Taylor Caldwell 1900-1985 yılları arasında yaşamış Amerikalı kadın

yazar. Yanlış çeviri sonrasında Türkçe'de Kaptanlar ve Krallar olarak
çevrilen "Captains and the Kings" romanının baş kahramanı Joseph
Armagh' şu sözleri söyletir.

-Bizler dünyayı yöneten/yönlendiren birkaç bin kişiyiz. Arada bir
40-50 kişimiz toplanır ve dünyanın kaderi hakkında kararlar alırız.

Böyle konuşturuyordu başkahramanını kadın olduğu halde erkek ismi
kullanan, eseri Türkçeye Yüzbaşılar ve Krallar olarak çevrilmesi
gereken ünlü yazar. Bu romandan uygulanan yıllar önce TRT'de
gösterilmiş ilgiyle izlenmişti.

Olaylar dizgisi 19. Yüzyılın sonu ve 20. Yüzyılın başlarında geçer.
Dünyayı yönetenlerden biri olmasını iddia etmesini rağmen oğlu daha
aday adaylığı sırasında başkanlık kampanyası sırasında öldürülür.

Aslında bu cinayetler kapitalimin kendini yenileme dinamikleri idi.
Servetlerin el değiştirmesi kapitalist güçlerin kendilerini yenilemesi
demekti. Servetin sürekli el değiştirebilir olması "Amerikan Rüyası"
adı verilen ekonomik hırsın sürekli var olması sağlayan kapitalizmin
yapıtaşlarından biriydi.

Kapitalizmin girdiği son ekonomik süreç bunun tersi oldu. Servetin el
değiştirebilir olması niteliği askıya lalındı ve var olana servetlerin
korunması için Amerikan sistemi kapitalizmin doğasına aykırı olarak
zor durumdaki kuruluşlara şırınga yaparak hayatta tutmaya başladı.

%99 lar %1'e karşı olarak Amerika'da yapılan ve dünyaya yayılan
eylemlerin bir yönüde. %99 da yer alıp da %1'lere geçmek isteyenlerin
önünün kesilmesi.

Temel olarak bu sınıfsal bir mücadele, daha fazla demokrasi, daha adil
gelir bölüşümü gibi talepler bu eylemlere katılanların çoğunun isteği.

Ancak büyük kuruluşların kurtarılması fırsat eşitliğinin de yok
edilmesi demek. İyi yönetilmedikleri ya da at arabacıların tarih
sahnesinden çekilmeleri gerçeği gibi, ortadan çekilmeleri gereken
kuruluşların varlığını devam ettirmeye sağlamak Amerikan Rüyası
denilen inancı da görememek. %99 'ların ne kadarı bilemem ama bir
kısmı da bu rüyayı görebilme ihtimali kaybetmemek için eylem
yapıyorlar.

Adam Smith,David Ricardo gibi kapitalist dünyanın düşünsel kurucuları
yapılanları ve şirket kurtarmaları görseler mezarlarında ters
dönerlerdi muhakkak.

Objejektivizm adıyla kapitlist bir felsefe üretmeye çalışan diğer bir
kadın yazar Ayn Rand 'ın mezarından kalkıp gelse kapitalist olmak için
fırsat eşitliği bekleyenler sevinç çığlıkları atacakları kesindir.

Bugünkü yaşanan ekonomik krizi atlatmak için yapılan tedbirlerin hepsi
bürokratlar tarafından üretilmiş bürokratik çözümler. Ayn Rand'ın
kapitalizme yüklediği özgürlük misyonunu engelleyenlerde bu
bürokratlardı.

Amerikadan çıkıp dünyaya yayılan bu eylemlerde eşcinsellerden,
komünistlere, anarşistlere kadar birçok farklı gruptan eylemciler var.
Ancak kapitalizmin fırsat eşitliği uygulamasını n devam etmesini
isteyen çok kişi var. Bu gerçeği de atlarsak dünyada ki bu son radikal
gelişmeleri de anlayamayız.

Dünyayı sistemi ve radikal hareketleri yanlış yorumlarsak gideceğimiz
ya da geleceğimiz yer sadece hayal kırıklığı yaratacaktır. 1968
eylemlerini dünyadan farklı olarak yorumladığımız için çekilen hem
kişisel hem toplumsak acılar hala bitmiyor.

Özgürlük ve eşitlik ideali için önce dünyayı ve değişim dinamiklerini
doğru teşhis etmek gerekiyor. Eldeki hazır köhnemiş tahlil yöntemleri
ile doğru teşhislerde konamaz. Konamaz diyorum da lafın gelişi
dinozorlar ölüme sebebiyet vermiş reçetelerin bu sefer işe yaracağı
iddiasında.

Taylor Caldwell ve Ayn Rand'ı yeniden mi okusak acaba.Şolohov'un pey
faydası olmadı.1968 bu yazarları  pas geçip çok şeyleri
atlamıştı.Yanlış anlaşılmasın bu yazarlar iyi okunsaydı mücadele
ettiğin sistemi daha iyi tanıyabilirdin manasında.Güzelliklerden
bahseden yok.

  • Abone ol