Münir AKTOLGA

zm.aktolga@gmail.comBookmark and Share

Gülen Hareketi-AK Parti ilişkisinin diyalektiği!..


1.12.2013 - Bu Yazı 3219 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 GÜLEN HAREKETİ-AK PARTİ İLİŞKİSİNİN DİYALEKTİĞİ!..

BU İŞ NASIL BİR İŞTİR?..

Önce, Gülen Hareketi’nin  dünden bugüne nasıl geldiğini anlatan aşağıdaki şu yaziyi[1] bir okuyun hele; hem de altını çizerek-duygusal olarak tepki duymanın ötesinde, sürecin diyalektiğini anlamaya çalışarak!..Sonra olayı birlikte ele almaya çalışalım! Ben bunu yaptım ve   işte  vardığım sonuçlar:

Yazıyı olurken iki düşünce oluşuyor insanın kafasında. Bunlardan biri duygusal bir tepki; şöyle özetleyelim:

“Bunlar-Gülen Hareketi- baştan beri Devletin-Devletci düzenin bir parçası imiş zaten”! diyorsunuz..”Bu nedenle, şu an olup bitenler işin doğası gereğidir, yaşanılanlar burjuva devriminin yeni bir aşamasından başka birşey değildir..Yapılacak iş, daha önce olduğu gibi radikal-jakoben bir tavırla artık kangren haline gelen, eskinin bir parçasından başka birşey olmayan bu yapıyı da-tıpkı diğerleri gibi- kesip atmaktır..Bu nedenle, Erdoğan haklı, doğru yapıyor”!..
 

İşin doğrusunu isterseniz    ben de ilk anda böyle düşündüm, aynı duyguları hissettim!.    Acele ediyor, bu yüzden hata  yapıyor da olsa, gene de gözü kapalı Erdoğan’ı desteklemek gerekir sonucuna vardım; çünkü, her halukarda sürecin ileri yanını  temsil eden o idi. Ama, sonra, olaya bilişsel olarak bakmaya çalıştığım zaman da doğru olanın,  bu şekilde duygusal bir tepki-jakoben bir davranış değil de, aşağıdaki gibi daha rasyonel bir davranış olacağı sonucuna varıyorum.  Bakalım siz ne diyeceksiniz! Evet, doğru, yazıyı okuyunca, olay hiç tartışmaya yer bırakmayacak şekilde apaçık  çıkıyor ortaya; ama gene de,  sadece olayın yüzeysel  akışının değil, yazıda görünmeyen  yanının, yani  işin diyalektiğinin de iyi kavranılması gerektiğini düşünüyor insan. Nasıl mı diyorsunuz?

Erkek egemen tipik Osmanlı-Türk (Türkiyeli) bir aileyi getirelim gözümüzün önüne. Olayı kavrama kolaylığı açısından da burada erkeğin batıcı-Kemalist bir kafa yapısına sahip olduğunu, karnında çocuğunu taşıyan kadının ise İslamcı, dinine, geleneklere bağlı biri olduğunu düşünelim (bu bir metafor değildir aslında; Tanzimat’tan bu yana bölünen toplumsal yapı aile düzeyine de yansır. Örneğin, bizde de durum-işin özü- aynıydı, ama roller tersineydi!. Yani, annem Batı yanlısı-Kemalist, babamsa-namaz falan kılmazdı ama,  İslam’a,  geleneklere daha çok bağlı biri idi. En azından, onun aile yapısı öyle olduğu için, o da bir şekilde, içinde büyüdüğü bu yapıdan etkilenmişti. Nitekim, annem 27 Mayıs’ı desteklerken,   babam da DP’ yi destekliyordu!..Aralarındaki çatışmalar ise, makro planda Türkiye’de yaşanılanların bir kopyasıydı adeta!..)

Bu durumda, sistemin-ailenin egemen kutbu olan erkekle kadın arasındaki ilişki, ikisi arasındaki  (zaman zaman yaşam tarzlarına da yansıyan) çelişkiyle birlikte anlam kazanıyor. Yani, kadın, egemen unsur olan erkeğin karşısında ezileni, mazlum olanı, geleneksel olan kültürü, yaşam tarzını temsil ederken, daha sonra ortaya çıkacak olan çocuk da- dengeyi korumak için- genellikle baba egemenliğine karşı anneyle birlikte tavır alma yönünde gelişiyor!.Fakat,  gene de, doğum olmadan önce, erkeği  karnındaki çocuktan dolayı  hamile karısını koruyan bir konumda buluruz. Bu durumda  kadın da, çocuğundan dolayı  aileye-erkeğe karşı olan  bir bağlılık ruhuna sahip olur!..Bunun, bu durumun altını çizdikten sonra devam edelim..

Günü gelir doğum gerçekleşir. O andan itibaren artık, kadının annelik duygusuyla sistemin dominant kutbu olan erkeğin karşısında (çocuğuyla birlikte) yer aldığını görürüz!..Ne de olsa, Eski durumun-dengenin, statükonun temsilcisi olan erkek hakimiyeti bir yerde sarsılmıştır artık. Erkeğin, bu durumu kabul edip, yeni duruma uygun bir ”babalık duygusu” geliştirerek bir üst düzeye çıkan sisteme entegre olması kadına göre daha geç olur-bazan da olmaz!-

Sonra, gene zaman geçer ve çocuk ergenlik çağına girmeye başlayınca, bir yandan içinden çıktığı eski sistemle-aileyle, ve onun temsilcisi konumunda olan babayla-çatışarak  kendi kimliğini oluşturmaya çalışırken, diğer yandan da, kendisine en yakın yerde duran annesiyle de çatışmaya başlar (İslamcı kimliğiyle Gülen Hareketi - AK Parti çatışması işte tam bu noktaya denk düşüyor!)..Hatta, bu durumda  işler bazan o hale gelebilir ki, eğer bu çatışmanın önü alınamazsa (bizim ailede olduğu gibi!) çocuk, daha henüz kendi ayaklarının üzerinde yürür hale gelmeden (bugün hala yeni bir anayasa bile yapamamış durumda olan AK Parti’nin temsil ettiği Yeni Türkiye’gerçeğinden bahsediyorum!), işi  uç noktaya vardırarak, zamansız bir şekilde   aileden (Eski Türkiye’den)- ve tabi annesinden de- tamamen  kopma noktasına kadar vardırabilir!. Bu durumda tabi, onun bu kendi başına buyruk davranışları anneyi de daha çok babanın tarafına itecek, onları    biribirlerine daha çok   yaklaştıracaktır!..Ergenlik çağı tamamlanarak çocuk henüz daha tam olarak kendi ayaklarının üzerinde yürür hale gelmedigi için, bu "KOPUŞ" tehlikelidir aslında ve eğer önü alınamazsa, o-yani cocuk- bir anda kendini sokakta yapayalnız da bulabilir!! (ben aslında kendimi öyle yalnız bulmadım, “yüce bir ideolojinin” kucağında buldum!!)..Artık ondan sonrası biraz şansa, biraz da konjönktüre-bağlı olacaktır!..

Peki, sağlıklı olan nedir mi diyorsunuz? Bütün o çelişkilere-çatışmalara-rağmen, ergenlik döneminin varolan sistemin-ailenin-içinde kalınarak tamamlanmasıdır şüphesiz!..Bu iş aynen o matruşkalara benziyor aslında!. Yumurtadan doğan civciv, evet yumurtanın diyalektik anlamda inkarı olarak çıkmıştır ortaya; ama ondan sonra gene benzer bir diyalektik hüküm sürmeye başlar: anne-çocuk ilişkisidir bu da!..Yani, vesayetin biri biterken diğeri başlamaktadır!..

Sanırım olay anlaşılıyor! Osmanlı- Türkiye toplumu söz konusu olunca, buradaki anne İslamla kuşanmış geleneksel Osmanlı-Türkiye- halkıdır (Osmanlı'nın Reaya'sı, Gülen'in, Ecevit'in "halk'ı" yani !). Devlet-Devlet sınıfı da aile içindeki erkek oluyor tabi!..Çocuk ise, burjuva devrimiyle birlikte o İslamcı halkın içinden doğup gelen, burjuvazinin temsil ettiği kapitalist toplum bebeği!..

Gülen Hareketi-AK Parti ilişkisinin gelişimi de-sürecin diyalektigi de- böyle birşey işte! Yoksa, o "Balyoz"-"Ergenekon" belgelerinin ortaya çıkarılışını başka nasıl açıklarsınız ki! Erkeğin karşısında ezilen kadının çocuğuyla birleşerek bir tür intikam alışı değil midir bu!..Ama sonra, çocuk büyüyüpte ergenlik nöbetleri başlayınca, kadın gene eski mevzilerine dönmeye başlar. Çocuğu tarafindan yalnız bırakılma duygusu onu tekrar o eski egemenin kucağına iter!..
Burada çocuğun yapması gereken, bir yandan annesine sahip çıkarak onu tekrar eski mevzilere itmemek olurken, diğer yandan da, ona kendi kimliğini kabul ettirmek olmalıdır. Çelişkinin en sağlıklı çözümü bu şekilde olur bence.

Olaya bu şekilde bakarsak-olayın diyalektiğini bu şekilde kavrarsak- o zaman buradan çıkarılacak çok önemli, sağlıklı derslerin bulunduğunu, hiçbir şey için zamanın geç olmadığını da görürüz..Bu nedenle, enseyi karartmayın diyorum ben!..gece ne kadar karanlıksa ay da o kadar parlak doğarmış (hava kapalı değilse tabi!)!..kuyunun dibinde kaldığım o uzun yıllar boyunca bu söz bana hep bir ışık olmuştu, yol göstermişti!..Kısacası, ergenlik döneminin krizlerini yaşıyor olsa da çocuğa sahip çıkınız, ama anneyi de öyle hemen bir yana atıvermeden!..

Ha, bir noktayı unutuyordum, hani bizim aileden bahsetmiştim ya, sonra ne mi oldu diyorsunuz? Sonra, o kadın, yani annem –ikinci sefer-    yeniden doğurdu beni! Ama biliyor musunuz, bu çok zor, çok meşakkatli bir iş!..Onun için, bugün  neye-nelere sahip olduğumuzun kıymetini bilelim!..Ya babam mı, o mu ne oldu? O, ikinci sefer doğumdan sonra artık bütün psikolojik ipler benim elime geçti ya,  ondan sonra o da değişti, eski süngüsü düştü adamcağızın!..Aradan yıllar geçtikten sonra annem-annem ondan dört yıl sonra vefat etmişti-birgün bana ne dedi biliyor musunuz: “Rahmetli keşke yaşasaydı,  onunla klasik müzik bile dinlerdim”! Babam sağken o hep klasik Türk müziği dinlerdi de annemle bu yüzden takışırlardı!..

.

Facebook Yorumları

Emlak8
12.10.2019
BAKIYORUM DA
4.08.2019
“BİAD” KÜLTÜRÜNÜN MADDİ TEMELLERİ...
24.07.2019
27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a: Darbeler biliniyor muydu?
11.07.2019
DOLAR-EURO DÜŞSÜN İSTENİYOR MU? BENCE İSTENMİYOR!..
26.06.2019
NEREYE GELİNDİ, NEREDE DURUYORUZ?..
20.06.2019
EVET MURSİ’YE BEN DE ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM!..
20.05.2019
İSTANBUL-ANADOLU SAVAŞLARINDA SON PERDE: AK PARTİ KOALİSYONU DAĞILIYOR!..
21.4.2019
„YENİ“NİN „ESKİ“NİN İÇİNDEN ÇIKIP GELME SÜRECİNİN, YANİ DEVRİMİN VE „JAKOBEN DEVRİMCİLİĞİN“ DİYALEKTİĞİ... (2)
31.3.2019
DEVRİM NEDİR, “RADİKAL DEVRİMCİLİK” ANLAMINDA “JAKOBENİZM” NEDİR? DEVRİMİN VE “JAKOBEN DEVRİMCİLİĞİN” DİYALEKTİĞİ!..
15.3.2019
ŞİMDİ DE „ZAMANI GERİ DÖNDÜRMEYİ“ BAŞARMIŞLAR!!.
12.3.2019
“HATIRALAR” DAN BİR 12 MART YAZISI ...
11.3.2019
Dâvâ ve kendini feda etmek
18.2.2019
Türkiye’nin dış politikası yanlış mıydı?
23.1.2019
FAZIL SAY'IN AÇIKLAMASINI DESTEKLİYORUM…
9.1.2019
NEREDEN BAŞLAMIŞTIK NERELERE GİTTİ İŞİN UCU-
3.1.2019
HATIRALAR
6.10.2018
OKTAY’I KAYBEDELİ BİR YIL OLMUŞ!..
3.10.2018
ŞU McKİNSEY KONUSU!..
7.7.2018
POPÜLİZMİN “SAĞI” “SOLU”?..
28.6.2018
KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE KAPİTALİZMİN KENDİ DİYALEKTİK İNKARINI YARATMASI...
19.6.2018
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDEKİ DÜNYA...
10.6.2018
HDP BARAJI AŞARAK PARLAMENTOYA GİRMELİDİR!..
9.5.2018
NEREDE BULUNUYORUZ, BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?..
2.5.2018
GÖZDEN KAÇMAMASI GEREKEN İKİ ÖNEMLİ HABER…
10.3.2018
„KADINA ŞİDDET ARTMIŞ“, PEKİ NEDEN?..
20.2.2018
DÜNDEN BUGÜNE ÇIKAN YOL VE SINIF MÜCADELELERİ...
23.1.2018
Türkiye’nin dış politikası yanlış mi idi, ya da nerede hata yapıldı da yolumuza bugün bir Afrin çıktı?...
23.11.2017
NATO NEDİR… O BİR SOĞUK SAVAŞ ÖRGÜTÜ DEĞİL MİDİR?..
15.11.2017
KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN KENDİ İÇİNDEKİ MUHALEFET, YA DA YENİ SOL...
10.10.2017
BU DA BİR ETYEN ELEŞTİRİSİ...
8.10.2017
TOPLUMSAL “YORGUNLUK” ÜZERİNE!..
5.10.2017
KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE BAĞIMSIZLIK TALEPLERİ...
2.10.2017
20.YÜZYIL’DAKİ ANLAMLARIYLA “SAĞ”-“SOL”DİYE BİRŞEY KALMADI ARTIK!..
12.9.2017
BEN, “KENDİ KARŞITINI YARATARAK VAROLMAK” DİYALEKTİĞİNİ ŞERİF MARDİN’DEN ÖĞRENDİM...
24.7.2017
HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞMEK!..
15.7.2017
27 MAYIS’TAN 15 TEMMUZ’A... DARBELER BİLİNİYOR MUYDU?..
7.7.2017
"ADALET"İN BU MU DÜNYA!!..
24.6.2017
AK Partinin ve „reisin“ çelişkisi, neden „patinaj yaptıklarının „ açıklaması...
16.6.2017
CHP VE "KONTROLLÜ DARBE" ANLAYIŞI!..
27.5.2017
Dil konusu çok önemli...
13.5.2017
Türkiye olayı 21.yüzyıl paradigması içinde göremiyor!..
8.5.2017
Ve Denizler Filistinden dönüyorlar, onlarla Ankara’daki buluşma!..
15.4.2017
Nerede bulunuyoruz, devrim’de devrim ne anlama geliyor?..
3.4.2017
İşin özünde merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartışmaları var!..
1.4.2017
Bugünlerde birkere daha benim daha önceki yazıları okuyun, bir de Alper'in şu son yazısını!..
12.3.2017
‘Ecdadımız’ edebiyatı ile yeni Türkiye inşa edilemez!..
19.8.2015
„KÜRT SORUNU“ SADECE KÜRT SORUNU DEĞİLDİR!...
12.8.2015
Hani ABD'den AB'ye kadar bütün o "Batılı emperyalist güçler" "Türkiye’yi bölmeye çalışan" bir "üst akılı" temsil ediyorlardı!!..
9.8.2015
Önemli olan nedir, PKK’nın ne istediği mi, yoksa ne yapılmasi gerektiği mi?
6.8.2015
Aç tavuk rüyasında darı görür
26.7.2015
İŞTE BU!..
21.7.2015
CEMİL MERİÇ VE ONUN “AYDINLARI” ÜZERİNE!..
13.7.2015
Nasıl bir eğitim sistemine ihtiyacımız var
5.7.2015
SURVİVOR ALL STAR!..
3.7.2015
Kimse kendini aldatmasin
29.6.2015
Devrimin ikinci aşamasına giden yol “tarihsel uzlaşma”dan geçiyor!..
25.6.2015
AÇIK KONUŞALIM!...
23.6.2015
AK PARTİ- HDP İLİŞKİSİ VE ÇÖZÜM YOLU!...
21.6.2015
Weimar’a karşı Prusya’yı “restore” etme hayali yok olmasa da artık eskisi kadar aktüel değil!
18.6.2015
Demirel gerçeğini kavramadan 12 Mart'ı açıklayamazsınız!!
14.6.2015
Neredeyiz, neyi-neleri tartışmalıyız, AK Partililere mektup?...
9.6.2015
AK PARTİ VE HDP İÇİN TEK ÇIKIŞ YOLU:
8.6.2015
Şimdi bahane bulma sırası AK Parti’nin Jakobenlerinde mi?...
8.6.2015
LAFI UZATMAYA GEREK VAR MI!!...
5.6.2015
"Taraf olmayan bertaraf olur" mantığı nasıl bır mantıktır?
31.5.2015
21.YÜZYIL VE FETİH DİYALEKTİĞİ!..
28.5.2015
27 Mayıs 2015’te sürecin neresindeyiz?..
26.5.2015
Derin AK Parti konuşuyor!
20.5.2015
Mevlana-Şems aşkından Sancak-Erdoğan aşkına!..
11.5.2015
Merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartişmalari üzerine-5
8.5.2015
Merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartişmalari üzerine-4
6.5.2015
Merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartişmalari üzerine-3
4.5.2015
Merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartişmalari üzerine-2-
30.4.2015
Merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartişmalari üzerine-1-
24.4.2015
Tarihle hesaplaşmadan burjuva devrimi tamamlanamaz!..
21.4.2015
Yeni bir „toplum sözleşmesi“ancak „tarihsel uzlaşmayla“ mümkündür!.
15.4.2015
HAYRET Kİ NE HAYRET!!..
14.4.2015
Neden HDP’nin baraji aşmasini istiyorum!..
8.4.2015
İdeolojik virüs bütün hızıyla yayılmaya devam ediyor!..
31.03.2015
Önemli olan ne söylediğin değil, nerede durduğun!..
28.03.2015
BİRAZ DA GÜLERKEN DÜŞÜNELİM!!
27.03.2015
Bakın işte mesele bu!
21.03.2015
Başkanlık sistemi tartışmaları: Amaç nedir?
14.03.2015
12 MART’TAN GÜNÜMÜZE...
08.03.2015
Yaşanılmaya başlanan süreç devrimin ikinci aşamasına ilişkindir!..
26.02.2015
Geleneklerimize-kültürümüze uygun Türk tipi Başkanlık sistemi…
24.02.2015
DEVLET VE İDEOLOJİ..
20.02.2015
ŞU “EMANET” MESELESİ!..
04.02.2015
Ey devlet sen nelere kadirmişsin, pes doğrusu!..
30.01.2015
Yunanistan ve Türkiye..
28.01.2015
Herşey küreselleşme sürecinin özünü kavrayabilmekle ilgili!..
14.01.2015
“Allah’ın tuzağı” (enfal.30) nedir
08.01.2015
“STRATEJİK DERİNLİĞİMİZİN” DERİNLİĞİ!..
06.01.2015
“stratejik derinliğin” derinliği!..
25.11.2014
Kobani PKK için neden önemli!..
10.11.2014
AK parti ideologlarıyla aramızdaki fark
04.11.2014
Necip Fazıl ödülü üzerine..
30.10.2014
Cumhuriyeti neden kutluyoruz ..
27.10.2014
AK Parti iktidar olduğu halde neden halâ „mağdur“ rolünü oynayabiliyor da, CHP muhalefette olmasına rağmen halâ „muktedirleri“ oynuyor!!..
19.10.2014
Nereye geldik, nerede duruyoruz... SON
17.10.2014
Nereye geldik, nerede duruyoruz... 2
15.10.2014
Nereye geldik, nerede duruyoruz... 1
05.10.2014
Kurban bayraminin özü-diyalektiği nedir hiç düşündünüz mü?
26.08.2014
"Stratejik derinlik" kavramı üzerine düşünceler!..
14.07.2014
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ne anlama geliyor?.. 2
11.07.2014
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ne anlama geliyor?.. 1
20.06.2014
Kendini feda etme duygusu... 2
18.06.2014
Kendini feda etme duygusu... 1
03.05.2014
“Kapitalizme alternatif islami yeni bir sistem” mi geliyor? SON
01.05.2014
“Kapitalizme alternatif islami yeni bir sistem” mi geliyor? 2
29.04.2014
“Kapitalizme alternatif islami yeni bir sistem” mi geliyor? 1
17.03.2014
Ne oluyor?
12.03.2014
“Tarihi Uzlaşma”
02.02.2014
Ulus-devlet kabuğu gelişmekte olan ülkelerde de çatlıyor..
29.01.2014
Şu, küresel sermaye-milli sermaye konusu!..
26.01.2014
Yol ayırımı: Kemerlerinizi iyi bağlayın, türkiye bir viraja girdi savrulma tehlikesi var!!..
20.01.2014
Siz bu kafayla, “yedirmeyeceğiz” “yedirmeyeceğiz” derken Erdoğan’ı yedireceksiniz!
13.01.2014
Bu nasıl bir ittifak olacak, ne işe yarayacak?..
31.12.2013
Aklımızı başımıza toplayalım!..
26.12.2013
Sadece Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı mı “yanıldı”?
21.12.2013
“Devlet”, “paralel devlet”, sivil toplum-yeni Türkiye diyalektiği..
14.12.2013
MİLLİ İRADE NEDİR..
1.12.2013
Gülen Hareketi-AK Parti ilişkisinin diyalektiği!..
26.11.2013
Ortadoğu’da yeni dengeler, Rojawa, Barzani, PKK, Türkiye..
22.11.2013
NEREYE GİDİYORUZ!..
0811.2013
Bir süre önce „nereye geldik, ne yapmalı“ demiştik, şimdi neden şaşırıyoruz!..
05.11.2013
Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin gelişme diyalektiği SON
04.11.2013
Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin gelişme diyalektiği- 4
03.11.2013
Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin gelişme diyalektiği-3
31.10.2013
Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin gelişme diyalektiği-2
30.10.2013
Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin gelişme diyalektiği-1
19.09.2013
Pozitivizmin bilimsel ve felsefi temelleri.. (SON)
18.09.2013
Pozitivizmin bilimsel ve felsefi temelleri.. (3)
17.09.2013
Pozitivizmin bilimsel ve felsefi temelleri.. (2)
16.09.2013
Pozitivizmin bilimsel ve felsefi temelleri.. (1)
08.09.2013
Pozitivizm nedir? - SON -
07.09.2013
Pozitivizm nedir? - 3 -
06.09.2013
Pozitivizm nedir? - 2 -
05.09.2013
Pozitivizm nedir? - 1 -
01.09.2013
„MAHALLE BASKISI“ NEDİR? 2
31.08.2013
„MAHALLE BASKISI“ NEDİR? 1
28.08.2013
Devrim-doğum olayı- nedir, yeni eskinin içinden nasıl çıkıp geliyor? 2
26.08.2013
Devrim-doğum olayı- nedir, yeni eskinin içinden nasıl çıkıp geliyor? - 1
21.08.2013
Diyalektik materyalizmin ve marksist devrim anlayışının eleştirisi.. 3
20.08.2013
Diyalektik materyalizmin ve marksist devrim anlayışının eleştirisi.. 2
19.08.2013
Diyalektik materyalizmin ve marksist devrim anlayışının eleştirisi..
18.08.2013
İki adım ileri atıldı, şimdi bir adım geriye!..
14.08.2013
Liberaller ne kadar liberal..
11.08.2013
Makas değişimi olayı biraz daha karmaşık!..
06.08.2013
20.yy'la 21.yy arasındaki fark
05.08.2013
Hani ne oldu şimdi o 20.yy kalıntısı teoriler?..
02.08.2013
Özgürlük nedir, Özgür irade nedir?... 2
31.07.2013
Özgürlük nedir, Özgür irade nedir?...
26.07.2013
Hem ulusalcı, hem de küresel demokratik devrimci olmak mümkün müdür? (2)
24.07.2013
Hem ulusalcı, hem de küresel demokratik devrimci olmak mümkün müdür? (1)
23.07.2013
Nerede duruyoruz, ne tarafa doğru gideceğiz!...
20.07.2013
Kültürler arası etkileşim ve bilişsel ortak kimlik üretimi..
18.07.2013
Kime karşı mücadele edeceğiz? ulus devlet-küresel sermaye ilişkisi..
16.07.2013
Namazın, duanın, şükür ve sabırın diyalektiği..
15.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. SON
14.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. (5)
13.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. (4)
12.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. (3)
11.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. ( 2)
10.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. ( 1)
09.07.2013
“Gelinim sana söylüyorum kızım sen anla “
04.07.2013
Mısır’da darbe ve Cumhurbaşkanı Mursi’nin çağrısı..
02.07.2013
Nereye geldik, ne yapmalı!..
27.06.2013
ŞİMDİ TAM DEMOKRATİKLEŞME ZAMANIDIR!
25.06.2013
Dikkat! bu, küreselleşme sürecine karşı bir ulus devlet saldırısıdır!. (4
24.06.2013
Dikkat! bu, küreselleşme sürecine karşı bir ulus devlet saldırısıdır!. (3)
23.06.2013
Dikkat! bu, küreselleşme sürecine karşı bir ulus devlet saldırısıdır!. (2)
22.06.2013
Dikkat! bu, küreselleşme sürecine karşı bir ulus devlet saldırısıdır!. (1)
20.06.2013
“FAİZ LOBİSİ” İMANA MI GELDİ DERSİNİZ!..
18.06.2013
Herkes için gezi parkı dersleri!..(2)
16.06.2013
Herkes için gezi parkı dersleri!.. (1)
11.06.2013
II.MAHMUT’TAN GÜNÜMÜZE " BATILILAŞMA...“ 2
10.06.2013
II.MAHMUT’TAN GÜNÜMÜZE " BATILILAŞMA ...“ (1)
08.06.2013
“Faiz lobisine” karşı mücadeleye evet,ama...
06.06.2013
ERDOĞAN, NE YAPMALI!..
04.06.2013
“Nedir bu olup bitenlerin anlamı” mı diyorsunuz!..
03.06.2013
„İTTİHATÇILIK“ DEYİP GEÇMEYELİM (2)
02.06.2013
İTTİHATÇILIK“ DEYİP GEÇMEYELİM (1)
1.06.2013
Kültürler arası çatışma medeniyet değiştirme olayının sonucudur!
30.05.2013
Kültürler arası çatışma medeniyet değiştirme olayının sonucudur! (1)
29.05.2013
Mısır, Tunus, Libya ve Suriye devrimleri…(3) SON
27.05.2013
Mısır, Tunus, Libya ve Suriye devrimleri…(2)
26.05.2013
Mısır, Tunus, Libya ve Suriye devrimleri…(1)
23.05.2013
20.YY kalıntısı bütün statüko güçlerini şaşkına çeviren Türkiye’nin karşı konulamaz yükselişi! (2)
21.05.2013
20.YY kalıntısı bütün statüko güçlerini şaşkına çeviren Türkiye’nin karşı konulamaz yükselişi! (1)
20.05.2013
Bilgi toplumuna giden süreçte sivil toplumun yaptırım gücü küresel vicdandandan kaynaklanıyor!..
18.05.2013
Statüko mühendislerinin işi gerçekten çok zor!..
15.05.2013
Bir kere daha ne yapilmali sorunu!..
14.05.2013
Osmanlı devletinin ruhu halâ yaşıyor !.. (SON)
13.05.2013
Osmanlı devletinin ruhu halâ yaşıyor !.. (4)
12.05.2013
Osmanlı devletinin ruhu halâ yaşıyor !.. (3)
10.05.2013
Osmanlı devletinin ruhu halâ yaşıyor !.. (2)
09.05.2013
Osmanlı devletinin ruhu halâ yaşıyor !.. (1)
07.05.2013
Demokratik Cumhuriyete giden yolda yeni bir açılım gerekiyor SON
06.05.2013
Demokratik Cumhuriyete giden yolda yeni bir açılım gerekiyor 3
05.05.2013
Demokratik Cumhuriyete giden yolda yeni bir açılım gerekiyor 2
04.05.2013
Demokratik Cumhuriyete giden yolda yeni bir açılım gerekiyor 1
30.04.2013
İttihatçı liberalizm üzerine!..
28.04.2013
Uluslaşırken küreselleşmek!..
27.04.2013
Globalleşme sürecinde “sağ”,“sol”,“ilerici”,“gerici” nedir … (SON)
26.04.2013
Globalleşme sürecinde “sağ”,“sol”,“ilerici”,“gerici” nedir … 3
25.04.2013
Globalleşme sürecinde “sağ”,“sol”,“ilerici”,“gerici” nedir … 2
24.04.2013
Globalleşme sürecinde “sağ”,“sol”,“ilerici”,“gerici” nedir … 1
21.04.2013
Türkiye’de neden sol, ya da sosyal demokrat bir hareket yok!
19.04.2013
Nerede bulunuyoruz? devrimin önündeki acil sorun!..
18.04.2013
Bilişsel psikoloji açısından kimlik sorunu: (4)
17.04.2013
Bilişsel psikoloji açısından kimlik sorunu: (3)
16.04.2013
Bilişsel psikoloji açısından kimlik sorunu: (2)
15.04.2013
Bilişsel psikoloji açısından kimlik sorunu: (1)
11.04.2013
ÖCALAN’IN 21 MART ÇAĞRISI:"Artık silahlar sussun, fikirler ve siyaset konuşsun" (5)
10.04.2013
ÖCALAN’IN 21 MART ÇAĞRISI:"Artık silahlar sussun, fikirler ve siyaset konuşsun" (4)
09.04.2013
ÖCALAN’IN 21 MART ÇAĞRISI:"Artık silahlar sussun, fikirler ve siyaset konuşsun" (3)
08.04.2013
ÖCALAN’IN 21 MART ÇAĞRISI:"Artık silahlar sussun, fikirler ve siyaset konuşsun" (2)
08.04.2013
ÖCALAN’IN 21 MART ÇAĞRISI:"Artık silahlar sussun,fikirler ve siyaset konuşsun" (1)
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıEmlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive