Taner AKÇAM

Taraf GAZETESİBookmark and Share

Ermeni ders kitaplarında 1915 (4)


03.12.2014 - Bu Yazı 2639 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 ERMENİLERİN BÜYÜK FELAKETİ (MEDZ YEĞERN)

[Türklerin savaş sonrası planının, Batı Ermenistan’ını Türkiye sınırları içine katmak olduğu söyleniyor.]

9)“Türkler, Avrupa’dan atıldıktan sonra, yeni bir Türk vatanının yaratılmasını en başta halledilmesi gereken sorunları yapmışlardı. Ve ilk iş olarak Ermenistan bu “vatan”larının sınırları içine alındı.” (Sayfa 120)

10)“Batı Ermenilerinin yok edilmesi planı, Osmanlı Türkiye’si tarafından Birinci Dünya Savaşı’na resmen girmesine kadar olan sürede, devlet tarafından geliştirilmiş ve uygulanır hale getirilmiş olduğu inkâr edilemez bir gerçektir.” (Sayfa 120)

[Soykırımın nedenleri arasında ekonomik nedenlere özel bir ağırlık veriliyor.]

11)“Ermeni Soykırımı’nın nedenleri arasında ekonomik etken de önemli bir rol oynamıştır. Ermeni sanayicileri ve para sahipleri girişimcilikleri ve doğal yetenekleri sayesinde büyük sermaye biriktirebilmişlerdi. Ermenilerin yok edilmesiyle Türkler istenmeyen rakiplerden kurtulma ve onun parasal ve maddi varlığına sahip olma imkânını elde ediyorlardı.” (Sayfa 120)

[Soykırımın nasıl organize edildiği konusunda şu bilgilere yer veriliyor:]

12)Büyük Felaket (Medz Yeğern): Ermenileri ortadan kaldırmaya yönelik Türk devlet politikası, dünya savaşının ilk iki yılında tüm Batı Ermenilerine uygulandı. Ermeni Soykırımı’nın bu evresi tüm insanlık tarafından Büyük Felaket olarak bilinir.” (Sayfa 122)

13)“İmparatorluğun Ermeni nüfusunun ortadan kaldırılmasını kolaylaştırmak için Türk yetkililer ilk önce Ermenilerin savaşma yeteneği olan potansiyelini yok etmeyi kararlaştırdılar. 18-45 yaşları arasında 300.000’den fazla Ermeni Osmanlı Ordusu’nda silah altına alındı.” (Sayfa 122)

14)“Ekim 1914’te ilk tutuklamalar yapıldı bile. Zeytun’da Nezaret Çavuş feci şekilde işkence edilerek öldürüldü. Kasabanın 60 ve çevre köylerin 30 göze batan Ermenileri tutuklanırlar. Cevdet Bey 1915 Nisan başlarında Van’da büyük yetkiye sahip olan İskhan, Vramyan ve başkalarını pusuya düşürerek hesaplarını gördü.

Ermeni yönetici güçleri ve entelektüellerine en büyük ve beklenmedik darbe imparatorluğun başkentinde vuruldu. 11 Nisan’da (yeni takvimle 24 Nisan’da)1915’te ve ondan sonraki birkaç gün içinde İstanbul’da, polis, önceden hazırlanmış listelere göre, Türk resmî verileriyle 2.300’den fazla insanı tutukladı.” (Sayfa 123)

15)“Jön Türk Hükümeti’nin emri uyarınca Ermeni sürgünler Ras ul Ayn, Deyr ez Zor, Rakka vb. Mezopotamya ve Suriye’deki toplama kamplarına sürülüyorlardı. Jön Türk yetkilileri Ermenilerin, özellikle çocukların İslamlaştırılmasına çok önem veriyorlardı... Türk Hükümeti’nin emriyle, sürgün yerlerinde sağ kalmış olan Ermenilerin bir kısmının ortadan kaldırılmasına başlandı.

Böylece, Ermenilerin Büyük Felaketi Ekim gerçek anlamda 1914’ün sonunda başladı ve 1916’nın yazına kadar sürdü. Batı Ermenistan’da ve İmparatorluğun diğer vilayetlerinde yaşayan 2,5 milyon Ermeni’den 1,5 milyondan fazlası Medz Yeğern’e kurban oldular. Jön Türkler Ermenistan’ı Ermenisiz bırakma şeytani planlarının temel kısmını hayata geçirdiler.” (Sayfa 124)

ERMENİ SOYKIRIMI’NIN TANINMASI SÜRECİNİN BAŞLAMASI

[Soykırım sonrası süreç üzerine şunlar söyleniyor:]

15a)“Büyük Felaketin Sonuçları: Büyük Felaket yalnızca Ermenilere değil, uluslararası uygarlığa karşı işlenmiş ağır bir cinayettir. Ermeni Soykırımı yalnızca Batı Ermenistan’da kalmayıp, Osmanlı Türkiye’sinin Ermeni yoğunluklu tüm yerleşim alanlarında uygulanıyordu.” (Sayfa 126)

15b)“... Günümüz Türk tarihçi ve siyasetçileri, Ermeni tehcirini savaş şartlarından kaynaklanan vazgeçilemez bir önlem olarak açıklıyorlar. Ama Arap çöllerine sürülen Batı Ermenilerinin vicdansızca katledilmeleri, tehcirin amacının Ermenilerin ortadan kaldırılması olduğunu kanıtlamaktadır.” (Sayfa 127)

16)“Jön Türklerin elebaşlarından Talat’ın terbiyesizliği, Amerikan elçisi Morgenthau’ya, Osmanlı uyruğu Ermenilerin Amerikan bankalarındaki sigorta poliçelerini talep etmeyi önermeye kadar gitti.” (Sayfa 127)

[1918, savaş sonrasında, İstanbul’da İttihat ve Terakki mensuplarına yönelik açılan davalar hakkında şu yorumlar yapılıyor:]

17)“... Türk Mahkemesi bile Jön Türklerin ağır suçunu kabullenmek zorunda kalmıştı. Mahkeme kararı 5 Temmuz 1919’da açıklandı.” (Sayfa 129)

18)“Böylece, politik- hukuksal açıdan Ermeni Soykırımı’nı tanıma açısından ilk ciddi adımı Türk Hükümeti kendisi atmış oldu.” (Sayfa 129)

19)“15 Mart 1921’de Berlin’de Sagomon Tehleryan Büyük Felaket’in en başlıca sorumlusu Talat Paşa’nın idam cezasını gerçekleştirdi.” (Sayfa 130)

[Türk-Ermeni ilişkilerinin geleceğine ilişkin şu önerilerde bulunuluyor:]

20)“Günümüzde Ermeni-Türk ilişkilerinin geleceği, Türk halkının kendisinde Ermeni Soykırımı’nı tanıma ve mahkûm etme gücünü bulmasına çok yakından bağlıdır. Ama birbirini izleyen hükümetlerin faaliyetleriyle devlet ve siyaset adamlarının açıklamaları, Türkiye’nin resmî duruşunun temelinde inkâr ve reddetmenin olduğunu kanıtlamaktadır. Öte yandan, Büyük Felaket’ten kurtulan Ermenilerin nesilleri ve genellikle tüm Ermeni halkı, yalnızca soykırımın tanınması için değil, aynı zamanda hak edilen tazminat ve birleşik Ermenistan’ın yeniden kurulması ulusal amacı için mücadeleye devam ediyorlar.” (Sayfa 130)

Alıntılar bu kadar; genel bir değerlendirmeyi de sonraya bırakalım.

tanerakcam@gmail.com

.

Facebook Yorumları

Emlak8
4.05.2020
24 Nisan, Hrant Dink ve fabrika ayarları
27.04.2020
Koronalı günlerde 24 Nisan üzerine konuşmak
24.04.2020
23.5 Nisan ve yeni bir kuruluş hikâyesinin zorunluluğu
6.04.2020
Tekalif-i Milliye (Milli Vergi) emirleri ve korona için bağış
28.01.2020
Yeni bir cumhuriyet ve tarihi buluşma
21.01.2020
Hrant, Talat Paşa'nın intikamı için öldürüldü
28.12.2019
Siyasetin 'söylenecek sözü' bitmiş 'yeni söz' lazım
16.12.2019
Amerikan Senatosu’nun soykırım kararı ve olası sonuçları
18.11.2019
Bizim mahallenin hocası Mümtaz Soysal
15.11.2019
Tarihi hakikatleri inkâr ve editoryal politika
11.11.2019
T24 meselesi bize niçin Hrant Dink’i hatırlatıyor?
17.10.2019
15 soruda Suriye ve Kürt meselesi
23.08.2019
Ermenilerin imha kararı: 1 Aralık 1914
22.06.2019
Bir açıklama ardından bazı sorular
23.05.2019
Büyük koalisyon ve Erdoğan’ın seçimleri erteleme veya iptal etme ihtimali
12.11.2018
Erdoğan’ın İkinci Cumhuriyet'i ve Atatürk’ün Birinci Cumhuriyet'i: Kuvvetler Birliği, Suriye Politikaları ve Tarihle Yüzleşme
22.10.2018
Kaşıkçı cinayeti ve devlet-yurttaş arasındaki ‘güven’ ilişkisi
20.9.2018
Orta Doğu kördüğümü için alternatif çözüm: Türkiye İsrail ortaklığı
17.8.2018
“Kuşatma savaşı” ve düşündürdükleri
2.8.2018
Birinci Cumhuriyet esas alınıp İkinci Cumhuriyet'e muhalefet yapılamaz
7.7.2018
'Umdenken': Düşünme tarzımızı değiştirmek
30.6.2018
İkinci cumhuriyete hoş geldiniz
14.1.2018
HDP ve 'Türklük'
5.12.2017
Ya “safradan” kurtulmak ya da iç savaş
13.11.2017
Kavala’nın tutuklanması AKP-Ergenekon koalisyonunun resmi ilanıdır
24.9.2017
'Zamanı değil' tezinin düşündürdükleri
21.9.2017
Kürdistan referandumu ve bağımsızlık
18.9.2017
Korkunç yalnızlığın intikamı mı?
24.8.2017
Bülent Uluer, bir ölüm ilanı ve altında birkaç satır ya da aydın kırımı
19.7.2017
CHP ve Adalet: Olmayacak duaya âmin demek mi?
20.6.2015
Çıplak kadın resmi
16.6.2015
Tarihî şans mı
14.6.2015
Şiddet ile hesaplaşma!
11.6.2015
PKK- Hizbullah çatışması mı
7.6.2015
Devlet aklı
19.5.2015
‘Ermeni takıntısı’ ve Türklük
17.5.2015
Türklük ve cinayet ilişkisi!
16.5.2015
Türklük ve tarihle yüzleşme
14.5.2015
Siyasette zemin kayması
7.5.2015
HDP ve soykırım
2.5.2015
Samantha Power ve Soykırım’ın 100. yılı
23.4.2015
Bıktırdınız gerçekten!
17.4.2015
Eğer Amerika isterse!
17.4.2015
24 Nisan yaklaşırken!
8.4.2015
HDP ve demokrasi
7.4.2015
Siyaset zor zanaat
27.02.2015
Gürsel Tekin ve Şafak Pavey’e
25.02.2015
MHP, CHP ve tuhaf işler
20.02.2015
Perinçek nefret ve kin yaymaktan ceza aldı
17.02.2015
Bir trajedi olarak Perinçek davası
10.02.2015
Perinçek’i cami avlusundan almışlar!
06.02.2015
Saray soytarısı
01.02.2015
Türkiye 1915 ile nasıl yüzleşmeli
30.01.2015
Hrant Dink ve 1952 Luxemburg (4)
29.01.2015
Hrant Dink ve 1952 Luxemburg (3)
28.01.2015
Hrant Dink ve 1952 Luxemburg (2)
27.01.2015
Hrant Dink ve 1952 Luxemburg
04.01.2015
Sarıkamış’ta savaşan Ermeni askerler ve esaret mektupları
04.12.2014
Ermeni ders kitaplarında 1915: Genel bir değerlendirme (5)
03.12.2014
Ermeni ders kitaplarında 1915 (4)
02.12.2014
Ermeni ders kitaplarında 1915 (3)
01.12.2014
Ermeni ders kitaplarında 1915 (2)
30.11.2014
Ermeni ders kitaplarında 1915 (1)
17.11.2014
Hrant Harvard’da
12.11.2014
Benim Nasuh Abim (2)
11.11.2014
Benim Nasuh Abim (1)
14.10.2014
İç savaşın başındayız
07.10.2014
IŞİD’e terörist diyerek sorun çözülmez
29.09.2014
Çok şey anladığımı iddia edemem!
18.09.2014
Kasıtla nefret suçu işlenmektedir!
17.09.2014
Yeni Türkiye’nin ders kitapları (III)
16.09.2014
Yeni Türkiye’nin ders kitapları (II)
15.09.2014
Yeni Türkiye’nin ders kitapları (I)
26.08.2014
C. Bayık, E. Kürkçü ve HDP
17.08.2014
CHP yenileniyor!
06.08.2014
Genel af şart
20.07.2014
Mesafe koymanın tahammül sınırı ve derin anlamı!
26.06.2014
Birleşmiş Milletler 1985 Whitaker Raporu
23.06.2014
Tarihle yüzleşme: Bir başka bahara!
18.06.2014
Kürt meselesi çözülmeden...
16.06.2014
Bıkkınlık...
20.05.2014
Eğer yaşım 60 olmasaydı!
08.05.2014
Milletler Cemiyeti Halep Kurtarma Evi
06.05.2014
4 Mayıs Dersim Tertelesi
25.04.2014
Heyecanlandırmadı, çünkü biz çok değiştik!
19.02.2014
Holokost’u inkâr edemezsiniz ama Ermeni Soykırımı’nı inkâr serbest (2)
18.02.2014
Holokost’u inkâr edemezsiniz ama Ermeni Soykırımı’nı inkâr serbest
18.01.2014
Muammer Güler ve Dr. Reşit; ya da Erdoğan ve Talat
02.01.2014
Yeni yılın gidişatı
30.12.2013
Gene mi kurtuluş savaşı!
26.12.2013
Operasyon yapanın niyeti!
24.12.2013
CIA ve MOSSAD’a teşekkürler, MİT’e çağrı!
19.12.2013
İsrailli savcı istiyorum
16.12.2013
Eski tas eski hamam
12.12.2013
Los Angeles Examiner 1927
09.12.2013
Los Angeles Examiner 1926
05.12.2013
M. Kemal ve 2015 (2)
02.12.2013
M. Kemal ve 2015
28.11.2013
1920 Ruhu ve 2015
25.11.2013
Şivan Perwer ve Ahmet Kaya
21.11.2013
Namus bekçileri
18.11.2013
1968, cinsel özgürlük isyanı idi
14.11.2013
Doku değişimi
11.11.2013
İkinci Gezi
07.11.2013
Bilinmeyen bir darbe girişimi (2)
04.11.2013
Bilinmeyen bir darbe girişimi
31.10.2013
İdari reform ve derin travma
28.10.2013
Reform ve ademimerkeziyetçilik
21.10.2013
BDP ve Millet-i Hâkime
17.10.2013
Yine Millet-i Hâkime sorunu
14.10.2013
Reform, gecikme ve millet-i hâkime
10.10.2013
Reform ve zihniyet
07.10.2013
Reform Paketi
03.10.2013
Özkök niçin hesap vermeli (2)
30.09.2013
Özkök niçin hesap vermeli
26.09.2013
Medya ve operasyon
23.09.2013
Gerçek adalet için
19.09.2013
Defterler nerede
16.09.2013
Bizim Martin Luther King’imiz
11.09.2013
Kendini kurban saymak
10.09.2013
İktisatçılarımız ve Ermeni malları
09.09.2013
6-7 Eylül 1955 ve Suriye
05.09.2013
Müdahale iyi mi kötü mü
04.09.2013
Evdeki mutfak mı, dışarıdan ithal mi
02.09.2013
Zor şey be yazmak
26.08.2013
Ergenekon: Genel değerlendirme
22.08.2013
Bir kıyaslama
21.08.2013
İttihatçılar’ın yargılanması ve hukuk
19.08.2013
Devlet görevlilerinin yargılanması ve hukuk
15.08.2013
Veli Küçük, Ergenekon ve Ermeni soykırımı
14.08.2013
Ergenekon ve Ermeni soykırımı
13.08.2013
Adalet arayışı
13.08.2013
YETMEZ ama EVET
05.08.2013
Devlet bilir!
31.07.2013
Mısır ve akla getirdikleri
29.07.2013
Gezi Türk 68’idir!
24.07.2013
Hitler’in seçimle işbaşına geldiği efsanesi
22.07.2013
Zihniyet sürekliliği niye
15.07.2013
AKP: Kuş mu, deve mi
09.07.2013
Türk siyasetinin iki ana damarı
02.07.2013
Hrant, Lice ve Gezi: Yeni bir yarın
24.06.2013
Lyndon Johnson ve Tayyip Erdoğan
18.06.2013
Erdoğan iç savaş mı istiyor
10.06.2013
Yeni Türk ulusal kimliği ya da başladığı anda biten hareket mi
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive