Çalışmalarını yakından takip ettiğim Yeni Anayasa Platformu, Ağustos 2010'dan beri Edirne'den Batman'a muhtelif illerde yaptıkları toplam 5649 kişinin katıldığı halk toplantılarının sonucu bugün açıklıyor. Ara raporda halkın taleplerinin özeti yer alıyor. Bu talepler içerisinde en etkileyici başlıklar bence "Anayasayı halk yapsın, uzmanlar kaleme alsın", "Anayasa yapılırken toplum değerleri iyi tanınmalı ve bu değerlere önem verilmeli" ve "Bana anayasa verme, anayasa yapmayı öğret."

Ara raporun devlet yapısına, hak ve özgürlüklere dair pek çok önerisi ve değerlendirmesi varsa da bana en heyecan veren kısmı başka. Yeni Anayasa Platformu bünyesindeki Anayasa Çalışma Grubu'nun halkın taleplerinden yola çıkarak önerdiği anayasa giriş metnini dikkatinize sunuyorum:

"Türkiye coğrafyasında yaşayan çeşitli dinsel, etnik ve kültürel farklılıklara sahip yurttaşlar olarak, tarihten gelen barış içinde özgürce bir arada yaşama arzu ve irademizi tekrar ediyor ve yeniliyoruz. Ülkemizin siyasal birliğini sağlayanlara ve geliştirmek için çalışanlara saygı gösteriyor; adalet, özgürlük ve demokrasi için mücadele edenleri saygıyla ve minnetle yâd ediyoruz. Ancak toplumsal sözleşmemizi geçmişin referanslarına değil, yalnızca kendi özgür irademize dayanarak akdettiğimizi de özellikle vurguluyoruz.

Bu sözleşme, insanların doğuştan var olan özgürlüklerini kullanabilmelerini sağlamak, sosyal adaleti gerçekleştirmek, her koşulda farklılıkları korumak ve farklılıklarla birlikte bir arada, barış içinde çoğulcu, katılımcı ve şeffaf bir toplumda yaşamak istekleri yönündeki irademizi esas alıyor.

Bireylerin ve toplumun iradeleriyle hazırlanan, meclis tarafından hukuki metne dönüştürülen ve halk tarafından kabul edilip onaylanarak yürürlüğe giren bu anayasayı biz, Cumhuriyet'in temel kanunu olarak kabul etmekle, aynı zamanda bir sözleşme haline getirmiş oluyoruz. Bu sözleşme geçmişin siyasal sisteminin ürettiği çatışmaları ıslah etmeyi amaçlıyor ve demokratik değerler, sosyal adalet ve özgürlükler üzerine kurulu bir toplum oluşturuyor. Ayrıca bu sözleşme devleti, bireyin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirme ve yoksulluğu aşma yolunda, hukuk içinde hareket etmek üzere oluşturulmuş; işleyişi ve yetkileri önkoşulsuz demokratik katılıma, denetim ve denge sistemine göre konumlandırılmış, insanı ve insana ait hak, özgürlük ve tercihleri kendi varlık nedeni olarak gören bir aygıt olarak tasarlıyor. Tüm yurttaşların yaşam kalitesi gelişsin, her bireyin kendini gerçekleştirmesi mümkün olsun ve devlet, milletler ailesi içerisinde egemen bir devlet olarak hak ettiği yeri alabilsin diye ürettiğimiz işbu sözleşmeyi, "kendi özgür irademizle yenisini yapana kadar" kaydıyla akdediyoruz."

Mevcut darbe anayasasının girişindeki kişi ve devlet fetişleştirmesi göz önüne alındığında, bu öneri yeni anayasanın toplumsal barışı tesis etmek yönünde halkın tümünü kapsayan, özgürlükçü ve kuşatıcı bir dille girizgâh yapılmasının önemini bir kez daha gösteriyor. Benzer bir başlangıçla açılan bir anayasa tahayyül etmek size de taze bir nefes gibi ferahlatıcı gelmiyor mu?

Not: Taşra baskısına giden yazımda İsmail Bakır adlı gencin kayıp hikâyesinin emniyetle bir ilgisi olup olmadığını, ailenin ve görgü tanığının ifadesinden yola çıkarak sormuştum. Yazı baskıya gittikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı ve İsmail'in 20 Şubat'ta yurt dışına çıkış yaptığını ve geri dönmediğini, "gözaltında" olduğu söylenen İsmail Bakır'ın başka bir şahıs olduğunu, Bakır ailesinin de oğullarının kayıp olmadığını doğruladığını açıkladı. Açıklamayı okuduktan sonra irtibat kurduğum Bakır ailesi, İnsan Hakları Derneği'ne verdikleri ifadelerinden farklı olarak mevzunun emniyet teşkilatıyla hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı ve oğullarının kayıp olmadığını söyledi. Madem öyle, neden İHD'ye başvurup, bu konuda ısrarkâr olduklarını sorduğumdaysa bir güzel hakaret ettiler... Eğer ortada göründüğü gibi aile içi bir hadise varsa, başta İHD olmak üzere insan hakları örgütlerinin kendilerine gelen başvuruları değerlendirme metotlarını gözden geçirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Mevzunun takipçisi olacağım, yeni bir gelişme olursa yazarım.

  • Abone ol