Saniye İçinde Yönlendiriliceksiniz


Demir KüçükaydınBookmark and Share

AB’nin “Çok Gizli” Darbe Raporu Vesilesiyle Gizlilik Üzerine


5.4.2017 - Bu Yazı 31221 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 “Toplumda, "Legal" (resmî - kanunî) ve "alenî" (açık, seçik) olduğu Anayasalara yazılmış Devletin, hemen bütün gerçek vurucu güçleri "GİZLİ" çalışır ve işlerler. "Esrâar'ı Devlet" denildi mi, bütün akan sular "Yeraltına" geçer. Hepsinin "adları" açıktır : Gizli Polis, Gizli Emniyet, gizli casus, gizli Dernek, Gizli kulüp, kapılarında "içeriye yasaktır!" yazılı daireler, yapılar, alanlar, açıklanamaz "Buluşmalar", Toplantılar, Oturumlar, "Örtülü ödenekler", maskeli formüller, iki yüzlü "Haberler" bütün ilişkilere egemendir. Bütün o gizli kapaklı dünyanın topuna birden, üzerine "Devlet Sırları" adıyla anılan "Meşruiyet" perdesi indirilir.” (Dr. Hikmet Kıvılcımlı, Halk Savaşının Planları, 1970)

Biri evrensel ölçüde geçerli programatik ve stratejik, diğeri özellikle Türkiye’deki mücadele için geçerli taktik ve mücadele biçimleri bağlamındaki iki yanlış anlayışı ele alabilmek için bir süredir gizlilik ve açıklık, legalite ve illegalite (yasallık ve yasa dışılık) üzerine yazmayı düşünüyordum.

Birincisi sorun şudur:  bütün dünyada sosyalistler ve demokratlar, gizlilik ve açıklık konusunda tamamen yanlış bir stratejiye ve programa sahiptiler.

Bütün devletler yurttaşların veya ulusun emniyeti ve selameti adına, yurttaşlardan gizli faaliyet yürütürler ve yine bu emniyet adına yurttaşları kontrol altında tutarlar.

Sol ve demokratlar ise bu gizliliğin kendisini hiç sorgulamadan, yani devletlerin gizli organlarının varlığını kabul ederek, tamamen özel hayatın gizliliğini savunma üzerinden bir mücadele yürütüyor.

Solcu bilgisayar programcıları özel hayatın gizliliğini koruyacak şifreleme yöntemleri vs. geliştirmeye çalışıyorlar.

Bu hem yanlıştır hem de beyhudedir.

Solun özel hayatın gizliliği gibi devlet karşısında olanaksız bir çabaya girmektense, tüm ekonomik, politik, siyasi ve kamusal hayatın açıklığı gibi bir programı savunup böyle bir stratejiye geçmesi gerekir.
Bütün devlet organlarının, kamu kuruluşlarının, şirketlerin, bankaların, derneklerin vs. her organın her türlü toplantısı, tüm kararları tüm yurttaşlara açık olmalıdır. Böyle bir hedefe yönelik olarak geniş kitlelerin hem siyasi eğitimi başarılabilir, insanlar birer demokrata dönüşmeye başlayabilir; hem de “özel hayatın gizliliğini savunma” bireylerin çabası olmaktan; hatta gizli çabası olmaktan çıkar; açık ve politik bir mücadelenin konusu olur.

Böyle bir program ve strateji var olan devletleri, şirketleri, kuruluşları, yani egemen sınıfı can evinden vurur. Onun bütün ideolojik egemenliğini sarsar. Böyle bir program, toplumdaki bütün pislikleri bir darbede temizleyecek bir programdır.

Özetle, başta devlet olmak üzere tüm kuruluşlarda gizlilik legal olmaktan çıkarılmalıdır.

Gizlilik sadece bireyler için geçerli olmalıdır.

Zaten hiçbir kuruluşun gizlilik hakkı olmadığında, bu hak sadece bireyler için geçerli olduğunda, insanların gizliliğine tecavüz edebilecek bir organ fiilen var olamaz.

Öte yandan bireylerin gizlilik hakkı ama bütün kuruluşların tüm karar ve çalışmalarının açıklık zorunluluğu ve görevi, bir ruh hastasının bile toplumsal ve ortak yaşama karşı bir girişimde bulunmasına bir imkân tanımaz.

Bu tarz bir yaklaşım ayrıca işçi hareketinin geleneğine de uygundur.

Ekim Devrimi’nden önce Bolşevikler bütün gizli anlaşmaları açıklaşacaklarını söylemişler ve açıklamışlardı.

İşçi hareketi, bütün ticari sırların açıklanması parolasını savunmuştu özellikle kriz zamanlarında kapitalistlerin işçileri çıkarmaları ve fabrikaları kapatmaları gibi girişimleri karşısında.

Önerilen strateji bu geleneğin genişletilmesi ve mantık sonuçlarına götürülmesinden başka bir şey de değildir.

*

İkinci sorun şudur: sol hareketlerin, örgütlerin gizlilik anlayışları deve kuşunun kafasını kuma sokmasından daha fazla bir anlam taşımaz; devletten gizlilik amacıyla yapılan işler aslında halktan gizlilikten başka bir sonuç ortaya çıkaramaz.

Örneğin bütün sol hareketlerin e-mail gruplarının tartışmaları sadece üyelerine açıktır.

Devletin gizli organlarının geniş olanaklarıyla bu gibi e-mail gruplardaki tartışmaları hiçbir zorluk çekmeden izleyecekleri açıktır.

Bu durumda bir grubun tartışmalarını gizli tutmak aslında onu sadece haltan, yurttaşlardan gizlemeye yaramaktadır.

Bu kadar açık olmasına rağmen hala böyle gizlilikte ısrar edilmesi ise, aslında belli bir grubun, örgütün vs. devletten gizlilik bahanesinin ardına sığınarak kendi çıkarını veya egemen konumunun sürdürmesi amacına hizmet eder çoğu kez.

İşçi ve sosyalist hareketin tarihsel deneyi de, yani legaliteden yararlanma mücadele biçimleri de unutulmuş bulunuyor.

Tıpkı programatik ve stratejik bağlamda olduğu gibi örgüt ve mücadele biçimleri alanında da gizliliğin ele alınışında, bu geleneklere dayanan ama günün dünyasının acil ihtiyacı olan değişiklikler gerekiyordu.

Ve yine bunun yanı sıra ve bunlarla bağlantı içinde, şiddetsiz sivil direniş hareketlerinin sunduğu geniş olanaklar üzerinde de durmak gerekiyordu.

Özetle, bu iki alandaki anlayışlarda da tam bir “Kopernik Devrimi” gerekiyordu.

Zaten son #HAYIR kampanyasının başlarında, tamamen yurttaş hakları alanında kalarak birleştirici ve kitlesel ama pasif ve legal bir #HAYIR eylem biçimiyle,  konuyu somut bir öneri biçiminde de ortaya koymuştuk.

Bu somut önerinin ardındaki anlayış ve dersleri açıklayabilmek için de böyle bir arka plan yazısı yazmak gerekiyordu. İşte bugün  Artı Gerçek’te yayınlanan Yavuz Baydar’ın “İşte AB’nin ‘çok gizli’ darbe raporu” konuya giriş için bir vesile olabilir.

*

Bilindiği gibi bir süredir çeşitli ülkelerin gizli haber alma servisleri açık açık 15 Temmuz darbesini Gülencilerin yaptığına dair şimdiye kadar kesin bir delil ortaya çıkmadığını, Erdoğan’ın bu darbeyi kendi amaçları ve darbesi için kullandığını belirten açıklamalar yapıyorlar.

Bütün bu açıklamalara rağmen, Erdoğan bunların hiç birine karşı “Ey…” diye başlayan kabadayıca efelenmelerini yapamıyor. Sesi çıkmaz olmuş durumda.

Çünkü bu konulardan söz ettiği takdirde, bir cam fanus içinde tutmaya çalıştığı AKP’li seçmenin kafasının iyice karışacağını da biliyor. Bu ithamları duymazdan, bilmezden gelmeyi yeğliyor.

