Ülkemizde toplam enerji arzında (tüketiminde) petrolün payı % 40 dolayında. O nedenle, dünyada petrol fiyatları arttıkça, içeride dolar fiyatı arttıkça enerji maliyeti artıyor.

 

/* */

Enerji fiyatındaki artış, her fiyatın yükselmesine yol açıyor.

Sadece petrol ithalatı değil, bütünüyle enerji ithalatı en önemli ithalat kalemimiz. Petrol, doğal gaz, kömür ithal ediyoruz. Çünkü yerli kaynaklarımız ihtiyacımızı karşılayamıyor.

Eşdeğer enerji

Kömürün ölçüsü ton. Doğal gazın ölçüsü m3. Petrolün ölçüsü varil. Bu farklı ölçü birimleriyle enerji ihtiyacımızın toplamı nedir? Hangi ürünleri daha çok kullanıyoruz? Ne kadarını ithal ediyoruz?

Bu soruları cevaplamak için farklı enerji ürünleri her bir enerji kaynağı özelliğine göre ortak bir ölçü birimine dönüştürülüyor.

Bu ortak ölçü birimi TEP diye kısaltılan ‘Ton Eşdeğer Petrol’ birimi. Basit anlatımla, 1 ton ham petrolün verdiği enerji miktarı. TEP (Ton Eşdeğer Petrol): Enerji kaynaklarının tek birimle ifade edilmesini sağlayan ve 10 milyon kCal karşılığı enerji birimi. 1 TEP pratikte yaklaşık olarak 1 ton fuel oil, 11600 kWh elektrik, 3 ton linyit kömürü, 1.6 ton taş kömürü, 1200 m3 doğal gaza eşdeğer.

Arz 136 milyon TEP

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 15.11.2017’de yayımladığı Ulusal Enerji Denge Tablosu’na göre, ülkemizde yıllık enerji arzı 136 milyon TEP.

Toplam arzın yaklaşık % 40’ını petrol, % 30’unu doğal gaz, % 28’ini kömür oluşturuyor.

Toplam arzın sadece % 25’i yerli kaynaklardan temin ediliyor. Yaklaşık % 75’i ithal.

İşte bunun için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yerli kaynakların enerji arzına katkısını yükseltmek için çalışıyor.

Arzın yaklaşık % 75’i ithalata bağımlı olduğu için, dışarıda enerji fiyatlarındaki artış, içerideki dolar fiyatındaki artış enerji faturamızı büyütüyor.

Rus turist yaklaşık  yüzde 20 artacak

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur  Bayındır, “2018 yılında Rusya’dan Türkiye’ye gelecek turist sayısında yaklaşık yüzde 20 artış öngörülüyor” dedi. 

TÜROB’dan yapılan açıklamaya göre, yüksek sezon öncesinde bir rapor  hazırlayarak Rusya turizm pazarıyla ilgili beklentileri ortaya koydu. Türkiye’nin  turizmde en büyük pazarlarından biri olan Rusya’da geçen yıl ulaşılan 4.7 milyon  kişilik rekor turist sayısından sonra bu yıl da büyüme beklentisi sürüyor.

Bayındır, “2017’de Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı tarihin en  yüksek seviyesine ulaştı. 2017 aynı zamanda Rus turistlerin Türkiye’de geceleme sayısı bakımından da rekor seviyeye ulaşıldığı bir dönem oldu. Rus turistlerin ülkemizde gerçekleştirdikleri geceleme sayısı 30 milyon sınırını aştı” dedi.

  • Abone ol