Cemil ERTEM

MilliyetBookmark and Share

Yeni dönemde ekonomi...


10.5.2018 - Bu Yazı 484 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Türkiye’nin yeni dönemde ekonomi-politikaları nasıl şekillenecek? Şu sıralar bu soru en çok duyduğum sorulardan bir tanesi. Ancak bu sorunun cevabını, son yıllarda ekonomide atılan adımlar, Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları ve dünya ekonomisindeki temel dinamiklere bağlı olarak Türkiye’nin iktisadi ve sosyal dinamikleri kendiliğinden veriyor bizce.

/* */

Öncelikle, Türkiye’nin 2001 krizinden sonra AK Parti iktidarlarıyla elde ettiği çok ciddi kazanımlar var. Bunların en önemlisi dalgalı kur rejimine geçiştir.

Bilindiği gibi Türkiye, 2001 krizinden önce, kuru hedefleyen sabit kur rejimi başlığı altında değerlendireceğimiz kur rejimini uyguluyor ve finansal istikrarı yüksek faiz-değerli TL aritmetiğiyle sağlamaya çalışıyordu. Ancak dışa açık ve küresel piyasalarda rekabet eden bir ülke için bu tuzaktı ve bu tuzak, 2001 krizinin temel nedenlerinden biri olarak karşımıza çıktı. Türkiye, 2002’den beri dalgalı kur rejimi uyguluyor ve artık ithalatı ve borçlanmayı önceleyen, sabit kur rejiminin geçerli olduğu kapalı -dolayısıyla sağlıksız- bir yarı sömürge ekonomisine sahip değiliz.

Son günlerde gündemimizde olan kur meselesine gelirsek:

Genel olarak dalgalı kur rejimlerinde kurun, hızlı bir şekilde denge kurundan yukarı çıkması istenen bir durum olmadığı gibi, aynı şekilde aşağıya gelmesi de istenen bir durum değildir. Ancak yalnız istenen bir durum değildir; bu aynı zamanda, tek başına bir kriz halini anlatmaz. Burada finansal bir kriz hali için a) Kamu döviz borcuna b) Hane halkları döviz borcuna c) Özel sektörün kısa dönemde çevireceği döviz açık pozisyonuna d) Banka-finans kesiminin döviz açık pozisyonuna bakarsınız. Aslında bu kalemlerdeki bozulma ya da iyileşme birbirinden çok ayrı değildir. Şu an Türkiye ekonomisinin, bu temel başlıklardaki verileri bize kur artışı kaynaklı bir finansal krizden uzak olduğunu söylüyor. Burada özel kesimdeki kur etkisinden dolayı gözlemlenen bilanço bozulması ise, döviz bazı borçları çeviremeyecek düzeyde değildir. Özellikle kamu bankaları ve genel olarak bankacılık sistemi, açık pozisyon kaynaklı döviz borcu darboğazından uzaktır. O halde son günlerdeki TL’nin hızlı değer kaybı, hiç şüphesiz ki anormal ama seçimlerden sonra da hızla normale dönecek bir durumdur.
 
Temel yaklaşımlar...
 
Burada TCMB, enflasyon hedeflemesi yaptığı için ve enflasyon verisi ekonomi geneli içinde çok önemli bir veri olduğu için para ve maliye politikalarının, enflasyon hedefi -beklentileri- konusunda çok sıkı ortaklığı gerekir. Bugün Euro Bölgesi’ndeki krizin en önemli nedeni, tek para ve bu paraya bağlı tek para politikası olmasına rağmen ortak bir maliye politikasının olmamasıdır. O halde, yeni dönem için, şunu söyleyebiliriz;

1) Dışa tam açık bir ekonominin gereği olan dalgalı kur rejiminden kesinlikle taviz verilmeyecek, tam aksine, TCMB’nin gerçek anlamda dalgalı kur rejimi uygulaması için, TCMB’ye ekonominin diğer birimleri de tam destek verecek ve TCMB, örtülü de olsa kur hedeflemeyecek, yalnız enflasyon hedeflemesi yapacaktır. 2) Para ve maliye politikaları tam olarak ortaklaşacaktır. Böyle olunca enflasyon beklentileri daha da iyileşecek ve hem bütçe gerçekleşmeleri hem de finansal istikrar konusunda tek elden kararlı bir yönetim ortaya çıkacaktır. 3) Cari açık meselesi de büyük ölçüde kur, kamu genel dengesi ve ihracat/ithalat oranlarına bağlı bir dinamiktir. Para ve maliye politikalarının, en üst düzeyde, ortaklaşması öncelikle iç fiyatlarla dış fiyatlar arasındaki göreli bozulmayı ve zamanlama hatalarını en aza indirecek ve ihracat tarafına fiyat bazında güçlü destek verecektir. Öte yandan, yeni dönemde, en büyük ithalat kalemlerimizden biri olan ara malı ithalini daha düşük seviyelere indirmek için ara malı sanayiine ve genel olarak sanayiye, yatırım ortamının iyileştirilmesi çerçevesinde, daha güçlü destekler verilecektir. 4) Varlık Fonu’nun piyasalarda etkinliği söz konusu olacaktır. 5) Kredi Garanti Fonu (KGF) KOSGEB gibi finansal ve reel sektörü, piyasa koşulları doğrultusunda, regüle edecek kurumlarımız, yeni dönemde, daha etkin olacaktır. 6) Düzenleyici ve denetleyici kurumlarımızın ilgili piyasalardaki regülasyon gücünün en üst düzeyde olması için gerekli idari düzenlemeler yapılacaktır.
 
Yarını inşa ediyoruz...
 
Bütün bunlara bağlı olarak, Türkiye’nin tasarruf gücünü ortaya koyacak önlemler, kurumsallaşarak devreye girecektir. Örneğin altın birikimlerinin finansal sisteme dâhil olması için gerekli kurumsal adımlar da atılacaktır.

Biliyorsunuz, geçen gün Rusya Devlet Başkanı Putin de gelişmekte olan ekonomiler üzerindeki dolar baskısından söz ederek, “Buradan çıkılması için gerekli adımları atmalıyız” dedi. Esasında 1944’te 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD egemenliğine bağlı olarak oluşturulan dolara dayalı para sistemi bitiyor. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın da çeşitli defalar ifade ettiği gibi, ekonomisini dolar baskısından kurtarmak için gerekli adımları atacaktır. Ama en önemlisi de Arjantin’in tam şimdi düştüğü duruma Türkiye çok uzaktır. Türkiye ekonomisi, bu küresel finans çetesinin önünde diz çökmeyecek kadar da güçlüdür; bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Seçim sonrasında, daha etkin, bürokrasinin en aza indiği bir ekonomi yönetimi göreceğiz. Buna bağlı olarak,Türkiye, güçlü ve kapsayıcı bir büyümeyi ısrarla sürdüren, ihracatını devamlı olarak artıran ve yeni sanayi devrimini 2023 hedefleri çerçevesinde yakalayan bir ülke olacaktır.

.

Facebook Yorumları

Kod8
31.10.2018
Ekonominin geleceğini simgeler anlatır!
25.10.2018
Neden yeni bir kalkınma hikâyesi gerekli... (2)
24.10.2018
Neden yeni bir kalkınma hikâyesi gerekli... Paylaş Twitle
18.10.2018
SORUNLAR, TESPİTLER VE ÇÖZÜMLER...
17.10.2018
Ekonomi politikasında ‘popülizm’ nedir, ne değildir?
9.10.2018
Enflasyonla mücadele: Dün ve bugün...
4.10.2018
Dışarısı ve içerisi: Rakamlar-çözümler...
25.9.2018
BM Genel Kurulu: ABD, Türkiye ve diğerleri...
21.9.2018
Yeni Ekonomi Programı üzerine
18.9.2018
Cinayeti çözmek: Bakış açınızı değiştirin!
11.9.2018
Büyüme ve dönüşüm meselesi üzerine...
7.9.2018
Zirveler ve yeni arayışlar...
31.8.2018
Türkiye’nin alternatifleri ve tercihleri...
28.8.2018
Ekonomide ne oldu, bundan sonra ne olacak?
23.8.2018
Yeni bir ekonomi ve yeni bir dünya için tarihi fırsat...
21.8.2018
Korsanlığın kısa tarihi...
15.8.2018
ABD’nin insanlığa ilan ettiği savaş...
7.8.2018
Geçen yüzyılın tuzağı: Temel rezerv paraya endeksli ekonomiler
2.8.2018
Zamanın ruhu: Piyasa ve iktisat politikaları...
31.7.2018
Tehdit ekonomi-politiği...
26.7.2018
YENİ BİR SİYASET, YENİ BİR EKONOMİ...
19.7.2018
YİNE TERS KÖŞE OLDUNUZ!
17.7.2018
Kim yükseliyor, kim düşüyor?
12.7.2018
Ekonominin yol haritası için notlar...
10.7.2018
Türkiye tarihinin yeni dönemi...
3.7.2018
Fuat Sezgin ve geride kalan ırkçı oryantalizm üzerine...
28.6.2018
Mazrufun gücü...
26.6.2018
Başkanlık dönemi ortak refah demektir!
21.6.2018
Elini uzat; başlasın en güçlü devrim!
19.6.2018
'Bir de Türkçe öğrense!'
14.6.2018
Büyük dönüşüm ve ekonominin temel gerçekleri...
12.6.2018
Büyüme: Nerede bir sorun, nerede yeni bir kalkınma yolu?
7.6.2018
Saldırının nedenleri ve su yüzündeki gerçekler...
5.6.2018
Her şey öylesine açık ki...
31.5.2018
Cottarelli bizim ekonomiyi yönetirken...
29.5.2018
İktisat politikası belirsizliği yok!
17.5.2018
Enflasyon-faiz üzerine: Teorik bir giriş
10.5.2018
Yeni dönemde ekonomi...
8.5.2018
Gerici restorasyonu savunanları tarihi yenilgi bekliyor!
3.5.2018
G. Kore kalkınması ve Türkiye’nin yeni dönemi...
1.5.2018
Özbekistan notları ve stop-loss mekanizması...
26.4.2018
Ekonomi ile güncel çarpıtmalar ve gerçekler...
24.4.2018
‘Tarih ve Tekerrür’ üzerine notlar...
19.4.2018
EKONOMİ İÇİN BAYRAM GİBİ KARAR!
17.4.2018
Doların değeri insan kanına endekslidir!
12.4.2018
Olan biten nedir; Türkiye ne yapmalıdır?
5.4.2018
TARİHİ ZİRVENİN ARDINDAN...
3.4.2018
Bir dönem bitti!
29.3.2018
2017 büyümesi: Bir paradigma değişimi...
27.3.2018
Otomotiv üzerinden güncel ekonomi...
22.3.2018
ABD PETRO'YU NEDEN YASAKLADI?
20.3.2018
10 yıl önceki kriz çığırtkanları, şimdikiler ve IMF...
15.3.2018
ESKİ HESAPLAR, BEYHUDE ÇABALAR...
13.3.2018
İdeolojik enkazlar üzerine...
8.3.2018
Bu savaşın kazananı olacaktır!
6.3.2018
Güncel-somut örneklere yeni devlet ve ekonomi perspektifi...
28.2.2018
Akdeniz’in 'öteki' kıyısı!
23.2.2018
Türkiye’de geçmişten bugüne plan ve ekonomi
20.2.2018
Bu ülke sahipsiz değil!
15.2.2018
YENİ BİR DÖNEM
13.2.2018
Masa başında faizi kimler belirliyor ya da faiz lobisi...
8.2.2018
Dönüşüm, faiz ve özelleştirme: Fırsatlar, beklentiler...
6.2.2018
Ekonomi için ispatlanmış beş varsayım ve yeni büyüme...
1.2.2018
Yeni arayışlar: Atlantik ittifakı nereye?
30.1.2018
İnsansız iktisadın son zamanları...
25.1.2018
Yeni bir dünya kurulurken...
23.1.2018
Yeni bir para sistemi kaçınılmaz!
18.1.2018
Yükselen ekonomiler zamanı...
16.1.2018
Uyduruk iktisat yerle bir olurken...
11.1.2018
Petrol fiyatları ve 'makro ihtiyatı tedbirciler' üzerine...
9.1.2018
28 ŞUBAT VE FETÖ’NÜN ‘LİBERAL TEORİLERİ’
4.1.2018
İran ve ekonomi güvenliği üzerine...
28.12.2017
2018 İÇİN KEHANETLER VE GERÇEKLER 2
26.12.2017
2018 İÇİN KEHANETLER VE GERÇEKLER 1
21.12.2017
ABD’nin “güvenlik” belgesi: Büyümek ve kalkınmak, tehdit...
19.12.2017
Büyüme tartışması politik bir tartışmadır ve tarihidir!
14.12.2017
İktisat aptal değildir; bizi de aptal yerine koymayın!
12.12.2017
Bir başlangıç olarak yeni büyüme yolu...
7.12.2017
Yunanistan, Doğu Avrupa ve Türkiye...
5.12.2017
Türkiye için sermaye ve piyasa gerçekleri...
30.11.2017
Bir ekonomi tetikçiliği hikâyesi...
23.11.2017
O günleri geride bıraktık...
21.11.2017
NATO ve faiz-enflasyon meselesi üzerine...
16.11.2017
Pasifik elden gitti, hedef Avrasya...
9.11.2017
Bir IMF anısı ve Türkiye’nin büyümesi...
7.11.2017
Yeni piyasa gerçekleri ve eski ekonomi tetikçileri...
2.11.2017
KGF, turizm ve yerli otomobil...
31.10.2017
Yeni dönemin adımları...
26.10.2017
Ekonomide yeni yolun temel taşları
24.10.2017
15 Temmuz’un devamı olarak ekonomi operasyonları...
19.10.2017
Ekonomide Asya dönemi başlıyor...
18.10.2017
ABD sorunu; şaşkınlık mı, savaş politikası mı?
12.10.2017
Türkiye ekonomisinin temellerine-artık- ulaşamazlar
10.10.2017
Bir iflasın -kısa- hikâyesi...
3.10.2017
Dünün küreselcileri bugünün mikro-devletçileri
28.9.2017
Devletin yeni rolü...
21.9.2017
Bir ahlaki çöküş hikâyesi ve yükselen ekonomiler...
14.9.2017
Güvenliğin temeli doğru ekonomi-politikasıdır!
12.9.2017
Yeni büyümenin hikâyesi
7.9.2017
Enflasyonla mücadele işsizlikle mücadeledir!
5.9.2017
Yeni ve heyecanlı bir dönem...
31.8.2017
Yeni ‘merkez sağ’ neden başaramaz?
29.8.2017
2017 ve sonrası için büyüme-kalkınma meselesi
24.8.2017
Büyüme ve kredi garanti sistemleri üzerine...
22.8.2017
Boş konuşmak, amaçsız toplanmak...
17.8.2017
‘Rasyonel iktisat’ üzerine...
15.8.2017
Bütün bu şartlar altında...
10.8.2017
Yüksek faiz gerçek bankacıların da düşmanıdır!
3.8.2017
Büyümeyi kimler, neden düşürür?
1.8.2017
Kemer sıkmayacağız büyüyeceğiz!..
27.7.2017
İki merkez bankasının büyük açmazı
25.7.2017
Türkiye Almanya’dan (neden) daha güvenli?..
20.7.2017
En büyük sorun yüksek faiz...
18.7.2017
Yeni dönemi kabullenecekler!
14.7.2017
FETÖ’nün ve 15 Temmuz’un tarihi ve bugünü...
11.7.2017
15 Temmuz’un birinci yılında enerji savaşları
7.7.2017
‘Sahte liberalizm’ örtülü merkantilizm
4.7.2017
G-20 Zirvesi: Görünenler ve görünmeyenler
21.6.2017
‘Serbest’ ticaret ve korumacılık kandırmacaları üzerine...
15.6.2017
Yeni bir kalkınma yolu...
13.6.2017
Artık vasata sevinemeyiz!
8.6.2017
Operasyon Körfez’den Pasifik’e uzanıyor...
7.6.2017
Bölgede gerici restorasyon mümkün mü?
1.6.2017
Hasta filler tepişiyor...
30.5.2017
Bir soygun mekanizması yüksek faiz, düşük büyüme
25.5.2017
KGF üzerinden yeni iktisat felsefesine giriş...
23.5.2017
Yeni birlikler, AB ve Türkiye...
18.5.2017
Türkiye ekonomisi, savunma sanayii ve nitelikli dolandırıcılar...
16.5.2017
Bugün... “Eski”ye nokta koymak!
11.5.2017
Türkiye tezlerinde ısrar edecek!
9.5.2017
“Büyük Dönüşüm” için!
4.5.2017
Enflasyon sorunu tercih sorunudur...
2.5.2017
Gerici restorasyon için ekonomi ana hedef!
25.4.2017
Ekonomide kalıcı ‘iyileşme’ için...
20.4.2017
Temenniler ve gerçekler...
18.4.2017
Türkiye’de 20. yüzyıl şimdi bitti!
13.4.2017
16 Nisan sonrası ekonomi
11.4.2017
Sigara kutusuna yazılan talepler...
7.4.2017
Türkiye, belirsizliği kalıcı istikrara dönüştürüyor!
4.4.2017
Türkiye hangi dünyaya adım atıyor?
28.3.2017
16 Nisan’a giderken Garp’ın durumu...
23.3.2017
Akıl dışı, tehlikeli bir karar...
22.3.2017
Enerjide devrim...
16.3.2017
Faiz meselesi ve yeni dönem...
14.3.2017
Rotterdam saldırısı üzerine...
9.3.2017
16 Nisan ve yeni kalkınma yolu...
8.3.2017
İnsanlığın Almanya sorunu...
23.8.2015
İktidar olmak yeterli mi?
14.8.2015
Bundan sonrasının dinamikleri üzerine...
12.8.2015
Teröre teslim olmak: Dün ve bugün
22.7.2015
‘Onlar‘ ne istiyor, biz ne istemeliyiz?
19.7.2015
Gerçek gündem: Asimetrik Savaş...
17.7.2015
Mısır, Yunanistan, İran tamam... Peki Türkiye?
15.7.2015
Türkiye için 'deli gömleği' biçenler yarı yolda kalacak!
5.7.2015
Bir krizin anatomisi üzerinden Türkiye gerçeği....
3.7.2015
Gözleri öylesine kör ki...
24.6.2015
Yeni TBMM’nin görmesi ve yapması gereken...
19.6.2015
AK Parti-CHP koalisyon meselesi ve Obama’ya kendi partisinin çalımı…
12.6.2015
Bu gerçekleri görelim
10.6.2015
Gerici restorasyonu kimse beklemesin!
7.6.2015
Bugün hatırlayın ve öyle oy kullanın!
5.6.2015
Miloseviç’in, Sisi’nin arkasındaki sermaye ve Memalik-i Mahruse
31.5.2015
Bu seçim artık zalimlerle, mazlumlar arasındadır!
28.5.2015
Size iki soru; cevap istiyorum!
24.5.2015
CHP ve Merkez Ülke 'sorunsalı' üzerine
22.5.2015
'Rasyonel-reel' değil, insani yeni bir siyaset
20.5.2015
Çürüyen, gitmekte olandan ne istenir: Gölge etmeyin, farkına varın!
17.5.2015
Gümrük Birliği meselesi ve bizim 'bodrum katlarımız'
15.5.2015
Gümrük Birliği başarısı ve G-20’ye farklı bakış
10.5.2015
Kissinger Doktrini biterken: Erdoğan, Cameron ve G-20 üzerine...
8.5.2015
Eskisi gibi olmayacak; eskiyi silin aklınızdan…
7.5.2015
Bunları bilmeden seçimi ve ekonomide bundan sonrasını tartışmayın!
4.5.2015
Çarpıtılmış 'hakikatin' kurbanı olmayın!
1.5.2015
Tam bugün görmemiz gereken gerçek
23.4.2015
Seçim, ekonomi ve herkes için sıkıcı gerçekler
19.4.2015
Kaybedenlerin sefaleti üzerine
17.4.2015
Yeni bir dünya kuruluyor; silahçılardan, kalpazanlardan ayrı, kızmayın, anlayın….
15.4.2015
Doların ve Vatikan’ın sırrı...
12.4.2015
Obama’nın tarihi itirafı ve yüksek 'faizciler' üzerine...
9.4.2015
Yeni bir demokrasi, yeni bir özgüven siyaseti...
05.04.2015
Yine bozguna uğradılar…
03.04.2015
Terör-ekonomi ilişkisi: Tarihi ve güncel örnekler
01.04.2015
Doğu Avrupa ve Türkiye: Yeni birlik perspektifi üzerine…
29.03.2015
Beş yüz yıl önce, beş yüz yıl sonra…
27.03.2015
'İzin verir misiniz, izin verir miyiz...'
26.03.2015
Akif’in anlattığı canavarın ağzında olmayın sakın.
22.03.2015
Faize, ribaya karşı çıkmadan barışı savunamazsınız!
20.03.2015
'Liberalizm' nikelajlı dans direği mi?
18.03.2015
TANAP ya da tartıştığımız ekonomi
15.03.2015
250 yıl öncesinin 'masalları' size 'yansıyanlar'
13.03.2015
Oldukça yararlı bir 'görüş alışverişi' üzerine!
11.03.2015
Doğru tartışmak için kısa manifesto
08.03.2015
Hedef, Başkanlık Sistemi ve Yeni Anayasa
06.03.2015
Dolar artışı üzerine: 'Artık çimen değiliz'
04.03.2015
17 Aralık Süreci neden devam ediyor, ne yapmak lazım…
01.03.2015
Barış, artık Kurucu Meclis ve Yeni Anasaya istiyor!
27.02.2015
Dış politika-ekonomi açmazı: Dış politikada özgün, ekonomide 'kopyacı' olmak…
25.02.2015
Faiz tartışması, politik sistem tartışmasıdır
22.02.2015
Başkanlık Sistemi, mazlumlar için tarihsel bir fırsattır
20.02.2015
Başkanlık Sistemi ve yeni birlik arayışları
18.02.2015
Yüksek faizciler ve Çözüm Süreci düşmanları aynı cephenin ürünü
15.02.2015
Rivera’nın ters güneşi, artık düz doğmaya hazırlanıyor!
13.02.2015
Türkiye Güney’de ne arıyor?
11.02.2015
Volcker, Bolivar, Kolombiya ve Türkiye üzerine…
09.02.2015
‘Ölü kuşakların mirası‘ ve gemileri yakmak…
06.02.2015
Küresel 'üst aklın' çürük limonu
04.02.2015
Kabul edin; 20. yüzyılda kaldınız!
01.02.2015
“Paralel” Yapı ya da “üst akıl” hangi ekonomik modeli savunur?
30.01.2015
Büyük 'sistemik' kırılma…
28.01.2015
Şimdi Çipras ne yapmalı?
25.01.2015
Yunan seçimleri, ‘acil‘de ölen Fransızlar ve Türkiye…
23.01.2015
Davos’ta olmak… Afrika’da olmak… İki farklı kalkınma anlayışı…
21.01.2015
Üretimi vurduk, Riba’yı taçlandırdık… Bir kez daha…
18.01.2015
Mısır Darbesi, 17 Aralık, Paris… Büyük Kuşatma’nın şifreleri…
16.01.2015
Bunlar beyhude çabalar… Yeni bir “demokrasi” de istiyoruz…
14.01.2015
İşte karşınızda bin yıllık yeni ekonomi
11.01.2015
…Amaç kukla bir Vichy hükümeti; Fransa’da ve Türkiye’de…
07.01.2015
Türkiye ve Avrupa’nın üstünde 'sahici' bir hayalet dolaşıyor
05.01.2015
Size -yine de- pek güvenmeyin derim
02.01.2015
Safınızı seçin…
31.12.2014
2014 hiç bitmeyecek!
21.11.2014
Türkiye ‘ilgisinin’ ekonomi-politiği
19.11.2014
Yeni Paylaşım Savaşı’nda Türkiye...
16.11.2014
Almanya merkezli AB’den Türkiye merkezli AB’ye...
14.11.2014
Türkiye, G-20’ye nasıl öncülük eder?
12.11.2014
‘Doğu Kalkınması’ küreselleşirken...
09.11.2014
Çözüm Süreci’nin ‘sahici’ dinamikleri ve bir soru
07.11.2014
2008’de IMF’nin kovulmasıyla dikilen fidan dal verdi
05.11.2014
Abdülhamit’in düştüğü yerde değiliz, herşeyi farkettiği yerdeyiz
02.11.2014
Erdoğan’ın Fransa ziyareti: Liberalizm, özelleştirme ve kamu çıkarı
31.10.2014
Türkiye ve Brezilya: Kuşatmayı aşmanın tek yolu
29.10.2014
Kral ve petrol, Ortadoğu ve Türkiye
26.10.2014
Hicri Yılbaşı ve ‘Geleceğe Yön Vermek’
24.10.2014
Kemer sıkma meselesi ve İnönü ve ‘liberalizm’
22.10.2014
Charles Rist’ten Kemal Derviş’e... Tuzak ve Fırsat Sarkacı...
19.10.2014
Yellen’in itirafı ve Türkiye için tarihi bir soru...
17.10.2014
Hulâsa-i Kelâm...
15.10.2014
Petrol fiyatları, Avrupa kağıt endüstrisi ve İran..
12.10.2014
Erdoğan, Başkanlık Sistemi ve Yeni bir Demokrasi
10.10.2014
Bakın burada kimler var ya da Kıbrıs Rum Yönetimi neden çekildi?
08.10.2014
Stratejiler, gerçekler ve fırsatlar...
05.10.2014
Goebbels, Freud, Biden ve ‘Yeni Dünya’ Savaşı üzerine...
03.10.2014
Rantçının, faizcinin değil, üretenin sesine kulak verin!
01.10.2014
Yeni bir Batı krizinin işaretleri...
28.09.2014
İnanın gördüğümüz son zulümdür bu...
26.09.2014
Karşılığı insan kanı olan bir paranın sistemi: ‘Dehşet Dengesi’
24.09.2014
Batı kontrolü kaybetti herkes artık kendi yoluna
21.09.2014
Nehir yatağına dönüyor
19.09.2014
Eski sermayeye yeni siyaset ayarı
17.09.2014
Bir Ponzi Hikayesi
14.09.2014
Ekonominin söyledikleri ve Nasyonel-Sosyalist Cephe’nin Kürt oyunu
12.09.2014
Bu ‘ekonomi’ ve onun ideolojisi de bitti!
10.09.2014
Tarih tekerrür etmeyecek... 1853-2014: Kırım-Avrupa-Rusya ve Türkiye
07.09.2014
6-7 Eylül ideolojisi küçülüyor; Türkiye büyüyor
05.09.2014
NATO Zirvesi, Kalkınma Bakanlığı ve ‘Bazı’ Dengeler…
03.09.2014
Ekonomi için önerim: Zarfa değil, mazrufa bakın...
31.08.2014
Pusu devam ediyor; tarıma dikkat!
29.08.2014
Kurucu ülke ve yeni dönemin dört dinamiği
27.08.2014
‘Yeni Dönem’ için somut öneriler
24.08.2014
Ekonomi ve dış politikada Türkiye’nin gücü ‘sorunsalı’
22.08.2014
‘Limonların’ diktatörlüğü ve ekonomi yönetimi
20.08.2014
Almanya’nın Türkiye’deki kolları ve uzun kulakları
17.08.2014
Zamanın Ruhu’na suç üstü yakalananlar...
15.08.2014
Küresel Finans Oligarşisi’nin iki büyük korkusu
13.08.2014
Artık yok öyle yağma!..
10.08.2014
Bir devrin bittiği gündeyiz...
08.08.2014
Neoliberal kafaya açık mektup!
06.08.2014
Kızgın bir iktisat tarihçisinin ABD izlenimleri...
03.08.2014
Yeni bir paylaşım savaşı...
01.08.2014
Leşçi Akbabalarla hesaplaşmak: Arjantin örneği ve Türkiye
30.07.2014
İşte karşınızda çocuk katili Savaş İttifakı
27.07.2014
Demirağlar meselesi: YHT politik bir yatırımdır!
25.07.2014
İsrail neden yeniliyor ve önümüzdeki on yıl
23.07.2014
Değirmenler, değirmen eşekleri ve bu gece...
20.07.2014
İsrail saldırısının asıl amacı neden Türkiye: Tarihi ve güncel cevaplar...
18.07.2014
Cesaret edeceğiz, değiştireceğiz!
16.07.2014
Türkiye endişesi ve çaresiz ‘muhalefet’ arayışları...
13.07.2014
Bu gerçeği görmüyorsanız bu ülkede yaşıyor sayılmazsınız
11.07.2014
Vizyon Belgesi’nin tarihi, güncel temelleri
09.07.2014
Cumhur’un ekonomisi ya da ekonomi yönetimi değişecek mi
06.07.2014
Dün erkendi, yarın çok geç; işte bugün tam zamanı...
04.07.2014
Siz, CB adayı olarak, Riba’yı savunuyor musunuz?
02.07.2014
Yeni dönemin ekonomi-politikası
29.06.2014
Önümüzdeki hafta hayırlı ve kutlu olsun!
27.06.2014
Hangi Cumhuriyet, hangi aday?
25.06.2014
Sanayici de tarafını seçmeli... Faiz tartışmıyoruz model tartışıyoruz...
22.06.2014
Oligarşi dağılırken: Düğüm kendiliğinden çözülüyor
20.06.2014
Batı biterken; Rusya, İran asırlık stratejiler oluşturuyor, Türkiye çelme yiyor...
18.06.2014
Fischer’in, Huntington’un devamcıları ve Çatı Aday’ları...
15.06.2014
Tam üç yıl önceyi hatırlıyor musunuz?
13.06.2014
Aynı sürecin ve aynı merkezin ürünleri olarak; 17 Aralık ve IŞİD...
11.06.2014
İktisadi gelişme, sosyal gelişmeyle örtüşüyor...
08.06.2014
Yol ayrımı...
07.06.2014
Cumhurbaşkanlığı seçiminde en önemli muhalif oyuncu
04.06.2014
‘Sen bu modeli değiştir arkadaş’...
01.06.2014
AB, Rusya ve Türkiye... Bitenler, başlayanlar....
30.05.2014
Tarihi ve güncel olarak tek doğru yol...
28.05.2014
Ekonomide büyük dönüşümün işaretleri...
25.05.2014
Neo-Nazizm’in tarihsel, güncel kaynakları ya da Almanya’nın Erdoğan nefreti
24.05.2014
Erdoğan Ekonomisi: Faize dayanmayan yeni bir iktisadi çevrimin çıkışı
22.05.2014
Tufeyliler için ‘ilginç’ zamanlar
18.05.2014
Soma faciası Türkiye’nin karanlık yanını anlatıyor...
16.05.2014
Şehit işçi kardeşlerimizin vasiyeti
14.05.2014
Aslında benim son yazılarımı ‘O’ yazdı!
11.05.2014
Nijerya: Taşla kuş sürüsü vurmak...
09.05.2014
Bu olanlar da bir ‘şey’ anlatmıyorsa... Vazgeçin...
07.05.2014
Türkiye’ye saldırılar durmayacak, çünkü...
04.05.2014
Üç Dönem Kuralı’nın ekonomi-politiği
02.05.2014
Örneklerle bir sefaletin panoraması
30.04.2014
İnsanlığın Alman Devleti sorunu ve işbirlikçileri
27.04.2014
Acele etmeyelim -sırayla- hepsi olacak...
25.04.2014
Büyük şaşkınlık ya da Tarhan Bey’in ‘bilgi’ (!) kaynağı
23.04.2014
‘Re Orient’-Yeniden Doğu... Asya Çağı...
20.04.2014
Konya... Anadolu kurucudur; işte yeni bir düzen kuruyor!
18.04.2014
İşte gerçekler; artık kimse ‘nezaketen’ karnından konuşmasın, yeter!
16.04.2014
Başka bir Türkiye’nin işaretleri...
13.04.2014
1838’de bir Mason’un imzasıyla başlayan Müesses Nizam’ın son kalesi
11.04.2014
Erdoğan’ın üç temel yönelimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ekonomisi
06.04.2014
Erdoğan’ın belirginleşen yolu ya da Türkiye’nin büyük stratejisi
04.04.2014
Enflasyon, gıda krizi ve Türkiye’nin kapsayıcılığı...
02.04.2014
Yüzde 45’in ‘gizli’ kahramanları ve erken seçim ihtimali
30.03.2014
Oyunuz yeni bir dönemi başlatıyor, unutmayın...
28.03.2014
Anlayamadığınız kolektif aklın üstünlüğü
26.03.2014
Ekonomiye saldırı senaryoları ve ‘istenmeyen’ liderler
23.03.2014
Bir pazar paylaşım silahı olarak ‘Sosyal Medya’
21.03.2014
Asimetrik Savaş ve Yeni İpek Yolu
19.03.2014
İşte kaybettiler; artık “Ümitvar olunuz!”
16.03.2014
Beyazların ‘liberalizmi’ ve onlara ‘takılanlar’
14.03.2014
Muhalif (!) sermayeyi daha yakından tanımak ister misiniz?
12.03.2014
...Ve karşınızda Erdoganomics...
09.03.2014
AK Parti neden oy kaybetmiyor?
07.03.2014
Kırım meselesi Türkiye’nin yeni darbecilerini deşifre etti
05.03.2014
Yeni paylaşım savaşında Türkiye merkez
02.03.2014
Hep birlikte yiyoruz!
28.02.2014
28 Şubat’ın konuşulmayan (ya da bitmeyen) başlıkları
26.02.2014
Bu, senin hikayendir, yeniye sahip çık...
21.02.2014
İç savaşın eşiğindeki ülkeler; nedenler-sonuçlar ve Türkiye...
19.02.2014
Tam yüzyıl sonra... Hesaplar değişiyor...
16.02.2014
Farkında mısınız; üç büyük sorun çözülüyor
14.02.2014
Fischerci dolandırıcılık ve Fischerci cari açık ‘düşmanları’...
12.02.2014
Erdoğan’ın siyasetinin (ya da ayakta kalmasının) reel karşılığı...
09.02.2014
Bunu bekliyor muyduk; evet, çok ama çok ‘paralel’
07.02.2014
Çürüme dururken... Enerjide son büyük soygun
05.02.2014
Erdoğan’ın dış gezileri neyi anlatıyor?
31.01.2014
Amaç belli oldu: IMF reçetesi gibi program... Tüm stratejik yatırımlar hedefte...
29.01.2014
İdeolojik ve politik bir kuşatma...
26.01.2014
İşte Türkiye gerçeği... Farkına varalım, sahip çıkalım...
24.01.2014
Hakim ve ona paralel sermaye (aslında) neden demokrasi istemez?
22.01.2014
Merkez Bankası da düşmedi...
20.01.2014
Bediüzzaman’da Serbestiyet ve Malikiyet kavramlarının İslam Ekonomisi çerçevesinde ele alınması
19.01.2014
Dubai, İslam, tekeller ve altın işleri...
17.01.2014
Siyasi operasyon ekonomiye sıçrarken...
15.01.2014
Türkiye oligarşisinin güncellenmiş Ergenekon’u
12.01.2014
İran-Batı anlaşması ve Türkiye...
10.01.2014
Sizi deşifre ettik; buyrun bundan sonra konuşun!
08.01.2014
Türkiye-Japonya: Yeni bir dünyanın imkanları
05.01.2014
Comte’un piskoposu ve teknokrat hükümet tezgahı
03.01.2014
Küreselden yerele: Siz bu hesapları biliyor muydunuz?
01.01.2014
1914 (...) 2014: Bir parantez değildir; kanlı bir yüzyıldır ama bitiyor...
29.12.2013
Türkiye, yarından itibaren, ne yapmalı ?
27.12.2013
Biraz uzaktan baksak...
25.12.2013
Şeytan bütünde gizlidir ya da Erdem Başçı neden yanıldı...
22.12.2013
Halk Bankası’nın ‘suçları’ ve bürokratik oligarşi
20.12.2013
Kırılgan beşli ve İslam’ı denetleme mekanizmaları
18.12.2013
İşte bu başka bir ‘şey’
13.12.2013
‘Bizim’ İktisat Fakültesi ve sonu gelen medya...
11.12.2013
‘Çağdaş’ büyüme ve ekonomik şeriat
06.12.2013
Küresel finans oligarşisi ve Türkiye hesapları
04.12.2013
Meclisin hakim olduğu Türkiye ve Musul ve Hazar…
01.12.2013
Doğu’nun siyasal inovasyonu ve saldırıların temel nedeni...
29.11.2013
Bir ahlaksızlık olarak ‘cımbızlama’ yöntemi
27.11.2013
Bundan sonra... İran Türkiye, Çin ve ötesi...
24.11.2013
Yeni Anayasa süreci şimdi başladı!
22.11.2013
Hiç bir ‘şey’ batamayacak kadar büyümemeli
20.11.2013
Doğu’da güçlü liderler dönemi
17.11.2013
Diyarbakır, Malatya... Doğu (şimdi) ayağa kalkıyor...
15.11.2013
Kriz tellalları kim ve ne istiyorlar?
13.11.2013
Yerel yönetimler, rant ve örnek belediyecilik üzerine...
08.11.2013
Çember kırıldı!
06.11.2013
Türkiye, enflasyon-işsizlik dengesinde Batı’dan daha iyi durumda...
01.11.2013
Şu an tam buradasınız
30.10.2013
21. yüzyıl, tam şimdi, Doğu’dan başladı
27.10.2013
Endişeli sermayenin Erdoğan korkusu...
25.10.2013
Myanmar, Lihtenştayn ve Kürtler...
23.10.2013
Kemal Karpat’tan güncel ve gelecek dersi
20.10.2013
Şu ‘istihbarat’ meselesinin kökeni ya da ekonomi tarafı
18.10.2013
ABD’nin tercihi, Türkiye’nin yeni yeri
16.10.2013
2014 Dünya Kupası ve önümüzdeki beş yıl...
13.10.2013
Eğitimde kalıcı çözümün yolu...
11.10.2013
Kışa girerken gaz meselesi: Büyük hesabın arka tarafı
09.10.2013
Hükümete (Başbakan’a) darbe girişimi 2012’de başladı
06.10.2013
Barışın ilk adımı 2008’de atıldı
04.10.2013
Andımız’ın arkasındaki ekonomi ve Vakıf çözümü
02.10.2013
Yeni bir dönem: Görenlere kutlu olsun!
29.09.2013
Savunma sanayi, üretime dayalı büyüme ve demokrasi paketi...
27.09.2013
İşte Fatih Terim meselesinin ekonomi-politiği
25.09.2013
TCMB’nin ve Hazar Forumu’nun bize söyledikleri...
22.09.2013
Almanya’da bugün seçim falan yok!
20.09.2013
Türkiye düşseydi Fed’in yolu ayrı olacaktı
18.09.2013
Beklentiler ve gerçekler
15.09.2013
İyi ‘şeyler’ oluyorsa kötüyü hemen görürsünüz!
13.09.2013
Bugünlerin başladığı şu 2008 yılı..
11.09.2013
Büyüme verisinin önümüze koyduğu ders
08.09.2013
Türkiye ve İslam düşmanlığının arkasındaki sefalet...
06.09.2013
Yeni para sistemi, Ortadoğu barışı ve Türkiye’nin arayışı....
04.09.2013
G-20: Madalyonun öteki yüzü
01.09.2013
Miloseviç’ten Esad’a... Bir dönem biterken ekonomi
30.08.2013
Cumhurun kendisi o size ne oluyor?
28.08.2013
Merkez Bankası ne yapıyor ya da savaş olasılığı
25.08.2013
Katliamlara, dolara rağmen ‘eski’nin yenilgisi kaçınılmaz!
23.08.2013
Dehşet sarkacı: Katliam ve parasal cambazlık
21.08.2013
Darbe destekçilerinin iki argümanı ve ‘Balkanlaştırma’
18.08.2013
Darbe, demokrasi ve ziyan edilen ‘liberal’ ihtiyarlar ‘sorunsalı’
16.08.2013
Bakın bunun için saldırıyorlar!
14.08.2013
Saflar sıklaşıyor...
11.08.2013
Tersine dönen parasal oyun ve genç nüfusun önemi
09.08.2013
Bayram sonrası...
07.08.2013
Denge- adalet- tekeller ve İslam...
04.08.2013
Yarının Türkiye’sini anlatan bir ekonomi haberi...
02.08.2013
Zenginliğin yeni tanımı
31.07.2013
‘Gizli El’! Komplo mu gerçek mi?..
28.07.2013
Dilma, Mursi ve Erdoğan: ‘İleri gitme’ meselesi...
26.07.2013
Ekonomide yeni döneme hoşgeldiniz!
21.07.2013
Detroit yolcusu kalmasın!
19.07.2013
Büyük operasyonun ardından... Türkiye devam ediyor...
17.07.2013
Sallayıp düşürmek istediler...
14.07.2013
Finans oligarşisi rahatsız
12.07.2013
Mısır’daki ekonomik tezgâh ve kıssadan hisse...
10.07.2013
Diyanet’ten krizden çıkış reçetesi gibi tema...
07.07.2013
Kim bunlar; öyle bir ‘şeyler’ işte...
05.07.2013
Mısır-Türkiye-Batı: Karşılaştırmalı bir analiz
03.07.2013
Hulâsa-i Kelâm
28.06.2013
Geleceği anlatan yirmi gün...
26.06.2013
Bu sefer ‘olan-biten’ çok farklı
23.06.2013
Bizim komplolarımızın (!) tarihsel kaynakları
21.06.2013
Amaç; Türkiye gibi ülkelerde kriz ve teknokrat hükümetler...
19.06.2013
Bir tesadüfler zinciri: Türkiye, Brezilya ve Fed
16.06.2013
Bakın işte bu bir ‘sınıf’ savaşı
14.06.2013
Dış borç artıyor batıyoruz lobisi
12.06.2013
Londra ve Moskova(neden) direniyor
09.06.2013
Bitlis-İstanbul-Londra: Bitişler ve başlangıçlar...
07.06.2013
Endişeli sermayenin -olmayacak- talep listesi
05.06.2013
28 Şubat’ın devamı olarak 31 Mayıs
02.06.2013
Finans oligarşisinin hortumunu kesince ne olur?
31.05.2013
Gözleri karardı, çünkü...
29.05.2013
Çok önemli bir düzenleme
27.05.2013
İşte ‘bağımlılıkla’ mücadeleyi ıskalamanın sonuçları
24.05.2013
Fed’teki ‘endişeli modernler’
23.05.2013
Güney Gaz Koridoru: barış ve entegrasyon için bir proje...
22.05.2013
Vurguncular Türkiye’den umudunu keserken...
21.05.2013
Kurosawa’nın Ahlaklı Samurayları
17.05.2013
Yeni bir dönemin başlangıcı olarak Erdoğan-Obama görüşmesi
15.05.2013
Erdoğan’ın ABD ziyareti neden ilk ve tarihsel...
12.05.2013
Dün IMF gerekli diyenlerle bugün barış olmaz diyenler aynı
05.05.2013
Bundan sonrasının dinamikleri
30.09.2012
Bir dönem biterken...
28.09.2012
AK Parti Kongresi’nin yeni dinamikleri
26.09.2012
Bölgesel eşitsizlik, zamlar ve (demir) ağlar ‘sorunsalı’
23.09.2012
Bildiğiniz sağ ve sol biterken...
21.09.2012
Aslında olan-biten budur!
19.09.2012
Batı’nın alacakaranlık kuşağı
16.09.2012
Bir provokasyonun ‘derin’ iktisadiyatı
14.09.2012
Az gitmeyelim, dere-tepe düz gitmeyelim
12.09.2012
1924, 1960, 1980 ve şimdi bugün tam buradasınız
09.09.2012
Aptallığın tarihsel olarak tasfiyesi üzerine
05.09.2012
İki Avrupa ve 20. yüzyılın zombileri
28.08.2012
Türkiye’de Yeni Anayasa ve ‘burjuvazi’ tartışması üzerine
26.08.2012
Ağrı Dağı’na koşan çocuklar
24.08.2012
Terörün kaynakları ve (Kürtlerin) ulus-devlet imkansızlığı
22.08.2012
Hamburg, Şam ve Gaziantep: Geçmiş, bugün ve gelecek...
19.08.2012
Kapitalizm, faiz ve İslamcılık tartışmasına giriş
17.08.2012
Petrol, savaş ve yarının dinamikleri
15.08.2012
Küresel savaş çetesinin başı: Almanya
12.08.2012
Terörist Ulus-Devletler dönemi biterken...
10.08.2012
Oligark Mollalar Diktatörlüğü
05.08.2012
Kaos bitmeyecek, ezberler ve kalıplar bitecek!
03.08.2012
Üç Kerkük ve Türkiye’nin tarihsel tercihi
01.08.2012
İşte şimdi bitiyor 'medeniyet' dediğin
29.07.2012
İran ve Ali Şeriati’nin Bid' at-ı Hasene'si
27.07.2012
İttihatçı telaşın temel nedenleri
25.07.2012
Alevi devleti, Kürt devleti ve tarihsel gerçekler
22.07.2012
Üniversiteler, meslekler ve tercihler
18.07.2012
Barışın ‘enerjisi’
15.07.2012
Has Parti üzerinden ‘çaresiz’ bir muhalefet hikâyesi
13.07.2012
Düşen jet meselesi ve acı gerçekler
11.07.2012
Krizin geleceği ve değişimin merkezi
08.07.2012
‘Eski’ olanı tepelemeden demokrasi olmaz!
06.07.2012
Müslüman-liberal iktisatçılar faizi (utangaçca) savunmak zorunda mı?
04.07.2012
Esad’ın ‘Cumhuriyetçilere’ kadar uzanan kolları
29.06.2012
‘Cehennem Köpekleri’ nerede, neyi bekliyor?
27.06.2012
Yeni soğuk savaşın kaynakları
24.06.2012
Gecikmiş Suriye izlenimleri
22.06.2012
Exxon-Mobil ile Barzani ne yapıyor sizce?
20.06.2012
Bitmekte olanın, olan bitenin röntgeni
15.06.2012
‘İyi şeyler’ nasıl olur?
13.06.2012
Üç büyük denklem ve çözüm kümeleri
10.06.2012
Bırakın Picasso borçları ödesin Einstein yeni bir dünya kursun!
08.06.2012
Temsili Demokrasinin Büyük Krizi
06.06.2012
Dünya Ekonomik Forumu’nun Sırrı ve Beşeri Sermaye Gerçeği
03.06.2012
Diyarbakır’da El Cezeri Teknoloji Üniversitesi Niye Yok?
01.06.2012
Bugün Nüfus Tartışması Niye Çok Önemli
23.05.2012
Naziler ne istiyordu; şimdi Almanya ne istiyor?
20.05.2012
Stanislaw Lem ve geleceği anlatmak
18.05.2012
Avrupa için istisnai, Türkiye için normal günler
13.05.2012
Siz çok iyi yaptınız: Leoparı kuyruğundan tuttunuz!
06.05.2012
Tekellerin ve riba’nın etkinliğini azaltmanın ilk adımı
04.05.2012
IMF, S&P ve AK Parti’nin tercihi
29.04.2012
Merak ettiğiniz bütün soruların yanıtı
22.04.2012
Kraliçe’nin çok zor sorusu
20.04.2012
Artık masada iki seçenek var
18.04.2012
Tasarruf Paketi ve Riba’nın olmadığı bir sistem
15.04.2012
Cambridge, Aksaray Üniversitesi ve üç büyük korku
13.04.2012
Beş yüz yıllık talanın son zamanları ve son figüranları
08.04.2012
Mimar Sinan Üniversitesi’nin yarını anlatan duruşu...
06.04.2012
Bu yol yeni Anayasa’ya gider
04.04.2012
Ağaç kovuğundaki küçük Miloşeviçler
01.04.2012
Aday olmayın çocuklar insan olun
30.03.2012
İran, Katılım Bankacılığı ve ötesi...
28.03.2012
Geleceği olan bir ülke için...
25.03.2012
Saraybosna dersleri
23.03.2012
Korkmayın!
21.03.2012
ÇKP, Baas, Oligarklar ve bizimkiler...
18.03.2012
Bir farkında olamama hali olarak faşizm
16.03.2012
İki önemli sorun
14.03.2012
Yarını anlatan sorular ve (öncü) göstergeler
11.03.2012
Bütün çocukları ‘görünür’ kılalım
09.03.2012
Krizin galipleri belli olmaya başladı
07.03.2012
Stratfor’un tezleri ve gerçekler
04.03.2012
Mireille Darc, General Salan ve Esad’ın sonu
02.03.2012
Beyhude operasyonunun kaçınılmaz sonuçları
24.02.2012
20. yüzyıl dünyasının son şansı
22.02.2012
Krizden bıktınız mı; işte size alternatif
19.02.2012
Resim geleceği anlatabilir mi?
17.02.2012
Büyük ‘meselemizin’ gerçek kaynakları
12.02.2012
NATO, makineciler, MİT ve Boğaz vapurları
10.02.2012
Bir itiş kakışa uzaydan bakış
08.02.2012
Avrupa’nın üçüncü şansı
05.02.2012
Çin’e ucuz iPad almaya giden Şansolye
03.02.2012
Alman ‘lobisi’ iş başında
01.02.2012
Zenginlik yeniden Doğu’ya geçiyor
29.01.2012
Aslında siz 21. yüzyılı hiç göremeyeceksiniz!
27.01.2012
Artık Şark’ta yalan, Garp’ta da kalpazanlık ayıp!
25.01.2012
Davos’un ‘riskleri’ ve kriz sonrası dünya
22.01.2012
‘Hepimiz Ermeniyiz’in ekonomi-politiği ve İslam
20.01.2012
Ekonomik gelişme siyasi gelişmeyi aşıyor
18.01.2012
Zenginliğin yeni merkezleri
15.01.2012
Not indirimi değil paydos zili
13.01.2012
Kanaat oluşturan medyanın hazin sonu
08.01.2012
Bütün çekişmelerin anası...
06.01.2012
Alaton’un gördüğünü görelim
04.01.2012
Enflasyondan ne zaman korkmalıyız?
01.01.2012
Şu 2012 yılı...
30.12.2011
Her şeye rağmen umutlu bir başlangıç için...
28.12.2011
Önümüzdeki yılı belirleyecek dinamikler
25.12.2011
Vicdanınız varsa kapitalizm sonrasını düşünürsünüz
23.12.2011
Fransa’nın tezi ve Türkiye’nin (olması gereken) cevabı
21.12.2011
Fransa’nın bu senaryosu küresel savaşa gider
18.12.2011
Kartelci Fırıncılar Konseyi Diktatörlüğü
16.12.2011
Şike ve rating meselesinin gerçek yüzü
14.12.2011
Değişimin yükü siyasetten ekonomiye kayıyor!
11.12.2011
‘Normal’ olduğunuzu nasıl anlarsınız?
09.12.2011
Avrupa Türkiye olmadan kıyıya çıkamaz!
07.12.2011
Bizim derbi nasıl El-Clasico olur
04.12.2011
Mayaların kehaneti de şike iddianamesi de gerçek
02.12.2011
İran ve Çin’in ‘yeni para’ sistemine şaşırtıcı katkısı
30.11.2011
Gelecek dünyanın ilk adımları...
27.11.2011
Cesur olalım Ponzi olmayalım!
25.11.2011
Biten bir dönemin ‘harika’ kurumları ve ‘dehaları’
23.11.2011
Bedelli: Hayırlı bir sürecin başlangıcı
20.11.2011
İspanya’daki iktidar değişiminin beklenen sonuçları
18.11.2011
Ulusalcılara ulusal ekonomi dersi
16.11.2011
Bedelli ve ‘vicdani ret’in arkasındaki dönüşüm
13.11.2011
Van’dan önce Van’dan sonra
11.11.2011
Büyük reel krize (dönüşüme) hoş geldiniz!
09.11.2011
Diktatörlerin hayaleti üzerimizde!
06.11.2011
Devletlerin bayramları bitiyor ama savaş tehditleri sürüyor...
04.11.2011
Bu Avrupa gidici... Türkiye karar vermeli...
02.11.2011
Savaş senaryosunun Avrupa ve Ortadoğu’daki aktörleri
30.10.2011
Robin-Hood Subcomandante Marcos ve Hasan el- Benna
28.10.2011
Türkiye yüksek faizle sorunlarını çözemez!
26.10.2011
Gergedanlar, depremler ve kriz
23.10.2011
Lanetli olanı savunan bir soru: ‘Bundan sonra ne olacak?’
21.10.2011
İsrail-Suriye ve İstanbul’daki hırsız baronlar
19.10.2011
Hz. Yusuf’un dediği gibi: Bütçe politiktir
14.10.2011
Türkiye’nin ‘Orta Vadede’ çözümü daha özgün olmalı
12.10.2011
Bir dönem biterken beklentiler ve gerçekler
09.10.2011
Jobs’un ve Zizek’in hırpaladığı ulusalcı ‘aydınlar’
07.10.2011
Türkiye ‘Cumhuriyet’ Merkez Bankası
05.10.2011
Büyük tercih: Karşılıksız dolar ya da Apple iPhone-5
02.10.2011
Meclis’teki partiler aslında ne istiyor?
30.09.2011
Dehşet dengesi bitmeden kriz bitmez
28.09.2011
İşin özeti: Şişirdiğiniz balonlar yüzünüzde patladı!
25.09.2011
Bir kömür parçasının gücü
23.09.2011
Meğer ‘twist’ bir savaş dansıymış
21.09.2011
Kör terörün ve kriz cenderesinin kaynağı belli...
18.09.2011
Artık diktatörlük zor zanaat
16.09.2011
Bu kış Ortadoğu’ya şeriat gelirse ne olur
14.09.2011
Yüksek büyümenin sınır ötesi sonuçları
11.09.2011
2001’in aykırı sonuçları ve şu bizim medya
09.09.2011
Dünyanın en yüzsüz adamları
07.09.2011
Artık krizden çıkışın tek yolu kaldı
04.09.2011
Doğu Akdeniz’de niye savaş çıkmaz
02.09.2011
‘Batıyoruz! Bizden daha fazla vergi alın!’
31.08.2011
İftar sofrasında geleceği söyleyen Hahambaşı
28.08.2011
Bayram sonrası zaman daha hızlı akacak!
26.08.2011
‘Bırakalım ticarete girsinler belki böylece darbe yapmazlar’
24.08.2011
300 milyar dolarlık altının sırrı
21.08.2011
Sahi bugün kim neyi istiyor, ne için savaşıyor?
19.08.2011
Bundan sonrası için üç senaryo
14.08.2011
‘Hz. Ömer neden tek kuruş miras bırakmadı?’
12.08.2011
Şimdi yeni bir dünyanın kapıları açılıyor...
10.08.2011
Bu sefer krizin çözümü savaş olmayacak!
07.08.2011
‘Eski’ olan gürültü çıkararak yıkılıyor!
05.08.2011
Merkez Bankası bir dönemi bitiriyor!
03.08.2011
Dünyayı sarsacak 10 yıl başlıyor!
31.07.2011
Darbecileri bırakın Sardalya günlerine merhaba deyin!
29.07.2011
Krizden kesin çıkışın ve açlığın çözümünün tek yolu...
27.07.2011
Kriz bitiyor, yeni bir düzen kuruluyor!
24.07.2011
‘Tek Boyutlu İnsan’ ve gençlerin tercihi
22.07.2011
Kriz meselesi sizin bildiğiniz gibi değil Mr. Parker
20.07.2011
İşte batmakta olanın gidenin resmi
17.07.2011
Savaş ve barış arasında Doğu’nun kentleri...
13.07.2011
Bir diktatör-kirli futbol- medya (imparatoru) hikâyesi
08.07.2011
Hükümet Programı’nın ipuçları ve yeni orta sınıf
07.07.2011
Yeni bir düzenin kararlı adımları
03.07.2011
PASOK-CHP: Tarihsel benzerlikten tarihsel bitişe...
29.06.2011
Statüko işbaşında: Faizler artsın, parlamento çalışmasın!
24.06.2011
Türkiye bu oyunu 1958’de 1970’de ve 1980’de gördü!
22.06.2011
‘Halk parasını harcamasını bilmiyor mu’ dediniz
19.06.2011
Bir ülke nasıl zorla krize sürüklenir
17.06.2011
Bizde istatistik değil ‘muhalefet’ kuyruklu yalan!
15.06.2011
Bizde istatistik değil ‘muhalefet’ kuyruklu yalan!
12.06.2011
Suriye’de ‘tek parti’ hikâyesinin beklenen sonu
10.06.2011
12 Haziran’ın doğuracağı temel kırılma alanları
08.06.2011
Avrupa’nın yolunu seçim sonrası Türkiye belirleyecek!
05.06.2011
Nasyonel-Sosyalist Cephe’ye ‘dış’ desteğin yedi gerekçesi
03.06.2011
Avrupa’nın krizi Türkiye için nasıl fırsat olur
01.06.2011
Seçim sonrası iki ayrı süreç ortaya çıkacak!
29.05.2011
Türkiye’de siyaseti iki parti belirleyecek!
27.05.2011
Bombalar yarım asırlık darbeciliği yaşatmaya yarar!
25.05.2011
Yağma ekonomisinin zirvesi karanlığın da zirvesidir!
22.05.2011
Develer tellal, pireler berber iken...
20.05.2011
Merkellerin ve Neoconların işbirlikçileri açığa çıktı
18.05.2011
Sarkozy, Kahn ve Türkiye’nin doğusundaki büyük oyun
15.05.2011
İşte ‘Ergenekon-Cephesi’nin ideolojisini üretenler!
11.05.2011
Türkiye-Tunus-Mısır seçimleri militarist moderniteyi bitiriyor
08.05.2011
İç savaş-faşizm egemenliğinin oyununu görelim!
04.05.2011
Yeni Türkiye istikrarı demokrasi ile sağlayacak
01.05.2011
1 Mayıs muhalefetin krizini yansıtıyor
29.04.2011
Darbecinin akıl dışı çılgınlığı!
27.04.2011
Altının seyrini Türkiye-Mağrip-Ortadoğu belirleyecek
22.04.2011
Devlet, siyaset ve ekonomi (1)
17.04.2011
Devlet-kalkınma-demokrasi üçgeninde seçim vaatleri
15.04.2011
Türkiye-Fransa çekişmesinin perde arkası ve Merkez Bankası
13.04.2011
Gagarin, Menderes ve ‘aday listelerinin’ ekonomi politiği
10.04.2011
‘Yeni Türkiye’ bu eğitim sistemiyle olmaz
08.04.2011
AB’nin krizi, Türkiye ve yeniden Doğu
06.04.2011
Ortadoğu’da isyan ateşi Türkiye’de sınav
03.04.2011
Yeni habercilik ve yeni medya düzeni üzerine
30.03.2011
Dünya ekonomisini özgürlük ateşi belirliyor
27.03.2011
Ortadoğu’yu ‘eski ezberler’ anlatmıyor!
26.03.2011
‘Eski’ BAAS rejimleri, CHP ve ekonomi
23.03.2011
Kaddafici ‘anti-emperyalistler’ ve Türkiye’nin yolu
18.03.2011
Tatlıses saldırısının bitmekte olan ekonomisi
16.03.2011
Deprem mi dediniz...
08.03.2011
Türkiye’nin yeni yolu ve büyük mutabakat
19.02.2011
Kılıçdaroğlu'nun hesabı gerçekçi mi?
15.02.2011
SİPARİŞ YAZILARA DİKKAT
01.12.2010
20. yüzyılın kucağımıza bıraktığı sorunlar
15.11.2010
Geçmiş Türkiye’den şimdiki zaman manzarala
05.11.2010
Siz atomlarınıza kadar parçalanacaksınız!
27.10.2010
Neoconlar geri dönebilir mi
19.10.2010
Anadolu Yeni Türkiye’nin şantiyesi
13.10.2010
AB ve ‘ekonomi yönetimi’ sorunu
11.10.2010
Avcı’nın ortaya çıkardığı üç tarihsel sonuç
07.10.2010
Kapitalizmin yeni şantiyeleri
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kod8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıKod8