Oya BAYDAR

T24.ComBookmark and Share

'Mağdurum Başbakan, Bi Talimat Ver!'


19.07.2012 - Bu Yazı 3862 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Yedi TİP’li genci, çatışmada falan da değil telle boğarak, eterle uyutup kurşunlayarak öldüren katiller birer birer serbest bırakılıyor. Kaçıp kurtulmuş, zaten hiç içeri girmemiş olanlar da özel af niteliğindeki son yasa değişikliğiyle, MHP’lilerin törensel karşılamaları arasında geri dönüyor. Hapishanelerden hapishane, -daha doğrusu dinlenme evi- seçmesi için günlerce beklenen, seçtiği yerin şanına ve mevkiine uygun duruma getirilmesi için devletin seferber olduğu, Susurluk kılıçları (Gladyo) başta olak üzere, bildiğimiz bilmediğimiz bir sürü devlet erkânı tarafından ziyaret edilen Mehmet Ağar’ın nikâh şahitliğini yaptığı Haluk Kırcı ise (hani şu yedi TİP’li genci nasıl telle boğduğunu ballandıra ballandıra anlatan) özgürlüğü yeniden (kaçıncı defa?) tadacağı günü bekliyor.

Vicdan meselesi, hukuksal tartışma falan kaldırmayan bir noktadayız; insanın kusmak istediği noktada. Ve bu mide bulandırıcı çirkefi yaratanlar, kotaranlar, savunanlar ne yazık ki ülkeyi yani bizleri yöneten yasama ve yürütme erkinin mensupları ile onların zihniyetinin uygulayıcısı yargı erki. İş “kendi katillerini” korumaya, kollamaya geldiğinde, “kendi katliamlarını”: Çorumları, Maraşları, Sivasları unutturmaya, maskelemeye geldiğinde, iş Sünni-Türk faşizan ideolojiyi pekiştirmeye geldiğinde nasıl da domuz topu oluveriyorlar! Kuvvetler ayrılığı mavalı nasıl da kuvvetler birliğine, hatta tekliğine dönüşebiliyor! “Yargı bağımsızdır, biz yapmadık, yargı yaptı” mavalı nasıl da sırıtıyor! Altına işeyen çocuğun pipisini işaret edip, ben yapmadım bu yaptı, demesi gibi...

 

Katilleri tokuşturmak

 

Burunları Kafdağı’na kadar uzamış siyaset sahnesi Pinokyoları, son anda 3. Yargı Paketi’ne sokuşturuluveren özel yasa değişikliğini, “Durum  hakkaniyete aykırıydı, eşitsizlik vardı, solcu katiller 1991 yasa değişiklikleriyle tahliye edilmişti, sağcılar içerde kaldı” gerekçesiyle açıklıyorlar. Adalet komisyonu üyesi olmayan Ülkücü kökenli bir AKP milletvekilinin komisyona şahsen girip uğraşması, eski değil şimdi de Ülkücü olduğunu iftiharla açıklayan öneri sahibi AKP’li milletvekilinin sözleri, MHP’lilerin elde edilen sonucun Hükümetle pazarlığın başarılı ürünü olduğunu saklamamaları, yasadaki bu değişikliğin özel olarak müvekkillerinin tahliyesi için yapıldığını ifade etmeleri fazla söze gerek bırakmıyor.

1980 öncesinin cinnet ortamında işlenen cinayetleri, Çorum, Maraş, Malatya toplu katliamlarını, sağcılardan şu kadar solculardan bu kadar vicdansızlığıyla kıyaslamaya, ölülerimizi istatistik konusu yapmaya, sağcı katillerle solcu katilleri tokuşturmaya kalkışırsak bu kirli ortamda ruhlarımızın, yüreklerimizin, ahlakımızın biraz daha kirleneceği açık. Katilin Ülkücü, sağcı, solcu olması cinayeti, ölümü haklı gösterebilir mi?

Ama insanız işte, “bizden” olana karşı yüreğimiz daha yufka; aklımız, bizden olanın suçuna günahına bir kulp, bir gerekçe bulmaya daha yatkın. Geniş kesimleri yaralayan son tahliyeler konusundaki tepkiler, hukukî ve siyasî yorumlar bir kez daha gösterdi bunu. Medya ortamında tartışmaya katılan muhafazakâr sağ kesimden kalemler, tahliyelere gelen tepkileri hep aynı gerekçeyle püskürtmeye çalıştılar: “1991’deki Özal dönemi yasa değişikliğiyle solcular kayırıldı, kurtarıldı, tahliye oldu, bu Ülkücü vatan evlatları ise işledikleri her bir cinayetten ayrı ayrı ceza alıp toplamını yatmak zorunda kaldılar. Değişiklik, bu eşitsizliği gidermeye yöneliktir”.

 

Meselenin ya da tahliyenin püf noktası

 

Hukukçu değilim, uzmanlara danıştım, okuyup öğrenmeye çalıştım. Ve... Bu tahliyeler karşısında duyduğum öfke ve isyana rağmen, durum kişi bazında ele alındığında, evet, tahliye edilen bu cinayet hükümlüleri “mağdur katiller”miş demekten kendimi alamadım. Ama unutulan, bilinmeyen. Ya da bilip de söylenmeyen bir şey var. Ayrıntısını hukukçulara bırakıp şu kadarını hatırlatayım: 1980 öncesi suçlara ilişkin açılan davalarda özellikle de solcular Anayasa ve devletin müesses nizamını yıkma suçuyla yargılanmışlardı ve bu suçun cezası idamdı. Oysa haklarında benzer eylemler yüzünden dava açılmış Ülkücüler, devlete karşı suç işleyen kategorisinde sayılmadıkları için, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyordu. Bu, devletin kendi kullandığı paramiliter güçlere bir kıyağıydı. (80 öncesinde Demirel’in, “Bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz”, veya Ülkücüler için “Devlete yardımcı gençler” sözlerini unutmayalım.) Eğer bu davaların sanıkları bir cinayete de karışmışlarsa, solcu iseler zaten idamla yargılandıkları için ayrıca idama mahkum edilmiyor, eylemleri cezası idam olan tek bir suçun içinde görülüyordu. Ülkücü iseler, cinayetleri adi suç sayılarak ayrıca yargılanıyordu.

1991’de, Özal döneminde, 80 öncesiyle bir çeşit ödeşme de sayılabilecek utangaç affa yönelik yasa değişiklikleri, Anayasayı kaldırmak ve devletin müesses nizamını yıkmaktan, (146’dan) idamla yargılananların cezalarını on yıla indirince, bunlar on yıl yatıp şartlı tahliye oldular. İdamla değil de cinayet suçundan müebbetle yargılanan Ülkücüler ise (7 TİP’linin katilleri misali) her bir cinayet için ayrı ayrı 10 yıla mahkûm edildiler. Hani, kahır yüzünden lütuf diye bir söz vardır, burada tam tersi olmuş, lütuf yüzünden sonuçta kahra uğramışlardı.

Burada bir eşitsizlik var mı? Evet var. Ama yedi TİP’li gencin öldürülmesi olayının Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerdeki  insanlık suçu tarifine nasıl harfiyen uyduğu, bu suçun indirime ve zaman aşımına tâbi olmadığı gözönünde bulundurulursa, şekli hukuka göre verdiğimiz “evet” cevabının hukuğun vicdani özü gözönüne alınırsa “hayır”a döndüğü de bir başka gerçek.

 

Kürtlere Eşitlik Yok mu?

 

Yedi TİP’li gencin katillerinin mağdur durumda oldukları gerekçesiyle suçlular, katiller arasında eşitlik talep edenlere bir sorum var: Adam öldüren sol eylemcilerle adam öldüren sağcıların ceza süresini eşitlemeye çalışıyor ve bunu eşitlik duygunuza dayanarak açıklıyorsunuz. İyi de o zaman, bu eşitlik duygunuz Kürtlere gelince niye sağırlaşıyor? Kürt örgütlerine mensup eylemcilerden adam öldürenler niye sağcı veya solcu katillerle eşitlenmiyor, niye müebbet yatıyorlar?

Hatırlatalım: 1991 yılındaki şartlı salıverme yasasındaki dolaylı af düzenlemesinden, farklı oranlarda da olsa sağcılar da, solcular da, adi suçlular da, ırza geçenler de, dolandırıcılar da, uyuşturucu kaçakçıları da dahil herkes yararlanmıştı. Bir tek, dönemin ceza kanununun 125. maddesinden mahkum edilen PKK ve diğer silahlı kürt örgütlerine mensup olanlar kapsam dışı bırakıldı. Şimdi, yapılan son düzenlemelerle sağcılar ile zamanın solcuları arasındaki eşitsizliği, sağcıların mağduriyetini giderdik diyorsunuz. İyi, hoş da 1991 düzenlemelerinden hiç yararlandırılmayan Kürt örgütleri mensupları için de vicdanınız eşitlik diye inliyor mu? Mağduriyet hassasiyetiniz ve eşitlik tutkunuz Kürtlere gelince neden dumura uğruyor?

 

Mağdurum Başbakan!

 

Ülkücülüğü hiç bırakmadığını iftiharla açıklayan AKP milletvekilinin sözleri ibretlikti. Beni bu yazıyı yazmaya iten de asıl bu sözler oldu: “Teklifi hazırladık, Başbakan’a gittik, Başbakan ‘mağduriyet var mı’ diye sordu, ‘var’ dedik, talimat verdi, değişiklik pakete girdi.”

Mağduriyetlere pek hassas olduğu, insanlık suçu işleyenlerin salıverilmesi için bile “mağduriyet var mı?” diye sormasından belli olan Başbakan, benim gibi mağdur bir kulunun çığlığına da kulak verir elbet!

Mağdurum Başbakan! Şu yaşa geldim, devri iktidarınız dahil elli yıldır aynı korkular, aynı sorunlar, aynı keyfilik, aynı adaletsizlik, aynı hukuksuzluk, aynı Demokles kılıcı altında yaşamaktan mağdurum. Dün darbe korkusunun, sıkıyönetim mahkemelerinin, askeri tutukevlerinin, işkencehanelerin, asker-sivil laikçi muktedirlerin, vesayetçiliğin mağduruydum; bugün şahsınızda temsil edilen sivil vesayetin bunaltıcı havasının mağduruyum. Mağdurum Başbakan! Parasız eğitim isteğiyle pankart açan öğrenciler, ülkemin sularını, ormanlarını, doğasını, insanlarını tehdit eden HES’leri protesto edenler, kazanılmış hakları ellerinden alınıp patronların önüne av olarak atılmış işçiler, miting yapmak isteyen Kürtler, bedenlerinin akıllarının kendilerine ait olduğunu haykıran kadınlar, adam öldürmeyi reddeden vicdani redciler, sizin kafanızın almadığı, yetmediği haklar peşinde olanlar tutuklandığı, cezalandırıldığı, hayatları karartıldığı için mağdurum. Anasının sütü kadar helâl anadilde eğitim hakkını kullanamayan Kürtler yüzünden, Alevilerin Müslüman olup olmadıklarının tartışılması, cem evlerinin ibadethane sayılmaması yüzünden, ikide birde “dini Zerdüşt olanlar” deme pervasızlığınız yüzünden mağdurum. Komik bile denemeyecek iddianamelerle, delilsiz ispatsız içeri tıkılan, aylarca, yıllarca hapishanelerde tutulan, hayatları karartılanlar yüzünden mağdurum. Bütün özgürlükleri, hakları, adaleti, mağduriyeti sadece kendi iktidarınız ve “sizinkiler”le sınırladığınız için mağdurum. Beğenmediğiniz heykelleri ucube diye yıktırdığınız, tiyatrolarımıza, kültürel kurumlarımıza saldırdığınız için, bedenimize, yaşam tarzımıza, içkimize, keyfimize maydanoz olmaya kalkıştığınız için, sizden farklı olanı, farklı düşüneni “tasmalı”, hain, ahlaksız, vb. ilan ettiğiniz için mağdurum. “Hepiniz Ermenisiniz, hepiniz piçsiniz” pankartları altında nefret söyleminin daniskasını sergileyen, her lafı aklımıza yüreğimize zarar bakanlarınız yüzünden, Kürt deyince kırmızı görmüş boğaya dönüşen “vur kurtulcu” danışmanlarınız, yardımcılarınız yüzünden, köhnemiş yayılmacılığı, emperyal emelleri, yedi düvele düşmanlığı vizyon diye pazarlayan -ve de çuvallayan- dış siyaset mimarlarınız yüzünden mağdurum.

Daha pek çok nedenle mağdurum Sayın Başbakan. Sakın, “Sana ne oluyor kadın, sana dokunan mı var? Bak istediğin gibi yazıp çiziyorsun” deme. Hani vicdan denilen herkesin sözünü edip pek azımızda bulunan bir acaip hastalık var ya! Vicdan, başkalarının mağduriyetlerini içinde duyup ötekinin mağduriyetini kendisininkinin önüne geçirmek, kendisinin kılmaktır. Başka da bir tanımı yoktur. Vicdan acımak, merhamet etmek değildir, başkasının mağduriyetine isyan etmektir. İşte bu yüzden Sayın Başbakan, öyle bir mağdurum ki sorma. Bir talimat da benim için ver, mağduriyetim giderilsin.  

.

Facebook Yorumları

Emlak8
5.07.2020
80’lik Oya’dan mutluluk, mahcubiyet ve teşekkürlerle
23.06.2020
PKK terör örgütü mü, araya kaç santim mesafe koymalı?
9.06.2020
Düşman halka düşman hukuku…
3.06.2020
Organize suç örgütleriyle aranıza mesafe koyun Sayın Bahçeli!
14.05.2020
Memleketin sınırları nereden geçiyor Sayın Akşener?
5.05.2020
Al "Cumhur"u vur "Millet"e
24.04.2020
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, çok daha kötü olacak
10.04.2020
Bütün silahları susturun, bütün çatışmaları durdurun!
29.03.2020
Askerlerimizi sınır ötesinden çekin, savaşı durdurun, dünyaya örnek olun
26.03.2020
Ey muktedirler! Siyaset değil insanlık, vicdan, ahlâk sınavındasınız
20.03.2020
Koronavirüs'ün dünyanın ve bizim yüzümüze tuttuğu ayna
3.03.2020
Şehitler tepesi yükselirken barışa, vicdana, izana çağrı
18.02.2020
Hayrola! Ömrümün altıncı darbesi mi geliyor?
12.02.2020
Kral çıplak diyebilen Akıncı’ya saygıyla…
9.02.2020
Suriye’de ne işimiz var? Çocuklarımız ne uğruna şehit oluyor?
29.01.2020
Demokrasi, özgürlük, kötücüllük üzerine iki yazı - II: Demokrasi bloğunun oluşmasını engellemenin vebali ağır olur
27.01.2020
Demokrasi, özgürlük ve kötücüllük üzerine iki yazı - I: Kim bu kahrolası liberaller?
23.01.2020
Devlete tasarruf önerisi: Yargı aparatını lağvedin
19.01.2020
Bu fotoğrafta Emine Hanım’la Meral Hanım da olsaydı keşke…
7.01.2020
Aşağıdaki metne itirazınız var mı?
3.01.2020
Ülkemizi megalomanik hayallere kurban etmeyin
31.12.2019
Yine birileri sizi son dakikada ikna etmesin Sayın Kılıçdaroğlu!
28.12.2019
Kanal İstanbul’a odaklanmışken daha büyük bir belayı ıskalamayalım
19.12.2019
Libya seferi ve Kanal İstanbul zorlaması Erdoğan iktidarının sonunu getirir (mi?)
13.12.2019
Orhan Pamuk, Erdoğan’la ulusalcıları nasıl buluşturdu?
6.12.2019
Kürt tehdidi yetmedi, NATO müdahalesi tehdidi verelim!
27.11.2019
Kumpası kim kurdu, kime kurdu?
16.11.2019
Adını anmaktan bile korktuğunuz O Parti…
10.11.2019
Ulusal linç cephesi ve 3. MC’nin kuruluşu
4.11.2019
1915’le yüzleşebilseydik bugün bu hâle gelmezdik
27.10.2019
CHP’ye mektubumuzdur!
17.10.2019
Bir Madagaskar masalı: Pınarı zehirleyen aye-aye
29.08.2019
Eril iktidarın ana ve kadın cinayetleri
21.08.2019
Demokrasiye ve Kürtlere karşı 19 Ağustos darbesi
31.07.2019
Fırat’ın doğusu karpuz tarlası değil Devlet Bey!
17.07.2019
O uçaklar keşke fıstık, leblebi, et, süt dağıtsaydı
4.07.2019
İdlib’de, Afrin’de ölen evlatlarımız neyin şehidi?
28.06.2019
AKP nasıl kurtulur? Reisinden kurtularak (mı?)…
22.06.2019
Şapkadan çıkarılan Öcalan tavşanı
29.05.2019
Türk milliyetçiliğinin turnusol kağıdı: Dersim
14.05.2019
Kürt halkını küçümsemek, HDP’yi yok saymak…
12.05.2019
Her şeyin çok güzel olabilmesi için…
26.4.2019
Kim ki “ama” diyor, kim ki mahkûm etmiyor, suç ortağıdır
12.4.2019
Sandığın içine edenler, üstüne tüy dikenler
31.3.2019
Meşruiyetini yitirmiş seçimde oy kullanmanın dayanılmaz ağırlığı
28.3.2019
HDP sınavından çakanlar bütünlemeye hazırlansın
27.3.2019
Ölümlere dur demeyen herkes sorumludur
19.3.2019
Erdoğan’ın Tekirdağ mitingi TMK’nın 7/2 maddesinin ihlalidir
14.3.2019
Erdoğan çağında hakikatin ölümü
4.3.2019
Cumhurbaşkanı vatandaşına “defol git” derse, İçişleri Bakanı da Ahmet Türk’e dil uzatır
21.2.2019
Diyanet’ten fetva bekliyorum; hangi kadınlara parmak atmak caizdir?
20.2.2019
HDP’yi kapatın, Leyla Güven’i ölüme gönderin, 6 milyon seçmeni yok edin!
11.2.2019
Aslolan hayattır! İnsanlar ölecek, farkında mısınız!
8.2.2019
-A+ Yalçın Yusufoğlu’nun ardından: Madrid’de Ölmeyi Özlediğimiz Akşam
19.1.2019
CHP'nin üzerinde bir hayalet dolaşıyor: HDP hayaleti
26.12.2018
Ülkenin yüz akı, namuslu, sorumlu 170 yurttaş
9.12.2018
Havva Anamız'a, Adem'i baştan çıkardığı gerekçesiyle tutuklama kararı
3.12.2018
“Cumhuriyet olayı”nın ifşa ettikleri ve öğrettikleri
22.11.2018
Buna da susacaksanız Meclis'te ne işiniz var!
20.11.2018
Demet, yüreklerimizi peşinden sürükleyerek gitti
7.11.2018
Cihangir İslam'ı yalnız bırakmamak…
24.10.2018
Türküm, Kürdüm, Rumum, Ermeniyim; doğruyum, çalışkanım!
20.10.2018
Suudi'nin Kaşıkçı cinayeti, Türk yargısının Osman Kavala cinayeti
10.10.2018
Hapishaneleri boşaltmak mı istiyorsunuz? Biraz hukuk, biraz vicdan yeter
6.10.2018
Partiler siyaseti tükenirken, umut yurttaşta
12.9.2018
Derin ittifakın Cumhuriyet operasyonu
6.9.2018
Şırnak ne kadar Türkiye toprağıysa İdlib o kadar Suriye toprağıdır
30.8.2018
Cumartesi Anneleri, Osman Kavala, tutuklu Kürt siyasetçiler ve diğerleri: “Bizim” ayıbımız, “onların” suçu…
22.8.2018
Onlar içerde yatarken bayram haramdır
15.8.2018
Yerli ve milli Don Kişot'un yel değirmenleriyle savaşı
3.8.2018
Bakan Soylu'ya bir soru: PKK'nın cinayeti zulmünüzü ve hukuksuzluğunuzu aklar mı?
1.8.2018
Eski yapılar yıkılmadan yeni kurulamaz
28.7.2018
Ey AKP Reisi, ey AKP'liler! Bedelli'den elde edeceğiniz kârın bin misli öneriliyor, duydunuz mu?
6.7.2018
Her “idam” dediğinizde bir çocuk daha öldürülüyor
4.7.2018
PKK'nin cinayeti, Soylu'nun rezaleti karşısında susarsak…
1.7.2018
İnce'nin yüzde 30'u, MHP'nin sürprizi, CHP'nin hâli
19.6.2018
Dikkat! Uçurumdan önceki son çıkış
13.6.2018
Kandil'de bayrağı nereye dikeceksiniz? Savaşı seçim sandığına nasıl sokacaksınız?
6.6.2018
Erdoğan haklı; eline kan bulaşan bedelini ödemeli
30.5.2018
Ne “iktidarı nasıl olsa vermez” teslimiyeti, ne “kazandık gitti” kolaycılığı
24.5.2018
Vakit, edebiyle çekip gitme vaktidir
10.5.2018
Millet, 7 Haziran'da da “Tamam” demişti, ne oldu?
4.5.2018
İttifakınızın adı “Kürtlere Geçit Yok” misâkı olsun
26.4.2018
Bir komplo teorisi: Derin devletin Erdoğan'a kumpası mı?
17.4.2018
Dünya Trump'a, Türkiye Erdoğangiller'e kaldığında…
10.4.2018
Bir lokum kaç gencin hayatına bedeldir?
24.3.2018
Fetih'te yağma haktır, işgalin sembolü bayraktır
6.3.2018
"Afrin bizim niremiz olur Abla?"
28.2.2018
Doğma çocuk! Ya ırzına geçilecek ya tabutuna bayrak örtülecek
21.2.2018
Bu kadar kin ve nefreti içinizde nasıl barındırıyorsunuz?
17.2.2018
“Korkma anne, silah sesi değil, kovaya vuruyoruz”
7.2.2018
“Yaşasın Ölüm” diye bağırmadığımız için suçluyuz
31.1.2018
“Ulan ahlâksızlar, vatan hainleri, vicdansızlar, fikir soytarıları!”
21.1.2018
Gaflet ve dalâlet yolundan dönün, yalvarıyorum
18.1.2018
Canan Kaftancıoğlu'nu, “kıçı kirli” siyasete teslim etmeyelim
10.1.2018
Boğaziçi Üniversitesi iyi ki “yerli ve milli” değil
5.1.2018
Acil bir KHK çıkarılmasını talep ediyorum
28.12.2017
Rejimin niteliksel dönüşümü gerçekleşti, demokratik hukuk devleti bitirildi
21.12.2017
Durun! Suriye’den de beter bir adım atmak üzeresiniz
13.12.2017
“Ya sayı saymayı bilmiyorsunuz ya da hiç dayak yememişsiniz”(x)
7.12.2017
Kediye işkenceye kahrolanlar! Ölüye işkenceyi de görün
28.11.2017
Kürtleri ezmek için acelesi olanlar var
22.11.2017
Bugünkü Soçi Zirvesi’nden ne çıkacak?
15.11.2017
“Amerika gitsin Rusya mı gelsin, Allahsız Gomonistler!”
14.11.2017
Ergenekon’un Avrasyacı maskeyle dönüşü
7.11.2017
Mağdura kimlik soran, zulme ortak olur
20.10.2017
Osman'a kadar uzandıysanız, korkunuz büyük demektir
17.10.2017
Demirtaş’ın Seher’inin şifrelerini ifşa ediyorum
12.10.2017
Şehit cenazeleri gelmeye başlarsa sorumluluk kimin olacak?
4.10.2017
Ayşe Öğretmen’in mahkûmiyeti hukukî ve ahlakî çöküşün aynasıdır
3.10.2017
AKP hata’dan suç’a doğru ilerliyor
28.9.2017
Kimin beka sorunu? Türkiye’nin mi, Erdoğan’ın mı?
23.9.2017
"Bunlar"a sınır ötesi harekât yetkisi vermek, Türkiye'ye kurşun sıkmaktır
18.9.2017
Üç beş kendini bilmez değil, ‘baş’tan ayağa hepiniz
3.9.2017
CHP’nin hafızasını yitirdiği çıkmaz sokak
23.8.2017
Bülent Uluer için: “Bir düğün fotoğrafı”
12.8.2017
Tekçi bağnazlığımızın aynası: Cumhuriyet vakası
1.8.2017
Yine “lotocular” kazandı Sayın Yargıç
19.7.2017
“Ülke ve milletiyle bölünmez bütünlüğümüzü” ihlâl suç değil miydi?
12.7.2017
Demirtaş terörist, Berberoğlu casus, Özlem ajansa 79,5 milyon nedir?
1.7.2017
“Herkes İçin Adalet” diyemezsek, “Kahrolsun Adalet” diyenlere yeniliriz
23.6.2017
Adalet için, Erdoğan-Perinçek zihniyetine karşı yürümek…
17.6.2017
Adalet yürüyüşü Edirne’ye uzanırsa neler olmaz…
6.6.2017
Şimdi ben bu haberi gazeteye nasıl koyacağım Bilge’ciğim?
25.5.2017
Şimdi ben kime hakaret etmiş olacağım?
17.5.2017
Ölmeyin çocuklar! Siz eridikçe toplum çürüyor, vicdan ölüyor
4.5.2017
Acınacak hale gelmeyiniz Sayın Erdoğan?
27.4.2017
Bu halinizle ne bekliyordunuz Beyler!
18.4.2017
Hayır kazandı, şimdi yarınlara bakalım
15.4.2017
Evet veya Hayır sadece siyasî değil ahlakî bir tercihtir
12.4.2017
16 Nisan’dan sonra 17 Nisan
1.4.2017
Hayrettin Karaman işin ruhunu açıkladı, şimdi bin 'hayır’ım var
29.3.2017
Kırmızı çizginizi yanlış çizerseniz, olacağı budur
24.3.2017
“Çocuk istismarcısı, hırsız, terörist 149 gazeteci”
16.3.2017
Hollanda krizinin ardındaki asıl neden
11.3.2017
"Hayır"lı yazılar III: “Bullshit” dış siyasete Hayır
18.8.2015
Şehit cenazelerinde boy gösterenler! Varto sokaklarında sürüklenen çıplak bedeni gördünüz mü?
11.8.2015
Lan Devlet! Bize ne yapmadın ki?
6.8.2015
Bende yalı yok, viski yok, HDP’ye oy verdim; ben neyim?
1.8.2015
Erdoğan, Davutoğlu, Bayık, Karayılan ve diğerleri! İsteseniz bu kirli savaş bir saatte biter
30.7.2015
'Sözde aydınlar' adına, hodri meydan, diyorum
28.7.2015
Çare Türkiye’nin HDP’lileşmesinde
27.7.2015
Çözüm: HDP etrafında kenetlenmek
22.7.2015
Yeter artık! Hangi teröre karşı hangi ortaklık?
13.7.2015
Erken seçimden önce HDP'ye operasyon planı
8.7.2015
Çinli sanıp Koreliyi dövmek, Roboski’de Kürt katırı öldürmek, Artvin’de doğaya ‘koymak’…
2.7.2015
Devletin bölücülük, kin ve savaş nârası
24.6.2015
HDP’ye ayar vermek yerine, destek olmak
10.6.2015
HDP bu toprakların bağrından doğan güzel bir projedir
3.6.2015
Karanlıktan önceki son çıkış: HDP
27.5.2015
HDP’ye ayar verme hakkımız yok, Kürtlerden özür borcumuz var
21.5.2015
Yahu, kim kimi asıyor? Bilelim de engel olalım
19.5.2015
İdam cezasını savunmak bile insanlık suçudur
14.5.2015
Biz orada yoktuk ama sizler tam takım oradaydınız Sayın Özkök!
8.5.2015
Kamp Armen’e reva görülen, devletin ve AKP’nin aynasıdır
6.5.2015
Tayyip Bey’in paralel partisi
29.4.2015
Cin şişeden çıkınca
23.4.2015
Soykırım kadar ağır vicdan kırımımız
13.4.2015
'330 milletvekili için kaç şehit gerek?'
11.4.2015
Bir bilmece: Bu suç duyurusu kimi hedefliyor?
06.04.2015
Berkin'in elindeki ekmek, Yasin'in elindeki kurban eti
02.04.2015
HDP Türkiye partisi olursa…
25.03.2015
Korkulan provokasyon ‘Sürecin Mimarı’ndan geldi
20.03.2015
Kozmik Oda'nın esrarı
12.03.2015
Vezir edenler rezil de ederler, zavallı Hakan Fidan
08.03.2015
Kadınlar! Kendimizi bu adamlara kullandırmayalım
05.03.2015
Demirtaş’ı yıpratma projesine dikkat!
26.02.2015
IŞİD’den türbe kaçırma opereti: Hamaset, heyecan, yalan…
19.02.2015
Bebelerden katil yaratan eril iktidar
18.02.2015
Muktedir erkekliğin tecavüzcü fıtratı
11.02.2015
Vietnam’dan Türkiye’ye: Kutsal yaratmak, kutsalı kullanmak
25.01.2015
Hrant’ın Arkadaşları, CHP ulusalcılığı, Ergenekon’la flört
15.01.2015
İslamla terör yan yana gelemez (mi?)
09.01.2015
Tayyip Erdoğan’ın AKP’ye darbesi
03.01.2015
İsteyene Noel Baba, isteyene Cübbeli Hoca
31.12.2014
2014’ün en kullanışlı jokeri: Paralel yapı
25.12.2014
Zaman'ı, Cumhuriyet'i, Odatv'yi savunmak
19.12.2014
AKP iktidarı Ergenekon’la kucaklaşırken
10.12.2014
“Halk için halka rağmen”den, “İsteseler de istemeseler de”ye...
07.12.2014
İki tane aklıselim baayan, heyecan yaparak kapıdan giriş yaptılar...
03.12.2014
İşçiler: Ya ölün, ya aç kalın! - Kadınlar: Ya ölün ya erkeğe kul olun!
26.11.2014
Aydın kötücüllüğümüzün kaynağı
18.11.2014
Dersim: Ulusal vicdanın yarası, siyasetin yüz karası...
05.11.2014
Paşa paşa darbe yapanlardan şaşa şaşa darbe yapanlara
30.10.2014
Adını Cumhur(iyet) koyduk
20.10.2014
AKP’nin Türkiye’ye ve kendine ihaneti
11.10.2014
S.O.S! Acilen, herkes bir adım geriye...
07.10.2014
Kobane düştü düşecek, aceleniz ne?
01.10.2014
Aklı ve ahlâkı “şey”inde olan adamlar
24.09.2014
Sınırlarımızı Kürtler koruyor, farkında mısınız?
11.09.2014
CHP Bekaroğlu ile sağa değil sola açılır
03.09.2014
Hoyratlaşıyoruz, kötücülleşiyoruz, çirkinleşiyoruz
27.08.2014
Şaşkın ördek kıçtan dalar
20.08.2014
Demirtaş CHP’ye başkan olduğunda...
13.08.2014
“Edepsiz” bir kadından “aşağılık” düşünceler
06.08.2014
Neden mi Demirtaş?
30.07.2014
Bayram değil; kan, zulüm, kıyım günleri
16.07.2014
Sandığa 'adam gibi, tıpış tıpış' gitmeyeceğim!
02.07.2014
Ben cumhurbaşkanı adayımı buldum, darısı başınıza
26.06.2014
Darbecilerden kahraman yaratmayı başaranlara…
11.06.2014
Keşke Gezi zekâlı bir başbakanımız olsaydı...
04.06.2014
Gezi’deki çocuklar Dağ’daki çocuklarla buluşunca...
28.05.2014
Okmeydanı analarından, Dağ’a giden çocukların analarına...
22.05.2014
Soma’da, uygulamalı Das Kapital dersleri
18.05.2014
H...S...! Fıtratınız batsın, birbirinize müstahaksınız!
15.05.2014
Acımızı da suçumuzu da ortaklaştıralım
14.05.2014
Benim cumhurbaşkanım cadı avına çıkmaz
08.05.2014
İdamı savunmak insanlık suçudur
30.04.2014
'Millî irade' kimin iradesidir?
24.04.2014
Teslim olma Türkiye! Erdoğan’a mahkûm değiliz
15.04.2014
2.Cumhuriyet'e doğru:III Hâlâ umut var mı? Nerede?
10.04.2014
2. Cumhuriyet’e doğru II: Geçiş neden bu kadar sancılı?
09.04.2014
2. Cumhuriyet’e doğru I: Seçimin ardından hasar ziyan tespiti
26.03.2014
Her koyun kendi bacağından, her seçmen kendi oyundan asılır
19.03.2014
Çözüm sürecini Kürtlerin sırtına yükleyip kurtulduk!
12.03.2014
Aklını, ahlakını, vicdanını yitirmiş muktedirler! O çocuğu öldürdünüz...
27.02.2014
Manidar pislikler, pis manidarlıklar
18.02.2014
28 Şubat’ın Fadime'sinden Kabataş'ın Zehra'sına, örtülü kadının istismarı
13.02.2014
Bir gün yargılandığınızda, umudu öldürmekten hüküm giyeceksiniz
06.02.2014
Cemaat darbeci, muhalifler hain, Erdoğan mağdur, Ergenekoncular kahraman!..
29.01.2014
Siz hangi 'paralel'de(n)siniz?
16.01.2014
Sade vatandaştan naçizane uyarılar
09.01.2014
'Peki, biz bu kadar b.ku neden yedik Ağam?'
04.01.2014
Cumhurbaşkanlığı korkuluk değildir Sayın Gül
02.01.2014
Adalete hile karışırsa suç meşrulaşır
25.12.2013
Ne Cemaat ne Hükümet, bu çürümüş devlet...
12.12.2013
Özürsüz terbiyesizler!
11.12.2013
Erdoğan’ın zindanı, ya da Kedi bir yerini görmüş...
05.12.2013
AKP ile Cemaat’in devleti ele geçirme savaşı
27.11.2013
Muhafazakâr ulema! Kadın cinayetlerinde parmak izleriniz var...
21.11.2013
Diyarbakır düğün meydanındaki hançer
13.11.2013
Anıtkabir’de 1 milyon insan
08.11.2013
Ahlakı iki bacak arasına sıkıştıranlara aşkla cevap verin
23.10.2013
Bebelerin geleceğine ipotek koymayın beyler!
16.10.2013
Kanlı bayram
09.10.2013
AKP demokrat değil, doğru; peki 'biz' ne kadar demokratız?
02.10.2013
Ne kabaq ne devrim; kazanımların kerhen tescili
25.09.2013
Demokratik muhalefet boşluğunun çaresizliği
19.09.2013
Devlet dersinde öldürülen ve öldürülecek çocuklara...
04.09.2013
Erdoğan, Obama, durun! İntihara koşuyorsunuz
31.08.2013
1 Eylül öncesinde Obama’ya, Erdoğan’a, Esad’a sesleniyorum
30.08.2013
Suriye yangınını kundaklayanlara...
22.08.2013
Gezi ve Çarşı, darbeye karşı (mı?)
16.08.2013
'Şeyinin şeyini şey ettiğimin şeyi'
08.08.2013
Ergenekon var mı?
31.07.2013
Okurlarla dertleşme: Köşe yazarının iktidarı
25.07.2013
Kürdistan Kürtlerindir
18.07.2013
Tarihin vakti çok, bizim yok
12.07.2013
Darbe karşıtlığı demokratlık için yeterli midir?
04.07.2013
“Bir yanım Taksim, bir yanım Lice”
26.06.2013
Suç duyurum bâkidir: Ayaklar ne zaman baş oldu?
20.06.2013
Bu bir ihbar mektubu: Suç duyurusunda bulunuyorum
16.06.2013
Direniş meşruiyetini ve desteklerini yitirmemeli
14.06.2013
Kurtlar Vadisi’ne sığınan Başbakan
12.06.2013
Sonun başlangıcına doğru...
05.06.2013
Karizma çizildi, büyü bozuldu
22.05.2013
İnancıma, bedenime, yaşamıma karışamazsın!
15.05.2013
Reyhanlı'ya Rağmen, 'Savaşa Hayır!'
08.05.2013
Size Bir Masal Anlatayım: Tarihin Pandora Kutusundan Çıkan Kötülükler
01.05.2013
Taraf dersleri
24.04.2013
Müşrik'in putuna saygı göstermek
10.04.2013
Korkuları yenmek için
03.04.2013
‘Ser’den değil ‘o dil’den vazgeçin
27.03.2013
Demokratikleşerek helâlleşeceğiz
20.03.2013
Ergenekon yaşıyor, savaşıyor
13.03.2013
Çözüme Birlikte Yürüyebilmek İçin
06.03.2013
Hakları taviz sayarsanız...
27.02.2013
‘Bal bal demekle ağız tatlanmaz’
22.02.2013
'Oğlunu Arayan Köpekli Ana'
20.02.2013
Şarap da Olsun Şurup da Örtülü de Olsun Açık da
13.02.2013
Suriye Batağından Çıkmak İçin...
06.02.2013
Birgül A.Güler ile Sırrı Sakık’ın bize tuttuğu ayna
30.01.2013
Derin devletin sığ aklı
24.01.2013
Bir Soru Sormuştum, Cevabı: Hayır (mış)
16.01.2013
Küçük Bir Test Önerisi
09.01.2013
Türkiye Barışa Hazır, Ya Siz Siyasiler?
02.01.2013
2012'nin Özeti: 'Başbakan Ne Söylüyorsa Odur!'
26.12.2012
Başbakan'ın Rektör Kulları
19.12.2012
Taraf'ın Misyonu Neydi?
12.12.2012
Bir Devlet, Üç Dava
05.12.2012
13 + 13 X 100 = 2600 Mem û Zin Örgütü
05.12.2012
Darbeleri araştırmak: Bir zihniyet sorunu
28.11.2012
Kanuni’yi Siz Nasıl Tanırsınız Tayyip Bey?
21.11.2012
'Vatan hainleri' Ülkesinin Ağulu Dili
14.11.2012
Kan tutulmasına dur deyin!
07.11.2012
Açlık grevleri şantaj ise idam tehdidi nedir?
31.10.2012
Ya siz ne yiyorsunuz Sayın Başbakan?
18.10.2012
Mecbur kalınan bir açıklama
17.10.2012
‘Yetmez ama evet’ten ‘Yetti artık hayır’a
10.10.2012
Ama’sız barışçılık, ‘ahmak barışçılar’ ve iktidar
03.10.2012
Boş Meydanlar, Boş Vicdanlar
26.09.2012
Bir Balyozdan Bir Balyoza
19.09.2012
Şeytanlar Ülkesinde Aziz Yaratmak
12.09.2012
12 Eylül’den 12 Eylül’e
05.09.2012
Paniklemiş iktidar tehlikelidir
22.08.2012
Allahu Ekber Nidalarıyla İnsan Boğazlamak
15.08.2012
AKP'nin ve PKK'nin meşruiyet yitimi
08.08.2012
Rojbin... Kürt kızım, öz kardeşim benim
01.08.2012
Pınar Selek Davası Türkiye’nin Aynasıdır
26.07.2012
Başbakan’a bir çift sözüm var: Mi Yavvv!
19.07.2012
'Mağdurum Başbakan, Bi Talimat Ver!'
12.07.2012
Genel ahlak denilen genel yalan
27.06.2012
12 Eylül’e dönüş 'yine hapishane kapılarındayız'
13.06.2012
ÖYM Sınavından Çakanlar
08.06.2012
Vicdanın isyanı: Yeni bir muhalefet için
06.06.2012
Vicdanın isyanı: Yeni bir muhalefet için
31.05.2012
Rahmimizde, kalemimizde dış mihrak arayanlara...
23.05.2012
Riya’yı bırakın! Hepiniz askercilsiniz
16.05.2012
Önce kendi şiddetimizle yüzleşelim
10.05.2012
Mahalleyi yakmak mı, yeniden kurmak mı?
02.05.2012
1 Mayıs’ın ardından Başbakan’a acil şifa dilekleriyle
26.04.2012
Bir Ses, Bir Umut
18.04.2012
Yüzleşmek, Hesaplaşmak, Ödeşmek
12.04.2012
12 Eylül Topu Şimdi Bizde
04.04.2012
Eylül Yarası
07.03.2012
Tek Tip İnsan Yetiştirmek
29.02.2012
'Hepimiz Ermeniyiz, Hepimiz Piçiz!'
22.02.2012
Dini Bütün, Kini Bütün Bir Gençlik
16.02.2012
Cemaat, Siyaset, İktidar
25.01.2012
Bizi ayıran ırmak
18.01.2012
Hrant’tan Denktaş’a Devlet
11.01.2012
Kar Değil Kan Kokusu
04.01.2012
İnsansız, Vicdansız, Akılsız...
28.12.2011
Yüzleşmek, Ödeşmek, İyileşmek
22.12.2011
Yalan Dünya Çökerken
14.12.2011
Tarikat, Cemaat, Siyaset
08.12.2011
'Sol Geçmişte Kalmadı mı?'
01.12.2011
Türk Solu
23.11.2011
CHP Dersim’le Neden Yüzleşemez?
16.11.2011
'Molotof Atan Vurulmalı!'
06.11.2011
Altında Kaldığımız Enkaz
26.10.2011
Kardeşlik Kokusu Düşmanlık Ağusu
19.10.2011
Dini Zerdüştlük Olan...
05.10.2011
BDP’nin Güç Seçimi
30.09.2011
Şimdi Hakikat Vakti
21.09.2011
Söz Konusu Barışsa Gerisi Teferruattır
14.09.2011
Darbe,Vesayet, Zihniyet
07.09.2011
Aynı Gemideyiz, Birlikte Batıyoruz
24.08.2011
Her Şeye Rağmen BDP’yi Savunmak
18.08.2011
'Barış Eşekleri Olalım'
10.08.2011
'Hükümete Açık Mektubumdur' -Öcalan-
05.08.2011
Nereye?
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıEmlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive