Saniye İçinde Yönlendiriliceksiniz


Vahap COŞKUN

Serbestiyet.comBookmark and Share

Dolmabahçe Toplantısı’ndan notlar


22.10.2014 - Bu Yazı 3523 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Akil İnsan Heyetleri, yoğun bir mesai harcadı geçen hafta. Önce 15 Ekim’de heyetlerde yer alan bir grup acil bir toplantı yaptı ve sürece müdahale edilmesine dönük bir karar aldı. Toplantının ardından, çatışmasızlık ortamının mutlak korunması gerektiğine dair bir açıklama yapıldı, sürecin korunması ve derinleştirilmesi için birtakım somut öneriler sunuldu. Bu çaba toplumda yankı buldu ve “akillerin sahaya inmesi”, “akillerin tekrar devreye girmesi” olarak nitelendirildi.

19 Ekim’de bu kez Başbakan Davutoğlu ve ekibi, heyet üyeleriyle Dolmabahçe’de bir araya geldi. Toplantı 11 saat sürdü; orada bulunan herkes sürece dair analizini Başbakan ile paylaştı. Sürecin dünden bugüne geldiği nokta, süreçte yapılan doğrular ve yanlışlar, süreçte bundan sonra yapılması gerekenler enine boyuna tartışıldı. Toplantı son derece rahat bir ortamda gerçekleşti. Erdoğan’ın mesafeli tutumuna karşın, Davutoğlu’nun muhataplarıyla kendini eşitleyen bir tavrı var. Bu da toplantının entelektüel bir tartışma ve bir beyin fırtınası şeklinde cereyan etmesini sağladı. Kendi adıma çok istifade ettiğim toplantıya dair notlarımı paylaşmak isterim:

Alınan mesafeyi takdir

1) Çatışmayı çözmek adına bir süreç başlatıldığı Ocak 2013’te topluma ilan edildi. Yani sürecin 21 aylık bir ömrü var. Bu süre zarfında üç noktada önemli gelişmeler yaşandı:

a. Taraflar arasında doğrudan görüşmeler başladı. “Terör örgütüyle görüşme yapılmaz” düşüncesinin bir siyasi amentü olduğu bir ülkede, toplumun bilgisi dahlinde bu görüşmelerin yapılması, başlı başına önemli bir hamleydi.

b. Süreç, toplumsallaştırıldı. Toplumun büyük bir kesimi sürecin gerekliliği ve yararı konusunda ikna edildi ve süreç toplumsal desteği arkasına aldı. Süreçten sonra yapılan tüm seçimlerde halk, süreci yürüten partilerin yanında durdu.

c. Sürecin temel hukuki alt yapısı kuruldu. Meclis’te, hükümete sorunu çözmek için siyasal, sosyal ve hukuki alanlarda tedbir alma ve düzenleme yapma imkânı veren bir yasa çıkarıldı. 1 Ekim’de “Çözüm Süreci Kurulu” ve “Kurumlar arası İzleme ve Koordinasyon Komisyonları” kuruldu ve Resmi Gazete’de ilan edildi.

Kat edilen bu yol önemlidir, küçümsenmemelidir. Dünyadaki çözüm tecrübeleri de dikkate alındığında, alınan mesafenin önemi daha iyi anlaşılır. Bu sebeple atılan adımlara layık oldukları değer verilmeli, sürecin taraflarına hakları teslim edilmelidir.

Elbette ki daha iyisi, daha süratli bir şekilde yapılabilirdi. Her zaman daha iyisi mümkündür. Ancak bu, yapılanı değersizleştirmeyi gerektirmez. Doğru olan yapılanı takdir ve tarafları daha çok yol alınması için teşvik etmektir.

Öcalan ve Kandil ile temas

2) Gerek hükümette ve gerek kamuoyunda Kandil ile İmralı arasında sürece bakışta bir farklılığın olduğu ve bunun sürece olumsuz yönde tesir ettiği yönünde bir kanaat var. Söz konusu farklılığı asgariye indirecek mekanizmaların oluşturulmasını lazım. Bu iki şekilde yapılabilir:

a. Öcalan’ın görüşlerini kamuoyuna iletecek kanalları çoğaltılmalı ve çeşitlendirilmeli. PKK adına Bayık, Karayılan, Kalkan, Karasu ve diğer isimler, herhangi bir zaman veya araç kısıtlamasına maruz kalmaksızın, her yolla ve her araçlarla görüş açıklıyorlar. Çoğunlukla verilen demeçler, süreci zorlaştıran bir içerik taşıyor. Oysa Öcalan, her seferinde sürecin arkasında sağlam bir irade ile duruyor. Onun gazeteciler veya sivil unsurlara görüşmesi, fikirlerini doğrudan ve daha sık bir şekilde kamuoyuna iletmesi, süreç karşıtı veya süreç için tehlike içeren söylemlerin etkisini azaltır.

b. Sivil bir inisiyatifin, İmralı’nın yanı sıra Kandil ile de temas halinde bulunması sağlanmalı. Hem Öcalan hem de Kandil ile görüşen bu tür bir mekanizma, farklılığın törpülenmesine ve ortak yaklaşımın güçlendirilmesine hizmet eder. Böylelikle hem Kandil’in ikide bir –menfi manada- gündeme müdahale etmesinin önüne set çekilir, hem de Kandil’in Öcalan’ın belirlediği söylem hattı içinde kalınması sağlanır.

Müzakere dili

3) Her süreç doğası gereği bir gerginlik içerir. Yürütülmekte olan süreç ise, bazı özelliklerinden dolayı ekstra bir gerginlik üretiyor. AKP ve HDP’nin Kürtlerden oy alan iki parti olması ve her bir partinin –yine doğal olarak- Kürtlerden daha fazla oy almaya çalışması, AKP ile HDP arasında ideolojik bir çatışmanın da olması gerginliğin dozunu artırıyor ve bu da tarafların birbirlerine karşı kullandığı dile yansıyor. Bir taraf “AKP = IŞİD” derken, diğer taraf da “PKK ile IŞİD bizim için aynıdır” diyor. Bu ifadeler sokaktaki tansiyonu yükseltiyor.

Sürecin tarafları, bir yandan kendi kitlelerini tahkim etmek için siyaset yapıyor, diğer yandan ise süreci yürütüyorlar. Bu, sırat köprüsünden geçmek gibi; tarafların dengeyi iyi tutturmaları gerekiyor. Bunun için de taraflar birbirlerine karşı sorumlu ve özenli bir dil kullanmalı, kendi sokağına seslenirken diğer sokağı da göz önünde bulundurmalı. Sürekli müzakere muhatabını karalamak ve mahkûm etmek, iki tarafa da bir yarar sağlamıyor.

Kapsamlı bir demokratikleşme

4)  Geçen yıl sürecin başlarında İç Anadolu Bölgesi’nde çalışırken sürekli karşılaştığımız bir soru vardı. Mağdur olduğunu düşünen toplumsal kesimler, mesela Aleviler “Kürtler silaha sarıldıkları için onların sorunlarını çözmeye çalışan bir süreç başlatıldı. Bizim dertlerimize çare bulunmasını sağlamak için biz de silaha mı başvuralım?” diye soruyorlardı. Toplum, bu düşünceden kurtarılmalı. Süreç yürütülürken her toplumsal grubun (Alevilerin, gayri-Müslimlerin, mütedeyyinlerin, vb.) istekleri dikkate alınmalı. Kapsamalı bir demokratikleşme programı hazırlanarak yürürlüğe konulmalı ve süreç toplumsal grupların hak taleplerini karşılayarak tahkim edilmeli. İnsanlar çatışmanın olmadığı bir zeminde demokratik taleplerinin karşılandığını gördüklerinde, onların sürece karşı şüphe ve endişelerini izale etmek kolaylaşır.

5) Sürece, PKK ve HDP dışında duran gruplar ve yapılar da dâhil edilmeli. Onların beklentilerine kulak verilmeli, önerileri hesaba katılmalı. Fakat bu yapılırken, PKK’yi denklem dışına çıkarmak gibi bir yanlışa sapılmamalı. Sürecin temeli, PKK’yi silahla mücadele veren bir yapı olmaktan çıkarmak ve onu siyasal bir organizasyona dönüştürmek. Bu da ancak PKK ile müzakere edilerek yapılabilir, PKK’yi sürecin dışına çıkartarak değil. Bu sebeple “PKK olmasa da olur, biz Kürt halkını muhatap alarak süreci yürütürüz” minvalindeki önerilerin, bazılarına çok çekici gelse de, bir gerçekliğinin bulunmadığı akıldan çıkartılmamalı.

Merkez-yerel işbirliği

6) Sert siyasi mücadele nedeniyle, hükümet ile HDP’nin elinde bulunan yerel yönetimler arasında her iş, bir rekabet konusu haline gelebiliyor. Mesela, insani yardımlar bile bir siyasi kavgaya malzeme edilebiliyor. Bunun önüne geçilmeli. Suruç’ta mültecilerin durumu gibi, yaklaşan kış şartları da düşünüldüğünde, aciliyet kesp eden meselelerde merkez ile yerel yönetimler arasında etkin bir işbirliği mekanizması oluşturulmalı. İnsani yardımlar, bir çatışma nedeni değil, bir dayanışma ve birlikte çalışma alanı olarak görülmeli. Böyle bir yaklaşım, genel siyasi iklimin de ılımanlaşmasına katkıda bulunur.

‘Barışı demlemek’

7)  Akil İnsanlar Heyeti, sürecin ilk aşamasında iki önemli işlevi yerine getirdi:

a.  Barış ve çözüm fikrinin toplumun tüm katmanlarında tartışılmasını sağladı. Ülkenin 81 vilayetinde, hatırı sayılır bir vakit, tüm gündem sürecin kendisi oldu. Toplumsal kesimler, taraftarları ve karşıtlarıyla, süreci münakaşa ettiler, kendince olumlu ve olumsuz yönlerini masaya yatırdılar, birbirlerinin sınırlarını gördüler.

b. Akil İnsanlar Heyeti, toplum ile hükümet ve parlamento arasında bir nevi aracılık yaptı. Toplumun beklentilerini, korkularını ve taleplerini aldı, not etti, rapor haline getirdi ve hükümete sundu. Genel olarak toplumun barışa nasıl baktığının bir resmini çekti, hükümete izleyeceği siyaset hakkında önemli bir veri temin etti.

Bu iki işlevi nedeniyle Akil İnsanlar Heyeti, Erol Göka’nın deyimiyle “barışın demlenmesi”ni sağladı. Fakat ilk günkü formatıyla heyet, artık fonksiyonunu tamamladı. Bundan sonraki süreçte, bireysel uzmanlık alanlarından istifade edilerek ve/veya daha kompakt ve konu bazlı kurullar oluşturularak yola devam edilmesi daha isabetli olur.

Üçüncü göz

8) Süreç içinde tarafların birbirini nakzeden açıklamaları oldu. “Üçüncü göz”  fonksiyonunu üstlenecek bir “İzleme Heyeti/ İzleme Kurulu”nun oluşturulması, hem bu tür sakıncaları bertaraf edebilir, hem sürecin sivil gözetimini yapabilir ve hem de bir kriz anında sürece müdahil olabilir. Etyen Mahçupyan, böyle bir izleme heyetinin ve heyette yer alacak üyelerin bazı özellikler taşıması gerektiğini belirtti:

a. Heyet, birbirini tamamlayacak bir çoğulculuğa sahip olmalı. Çoğulculuk içermeyen ve sadece bir tarafın hassasiyetlerine duyarlı bir heyet, kendinden beklenen görevi ifa edemez.

b. Heyet içinde yer alacak olan şahıslar, gerçek bir hakem niteliğini taşımalı. Bu görevi ifa edecek olanlar, her iki taraf da eşit mesafe de durabilmeli ve özellikle de kendi kimliğine yakın bulduğu tarafa karşı nötr değerlendirmeler yapabilmeli.

Başbakan Davutoğlu, bu üçüncü göz önerisine karşı, 6-8 Ekim Olayları yaşanmamış olsaydı, bu önerinin bugün değerlendirilebileceğini, ancak şimdi asıl önem taşıyan hususun kamu düzenini sağlamak olduğunu belirti.

Kamu düzeni

9) Kobani protestolarından sonra kamu düzeni, tartışmanın odağına taşındı. Davutoğlu, özellikle bölgeden çok sayıda şikâyet aldıklarını, bu şikâyetlerin süreci zedelere hale geldiğini söyledi. Davutoğlu’na göre, kamu düzenine riayet sürecin ilerlemesi noktasında temel şarttı. PKK, kamu düzenini ihmal etmediği takdirde, süreçte bundan sonra atılması düşünülen adımlar rahatlıkla atılabilirdi.

Bu çerçevede, güvenliği sağlamak için yapılması düşünülen değişiklikler etraflıca tartışıldı. Başbakan, molotoflu gösterilere ve (“Maskeli gösteri olmaz. Bir kimse maske taktığı andan itibaren demokratik bir gösteri yapma niyeti olmadığını anlatmış olur”)yüzü maskeli göstericilere karşı etkin önlemler alacaklarını (“Molotof kokteyli cezası artırılacak”) ifade etti. Buna karşı çeşitli eleştiriler getirildi:

a. Yargı ve emniyet güçlerine aşır güç devrenin, buralarda bir güç temerküzüne neden olabileceği ve bunun da çok sayıda soruna yol açabileceği belirtildi.

b. Geçmişin ağır yükü hatırlatıldı. Sadece KCK davalarında yaşananların bile, bu tür düzenlemelerden ürkmek için yeterli bir neden olduğunun altı çizildi.

c. Yasal düzenlemenin zamanlamasının yanlışlığına değinildi. Bir tepki yasası hüviyetine bürünmesi halinde bunun hem çözmeyi düşündüğünden daha fazla probleme sebebiyet verebileceği ve hem de Kürtlerde kendilerine karşı yapıldığı hissiyatını güçlendireceği uyarısı yapıldı.

Davutoğlu, bu eleştirilere karşı, a) demokrasi ve özgürlük ilkelerinden asla taviz verilmeyeceği ve b) yapılacak olan düzenlemelerinin hiçbirinin Avrupa Birliği standartlarının gerisinde olmayacağını söyleyerek karşılık verdi.

İnisiyatifi siyasette tutmak

10) Kürt kamuoyunun bir kısmında, hükümetin ancak bir şiddet eylemine başvurulduğunda veya bir kriz baş gösterdiğinde harekete geçtiğihavanın sakin olduğu durumlarda ise sürece dair bir herhangi bir adım atmadığı yönünde bir kanaat var. Bu da, hükümetin ancak zorlanırsa bir şeyler yapacağına dair düşünceyi besliyor. Bunun değişmesi icap ediyor; hükümet özellikle sükûnet dönemlerinde önemli hamleler yapmalı ki, şiddet eylemleri kendiliğinden mahkûm olabilsin. Şiddet yoluna sapan, bunu gerekçelendirme şansı bulamasın. Siyaset, inisiyatifi hep elinde tutsun, siyasetle yol alındığı düşüncesi egemen hale gelsin ve siyaset dışı yollara sapanlar gayri-meşru addedilsin. Sürecin ve demokrasinin tahkimini sağlayacak olan budur.

11) Davutoğlu, Çözüm Süreci’nin Türkiye için konjonktürel değil, tarihi ve stratejik bir anlam taşıdığını söyledi. Ona göre bu süreç, Türkiye’nin ayağına takılan prangalarından kurtulmasını sağlayacak olan süreçti. Birtakım olaylar yaşansa da, sürecin devam ettirme kararlılığında bir aksama söz konusu değildi. Bu açık irade beyanı, sürecin tüm sıkıntılara rağmen süreceğini gösteriyor.

.

Facebook Yorumları

Emlak8
26.01.2021
Politikada 45 yıl
25.01.2021
MHP, şiddet ve siyaset (*)
15.01.2021
Trump’tan sonrası (*)
11.01.2021
Dersim Defterleri (2)
9.01.2021
Yeni Kürt partisi (*)
4.01.2021
Dersim defterleri (1)
2.01.2021
Bir virüsün ettiği (*)
30.12.2020
AİHM’in Demirtaş Kararı ve Görüş Kaybı
27.12.2020
Amaç dayağı bitirmek değil dayak atan olmak!
24.12.2020
Reform mecburiyeti ve MHP esareti arasında AK Parti (*)
18.12.2020
Kıyıdan uzakta (*)
15.12.2020
‘Her diktatörlük ahlak dışıdır’ (1)
9.12.2020
Kararsızların iktidarı
6.12.2020
AK Parti’den arta kalan (1)
27.11.2020
Yeniden Birakujî mi?
26.11.2020
Reform dönemi!
14.11.2020
Biden Rüzgârı
13.11.2020
Nefes borusunu tıkamak (*)
3.11.2020
İki yanlış muhalefet tarzı (*)
26.10.2020
Küçülen iktidar, büyümeyen muhalefet
18.10.2020
Sükûnet içerisinde netlik (*)
13.10.2020
Babacan bize misafir geldi
11.10.2020
Anadil ve sancısı (*)
3.10.2020
Seçim, aday ve algı*
30.09.2020
Oyunu bozmak için siyaseti savunmak gerek (*)
27.09.2020
Helikopterden düşen hukuk (*)
25.09.2020
Güvenlik esareti (*)
14.09.2020
Milli spor (*)
6.09.2020
Sorunun iki yüzü
31.08.2020
Çok ‘sağcı’ ama az ‘Kürtçü’ (*)
23.08.2020
Geç kalmış bir fırtına*
17.08.2020
Orwell abiye demli bir çay!
14.08.2020
Herkes kendi evinde
12.08.2020
Sosyolojiye ayak uyduramamak
7.08.2020
CHP’de ‘İnce’ sızı!
4.08.2020
Roller değişirken
26.07.2020
Muhalefetin tuşları ve iktidarın sıkıntısı (*)
20.07.2020
Ayasofya (*)
10.07.2020
Metal yorgunluğunun ötesi
7.07.2020
Davutoğlu siyasetinin beş ayırım noktası
2.07.2020
Kırmızılar kazanınca biz de kazanmış sayıldık!
29.06.2020
Üç parçalı muhalefet (*)
23.06.2020
Ne herkes kör, ne de âlem sersem!
21.06.2020
Sokağa düşmüş muhalefet (*)
20.06.2020
Ahlaki zafiyete karşı topyekûn mücadele
15.06.2020
O vekiller AK Partili ve MHP’li olsaydı? (*)
13.06.2020
Bile bile lades
9.06.2020
Muhalefet ve siyasî aklın gereği
5.06.2020
Sıradanlaşan işkence
30.05.2020
Tüpten çıkan macun
24.05.2020
İktidarın ekmeğine yağ sürmek
15.05.2020
Bir susturucu olarak darbe iddiaları
10.05.2020
HDP ve Sancar
5.05.2020
HDP: Yüzleşme ve İnşa
4.05.2020
Muhalefet artık koyun güdebiliyor (*)
24.04.2020
Politik körlük (*)
18.04.2020
Tencerenin kapağı açıldı (*)
12.04.2020
Devlet İçinde Devlet Olmak
10.04.2020
Ulus-devletin itibarı ve sosyal devletin dönüşü
4.04.2020
İnfazda eşitlik adaletin gereğidir (*)
2.04.2020
Yardım kampanyasını sabote etmek
28.03.2020
Alışkanlıkları değiştiren virüs (*)
25.03.2020
Dünyayı felç eden virüs (1) Küreselleşme ve otoriterleşme (*)
13.03.2020
Kürt gençlerini anlamak (2): Mitler ve gerçekler
6.03.2020
Kürt gençlerini anlamak (1): Müslüman, Kürt ve özgürlükçü
1.03.2020
HDP’de yeni dönem (*)
25.02.2020
Kelepçe (*)
22.02.2020
Suskunluk perdesi yırtılınca
20.02.2020
Türkiye kurulurken Kürtler (2) “Türk ve Kürt millî sınırlarıyla sınırlanan Türkiye” (*)
16.02.2020
Kadınların gözünden Türkiye
14.02.2020
Kürt meselesi ve yeni oyun alanı
10.02.2020
İdlib düğümü
6.02.2020
Türkiye Kurulurken Kürtler (1): Kürtleri bize bağlayan ana kuvvet dindir
3.02.2020
Siyaset yapma! (*)
24.01.2020
‘Oyun’ üstüne oyun
16.01.2020
Diyarbekir’de Kürt ulusçuluğu (*)
13.01.2020
İktidara can simidi (*)
3.01.2020
Yeni bir felaket davetiyesi
28.12.2019
İki Ziya (3) Dinmeyen yara: Kürtler (*)
26.12.2019
Geçmiş ve “Gelecek” (*)
17.12.2019
Davutoğlu’nun “hodri meydan”ı (*)
15.12.2019
Kürtler ve yeni partiler (*)
13.12.2019
İki Ziya (1) “Başı kurşunsuz Ziya” ve “başı kurşunlu Ziya” (*)
8.12.2019
Bir iç güvenlik tehdidi (*)
2.12.2019
Sine-i millet
25.11.2019
Elde var “zaman” (*)
16.11.2019
Kemalizm yeniden şahlanırken (*)
10.11.2019
Soçi’den sonra SDG (*)
2.11.2019
Soçi’den sonra Türkiye (*)
26.10.2019
Ateşe benzin döken akıl (*)
18.10.2019
Tehlikeli yalnızlık
11.10.2019
Fırat'ın doğusuna operasyon: Belirsizlikler ihtimaller
6.10.2019
CHP’nin tarihi fırsatı (2): Avantajlar
2.10.2019
Berlin ile konuşmalar (2) Yumurtalar, omlet ve ölüm (*)
28.09.2019
CHP’nin tarihî fırsatı (1) zorluklar (*)
25.09.2019
Ölümü kutsayarak bir gelecek kurulamaz (*)
12.09.2019
Anneler, çocuklar ve siyaset (*)
9.09.2019
İmamoğlu’nun uzun yolu (*)
31.08.2019
Giyotinin altındaki kelleler (*)
28.08.2019
Güvenli bölge, süreç ihtimali ve kayyım (*)
25.08.2019
Bir siyasî intikam operasyonu (*)
21.08.2019
Güvenli bölgeden ötesi (*)
9.08.2019
Bambaşka bir AK Parti (*)
5.08.2019
23 Haziran’dan sonra CHP (*)
29.07.2019
Kürt fobisi (*)
20.07.2019
Fabrika ayarları (*)
5.07.2019
Reisi yanıltmak
2.07.2019
Demokrasiye esaslı katkı (*)
29.06.2019
Halkla inatlaşılmaz
26.06.2019
O sandığa dokunmayacaksın!
15.06.2019
Kürdistan’a dönüş (*)
8.06.2019
Bayramlar aynı, tadı kaçan biziz (*)
4.06.2019
Yeni siyasal arayışlar ve Kürtler (2) aktörler (*)
3.06.2019
Yeni siyasal arayışlar ve Kürtler (1) genel eğilimler (*)
1.06.2019
Ayrılık rüzgârı
26.05.2019
250 sayfalık olmayan gerekçe
24.05.2019
Zemin kayıyor
19.05.2019
Kader seçiminde Kürtler
18.05.2019
Erdoğan’ın büyük kumarı
13.05.2019
Mutfakta pişen bir şey var (*)
7.05.2019
İpler koparken (*)
6.05.2019
Kendi altındaki halıyı çekmek
30.04.2019
31 Mart dersleri (*)
21.4.2019
İlk okumalar - 3 (*)
18.4.2019
İlk okumalar - 2 (*)
15.4.2019
Çuvala sığmayan mızrak
7.4.2019
İlk okumalar-1 (*)
31.3.2019
Son düzlükte (*)
25.3.2019
Cumhur İttifakı ve korku siyaseti 3 (*)
22.3.2019
Tolstoy ve Gandhi
18.3.2019
Cumhur İttifakı ve korku siyaseti 2 (*)
14.3.2019
Cumhur İttifakı ve korku siyaseti 1 (*)
4.3.2019
Çözüm Kürtlerle konuşmakta
24.2.2019
Demokrasiyi zehirlemek*
17.2.2019
Aslolan hayatı savunmaktır (*)
11.2.2019
PYD’nin Esed rejimiyle müzakeresi (*)
1.2.2019
İntikamın ekşi tadı (*)
26.1.2019
Güvenli bölge için üç plan (*)
25.1.2019
Kapsayıcı siyaset ile dışlayıcı siyaset arasında CHP (1)
19.1.2019
Bir ileri, bir geri
13.1.2019
Taşlar yerinden oynarken - 3 (*)
9.1.2019
Taşlar yerinden oynarken (2)
31.12.2018
Taşlar yerinden oynarken - 1 (*)
24.12.2018
31 Mart’a giderken (*)
14.12.2018
Siyasî ayak oyunlarına hukukî kılıf
9.12.2018
Çözümden korkanlar ve çözümü bekleyenler
2.12.2018
“Akil İnsanlar”: Meşruiyete açılan kapı (*)
23.11.2018
AİHM’nin "ağır" Demirtaş kararı*
16.11.2018
Malatya (1) BİLSAM ve kayısı ezmesi
9.11.2018
Son iki yılda HDP ve Demirtaş*
3.11.2018
İttifakta çatlak
29.10.2018
Çözüm süreçlerinde medyanın sorumluluğu*
20.10.2018
Siyasete ayarlı hukuk*
2.10.2018
ABD’nin kafasındaki Suriye (*)
1.10.2018
“Terör uzantısı parti”
21.9.2018
Aman kafanız karışmasın!
21.9.2018
Soçi'nin anlamı
18.9.2018
Tahran’dan sonrası (*)
11.9.2018
İdlib'de adım adım kıyamete
1.9.2018
Karanlık geçmişi sahiplenmek (*)
28.8.2018
On Ders
21.8.2018
HDP’de çarşı karıştı (*)
15.8.2018
İki partili siyasete devam*
8.8.2018
24 Haziran (6): MHP ve İYİ Parti
31.7.2018
24 Haziran (5) HDP’nin oyu kimin oyu? (*)
20.7.2018
24 Haziran (4) HDP ve Demirtaş (*)
17.7.2018
24 Haziran (3): CHP, Kılıçdaroğlu ve İnce
10.7.2018
24 Haziran (2) Erdoğan ve AK Parti (*)
7.7.2018
Suruç (2) İktidarın ölümcül günahları
30.6.2018
24 Haziran (1) Genel manzara (*)
24.6.2018
Suruç (1) Medyanın ölümcül günahları
22.6.2018
Kaybedince sevineceğim bir iddia (*)
19.6.2018
Saadet Partisinin Kürt raporu*
14.6.2018
“Çatışmadan en fazla zararı toplum görüyor” (*)
10.6.2018
HDP ve seçim barajı meselesi
7.6.2018
Marmara’da bir ada (3) “Sokakta leşi sürünmeyen siyasetçi kalmayacak”
6.6.2018
Zihnimin rengi
1.6.2018
HDP ve kamburu
25.5.2018
Ters tepme listesi (*)
24.5.2018
Marmara’da bir ada (1) Efsanenin silik gölgesi
20.5.2018
24 Haziran’a doğru bölgede durum (*)
17.5.2018
Psikolojik üstünlük kaybı
14.5.2018
24 Haziran ve Akşener’in Yazgısı
11.5.2018
Barışın zamanı ve adresi
5.5.2018
İYİ Parti kimin için “İYİ”? *
2.5.2018
Şapkadan çıkan tavşan
24.4.2018
Etik sorgulamanın doğru adresi
20.4.2018
Göz boyama ve gözdağı
16.4.2018
Taşeron işçinin ekmeğine göz koymak
13.4.2018
Batı, Suriye’ye müdahale eder mi?
6.4.2018
ABD için dönüş vakti mi?
3.4.2018
Zeytindağı (2) “Tarihin hakkı tarihe, Cemal’in hakkı Cemal’e”
30.3.2018
ABD’de Şahinlerin Dönemi
24.3.2018
Afrin’in Ötesi
15.3.2018
Mehmet Altan kararı (*)
12.3.2018
“Paranız yoksa onurunuz var”
2.3.2018
Resmî ideolojinin gücü (4)
25.2.2018
HDP’nin Yeni Dönemi
8.2.2018
Resmî ideolojinin gücü (3)
29.1.2018
Resmî ideolojinin gücü (2)
12.1.2018
OHAL, nasıl bir hal (3) Zorunlu kıyafet
6.1.2018
Irak Kürtleri ve 2018*
3.1.2018
OHAL, nasıl bir hal? (1) Hukuksuz yöntem
26.12.2017
ABD’nin denge siyaseti ve PYD (*)
17.12.2017
Kürdistan neresi?
16.12.2017
Trump'ın kuyuya attığı taş
12.12.2017
Sarraf vakasıyla yüzleşmek (*)
2.12.2017
Korku siyaseti kime yarar?
15.11.2017
Kişi kültü ve demokratik normalleşme
13.11.2017
“Halkın itimadına küfranı nimet etmem”
11.11.2017
Kürdistn referandumu (7) Kürtlerin kaybı, Türkiye’nin kazancı mı?
6.11.2017
Kürdistan referandumu (6) açlık-yokluk tehdidi
3.11.2017
Kürdistan referandumu (5) beş bin Ülkücü
20.10.2017
Kürdistan referandumu (4) beka meselesi
16.10.2017
Kürdistan referandumu (3) İkinci İsrail
10.10.2017
Kürdistan referandumu (2) zamanı değil
1.10.2017
“Bildiğin gibi değil”
24.9.2017
Hukuk ötesi SİHA
21.9.2017
Kürt anasını gömmesin
18.9.2017
“Ulus-devletçik”
15.9.2017
Masum olsan ne fayda?
9.9.2017
Suspus Meclis
2.9.2017
Meclisin ruhuna fatiha
26.8.2017
Rasyonel seçmen
26.8.2017
Uzun vâdeli mücadele
22.8.2017
“Dâvâ” bizden uzak olsun!
15.8.2017
İşkenceye sıfır toleranstan, sıra dayağına
10.8.2017
15 Temmuz’un ardından (5)
7.8.2017
15 Temmuz’un ardından (4)
31.7.2017
15 Temmuz’un ardından (3)
27.7.2017
Onlar hem vatandaş, hem rehin/e
26.7.2017
Akıldan uzakta
23.7.2017
15 Temmuz’un ardından (2)
20.7.2017
15 Temmuz’un ardından (1)
19.7.2017
İnsan hakları ve AKP: Dün ve bugün
15.7.2017
“Terörist”
11.7.2017
Kürtler devlete “eyvallah” etmedi; PKK’ye de etmez!
5.7.2017
Adalet yürüyüşünün karşılığı
26.6.2017
Sanki bütün sorun “anlatamamak”mış gibi!
20.6.2017
“Sayılı gündür, gelip geçer”
18.6.2017
Damat tahliyeleri ve vekil tutuklamaları
7.6.2017
Şüphe bulutlarını dağıtmak
5.6.2017
Dava
3.6.2017
Tabela ve bellek
27.5.2017
Halkla inatlaşılmaz
26.5.2017
Tarihî kişilikleri tartışmak
23.5.2017
Ergenekon’un akibeti, 15 Temmuz’un başına olmasın!
21.5.2017
Tarafsızlık süsü verilmiş ayırımcılık
17.5.2017
Hangi cephe, hangi blok?
13.5.2017
2019 arayışları ve Gül’ün adı
9.5.2017
Erdoğan’ın dönüşü
7.5.2017
CHP ve siyasetin kaynayan kazanı
26.4.2017
16 Nisan’a vurulan mühür
22.4.2017
16 Nisan’dan sonra AKP ve HDP ne yapmalı?
19.4.2017
17 Nisan'a uyanmak
16.4.2017
Neden hayır?
15.4.2017
Dost ve post
7.4.2017
Milleti denize dökmek
4.4.2017
Anayasa değişikliğinin içeriği - 5
30.3.2017
Anayasa değişikliğinin içeriği - 4
29.3.2017
Anayasa değişikliğinin içeriği - 3
29.3.2017
Anayasa değişiklik teklifinin içeriği-1
27.3.2017
Anayasa değişikliğinin içeriği - 2
14.3.2017
Nerden baksan tutarsızlık!
12.3.2017
Bitpazarına nur yağmaz
9.3.2017
15 Temmuz’un tapusu
21.8.2015
Yapısal hatalar (3): Taahütlere uymama
18.8.2015
Yapısal hatalar (2): Muğlaklık
13.8.2015
Yapısal hatalar (1): Zaman
11.8.2015
Bilek güreşi
7.8.2015
Herkes kendine yakışanı yapar
4.8.2015
Feryatlar gökyüzüne yükselirken…
30.7.2015
'Biz yapmadık, bağımsız birimler yaptı'
28.7.2015
'Size savaş yaptırmayacağız'
24.7.2015
Akıl tutulması
21.7.2015
Çıkış kapısı
15.7.2015
Kabak tadı
9.7.2015
Gerçeğe dönüş
6.7.2015
Faili meçhul değil faili malum
30.6.2015
Türkiye'nin bitmeyen Kürt fobisi
25.6.2015
Merkezin dönüşümü
23.6.2015
Kalkınma ve özgürlük kıskacında Demirel
18.6.2015
Koalisyon kurmanın güçlüğü ve unutkanlık
15.6.2015
Çözüm koalisyonu
11.6.2015
Bir parça huzura hasret kalmak
8.6.2015
Kazanan siyaset ve demokrasi oldu
5.6.2015
Seçim ve felaket senaryoları
2.6.2015
Seçim ve siyasi rüşt
29.5.2015
SEÇİM VE TARAFSIZLIK
23.5.2015
Seçim ve normalleşme
19.5.2015
Seçimler gelir gider, kalıcı olan barıştır!
16.5.2015
Sinn Fein ile bir gün
11.5.2015
Geçmişi geçmiş kılmak
3.5.2015
PKK’nin özrü ne anlama geliyor?
29.4.2015
HDP: Türkiye'nin batısına konuşmak
28.4.2015
HDP’nin merkeze yolculuğu
23.4.2015
HDP’nin dezavantajları
22.4.2015
HDP’nin avantajları
17.4.2015
PKK çekilmeli
14.4.2015
Demokrasiden umut kesmek
11.4.2015
Barış sürecinin hukuku
7.4.2015
Çözüm Süreci ve Yeni Anayasa
06.04.2015
İzleme Heyeti ve PKK’nin meşruluğu
02.04.2015
Eşme ruhu ve Genelkurmay’ın ruhu
28.03.2015
Tavanda sorun, tabanda rahatsızlık
23.03.2015
Barışın newrozu
20.03.2015
Barış cümleleri toplamak
15.03.2015
Çağrı, irade ve sorumluluk
08.03.2015
Eyvah barış geliyor!
04.03.2015
Tarihi çağrı
07.02.2015
HDP'nin seçimi ve olası sonuçları
05.01.2015
Barışı provokasyondan korumak
03.01.2015
Muhafazakâr dayatma
24.12.2014
Seçim barajı ve Anayasa Mahkemesi
19.12.2014
14 Aralık operasyonu
17.12.2014
Başkalarının kiri
24.11.2014
Şiddetin kapısına kilit vuralım
19.11.2014
Doğru kelimeleri bulmak
11.11.2014
Fas’ta IŞİD, laiklik ve Kobani tartışması
07.11.2014
Kobani’de yeni dengeler
27.10.2014
Puslu havayı dağıtmak
22.10.2014
Dolmabahçe Toplantısı’ndan notlar
13.10.2014
Bu ateş hepimizi yakar
10.10.2014
Sağduyu ve itidal zamanı
02.10.2014
Suriye’de yeni politika ihtiyacı
23.09.2014
Kobani, rehineler ve Şer’den çıkan hayır
19.09.2014
Çok-kültürlü eğitim, anadil ve Türkiye (1)
13.09.2014
Yeni hükümet ve Çözüm Süreci
10.09.2014
CHP Kongresi: Akıntıya karşı kürek
07.09.2014
Kutuplaşma, helalleşme ve muhalefet
03.09.2014
AKP’de yeni dönem: Erdoğan, Gül ve Davutoğlu
24.08.2014
Demirtaş, cumhurbaşkanlığı seçiminde neyi başardı?*
21.08.2014
Barış, çözüm ve provokasyon
17.08.2014
‘Tarih’ tartışması
14.08.2014
Kürtlerin ittifakı bir zorunluluk
12.08.2014
İki kazanan, bir kaybeden
09.08.2014
IŞİD vahşeti ve Kürtlerin birliği
29.07.2014
İhsanoğlu’nun Diyarbakır mesaisi
21.07.2014
Kürtler Kürt de olabiliyor!
16.07.2014
Bize yine hasret kaldı
13.07.2014
Türkiye, PKK ve Kürdistan
10.07.2014
Bağımsız Kürdistan
08.07.2014
Barış inşa ediliyor, bazıları neden mutsuz?
05.07.2014
Demirtaş’ın adaylığı
26.06.2014
Barışa katlanmak
20.06.2014
12 Eylül’e müebbet
19.06.2014
Elveda Kemalizm
12.06.2014
Cezalandırmayalım, ödüllendirelim
10.06.2014
Barışı toplum sahiplendi*
08.06.2014
Barış annelere emanet!
06.06.2014
Çözüm Süreci'nde yeni aşama
31.05.2014
Annelerin hasreti çabuk bitsin!
28.05.2014
İki zihniyetin mücadelesi veya 27 Mayıs’tan çıkmak
23.05.2014
Soma (2): Muhalefet ve sosyal medya
21.05.2014
Soma (1): Mevcut durum, iktidar ve sorumluluk
10.05.2014
Bakan Çağlayan’ın saati
05.05.2014
Doğru politika, yanlış aktör
03.05.2014
Anayasa Mahkemesi (3): Kılıç’ın konuşmasındaki yanlışlar
29.04.2014
Anayasa Mahkemesi (2): Kılıç’ın konuşmasındaki doğrular
27.04.2014
Anayasa Mahkemesi (1): Kararlar ve cumhurbaşkanlığı seçimi
21.04.2014
Barışmak sabretmekle mümkün
10.04.2014
2014 seçimlerinin aynasında AKP ve CHP *
07.04.2014
Kürtler barışa oy verdi
04.04.2014
Kaybedenler kulübü
30.03.2014
Kürt siyaseti ve meşruiyet
25.03.2014
‘Kürtlerin vakti geldi’ mi?
23.03.2014
Barıştan korkmamak
19.03.2014
Tahliye furyası ve yeni Ergenekon algısı
16.03.2014
Sağduyu çağrısının muhatabı kim olmalı?
14.03.2014
Hayatı ve ölümü araçsallaştıran bizlere dair…
11.03.2014
HDP’ye saldırı: Kim yapıyor, neden yapıyor?
05.03.2014
Atatürk’e hakaret, Türköne ve yargı
02.03.2014
Güncellenmiş 28 Şubatlar
27.02.2014
MİT Yasası: Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak
25.02.2014
Başarısız bir 367 denemesi
20.02.2014
İnternet yasası
18.02.2014
‘İyi ki Öcalan var’
10.02.2014
Barış huzursuzluğu
06.02.2014
BDP ve HÜDA-PAR: Sorumluluk vakti
03.02.2014
Cemaat’in Kürt meselesindeki perspektifi
30.01.2014
Gülen’in BBC röportajı: ‘Bu arkadaş’ ve ‘adadaki insan’
28.01.2014
Nasıl bir HSYK?
24.01.2014
HSYK tartışması
16.01.2014
17 Aralık ve Kürt siyaseti (3)
09.01.2014
İnsafınız kurusun!
06.01.2014
17 Aralık ve Cemaat (2)
03.01.2014
17 Aralık ve AKP (1)
29.12.2013
Roboski: Hakaret
25.12.2013
Yargının Diyarbakır kriterleri
22.12.2013
AKP, Cemaat ve demokrasinin ipi
18.12.2013
Hawara Licê
14.12.2013
Acının keyfini sürmek
11.12.2013
Devletin mahremiyeti ve vatan hainliği
08.12.2013
Diyarbakır’ın seçimi
04.12.2013
Halkın sevgilisi Atatürk
03.12.2013
Zarar gören, kaybeden hiç kimse yok
1.12.2013
Koruculuk (2): Nasıl silah bırakırlar
28.11.2013
Koruculuk (1): Neden korucu oldular
26.11.2013
Dershaneler ve çözüm süreci
23.11.2013
Kürtler ne yana düşer, Kürdistan ne yana düşer?
19.11.2013
Diyarbakır buluşması: Semboller ve söylem
16.11.2013
Ayar kaçmasın!
12.11.2013
'Siyasi' değil 'itikadi'
11.11.2013
Kürtler arasında da barışa ihtiyaç var
06.11.2013
Yeni bir kimlik ihtiyacı
04.11.2013
Kim kimi Türkiyelileştirecek?
29.10.2013
CHP, BDP ve Sarıgül
22.10.2013
Demokratik felaket
15.10.2013
Perakende demokrasi
08.10.2013
Başörtüsüne tam özgürlük
01.10.2013
Brüksel'de 'Gezi' havası
24.09.2013
Cami-cemevi ve asimilasyon
18.09.2013
Tıkanmayı aşmak
10.09.2013
Çantada keklik
04.09.2013
Artık ana güzergah siyasettir
28.08.2013
'Stratejik konum'
21.08.2013
Ergenekon'a kefil olmak
13.08.2013
Olmayacak duaya amin
06.08.2013
Adaletin önündeki baraj
30.07.2013
Kürt anasını görsün artık!
25.06.2013
Demokratik reform ihtiyacı
18.06.2013
ERDOĞAN, MESAJI ANLAMADI MI?
11.06.2013
Gezi ve Kürtler
05.06.2013
Vesayetin kurumsallaşması
28.05.2013
Kimin iradesinden söz ediyorsunuz?
03.05.2013
Veda vakti
27.04.2013
Kürt meselesi nedir
19.04.2013
Türkiye mucizesi
12.04.2013
İrlanda dersleri
08.04.2013
Çokkültürlü vatandaşlık
29.03.2013
‘Türk kimliği’ meselesi
22.03.2013
Newroz û Aşitî pîroz be
15.03.2013
Barışın hâlleri
08.03.2013
Vicdanımız reddediyor
01.03.2013
Tedirgin olan kim
22.02.2013
Ah bu arşivlerin gözü kör olsun!
15.02.2013
‘Türk sorunu’
08.02.2013
‘Solin Ölmesin’
01.02.2013
‘Atatürk devrine dönemeyiz’
25.01.2013
‘Fezleke hukuku’
18.01.2013
Elbette ‘hubbu Ali’den’ değil!
11.01.2013
Helva
04.01.2013
Bu kez final barış olsun
30.12.2012
Acıdan süzülmüş metanet
28.12.2012
Bu dava bitmedi!
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8Emlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive