tezler kitaplar yazılacak bir gurur abidemiz olabilir. Bugün, söz konusu külliyatta yerini alacak tarihî bir gün olacak. Çözüm sürecinin üçüncü Nevruz'unda, Öcalan, kendi kurduğu ve yarısını hapishanede olmak üzere başından beri yönettiği örgütüne silahsız mücadeleye geçiş hazırlığı yapması için çağrıda bulunacak.

Daha beş yıl önce Sri Lanka modelinin ciddi ciddi tartışıldığı, barış diyenin hain ilan edildiği, Öcalan'ın muhatap alınmasını dile getirenin hedefe konduğu bir ülkeydik. Uzun ve çetin yollardan, yakıcı imtihanlardan geçtik. Bu süreçte, her ne kadar sol-liberal vesayetçi çevrelerin hegemonisinde kalsa da sivil toplum da kendini yeniledi, genişledi ve barış heyecanını pekiştirdi. Âkil İnsanlar Heyeti'nden sonra topluma barışı anlatmak için kendiliğinden oluşturulan bir barış inisiyatifi olan Barışa Bak, altı ayını doldurmadan, az zamanda çok işler yaptı. Barış Treni projesi, İstanbul'dan başlayan yolculuğunu, İzmit, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya ve Elazığ güzergâhını takip ederek, Nevruz günü Diyarbekir'de noktalayacak. Bu illerin hepsinde büyük bir coşkuyla karşılanan heyet, yaptığı paneller ve eylemlerle barış tarihimizdeki yerini aldı bile. Başta Cengiz Algan olmak üzere tüm ekibe teşekkür borçluyuz. (www.barisabak.net)

Bir diğer önemli barış projesi ise, geçtiğimiz günlerde lansmanını gerçekleştiren Barış Akademisi. Diyarbekirli bir Kürt, uluslararası ilişkiler ve siyaset alanında yetkin bir isim olan İdris Kardaş'ın kurduğu akademi, çatışma çözümü ve barışın tesisi noktasındaki akademik bilgi ihtiyacını karşılamaya aday bir oluşum. Sıraladıkları amaçlardan bazıları şöyle:

"Çatışma çözümü çalışmaları amacıyla sivil toplum, akademi ve siyaset kurumları arasında işbirlikleri geliştirecek yeni mekanizmalar üretmek,

Dünyada oldukça yaygın olan 'Çatışma Çözümü ve Barış Çalışmaları' disiplinlerinin Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlamak, barış ve demokrasi çalışmaları yapan uluslararası kuruluşlar ile işbirlikleri geliştirmek,

Kamu yöneticilerinin barış süreci ve demokratikleşme alanlarında çalışmalar yapmalarını teşvik etmek,

Türkiye'de yaşanan barışın ve demokratikleşme sürecinin dünyadaki diğer örnekleri ile birlikte ele alınmasını sağlamak,

Ve toplumun barış sürecine ve demokratikleşme konularına olan desteğini ve katılımını arttırmak için tüm toplumsal dinamikleri ve farklı kesimleri de içine alarak sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla kurulmuştur." (www.barisakademisi.org)

Bu anlamlı günde barışa katkı sunan bu iki inisiyatiften haberdar olmanızı istedim. Enseyi karartmamak için neden çok yani. Allah barış için çalışanların ayağına taş değdirmesin.

  • Abone ol