Ama öte yandan bu istihbaratçı konuşmaları ve bilgi sızdırmalarından sonra o ülkelere yönelik efelenmeleri de bitmiş durumda. Yani fazla üzerlerine de gidemiyor, o ülkelerin ellerindekinin ucunu bile göstermeleri Erdoğan’ın sesini kesmesine yetmiş bulunuyor.

Yavuz Baydar’ın bugün neredeyse tamamının Türkçe tercümesini aktardığı rapor EUINTCEN (EU Intelligence Analysis Centre – Avrupa Birliği Haberalma Analiz Merkezi)  isimli Avrupa Birliği organına ait.

Wikipedya’daki bilgilere göre bu kuruluş, kendisi istihbarat toplamıyor; üye ülkelerin istihbarat kuruluşlarının bilgilerinden çıkarılan sonuç ve değerlendirmeleri, AB üyesi ülkelerin sınırlı sayıdaki yöneticilerinden konu ve bölgeyle ilgili olanlara,  “sınırlı” ve “çok gizli” olarak veriyor.

Yani EUINTCEN Avrupa Birliği ölçüsünde bir stratejik değerlendirme organı; rapor da organın hazırladığı bir değerlendirme.

Raporun tarihi 24 Ağustos, yani darbe teşebbüsünden neredeyse bir aydan biraz fazla zaman sonrasının tarihini taşıyor. Yani bugün duyduğumuz sonuçlara, 15 Temmuz’dan hemen bir ay kadar sonra varmış belli başlı Avrupa Birliği ülkelerinin istihbarat örgütleri.

Ama sızdırılması 17 Ocak, yani beş ay sonra.

Aslında son zamanlarda çeşitli istihbarat teşkilatı yöneticilerinin beyanlarının sızdırılan rapordakileri tekrar olduğu görülüyor.

Okuyucu bu metni Yavuz Baydar’ın raporun neredeyse tamamını içeren yazısından okuyabilir.

*

Bu rapor okunduğunda şu görülür: Bu raporda Türkiye’de yaşayan, olayları biraz olsun izlemeye çalışan herkesin bilmediği veya şaşıracağı hiçbir olgu yoktur.

Yani aslında bütün Avrupa’nın gizli servislerinin ortaklaşa ilgilerinden oluşan gizli raporun gizli hiçbir yanı yoktur.  Raporda sıralanan olgular, anlatılan olaylar herkesin gözü önünde olanlar, bilinenlerdir.

Bu raporun çıkardığı sonucu, biz hiçbir bilgiye dayanmadan, sadece toplumsal güçlerin nesnel çıkar ve eğilimlerinden hareketle zaten darbenin hemen ardından yazdığımız yazılarda ifade etmiştik.

O halde bu olgudan ne gibi sonuçlar çıkarmak gerekir?

Birinci sonuç, komplo teorilerinin nasıl bir saçmalık olduğudur. Komplo teorileriyle açıklanmaya çalışılan her şey, toplumsal güçlerin, devletlerin, sınıfların nesnel eğilimleri ve çıkarlarıyla kolayca sosyolojik ve politik olarak açıklanabilir.

Komplo teorileri gizli bir takım ilişkileri açıklamaz, açık olan ilişki ve çıkarları gizlemeye, yanıltmaya yararlar.

En gizli bilgiler, en kurnazca aldatmacalar bile aslında biraz dikkatlice bakınca görülebilecek, çocukça hilelerden başka bir şey değildirler.

O halde, bir devrimci, bir sosyalist, bir demokrat her zaman gücünü, enerjisini ve dikkatini var olan açıktaki sınıfların, güçlerin nesnel eğilimlerine, çıkarlarına, bunların nedenlerine yöneltmeli sosyolojik olan üzerinde yoğunlaşmalıdır.

İsabetli politik değerlendirmeler gizli bilgilere ulaşmakla değil, bilinenlerden hareketle yapılabilir. Sorun gizli bilgileri ilişkileri bilme sorunu değil; açıktakileri görebilme ve anlayabilme sorunudur.

O halde bu raporların içeriği değildir önemli olan, bu raporların açıkça ifade edilmesi ve bunun şimdi yapılmasıdır.

Avrupa Birliği, Erdoğan’a veya en azından Erdoğan’ın başkanlığına kırmızı kart göstermiş bulunuyor.

Bunu hiçbir yanlış anlamaya imkân vermemek için de gizli bir raporu sızdırarak; açık ederek yapıyor.

4 Nisan 2017 Salı

Demir Küçükaydın

@demiraltona

[email protected]

Yazılarımız şu adresteki blogta bulunuyor:

https://demirden-kapilar.blogspot.de/

Videolarımız şu adreste:

https://www.youtube.com/user/demiraltona

Yazılarımızı ayrıca ses dosyası olarak şurada paylaşıyoruz. Direk podcasttan veya indirerek dinlemek mümkün.

https://soundcloud.com/demirden-kapilar

Kitaplarımız buradan indirilebilir.

https://drive.google.com/open?id=0BxCB_Gtx8VYAcDREeTJVLW93MjA

.

Facebook Yorumları

Emlak8
5.01.2021
İki Devrimci – Türeci ve Şahin
10.04.2020
Koronik - Korona Günleri Kroniği
30.03.2020
Yaklaşan Felaket ve Onu Önlemenin Yolları
22.03.2020
Triyaj Nedir? Niçin Yaşlıların ve Hastaların Soykırımı Sonucunu Verecektir?
19.03.2020
Erdoğan'ın konuşması binlerce insanın ölüme terk edileceğinin sinikçe ilanıdır.
18.03.2020
Yaklaşan Felaket ve İflasını Gizleyen Devlet
17.03.2020
Koronavirüs Pandemisi Üzerine Hatırlatmalar
10.03.2020
Biz Marksistlerin Nesnel Tarihsel İşlevi Ne Oldu?
2.03.2020
Uçurumun Kenarında Danstan Dolu Dizgin Savaşa
1.03.2020
HDP Kongresi’nden Sonra - HDP’yi Reorganize Etmek Gereği
2.02.2020
Koronavirüs Salgını Vesilesiyle Globalleşme, Kapitalizm ve Ulusal Devletler
3.01.2020
“Yerli Otomobil” Dolandırıcılığı
29.12.2019
Kanal İstanbul Erdoğan Diktasına Son Vermek İçin Bir Olanaktır
15.10.2019
“Savaş” ve Demokrasi
26.08.2019
Kadınların Katline Karşı Acil ve Pratik bir Teklif
11.07.2019
Vedat Orakçıoğlu’nun Ardından
28.3.2019
HDP’nin “Stratejik Oy”u Doğru Bir Taktiktir
18.7.2018
Seçimler ve Sonrası Üzerine: CHP Başarılı, HDP başarısızdır
23.4.2018
Birinci ve İkinci Tur Farkı ve HDP’nin Yapabileceği
20.4.2018
Demokratlar İçin Seçim Stratejisi ve HDP’nin Acil Olarak Yapması Gerekenler
20.2.2018
Murat Belge’yi Savunmak ve Eleştirmek
16.2.2018
Onur Öncü'nün yaptığı, Özgürüz'de yayınlanan söyleşi
14.2.2018
Demirtaş’ın Eş Başkanlıktan Tasfiyesinin Kroniği - Kim Kazandı?
10.2.2018
HDP Kongresi Gelirken Ölümcül Bir Yanlışı Önlemek İçin Son Uyarılar
3.2.2018
HDP Kongresi Gelirken Özgürlük Hareketine Açık Mektup
14.7.2017
Adalet Yürüyüşü ve Mitingi’nin Ardından
22.6.2017
Sahada Olmak ve HDP’nin Yanlışı
30.5.2017
Aydınlanma ve İslam’ın Sentezi ve Mirasçısı Olarak Marksizm
5.5.2017
OHAL ve KHK’ların Ekonomi Politiği
19.4.2017
Erdoğan’ı Türkler Kurtardı - Evet’in Mimarı Türkler
18.4.2017
#HAYIR, Mücadeleye Devam
9.4.2017
İdlip’i Anlamak İçin Ghuta’ya Bakmak – 2013’te Ghuta’da Ne Oldu?
7.4.2017
Türkiye’nin Kimyasalı ve Allah’ın Lütfü
5.4.2017
AB’nin “Çok Gizli” Darbe Raporu Vesilesiyle Gizlilik Üzerine
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıEmlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive