Hak verilmez teslim edilir


6.12.2018 - Bu Yazı 403 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 İkinci meclisin iktidar grubunda yer aldığı halde komisyonda ve genel kurulda maddelerin kadınları da içerecek şekilde yazılmasını kabul eden Recep (Peker) Bey'in hakkaniyetli açıklaması, bugün bile hâlâ idrak edilmiş görünmüyor: "Binaenaleyh meselede hak vermek hukuk-u siyasiye vermek nokta-i nazarından değil alehtılak dünyada mevcut hukukun en basiti ve en birincisi olan intihap etmek ve edilmek şıklarından Türk kadınının da hakkı olduğunu ve bu hakkın Heyeti Celilenizce teslim buyurulmak lazım geldiği kanaatindeyim."

Evet, geldik yine kadınlara verilen(!) siyasal haklar teranesiyle kulaklarımızın tıka basa “doyduğu” günlere. Eve, artık tokuz. “Kadınlara siyasal haklar verildi” cümlesindeki o gizli özne zannedildiği kadar gizli değil. Kendisini, norm olarak dayatıp, yine kendi oluşturduğu normlar hiyerarşisinde en tepeye yerleşen ataerki, bu cümlenin gizli öznesi. Girdiği kabın şeklini alan su kıvamıyla siyasal sistemlerden felsefeye, dinlerden bilime, kültürden hukuka, çağdan çağa, yıldan yıla farklı görünümlere bürünen beşeriyet macerasının değişmeyen aktörü. Gerilemesi, flulaşıp etkisini giderek yitirmesi içsel devinimle mümkün olmayan ataerki, Cumhuriyetin kuruluş sürecinde Kemalizm kılığına bürünmüştü.

Osmanlı’da kadınların siyasal haklar mücadelesi 1908 yılında tavan yapmış, 1909 anayasa değişikliğiyle siyasal haklarını elde etme ümidi yükselmiş ancak sonuç hüsran olmuştu. Kadın eşitlik mücadelesini yok sayan, tarih kitaplarında ve araştırmalarında yer yermeyen ataerkil zihniyete uzun savaş yılları da güç verdi. Mesela Halide Edip gibi Osmanlı Kadın Hareketi içinde yer alanların büyük kısmı Balkan Harbi’yle başlayıp Büyük Taarruz’la sonlanan uzun savaş yıllarında kadın eşitlik mücadelesini arka planda bırakmayı, vatanseverliğin gereği saymışlardı. Bu anlayıştan kadınlara, “fedakarlık edenin feda edileceği” tecrübesi kaldı. Zira savaş yıllarında, zahmette eşitlenen kadınların, yeni anayasa yapılırken nasıl yok sayılmaya çalışıldığını biliyoruz.

1924 anayasası Büyük Millet Meclisi’nde görüşülürken, 18 Mart 1924 gününe ait tutanaklardan 10 ve 11’inci maddelerde yer alan seçme ve seçilme hakkına ilişkin tartışmaları daha önce yazmıştım. “On sekiz yaşını doldurun her Türk seçilme hakkına sahiptir” hükmünü içeren 10’uncu maddenin oy birliğiyle kabulünü tutanaklardan izlemişti bu yazımı okuyanlar. Takip eden seçilme hakkı maddesi ise sadece yaş değişikliği getiriyor ve “otuz yaşını” doldurmayı yeter şart saydığı zaman başlayan tartışmaları da kısmen aktarmıştım. Bu tartışmalar sırasında ikinci meclisin büyük grubu “iktidar grubu” mensuplarının çoğunca “her Türk” ibaresinin içinde kadın varlığının da yer alacağını idrak etmeyişleri nedeniyle oy birliği çıktığını da anlamıştık. Herkes denildiğinde içine kadını dahil etmeyen eril zihniyet -ki burada Kemalist iktidar demek lazım henüz adını konulmamış olsa bile- baskın gelip, iki madde de “her erkek Türk” ibaresi eklenerek değiştirilmişti. Bugün bu eski yazıya işaret etme nedenimse hak verme kavramına o tartışmalar sırasında getirilen itirazı açıklamasını bir kere daha hatırlamak gereğine inanmam. İkinci meclisin iktidar grubunda yer aldığı halde komisyonda ve genel kurulda maddelerin kadınları da içerecek şekilde yazılmasını kabul eden Recep (Peker) Bey’in hakkaniyetli açıklaması, bugün bile hâlâ idrak edilmiş görünmüyor zira:

“Binaenaleyh meselede hak vermek hukuk-u siyasiye vermek nokta-i nazarından değil alehtılak dünyada mevcut hukukun en basiti ve en birincisi olan intihap etmek ve edilmek şıklarından Türk kadınının da hakkı olduğunu ve bu hakkın Heyeti Celilenizce teslim buyurulmak lazım geldiği kanaatindeyim.”

Hak vermek değil var olan, insan hakları bağlamında dünyaca kabul edilmiş olan mevcut hakkın teslimi anlayışının gerekliliğini, hak verme ifadesinin yanlışlığını yukarıdaki satırlar ne güzel açıklıyor. Gerçi aynı Recep Bey, kuşkusuz iktidar örüntüleri baskın geldiği için gördüğü lüzum üzerine aynı konuşmanın son cümlesinde, maddelere “nüfus-ı zükûr/erkek nüfus” tabirini yerleştirmeyi de işaret edivermiş. O’nun işareti ve Celal Nuri’nin (İleri) kalemiyle “her erkek Türk” ibaresi maddelere yerleşiyordu. Aynı yazıda Nezihe Muhiddin ve siyasal haklar mücadelesiyle parti kurma aşamasına geldiğini de belirtmiştim. Cumhuriyet ilan edilmeden aylar önce kurulan yeni devletin ilk siyasi partisi Kadınlar Halk Fırkası’ydı. Nezihe Muhiddin ve arkadaşları tutanaklarda izlediğimiz bu tartışmalar cereyan ederken beklemedeydi. Dahiliye Vekaletine sundukları kuruluş dilekçesine cevap bekliyor olmalarına rağmen tutanaklara yansıdığı kadarıyla tartışmalarda bu partiye ilişkin hiçbir atıf görülmeyişi de ayrıca ilginç. Dilekçe dokuz ay bekletildikten sonra yani bu tartışmalar bitip, yeni anayasa tamamlandıktan sonra kadınların seçme ve seçilme hakkı olmadığı gerekçesiyle ret edilmişti.

Partisi kabul edilmediği zaman Türk Kadınlar Birliği’ni kuran Nezihe Muhiddin’in takip edilen yıllarda sosyal dışlamayla yalnızlaştırılıp medeni ölüme mahkum edilmesine paralel biçimde, halkın hafızasından da silinmesi, bu yıllarda pek çok başka kadının da yaşadığı acı tecrübelerdendir. Bugün (5 Aralık Çarşamba) Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen gala gecesiyle gösterime girecek olan Nezihe Muhiddin belgeseli işte bu nedenle çok kıymetli. “Kadın olmanın günahı” ismiyle çekilen uzun metrajlı belgesel filmi izlerken bir başka gerçeği daha hatırlamakta yarar olacak. Böl ve yönet politikasını, ataerkinin kadın politikalarında kullanışını hatırlamadan geçmeyelim.

1930, 33 ve 34 de kademeli olarak teslim edilen siyasal hakların kadınların sadece bir bölümü, hem de küçük bir bölümü için kullanılabilir olduğu unutulmaması gereken gerçeklerden. “Devletler, kadınları kamu yönetiminin dışında tutamayacaklarını anladıkları zaman kadınlar içerisinden, ideolojisine yakınlaştırdıkları kısmını, kamunun içereceği düzenlemelerle kadınları bölerek, ancak bir kısmını hazmetme eğilimine girer” (Connell, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar), Connell’in tespiti Türkiye’nin kuruluş yıllarını anlatır gibidir. Sonrasında ve bugün, kadınların tümünün hakları teslim edilmiş olsa bile durumun pek fazla değişmediği açık. Zira şimdi Kemalizm yeşil renge bürünmüş, kadın karşıtı dindarlık biçimiyle eklemlenmiş halde sürüyor. Meclis’te yüzde on yedi kadın varlığı yerel siyasette yüzde bire düşmekte. Yaklaşan yerel seçimler için adaylık yarışına giren kadınların ismi bile anılmıyor ki bir avuç parti karar vericileri çok zorlanmadan kadınların hakkını yiyebilsin. Kuruluş sürecinde Nezihe Muhiddin, Yaşar Nezihe gibi kadınların görünmez kılınmasına yol açan politika, günümüzde de ataerkiyi geriletecek tek güç olan feminist politika üretme süreçlerini baltalama yolunda. Sivil toplum deneyimi olan kadınları ve özellikle feminist kadınların seçilme hakları gasp ediliyor. Bu yok sayma politikası, yok etme girişimi önümüzdeki yerel seçimler için aday belirleme sürecinde, özellikle iktidar ittifakında, karar vericilerin seçimleriyle daha da belirginleşecek gibi duruyor. Çünkü ataerki artık, Kemalist ideolojinin gardırop ölçütlü çağdaşlaşma misyonunu da terk edip, kadın karşıtı dindarlık biçimiyle kılıflandığından, kadın kazanımlarının tırpanlanması evresine geçmiş bulunuyor. İktidar cenahı böyleyken muhalefet kendisine düşün sorumluluğun farkında mı, emin olmak zor.

 
.

Facebook Yorumları

Kod8
23.05.2019
Müzeyyen Boylu’nun çocukları nerede?
21.05.2019
Allah kadını dövün demiyor
16.05.2019
İYİ Parti'nin sessizliği
9.05.2019
İmamoğlu kolları sıvadığında
30.04.2019
İçinde sığınma evi geçmeyen bir sığınma evi çığlığı
23.4.2019
Bodrum, Bodrum Kadın Dayanışması ve KöyBox
18.4.2019
Kışlar var baharlar içre
4.4.2019
Biraz da dertleşelim
2.4.2019
Şiddet dili out sükûnet ve güleryüz in
28.3.2019
İmama küsüp camiye gitmemezlik yapmayın
19.3.2019
Hıristiyan terörist ve Ayasofya
14.3.2019
Dindar algıda EŞcinsellik terörü(!)
26.2.2019
Uygur’un ve Kürt’ün çile kardeşliği
19.2.2019
Çift hukukluluk tehlikesi kapıda mı?
14.2.2019
Erken evlilik lobisine dinden bakış
12.2.2019
Medya hukuk siyaset kıskacında kız çocuğu
5.2.2019
Kadınsız yerellerde bağımsız kadın meclisleri
29.1.2019
Sivil toplum, demokratik yönetişim, Turan Hançerli
24.1.2019
Kadınlar belediye başkanı olmalı! Çünkü…
22.1.2019
İktidarların beden politikası ve başörtülü kadın
15.1.2019
'Belediyeleri Kadınlarla Sınamak'
10.1.2019
Birine mansıp birine cezaevi
4.1.2019
Eşcinsellere şiddeti reva gören dindarlık
27.12.2018
Boşanma, nafaka, erken evlilik aynı tezgahın ürünü
25.12.2018
Çocuk koruma yerine şiddet savunuculuğu
20.12.2018
Psikolojik şiddet politikasıyla seçime doğru
18.12.2018
Kadın beyanı karşıtlığında Dilipak aşaması
13.12.2018
Kent yaşamı için kadınlar ve hak savunucuları
11.12.2018
Fişlemenin resmileştiği ülkenin değerler eğitimi
6.12.2018
Hak verilmez teslim edilir
4.12.2018
Engel biziz
29.11.2018
‘Şehrin anası, analar’ devrini açma zamanı
27.11.2018
Sosyo-klinik arıza olarak eşitlik ve adalet karşıtlığı
22.11.2018
Kendimizi emanet edemediğimiz hukuk
20.11.2018
Basit bir ziyaret mi misyon-vizyon sorunu mu?
16.11.2018
Avrupa Ordusu, kime yarar?
15.11.2018
Yeni mücadele alanı uzlaştırmaya direnmek
13.11.2018
İktidarın kadınlara uyguladığı psikolojik şiddet
8.11.2018
Ya saymayı bilmiyorsunuz…
6.11.2018
Hanife’nin katilleri saymakla bitmez!
1.11.2018
İstihdam, ekonomik eşitlik, nafaka
30.10.2018
Yasama maratonu ve nafaka karşıtlarının ikna turları
25.10.2018
Ret edilen EYT önergesinin düşündürdükleri
23.10.2018
Hanımlar beyleri ikna edecek, marş marş!
18.10.2018
Kürtler muhtar bile mi olamayacak?
16.10.2018
İki tabut
12.10.2018
Nafakada yeni politika: Boşanmayın barışın!
9.10.2018
Nafaka çalıştayı, sistem, demokrasi
4.10.2018
Nafakayı 217 yıl sonra konuşalım!
2.10.2018
McKinsey danışmanlığı ve eril şiddet aynı aklın ürünü
25.9.2018
Çakıcı affı ya da siyasetin açmazı
23.9.2018
Aşure mesajı ne yana Alevi açılımı ne yana düşer?
19.9.2018
Siyasetin sağı solu
15.9.2018
Karma eğitim, cinsiyetçilik ve sosyo-biyoloji
12.9.2018
İnsanın primat yanı
8.9.2018
Dünya malı erkeğe ahlak kadına mülk!
5.9.2018
Devleti, otoriteyi put edinen dindarlık
1.9.2018
Çocuk feryadıyla yürütülen kampanya
29.8.2018
Nafaka 'sorun' değil, sorumluluk mecburiyeti
25.8.2018
Sektörde ve dizide taciz
22.8.2018
Gözü yaşlı bayram
4.8.2018
Keşke yürüselerdi, keşke herkes yürüse
1.8.2018
İktidarın kadın haklarıyla imtihanı
28.7.2018
Din-Devlet çatışmasında turnusol: Kadın Hakları
25.7.2018
Devşirilen Din: Milli Görüşten Ulusalcı İslama Evriliş
21.7.2018
İdeoloji ve akçeli işler
18.7.2018
Soykırımın ayak sesi: Assam yeni Arakan mı?
14.7.2018
Patronları ve eril zihniyeti koruma bakanlığı
11.7.2018
Bindiğimiz alamet gittiğimiz…
7.7.2018
Yazar onur için değilse ne için yazar?
4.7.2018
İdam, hadım, kayıplar ve deli sorula
30.6.2018
Rant ekonomisinin düsturu: Çıkınca merdiveni çek!
27.6.2018
Galip sayılır bu yolda mağlup
23.6.2018
Kadınların sandık motivasyonu
20.6.2018
Seçimden önce yardımcısını, ekibini tanıtan kazansın
16.6.2018
Nefisle imtihan sonrası şükür bayramı
13.6.2018
Vesayetin İnce ayarı
9.6.2018
Erdoğan Demirtaş'ı neden desteklemeliydi?
6.6.2018
Cumhur İttifakının seçim vaadi: FETÖ’ye, tacizciye af; Kürde inkâr
2.6.2018
İYİ Parti ve 2K sorunu
31.5.2018
HDP'de organizasyon değil ama moral, motivasyon yerinde
30.5.2018
Seçim beyannamelerinde kadın ve eşitlik -2 - CHP
23.5.2018
Kadınların alkışını sadece HDP hak ediyor
16.5.2018
Bitmeyen şarkı: Adalet arayışı ve seçim ilişki
12.5.2018
Ey siyaset! Kadın hakları tali mesele değil...
9.5.2018
Münafıktan tövbeye arka bahçe seçim yatırımları
5.5.2018
Akşener, milliyetçilik ve HDP karşıtlığı
25.4.2018
Erdoğan neden seçilmemeli?
21.4.2018
Baskın, her zaman basanın olmayabilir
18.4.2018
Nafaka, istismar, kadın düşmanlığı
14.4.2018
'Çocuk kabul edilen' cinsel istismarın fail tarafı
11.4.2018
Ceza yüz kırk yıl olsa ne!
7.4.2018
Dillerin altında ne baklalar gizli
4.4.2018
Deizm sanılan belli ki riyakar dindarlığa itiraz
31.3.2018
Beş yıl kaçana iyi hal indirimi
28.3.2018
'Ankara kriterleri'nin ilki suskun başkent
24.3.2018
Kadın düştüğü yerden kalkarken
21.3.2018
Güncellemeden önce lazım olan hukuk
18.3.2018
Güncelleme 'mihne' olmasın
14.3.2018
Babasız çocuklar diyarı
10.3.2018
New York tekstil grevinden bugüne değişenler, değişmeyenler
7.3.2018
İstismarda hukuki boşluk: Akran şiddeti ve akran deneyimi kavramları
4.3.2018
Komisyon cinsellikle istismarı karıştırıyor
24.2.2018
İstismarın istismarı: Kastrasyon ve zina
21.2.2018
Sapık değil o beyler! İçinizden biri!
14.2.2018
Cinsel şiddeti meşrulaştıran devlet
10.2.2018
İnsana kıymak gibi çocuk hevesini söndürmek
7.2.2018
CHP kurultayından çıkan sonuç: Demokrasinin taşıyıcısı hâlâ sadece HDP
3.2.2018
Bunlar suçsa ört ki ölem
31.1.2018
Acil durumda eril şiddete nasıl müdahale etmeli?
27.1.2018
'Zeytin Dalı' gerçekten memleket meselesi mi?
24.1.2018
‘Kardeşim Esad’a zeytin dalı
17.1.2018
Bir kadın seçildiğinde...
10.1.2018
Diyanete sorular
6.1.2018
Sizin 'kutsal aile'nizdi, o minicik tabutlarla defnedilen
3.1.2018
Hijap baskısı gevşerken ikna odalarıyla İran
30.12.2017
Artık ben bir sosyal vebalıyım
27.12.2017
Sorunlar torunlara havale
24.12.2017
Şeklen Ceditçi zihnen Selefî
20.12.2017
Erkek SMS ile 'boş ol' dediğinde
13.12.2017
Boş ol çirkinliği size ismet hakkı bize
2.12.2017
Bir daha ‘can’ımız yanmasın
29.11.2017
Türkiye'de 137 sığınma evi var, en az 8 bin olmalı
25.11.2017
Eril Şiddetle Mücadele Günü
22.11.2017
Fişlenme değil sevgi gerek çocuklara
18.11.2017
Eril şiddeti kutsuyorsunuz aile bahane
8.11.2017
Örümcek ağı adaletine de hayır
1.11.2017
Kadın karşıtı kardeşlik: Din, bilim ve iktidar-4
28.10.2017
Kadın karşıtı kardeşlik: Din, bilim ve iktidar - III
25.10.2017
Kadın karşıtı kardeşlik: Din, bilim ve iktidar-2
21.10.2017
Kadın karşıtı kardeşlik: Din, bilim ve iktidar - 1
18.10.2017
Kerkük yeni Halep olmasın
14.10.2017
Büyükada iddianamesi ve hukukun olağan işleyişi
11.10.2017
Müftülük nikah yetkisi kimin yararına?
7.10.2017
Acillere acil müdahale ihtiyacı
4.10.2017
Dindarın dinden çıkaran kibri
1.10.2017
Neden o, M.A.A? Ya da kimse masum değil!
27.9.2017
Kürt bağımsızlığında Kerkük düğümü
20.9.2017
Viral eğitimle sürdürülebilir insansızlık mümkün
16.9.2017
Nevin: Hiçbir şeyi gönüllü yaşamadım
13.9.2017
Bizim kahraman savcımız
9.9.2017
Siyasetin ensestle imtihanı
6.9.2017
Ensest magazin veya şöhret aracı mı?
3.9.2017
Doğu'dan yükselen çığlık
30.8.2017
Yıldırım Kemal Şehitliği
26.8.2017
Çekilsin o tuğla yıkılsın duvarlar
23.8.2017
Adını ağzınıza alın artık
19.8.2017
Ey AK Partili! Hayal ettiğin toplum bu muydu?
16.8.2017
Tecridî tedrisat
12.8.2017
Yanlış iliklenen düğme
9.8.2017
Size bu hakkı kim veriyor?
5.8.2017
Edep! Ya! Hu!
2.8.2017
Sözlü beyan eski hastalık
29.7.2017
Müftülüklere nikah yetkisi
26.7.2017
İtaat değil itizal gerek
22.7.2017
Karanlığın rengi
19.7.2017
Bitmeyen 28 Şubat yapmışlar
15.7.2017
Korku dengesi
12.7.2017
Canparemizi İlknur’umuzu bize geri verin
5.7.2017
Nuriye ve Semih 119'uncu günde
1.7.2017
Şeytanı bol olsun
24.6.2017
Ramazandan bayrama kalanlar
21.6.2017
Etik ve demokratik açıdan sivil toplum ve 'Adalet Yürüyüşü'
17.6.2017
Tecavüzcünün ekmeğine yağ sürme!
14.6.2017
Peki ya sosyal kalkınma?
7.6.2017
Kadına yönelik şiddet, dayanışma zorunluluğu ve engeller
3.6.2017
Usule ilişkin sorular
31.5.2017
Demokrasi ve kadına yönelik şiddetle mücadele
27.5.2017
Üzerinde her canın hakkı var
24.5.2017
Ve terörün kazandığı an!
17.5.2017
Savaşın haini barışın mimarı: Siyah Giyen Kadınlar
10.5.2017
Kaza değil, kader değil, cinayet bu
26.4.2017
Yine denetim ve yeni demokrasi arayışı
22.4.2017
Büyük resim ya da asıl komplo
19.4.2017
Ekmek, aş niyetine payımıza düşen çile
5.4.2017
Kerkük, çilesi bitmeyen şehir
1.4.2017
'Hayır'dan sonra yeni anayasadan önce
29.3.2017
Beş yıllığına “anahtar teslim ülke” referandumu
26.3.2017
Değişiklik paketindeki 'iyi şeyler', ne kadar iyi?
22.3.2017
Hak, Adalet ve Vicdan için 'Hayır'
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kod8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıKod8
Emlak8.Net