Saniye İçinde Yönlendiriliceksiniz

HİLAL KAPLAN KİMDİR?

03.12.2010 - Bu Yazı 101014 Kez Okundu.
Yorum : 114 - Onay Bekleyenler : 24

HİLAL KAPLAN KİMDİR?

2008’in Şubat ayında başörtüsü yasağının üniversitelerde kaldırılması arifesinde yayınlanan pek çok bildirinin açtığı tartışma ortamına biz de iki başörtülü arkadaşım ile “Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir: Biz henüz özgür olmadık” başlığı ile yayınlanan manifesto niteliğinde bir metinle dahil olduk. Kısaca Türkiye’de devletin zulmettiği toplumsal grupların hakları iade edilmeden ‘özgür’ olmayacağımızı beyan eden diğergam bir metindi. Beklediğimizden fazla ses getirdi. En önemlisi de o vakte kadar üzerinden konuşulan başörtülü kadınlara kendileri adına konuşma imkânı sağlamış olmasıydı sanırım.

 

Ardından başörtüsü yasağını merkeze alan “Henüz Özgür Olmadık” isimli bir kitap çalışmamız Hayy Yayınları tarafından basıldı. Geçenlerde “Türkiye’nin ‘Ölmeyen’ Babası üzerine: Atatürkçü Gençliğin İmkansız Yası” isimli yüksek lisans tezimi tamamlayıp mezun oldum (yakında kitap olarak neşredilecek inşaallah). Hâlen pek çok sivil toplum inisiyatifinde gönüllü olarak çalışıyorum, gelen talepler doğrultusunda çeşitli kuruluş ve derneklerde ders veriyorum. Yaklaşık beş aydır da Taraf Gazetesi’nde yazıyorum. Yasaksız bir ülkede akademisyen olma hayali kuran bir faniyim. Evliyim. Üç çocuk ablası, iki çocuk teyzesiyim.

 

TEORİ VE PRATİĞİ VARLIĞINDA MECZEDEN SAİD NURSİ ÖRNEĞİ

 

“Demokratik açılım süreci” hayli tartışmalara konu oluyor. Problemler çözülmedikçe de tartışmalara konu olmaya devam edecektir. Açılıma katkı sağlamak amacıyla;

 

Açılım sürecinin vesile olduğu en büyük hayırlarından biri de pek çok farklı çerçeveden Kürt meselesini değerlendiren, bakış açılarının ortaya özgürce konulması oldu. Hayatını iktidarın baskılarına aldırmadan hak bildiği yolda istikamet üzere bir muhalif olarak geçiren, teori ve pratiği varlığında meczeden Said-i Nursi örneğinden çıkarılacak muhtelif hikmetler olduğu kanısındayım.

 

Üstadın sıklıkla vurguladığı İttihad-ı İslam meselesi aslında Kürt meselesi dahil pek çok sorunumuza şifa olabilecek bir kuvveyi kendinde ihtiva ediyor. Ancak bu kuvvenin fiile dönüşebilmesi için yazılarımda altını çizmeye çalıştığım “Müslüman siyaseti”nin ‘ne’liği üzerine kafa yormak gerekiyor. “Müslüman siyaseti nedir?” sorusu Cumhuriyet’in kuruluşundan beri önemi inkar edilen ve bastırılmaya çalışan bir soru (“Herkese Müslüman” başlıklı yazımda bu soruya naçizane kısaca cevap vermeye çalışmıştım). Bu yüzden de Müslümanların kendilerini Müslümanca ifade etmelerinin yollarını tutmuş olan iktidarın mütehakkim siyasetinden bir çıkış yolu arayıp durdular. Ve neticede kendilerine bir ifade alanı açacaklarına inandıkları seküler bir dile ve bu dille/ dilde tebarüz eden seküler ideolojilere temayül etmek durumunda kaldılar. Hatta bazen bu seküler ideolojileri sadece iktidara muhalefet etmenin getirdiği bir taktik olarak değil, inançları ile ters bile olsa, içselleştirerek sahiplendiler. Seküler bir ideoloji olan milliyetçilik bu noktada Müslümanları en çok ele geçiren ve ‘hasta’ eden akım oldu.

 

Bir Kürt alimi olan Üstadın talebeleri de milliyetçiliğin ne tür bir ‘hastalık’ olduğunu iyi teşhis edip onu bertaraf edecek söylemler kurabilirler. Zira açılımın yumuşak karnını milliyetçiliğe karşı çıkamamak oluşturuyor. Bu karşı çıkmayışı tetikleyense milliyetçiliğin kimi zaman müsbet bir mefhum olarak telakki edilmesidir. Milliyetçi söylemi yeniden ve daha tehlikeli bir noktadan kuran “müsbet milliyetçilik” gibi söylemler de nihai tahlilde milliyetçiliğin bütün menfi yönlerini yeniden üretiyor.

 

MÜSLÜMANA DİĞERGAM VE HAKPEREST OLMAK YARAŞIR

 

 “İslam’da hükümferma olanın hak ve adalet olduğunu” beyan eden Üstad’ın talebelerinin de bu ülkede Kürt, Ermeni, Alevi, vb. toplumsal grupların haklarının tesisi için “ama onlar da…” diye başlayan cümleler kurmadan çaba göstermeleri gerekir diye düşünüyorum. Müslümana diğergam ve hakperest olmak yaraşır. Merkeze Kur’an’ı koyan bir Müslüman önce kendi nefsinde sonra da yaşadığı toplumda adaletin ve hakkın tesisi için çaba göstermek zorundadır. Ve “Hak”, ‘benim haklarım’dan çok daha fazlasını kapsar.

 

Hülasa, İslam esaslarına aykırı olmamak kaydı ile tüm toplumsal grupların hak ve taleplerinin karşılık bulması için çabalamayı gerektiren bir bakış açısını, Müslümanların tüm ‘hastalık’larına şifa olacak biçimde yayan bir süreç olmalıdır. Bu açılımın içine mazlumun yanında olmak mânâsında “Hepimiz Hrant’ız” demek de girer, zalimin diline karşı çıkmak mânâsında “Ne mutlu Türküm diyene” demeyi reddetmek de girer, ‘laik’ devletin cemevlerine ibadethane statüsünü iade etmesine destek olmak da girer, vb.

 

NUR TALEBELERİ YENİ SİVİL İTAATSİZLİK ÖRNEĞİ GÖSTEREBİLMELİ

 

Türkiye’de cemaatler henüz net bir şekilde sivil toplum kuruluşları olarak kabul edilmiyor olsa da cemaatlerin oluştuğu günden buyana Türkiye’nin siyasetinde etkin rol oynadıkları geçmişte bazı siyasetçiler tarafından da dile getirildi. Mutlaka bu süreç içinde bir şeyler yapabilirler veya yapıyorlar. Sizce “Demokratik Açılım Sureci” devam ederken cemaatlere, Nur Talebelerine düşen bir görev var mı? Varsa nelerdir?

 

Cumhuriyet elitleri istedikleri kadar inkar etsinler, hem cemaatler hem de tekke ve zaviyeler bu toplumda her dâim toplumsal süreçlere müdahil olmuş, muhtelif meşreplere sahip, ‘sivil’ örgütlenmelerdir. Bu anlamda onların devletin gerçek anlamda dinden elini çektiği bir ülkede tamamen ‘sivil’lerin denetimine geçmesi için mücadele etmek çok önemli.

 

Hususi olarak Nur Talebeleri üzerine konuşacaksak Üstad’ın örneğini takip eden bir inisiyatif oluşturmak şarttır diye düşünüyorum. Bence Nur Talebeleri “yüce devletimiz” diye beyni yıkanmış bir toplumda asıl yüce olanın Allah olduğunu hatırlatan bir muhalafet tarzı ortaya koyabilirler.

 

Üstad’ın söylediği gibi “haksızlığa, zulme ve kanunsuzluğa karşı muhalefet, hiçbir hükümette suç sayılmaz, bilakis muhalefet, meşru ve samimi bir muvazene-i adalet unsurudur.” Müslüman’ın hakka tecavüz eden iktidar odaklarına karşı her dâim muhalefetini temsil eden misallere ne yazık ki Türkiye Müslümanlarında pek rastlayamıyoruz. Nur Talebeleri bu anlamda özellikle sivil itaatsizliğin yeni örneklerini gerçekleştirerek taze bir nefes sunabilirler diye düşünüyorum. Üstad da hayatını bir nevî ‘sivil bir itaatsiz’ olarak yaşamamış mıydı zaten? Bence bu soru üzerine düşünülmesi ve cevabı üzerine ‘eylenmesi’ gereken bir soru. Ancak kendimi tabiri caizse ‘oturduğu yerden’ nasihat verebilecek biri olarak görmüyorum. Dolayısıyla ‘eyleme’ noktasındaki mahiyetin tesbitini Nur Talebeleri’ne havale ediyorum.

 

TÜRKÇÜLÜK BİTTİ, YAŞASIN TÜRKİYELİLİK

Kürt halkının çoğunluğunun dindar ve İslamiyet’e bağlılığı düşünüldüğünde dinin bölge için ne gibi bir önemi var?

 

İslam’ın sadece bölge için değil, tüm Türkiye için büyük bir önemi var. Din, bu topraklardaki en önemli toplumsal olgudur. Toplamda 25 yılı aşkın bir iç savaş, Türk milliyetçiliğini pompalayan devletin ideolojik aygıtlarına rağmen, hâlâ kitlesel facialara yol açmıyorsa bunun en büyük sebebi İslam’dan neşet eden kardeşlik bağıdır şüphesiz. Ancak ne yazık ki açılım sürecinde liberaller ne diyor, sosyalistler nasıl konumlanıyor, feministler nasıl söylemler üretiyor biliyoruz da Müslümanların ne dediği hâlen pek de umursanan ve gündeme getirilen bir husus değil. İşin daha da vahimi, Müslümanların çoğunluğu da egemenlerin ‘uslu durmamıza’ dair arzusunu içselleştirdikleri için İslam’ı tam İslami olmayan ideolojiler üzerinden (liberalizm, sosyalizm, vb.) temsil etmeye çalışıyor. Hem söylemsel hem de pratik olarak esas elden kaçan fırsatlardan biri de budur sanırım.

 

Türkiye’deki son durumu şöyle okuyorum: “Türkçülük bitti, yaşasın Türkiyelilik.” Bence ortak payda budur. Cumhuriyet kurulmadan önce başlayan ve Türkçülükle İslam’ı meczeden söylem, Cumhuriyet’in kuruluşu ile beraber tamamen seküler bir yerden üretildi. 12 Eylül darbesi sonrasındaysa “Türk-İslam sentezi” söylemi her ne kadar paradoksal bir durum teşkil etse de bir şekilde Müslümanlara nüfuz etmeyi başardı. Ancak açılım süreci bu sentezin ‘devlet’ katında da artık iflas ettiğini gösterdi. Şimdi önümüzdeki esas soru biraradalığımızı nasıl sürdüreceğimizdir. Sanırım bu soruya vereceğimiz cevap da bu topraklarda yaşayan herkesin Türkiyelilik ortak paydasında -Üstad’ın hep vurgu yaptığı müsavat kavramını da unutmadan- adil ve hakkaniyetli bir düzen içerisinde yaşamaya dair beklentilerini karşılayacak çapta olmalıdır.

 

Hükümetin ilk yapması gereken, yasa değişikliği, vb.den önce, söylemsel bir değişikliğe gitmektir. Herkesin Türkiyelilik paydasında kendi varlığını inkâr etmeden birleşebileceği bir söylemden taviz vermemektir. Hükümet temsilcilerinin söylemlerinde bu minvaldeki söylemsel savruluşlara sık şahit olduğum için artık bu noktada kafa karışıklığına yol açmaktan vazgeçilmesinin önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. İkincisi ise Kürt meselesinde cesur adımlar atmaktır. Ki bunun bir ucunda sivil anayasanın yürürlüğe girmesi dururken diğer ucunda da PKK ile barışın nasıl sağlanacağı meselesi durmaktadır. Şunu kabul etmeliyiz. Eğer barış gelecekse barış yapması gereken taraflar var. Hükümet PKK ile toplum da her dâim dışladığı, aşağıladığı, ötekileştirdiği PKK sempatizanları ile barışacak. Bunun kolay ve daha ‘hazmedilir’ bir yolu yok ne yazık ki ama İslam paydasından neşet eden kurbiyyetin halkların barışması anlamında deva olacağına inanıyorum. Üçüncüsü, Osmanlı Döneminde de 1971’e kadar Cumhuriyet Türkiye’sinde de açık olan Ruhban Okulu’nun tekrar açılması, halkı inciten sokak ve cadde isimlerinin değiştirilmesi, vs. gibi azınlık statüsündeki vatandaşlarımızı memnun edecek adımlar olabilir.

 

Dördüncüsü, Ergenekon davasının salim bir biçimde yol almasını sağlayacak koşulları tesis etmektir. Hrant Dink’in davası da bu anlamda merkezi öneme haizdir. Son olarak Alevi Meselesi’nde de ivedilikle atılabilecek adımların geciktirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela AİHM’in zorunlu din derslerine dair verdiği kararlar nazarı itibare alınmalı artık. Kaldı ki zorunlu din dersleri devletçi/milliyetçi bir ideolojiyi meşru kılmak için İslam’ı araç olarak kullandığından Sünnilerin de bu noktada itirazlarını daha yüksek sesle dillendirmeleri gerektiğine inanıyorum. Eğer çocuklarımızın İslam’ı okullarda verilen din derslerine göre öğrenmelerine müsaade ediyorsak, vay halimize… Ayrıca Madımak’ı yürekleri kanırtıcı bir mekân olmaktan çıkarıp orada alınan canları temsilen bir anıt ve bahçe tesis edilebilir mesela.

 

ANAYASAL VATANDAŞLIK TANIMI ELZEM

 

Yeni bir anayasa yapılacaksa ilk göze çarpan özelliği sizce ne olmalıdır?

 

Mevcut anayasa Türkiyelilerin taleplerini karşılamaktan fersah fersah uzak. O yüzden yeni bir anayasaya, yeniliğinden çok sivil olması anlamında, ihtiyaç var. Yoksa mesela eski olmasına rağmen 1921 anayasasının ruhu örnek alınarak bir sivil anayasa da pekâla oluşturulabilir. Mezkûr anayasanın ilk göze çarpması gereken özelliği hangi din, inanç, mezhep, etnisite, vb.den olursa olsun vatandaşların kendilerini bulabileceği ve gönül rahatlığıyla altına imzalarını atabilecekleri bir toplumsal sözleşme niteliğinde olmasıdır. Esas meselelerden birisi de Türkçülük değil Türkiyelilik ufkuna vatandaşını ‘çağıran’ bir anayasa olmasıdır. Dolayısıyla anayasal vatandaşlık tanımı getirilmesi sadece doğru değil, aynı zamanda elzemdir.

 

www.risalehaber.com

Emlak8

Facebook Yorumları

114 24
Onur Dinçer 15.04.2013 - 12:18:34
Biz Türk olduğumuz için değil atalarımızın bir kısmı zamanında İslamı benimsediği için Müslümanız. Ama maalesef işte günümüzdeki kavmiyetçi zihniyet yüzünden İslam en azından bu coğrafyada Müslüman olmayanlar arasında yayılan bir din olmaktan çıktı. Nerede Selçuklu, beylikler ve Osmanlı'nın gaza ve cihad yani kafirleri Müslüman yapma ruhu, nerede AKP öncesi cümhuriyetin İslamı yaymak şöyle dursun onu kırpıp biçip günümüzdeki Ortodoks kiliseleri gibi kavmi bir din haline getirmeye çalışması.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%73,48
Düzceli 15.04.2013 - 08:10:41
Bizler Türk olduğumuz için Müslümanız, bunu idrak edemiyoruz. Ama işin gerçeği budur.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%62,40
Onur Dinçer 14.04.2013 - 23:09:23
Vatan müdafaası için o devrin Anadolu Müslümanlarını esas motive eden şey İslamdaki Müslüman-kafir dikotomisiydi. Müslümanların kafir hakimiyetine girmesi, hele hele Anadolu gibi nüfusu büyük ekseriyetle Müslüman olan bir büyük coğrafyanın Müslümanları için kabul edilebilecek bir şey değildi. İslamdan arındırılmış ve Türkçü bir vatan müdafaası mevzu-i bahis olamazdı. Mustafa Kemal de, bunun farkında olduğu için içinden inanmadığı halde milli mücadele boyunca birçok İslami referansta bulunmuştur.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%89,89
deniz 14.04.2013 - 19:18:24
Bugün herşeyimizi borçlu olduğumuz atalarımız "vatanları ve bağımsızlıkları" için savaştı..çünkü onlar düşman postalının vatana ayak basmasının ne olduğunu gördü..eğer "vatanınız" yoksa, "bağımsızlığınız" yoksa HİÇBİRŞEYİNİZ yok demektir..onurunuz namusunuz dininiz inancınız gelenekleriniz tarihiniz sizi siz yapan değerleriniz yok demektir.. siz yoksunuz demektir..atalarımızın gördüğü şey bu idi bence ..bizim ıraka bakıp da göremediğimiz suriyeye bakıpda hala ibret almadığımız şey bu idi :((
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%84,26
Onur Dinçer 12.04.2013 - 00:01:22
1. Cihan Harbi ve Milli Mücadelede kafirlere karşı mücadele veren atalarımız, bu mücadeleyi Türklük adına değil, İslam adına verdiler. Zira o devirde Türkçülük halk kütleleri arasında henüz cari olan bir ideoloji değildi. Türkçülük, cümhuriyet devrinde halk kütlelerine pompalanmaya başladı ve bu pompalama da çokluk seküler ve dini dışlayan bir biçimde vuku buldu. Tabii cümhuriyet devrinde ve cümhuriyet ideolojisiyle beyinleri şekillenmiş ve şartlanmış kişilerin bunu idrak etmesi pek kolay değil.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%59,85
deniz 11.04.2013 - 18:25:19
çok acı bir şey söylemişsiniz onur bey..iyiki bu vatanı kanlarıyla sulayan şehitlerimiz sizin gibi düşünmemişler ve "milliyetlerine itibar" etmişler Allah onlardan razı olsunve bunu ırkçılık-kafatası anlamında değil "vatanı savunmak" anlamında yapmışlar.onlar da aman canım ne milliyetçiliği diyebilirdi, aman canım ne fark eder ha Türkiye ha türka(me)rika diyebilirlerdi.Rabbime şükürler olsun vatanı savunan şehitlerimizin ruhları şad olsun eğer mücadele etmeseydiler yok edilmiş bir millet olurduk
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%63,58
Onur Dinçer 10.04.2013 - 10:41:07
Ömer Ergün, ben ne Türk düşmanıyım ne de Osmanlıcıyım. Hiçbir milliyetçiliğe itibar etmeyen biriyim. Tarihe tarafsız bir gözle bakılmasını müdafaa ediyorum.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%65,29
Onur Dinçer 09.04.2013 - 13:55:14
Mehmet Nanım Polat, Allah'ın seçtiği millet ne demek?! Seçilmiş millet mefhumu İslamda yoktur (zaten İslama aykırıdır), Yahudilikte ve Protestan Hristiyanlığın bazı Yahudilik tesirindeki dallarında vardır. Hilal Kaplan'ın İslam telakkisinin Protestan olduğunu iddia etmek sapla samanı birbirine karıştırmaktır. Dinleri başka dinlere has mefhumlarla anlayamayız. Senin komplo teorilerine girmiyorum bile.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%62,48
Mehmet Nanım Polat 08.04.2013 - 23:25:42
Allahın seçtiği necip millet: Türkler. Ne mutlu Türküm diyene. Hilal kaplanın protestan islamcılığı, anglo-sakson eğitim düzeninin bir meyvesidir. Türkiye'de acilen ilk iş olarak Türkçe yüceltilmeli, Türkçe olmayan lisanlarda öğrenime son verilmelidir. Yoksa, düşmanı az bir milletmişiz gibi kendi vergilerimizle yetiştirdiğimiz işbirlikçiler için birde uğraş veremeyiz, zamanımızı boş işlere harcamamalıyız..
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%74,49
Onur Dinçer 03.04.2013 - 09:31:28
Bu arada, merak ediyorsan söyleyeyim, ben etnik Türküm.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%63,39
Onur Dinçer 03.04.2013 - 09:07:56
Ömer Ergun, ben burada çok az yorumda bulundum, çoğunlukla bilgi verdim. Dediklerimden Türklüğü ya da Türkleri yerdiğimi ve Osmanlı'yı yücelttiğimi anlıyorsan o senin problemin. Dediklerimden işine geleni anlamakta serbestsin, ama beni olduğumdan farklı gösterip yapmadığım fiilleri bana isnat etmeye hakkın yok. Bu arada, İslamlaşma öncesi Türki liderlerden bizi gayri-Müslimlerin eline bırakmamış diye bahsetmen senin İslam'la Türklüğü birbirine karıştırdığının açık bir delili.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%45,18
vahap yıldırım 03.04.2013 - 08:41:19
akil insanlar içinde hiç türk veya türklüğüyle öne çıkan yok acaba türk akil adam olmuyor mu? akil olmak için kürt olmak ve kürtlüğü savunmak mı gerekiyor??????????
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%84,99
Ömer Ergun 03.04.2013 - 00:34:50
Ne mutlu, Metehane, Bilgekağana, Kürşada, Alpbörüye, Atillaya, Alparslana, Etrulgaziye, Osman beye, Fatihe, Kanuniye, Abdulhamide ve Atatürke ki bizleri gayrımüslümün eline bırakmamış, ALLAH (C.C.)'a şükürler olsunki onların sayesinde bu coğrafyada hala islamın bayraktarlığını yapabiliyoruz. Ey onur dinçer ve onu gibi gafiller, bu kadar aziz bir milletle ne için saldırıyorsunuz, kökünüz ne olursa olsun, dininiz ne olursa olsun azıcık insanlığınız var ise nankör olmayın.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%61,46
Ömer Ergün 03.04.2013 - 00:22:23
Türkler tarihleriyle anılan bir millettir, Göktürkler, Hun Türkleri, Oğuz Türkleri, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hepsi bizim gurur vesilemizdir, ne Mutlu ki biz Türklere, Peygamber (S.A.V.) övgüsüne mazhar olmuş komutan da Elhamdulilah bu millete nasip olmuştur. Bizler Türk olmakla gurur duyar, tuğrasını İslamiyetin süpürgesi şeklinde yaptıran ve kendilerini İslamiyetin hizmetkarı sayan padişahlarımızla da övünç duyarız.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%73,01
Ömer Ergün 03.04.2013 - 00:13:13
yorumcu onur dinçer senin Türklükle ne alıp veremediğin var, Osmanlı Devletini beğeniyor, Türkleri yerlere atıyorsun, sen bilmezmisin Osmanlı Devletini kuranların Ertuğrul gazinin, Osman beyin soyundan, bunlarında öz be öz Selçuklu olduklarını öz be öz Türk oğlu Türk olduklarını. Ama yok ayrıcılık yapacaksınız ya Türk şöyle dursun Osmanlı benim olsun yok öyle, senin fikrin başka nifak tohumu gibi ortalığı karıştırmak dururken gerçekleri neden kabul edesin ki.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%62,05
Ömer Ergün 02.04.2013 - 23:57:07
Kim olursanız olun, önce şunu bilmelisiniz ki Türklüğü bitirmek hiç kimsenin tasarrufunda olan bir şey değildir. Siz ve sizin gibi düşünenler elbette olmuş ve her zaman olacaktır, ama şunu hiç unutmayınki biz ve bizim gibi Türk Milliyetçileride her zaman olacaktır. Bu Ülke Türklere ALLAH (C.C.) gani gani rahmet eylesin Sultan Alparslanın emanetidir ve kimsenin şüphesi olmasınki bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız ve ALLAH (C.C.)'a binlerce şükürler olsunki bizleri Türk olarak yaratmış.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%55,17
emel ergenay meleklioğlu 02.04.2013 - 23:57:56
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!!!!!! YÜCE RABBİME BİN ŞÜKÜR GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMASAYDI BUGÜN BU YAZILARI BURADA YAZAMAZDIM ALLAH RAHMET EYLESİN
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%73,32
Onur Dinçer 01.04.2013 - 00:22:30
Yorumcunun biri "kökenim bir tarafda Çerkez diğer tarafda yörük" demiş ve ardından "amma Türk olmaktan onur duyarım Türk bayrağı altında yaşamaktan onur duyarım" diye ilavede bulunmuş, sanki yörük diye Türk kavminden ayrı bir kavim varmış gibi. Şuna kıvırmadan "bir tarafım Çerkes bir tarafım Türk" desene. Seninle mesela hiç Türk menşei taşımayan birinin Türklükle alakası bir olur mu? Mesela Türk menşei olmayanlardan ne hakla Türklüğe seninle aynı veya benzer nisbette alaka duymasını beklersin?
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%44,24
Onur Dinçer 31.03.2013 - 23:39:40
Uydurmayın! Ne Kuran'da ne de hadislerde vatanı milleti olmayanın imanı da olmaz şeklinde veya benzeri bir ifade var. "Vatan sevgisi imandandır" diye orada burada hadis olduğu iddia edilen söz ise hadis alimlerinin ittifak ettiği üzere uydurma hadistir, hiçbir sahih hadis külliyatında geçmez.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%68,3
Özer S. ÖZGÜÇ 31.03.2013 - 22:26:25
Kuran ı azimşanı çok iyi bilmek gerekli. Hatda Üniversitelere lisans üstünde ders kitabı olarak konulmalı ki böyle aydın geçinen cahiller türemesin ve Allah adına kural koymasınlar. Yüce yaratan ve elçisi vatanı milleti olmayanın imanı da olmaz demiyor mu? Sayın Hakkı YILMAZ Beğin İşte Kuran ve Kuran Mealini okumanızı tavsiye ederim. Saygılarımla
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%45,63
Ad Soyad Giriniz... 31.03.2013 - 17:56:13
niğdeli sen kırma olmayasın olmadığın şeyle nasıl gurur duymaktasın
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%46,81
erdal birsen 31.03.2013 - 17:44:35
türkçülüğün sizin niye bukadar zorunuza gittiğini anlamış değilim sizin soyağcınızı merak ediyorum madem türkü sevmiyorsunuz neden türkiye cumhuriyetinde duruyorsunuz veya neden burda okuyuyorsun bu vatanın ekmeğini iğiyorsun elhamdüllillah bizde müslümanız ama onun üzerindende siyaset yapılmaz kardeşim insanların dinini sömürmeyin ayıptır
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%55,37
Ad Soyad Giriniz... 31.03.2013 - 14:37:55
turkluge hayranliginizi okudum hilal turkun bayraginada onun icin fazla soze gerek yok turkun bayragida ismide allaha olan imanida senin gibi mason dolleri kopurdukce istemesenizde turk ve turklugun varligida varligi ve ismi korkulu ruyaniz olacak turklugu bayragini nasil yok edeceksiniz su hayallerinizden biraz ipicu versene hicde o konuya deginmiyorsunuz merakta kaliyoruz birde su masonlardan ve c i a den aldiginiz sadakalari
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%55,43
Onur Dinçer 31.03.2013 - 12:49:24
Türki halklar şimdiye kadar kaç devlet kurmuş bilmiyorum, ama çok sayıda devlet kurmalarının marifet olmadığını biliyorum. Zira kurdukları devlet sayısının çok olması bu devletlerin ekseriyetle kısa zamanda yıkılmasından ileri geliyor. Nadir olarak istikrar sağlanabilmiş, ki Osmanlı devleti bu nadir istikrarlı devletlerden biri. Bir de şu var ki, bugün adına devlet dediğimiz Türki halklar tarafından kurulmuş idarelerin bir kısmı tam olarak devlet değil kabile konfederasyonu ya da beylik aslında.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%76,43
Onur Dinçer 31.03.2013 - 12:48:53
Sizin Türk bayrağı dediğiniz bayrağın aslı Osmanlı bayrağıdır. Cumhuriyet, Osmanlı devlet bayrağını ay yıldız ebatlarında ufak değişiklik yaparak aynen almış ama adını Türk bayrağına çevirmiş. Çanakkale'de ve milli mücadelede savaşan Müslüman halk, Türk bayrağı altında değil Osmanlı bayrağı altında ve Türk kavmi/milleti için değil Osmanlı topraklarındaki İslam ümmeti ve Allah rızası için savaştı ve şehit oldu.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%70,46
Onur Dinçer 31.03.2013 - 01:39:16
Tam iki tane yorumum yayınlanmadı. Sitede teknik bir problem mi var?
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%61
niğdeli 30.03.2013 - 23:22:24
benim kökenim bir tarafda çerkez diğer tarafda yörük amma TÜRK olmaktan onur duyarım TÜRK bayrağı altında yaşamaktan onur duyarım neden diğer etnik kökenli şahıslar rahatsız oluyor bayrağımızdan ve Türklüğümüzden, demekki problem onlarda, o zaman esas ayrımcılığı, belli bir köken yapıyor o zaman o zaman ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin burası ne Irak ne Suriye Burası TÜRKİYE CUMHURİYETİ (dip not böyle yazarım diyen kişileri kaalaye almayın zavallı biri Allah onu ıslah etsin)
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%67,56
deniz 30.03.2013 - 20:41:19
Bizlerden 6. asırdan itibaren Çin kaynaklarında Türk adıyla bahsedilmektedir.Göktürk(Köktürk) abidelerin de sadece 2 yerde "Köktürk" fakat 60 yerde "Türk" adı geçmektedir.Çin seddi inkar edilemez bir gerçeği haykırmaktadır.7.ve 8. asırda bizans kaynaklarında yine Türk olarak anılmaktayız.İslam coğrafyacılarıda bizlerden "Türk" die bahsetmektedir.Osmanlı için yine Türkler denmiştir.Türküz, Türkiye Cumhuriyetinde, Türk Bayrağı altında yaşıyoruz yaşayacağız."Vatan sevgisi imandandır"(Hadisi Şerif)
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%80,09
Orhan Erbul 30.03.2013 - 20:35:23
Alnı sadece Allah için secdeye giden bir insanın Hilal Kaplan gibi düşüncelere sahip olması mümkünmü?Allah ıslah etsin.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%62,35
Orhan Erbul 30.03.2013 - 20:35:23
Alnı sadece Allah için secdeye giden bir insanın Hilal Kaplan gibi düşüncelere sahip olması mümkünmü?Allah ıslah etsin.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,16
Onur Dinçer 30.03.2013 - 12:46:48
Türki halklar şimdiye kadar kaç devlet kurmuş bilmiyorum, ama çok sayıda devlet kurmalarının marifet olmadığını biliyorum. Zira kurdukları devlet sayısının çok olması bu devletlerin ekseriyetle kısa zamanda yıkılmasından ileri geliyor. Nadir olarak istikrar sağlanabilmiş, ki Osmanlı devleti bu nadir istikrarlı devletlerden biri. Bir de şu var ki, bugün adına devlet dediğimiz Türki halklar tarafından kurulmuş idarelerin bir kısmı tam olarak devlet değil kabile konfederasyonu ya da beylik aslında.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%61,88
Onur Dinçer 30.03.2013 - 12:14:57
Sizin Türk bayrağı dediğiniz bayrağın aslı Osmanlı bayrağıdır. Cumhuriyet, Osmanlı devlet bayrağını ay yıldız ebatlarında ufak değişiklik yaparak aynen almış ama adını Türk bayrağına çevirmiş. Çanakkale'de ve milli mücadelede savaşan Müslüman halk, Türk bayrağı altında değil Osmanlı bayrağı altında ve Türk kavmi/milleti için değil Osmanlı topraklarındaki İslam ümmeti ve Allah rızası için savaştı ve şehit oldu.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%62,9
Dadaş 30.03.2013 - 11:28:57
Türk Bayrağının adını değiştirmek isteyen deyyuslar Türk olmadıklarından Türk Bayrağının ismini acaba ne bayrağı olarak değiştirmek cürretinde bulunacaklar biz Türkler şuana kadar sesimizi fiili duruşumuzu ibra etmedik bekliyoruz sonuçsuz kalacak olan içimizde barındırdığımız ekmek verdiğimiz deyyuslar bilsinki biz Türkler asil bir milletiz asaletimizi kanımız dökülen dedelerimizden kalan tek simgemiz olan Türk Bayrağıma el atan şer odaklarına Bayrak ismi değiştiği an sizinde cisminiz değişir .
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%73,87
Onur Dinçer 30.03.2013 - 10:32:55
Bugün içinde yaşadığımız Türkiye'nin ismi de Batı uydurmasıdır (İtalyanca Turchia'dan gelir). Türkiye ismini biz bulmadık. Batılıların Osmanlı İmparatorluğu için kullandığı (hanedanın Türk olmasından dolayı) Turchia (İngilizce'de Turkey) tabirini son devir Batı tesirindeki Osmanlı münevverleri Türkçe'ye Türkiya ve daha sonra Türkiye olarak tercüme ettiler (Türkistan şeklinde de tercüme etmeyi denemişler, ama o tutmamış). Türkiye'nin sınırlarını da yine Batılı güçler tayin etti.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%73,09
Onur Dinçer 30.03.2013 - 10:16:57
Bugünkü Müslüman devletlerinin büyük çoğunluğunu neden Batılı devletler kurmuş? Söyleyeyim: Çünkü kavmi milliyetçilik yani nasyonalizm Müslümanlığa aykırı olduğundan dolayı Müslümanların ezici çoğunluğundan kavmi devlet yani ulus devlet kurulması için talep gelmemiş. Batılılar, Osmanlı İmparatorluğu, Babür İmparatorluğu gibi Müslüman devletlerinin topraklarını ele geçirip ele geçirdikleri topraklardaki Müslümanları sınırlarını Batılıların çizdiği Batı uydurması devletlere bölmüşler.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%60,26
Ad Soyad Giriniz... 30.03.2013 - 05:15:42
burada amac tum bunlari (haksizlik ,basortusu etnik koken etc) bahane edip ki onunuzdeki en buyuk engel ataturk dusuncesi ki onuda siz cikarttiniz ,ordu ortadan kaldirip yeni bir anayasa bahanesi ile farkli bir ulke yaratmak... utamnadan verilen tum sehitleri de unutup apo nun elini sikmak onunicindir ki kurt akp isbirligi iyi....nursi tarikadindan olan f gulen ( kurt ) iyi besleniyo abd tarafindan kurdistan mutlaka kurulacak sizin sayeniz de amac bu....!!!
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%47,92
Ad Soyad Giriniz... 30.03.2013 - 04:57:27
turk gencliginin olmeyen babasi kadar tas dussun basiniza .....ne kadar nefret le dolumuysunuz siz.... muslumaniz hepimiz elhamdulillah ....nedir bu ataturk ile alip veremediginiz? turk milliyetcigi zaten tum etnik gruplari bunyesind ebarindiriyor ki ...neden boyle olmadigini soyluyorsunuz... simdi bu durumda oturup da bunlari soyliyebiliyorsaniz buhakka sahipseniz daha nasil demokrasi olmayasindan anayasanin dogru olmadigindan bahsedebilirsiniz?
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%49,83
serdar DİNÇ 30.03.2013 - 00:59:08
Bu taraf gazetesinin yazarlarında bir tuhaflık var zaten. Ne gibi bir kuyruk acıları var herkes farkında. Hilal isimli bayan sizin ne gibi bir kuyruk acınız var Türklerden, Türkiyeden, Türk Bayrağından ve içinde ''Türk'' geçen herşeyden?.... Bütün Dünya Türkün karşısında. Yeryüzünden Türkler silinip gitse dünyanın bilimum yerleri soğuyacak. Neymişiz be. farkında olmadan bizi o kadar daha büyük yapıyorlar ki.... Eeee. Kolay mı yeryüzünde 117 devlet kurmak. Allah bazılarına nasip etmiyor işte!....
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%51,03
emine hacıfazlıoğlu 29.03.2013 - 22:34:09
BENCE KENDİNİ DEĞİŞTİRSİN
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%49,83
YILMAZ 29.03.2013 - 22:22:29
dikkat etmek lazim. bu, psikologmuş.. bir milletin gönlünde taht kur ama kutsal değerleriyle oynayarak (senin gibilerde asla oynayamaz) kendine gündem yapmaya çalışan hasta zihinlilerden olmaya da gerek yok.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,64
yılmaz kurukuz 29.03.2013 - 21:55:38
Bayrak gibi bir milletin en kutsal değeri ile kendine gündem yapmaya çalışan, ya milletinden dışlanmış yada zihinsel özürlümü desem (ki profesyonelce bir psikolog oyunu) , atasının kanından damla plmadığınımı keşfetmiş, ne desem hakaret gibi algılanır. muhattap olmaya değmez. tv kanalınıda kullanmış olabilir. yazıklar olsun.......
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%55,18
huseyin 29.03.2013 - 20:49:28
Kend vatanımızda parya olduk. Amma kötü bir milletmisiz kaplan hanimefendi boğazicinden gecmis malum mason yuvasi. Kuran kisi ise osmanliyi yok edecegine yemin etmisti osmanliyi yoketti sira turklerde
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%53,13
mehmet 29.03.2013 - 19:22:16
hilal hanım siz kendinizi ne zannediyorsunuz ki türkiye cumhuriyetinin bayragını deiştirmeye ve dahi bu ülkeyi bölmey çalışıyorsun siz bu hükmü nerden alıyorsunuz siz ve sizngibiler akp ikdidar olunca türbanla buluştunuz sanmayın ki bu ülke sahipsiz degil dir asla atatürke ve bu tük milletine dil uzatamaz sınız gazeteci olunca kendinizi türk milletinden üstün görmeyin sakın
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%59,95
Onur Dinçer 29.03.2013 - 19:05:34
Atatürk'ün kafir olduğu defalarca isbatlanmışken kendine Müslüman diyenler nasıl oluyor da onu ve onun bu topraklara yaydığı Türk milliyetçiliğini (Türk milliyetçiliği özünde seküler bir harekettir ve her kavmi milliyetçilik gibi İslama terstir, bkz. Veda Hutbesi) kendine rehber edinebiliyor? Cehalet ve TC devletinin Atatürk devrinden itibaren süregelen beyin yıkamasıdır Müslümanları bu hale getiren.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%43,07
MERVE 29.03.2013 - 16:53:07
AFERİM
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%72,53
h.fehmi ovalı 29.03.2013 - 14:34:11
Türkler için milliyetçilik yasak olsun da Kürtler için de yasaklıyabilecekmisiniz? Said-i kürdinin kürt teali ,ingiliz muhipleri cemiyetlerini kurduğundan niye bahsetmiyorsunuz? Bana yakışmaz ama sen hak ettin. Seni Hüseyin Çelik'in D.Bahçeli safhına layık görüyorum.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%48,88
Akıl tam ise söz az olur, 29.03.2013 - 09:51:06
Rabbimin adıyla komufle edilen ve tüm masumiyett tesettürü ile örtülen, türlü hallerle türlü adlarla, türlü türlü yerlerde ifşa edilen bu nev-i müsvetteler için rabbim den niyazımdır: Zehirkeşler için vara murada nasibi tez ola sebebi, yok ise muradı Rabbim indinde geç kalmasın helakı...
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%58,81
ramazan işler 29.03.2013 - 08:54:21
Bayrakla ilgili yorum yapan o gazetec mi ne olduğu belli olmayan o bayan önce bir kan testi yaptırsın da ondan sonra TC gazetelerinde yorum ve gazetecilik yapsın.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%57,68
osman armagan 29.03.2013 - 08:45:47
Sizin sözleriniz üstadı lekeliyor.katılmıyorum.üstadın tırnagı olamazsın ........
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%53,58
mahmut safitürk 29.03.2013 - 08:19:44
Sn. Hilal hanım, çok iyi biliniz ki ay yıldızlı rengini şehitlerimizin kanından alan bayrak bu devletin bayrağıdır. Kimsenin bunu değiştirmeye gücü yetmez. Bu bayrak , bu ülkede yaşayan ve Çanakkale'de beraber şehit olan türk, kürt, laz, arnavut ve diğer tüm ülke insanlarının kanıyla renklenmiştir. ŞU AN ELLERİNDE PAÇAVRALARLA ORTAYA ÇIKAN bdp LİLER İYİ BİLSİN Kİ BURASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ'dir ve daima bu bayrak altında öyle kalacaktır. Saygılarımla.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%66,40
ZAFER SENEL 29.03.2013 - 01:51:56
YAZDIKLARIMIN BUYUK IHTIMALLE YAYINLANMAYACAGINI BILIYORUM.BU ULKEDE YASAYAN VE BEN TURKUM VE BEN MUSLUMANIM DIYEN HERKES BENIM AZ ONCE YAZDIKLARIMI BILIYOR VE DESTEKLIYOR.SIZIN OKUMANIZ YETERLI.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,38
ZAFER SENEL 29.03.2013 - 01:47:21
EVET Y....... OLSUN. SIZE KAC KISI PARA ODUYOR? NE KADAR? ONURUNUZ VE ISLAM ADINA YAZSAYDINIZ SIMDI SIZI TEBRIK VE TAKDIR EDIYOR OLACAKTIM.ISLAM DINI BAYRAGINI VE VATANINI REDDEDEN INSANLARI DESTEKLEMEZ. BU UC UNSUR BIR ARADA VE KENETLENMIS OLMALIDIR. BIZ TURKLER ISLAMI ASIRLARCA BU KUVVETLE YASATTIK. VE BU KUVVETLE YASATACAGIZ INSALLAH. SIZLER GIBI CIKAR UGRUNA DEGISEBILEN TEMSILCILERI SILEREK HEMDE.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%46,62
ZAFER SENEL 29.03.2013 - 01:42:12
YAZDIGINIZ SACMALIKLARLA INSANLARI KANDIRMANIZ COK ZOR. TURK MILLETI VE TURK BAYRAGI VE BU TOPRAKLAR SIZIN BIRKAC SEVIYESIZ VE BENCILCE YAZILMIS CUMLENIZLE TARAF BULUP DEGISECEKMI SANIYORSUNUZ.ISLAMI YASAMANIN YOLLARINI INSANLARA OGRETECEK KISILERDEN BIRI DE DEGILSINIZ. BIRILERI SIZDE KUYRUK ACISI BIRAKTI DIYE SIK SIK DAVRANIS SOZ VE TAVIR DEGISTIRDIGINIZI BILE FARK EDEMIYORSUNUZ. SAYIN BAHCELIYE DIKKAT EDIN. :) SON SOZU SOYLEYECEK INSANLARDAN BIRI OLMADIGINIZI HALA ANLAMADINIZ MI? YAZIKLAR OLSU
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%48,47
engin kaynar 29.03.2013 - 01:40:39
sayın hilal kaplan hangi düşünceyi savundugunuz anlayamadım yorumları okudum ayrıca size bayagı bir zaman harcanmış kayıp zaman olarak düşünüyorum
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%54,47
ZAFER SENEL 29.03.2013 - 01:21:31
ONCELIKLE YAZDIKLARINIZ BUTUNLEYEN DEGIL TOPLUMUMUZU BOLEN NITELIKTEDIR.SIZIN SOZLERINIZ DEGIL SIZI TETIKLEYENLERIN SOZLERIDIR.BIZ TURKLER HZ.MUHAMMET (S.A.V.) VE ONUN ORDUSUNDAN SONRA ISLAMI EN GENIS TOPRAKLARA YAYAN VE ONU YASAYAN YASATAN TEK MILLETIZ. TURKLUGE OLAN YAKLASIMINIZ SIZIN ITIBARINIZI YERLERE VURUYOR. KESKE FARKINDA OLABILSENIZ. KURT SORUNU DEDIGINIZ PKK NIN CANILIGINDEN KAYNAKLANMIS BIR VAHSILIK DEGILMIDIR.BIZLERE MUHATAPMIDIR BU VAHSILER?
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,92
Ad Soyad Giriniz... 21.03.2013 - 17:14:55
ocywbev{dfzfsfmibcfs, What is the best hgh on the market, fKQmvcL, [url=http://hghinformation.co.uk/]HGH[/url], tJDBQRe, http://hghinformation.co.uk/ Hgh hormone releasers, jhPxAMR.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%46,41
hayrikaya 10.03.2013 - 17:32:14
eyhilal inkarcısı silkin cumhuriyete sığın yolun düzelir din canbazlarına uyma hicbiri kuranın icinde deyil kuran dışı hareketlerdeler para kazanmak toplumda nufussahibi olmak ve kendilerince hürmetli olmak icin dalaverlerin kurnı kullanırlar onlar sen bilirsin onlar aynızamanda din ve türk düşmanıdırlar örnek kandil ler bayrmlar kuranda varmı yok ama bun lar meta olarak kullanıyhorlar kuran emri olarak anlatıyorlar daha neler kuranı oku duyma ile olmaz sahtekarlardan kurtul
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%49,10
hayrikaya 10.03.2013 - 17:20:45
ey hillal kaplan senin dediğin o örrtü kuranda varmı dinde varmı madem islamım diyorsun allah aşkın doğru söyle git bak peygamberin torunlar ısüdi arap istanda seninigi,bi serbestlermi allahtan korkun kuran dışı işleri dindeye dayatmayın cahil sadin adamı isen o zaman bunlar senle tartışmak bile günah bırakın bu ülkeyi bölmeyin mustafa kemalın yoluna dönün o din zabanıleriniin dinden rant elde edenlerin yoluna girmeyin onlar cahildir kuranı inkar kuranda allah emrinden başka birşey yoktur
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%48,79
nahit özdemir 07.03.2013 - 15:54:57
kürdü milliyetci,ermeniyi milliyetci.gayri müslümleri miilliyetcilik le bezerken islamın gelişmesinde canlarını ve kanını veren TÜRK milletine dil uzatan.sözde cemaat liderlerini iyi tanımıda fayda sağlayacaktır.papanın elini kaldırdığınızda neyi kaldırdığınızdı biliyorsanız ,mesele yok neye mesaj vermek istediğiniz yere mesajları verebildiniz ve sizde kalemşör olarak almışsınız iyi yazıyor ve söylüyorsunuz.Sizleri ALLAHA,havale ediyor.TÜRK milletini seviyorum ve ATATÜRK Ü DE seviyorum.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%54,42
ERDALÇİÇEK 20.02.2013 - 23:47:09
HİLAL KAPLAN YORUMLARINIZIİZLİYORUZ SİZESALDIRANLARKARSISINDA SİZİSAVUNUYORUZ BİZSİZİN YANINIZDAYIZ ALLAHONLARIISLAHEYLESİN CAHİLLER KKKKAFALARIBASMIYOR
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%61,66
ERDALCİ[email protected]İL.COM 20.02.2013 - 23:33:58
HİLAL HANIMA HAKSIZ YERESALDIRANLAR ÖNCEKENDİLERİNEBAKSINLAR UNUNBUNUN KIYAFETİYLE OGRAŞMASINLAR YAZIKLAROLSUN DENGESİZADAMLARA
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%46,18
ERDALCİ[email protected]İL.COM 20.02.2013 - 23:33:58
HİLAL HANIMA HAKSIZ YERESALDIRANLAR ÖNCEKENDİLERİNEBAKSINLAR UNUNBUNUN KIYAFETİYLE OGRAŞMASINLAR YAZIKLAROLSUN DENGESİZADAMLARA
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%44,78
Ad Soyad Giriniz... 10.01.2013 - 19:19:39
NİHAT abi bir yazar olarak attığınız yorumlar , sıradan yorumcuların yeşil ışıklarını aşamıyor . Yoksa size haksızlık mı yapılıyor?
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%49,81
Onur Dinçer 06.01.2013 - 14:45:25
Türk olmak Hilal Kaplan ve onun gibi düşünenlere muhalefet etmeyi gerektirmez. Zaten Hilal Kaplan'ın kendisi de, ne kadar işinize gelmese de, Türktür. Ben de Türküm. Ayrıca, Atatürk bildiğimiz kadarıyla hiç çocuk yapmadı, dolayısıyla kimsenin atası değil. Türkler Atatürk'ten önce de vardı.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%47,70
sena 05.01.2013 - 15:32:26
türkiyenin ölmeyen babası adlı kitabı büyük bir zevkle aldım ve başında hrant dinkin kıymetli anısına yazılı olduğunu gördüm daha da okumaya başladım ve kitabın asıl amacının atamı kötülemek olduğunu gördüm. ben TÜRKÜM ve sizin gibi insanlara tahammülüm bile yok şuan bu ülkede rahatça çantanı takıp gezebiliyosan bağımsızsan ve kadın olarak geniş haklara sahipsen atanı kötülemek yerine onu herkease karşı savunmalısın sen dinini yaşayamadığını savunuyosun ben yaşıyorum hemde korkusuz atam sayesinde. eğer saygın yoksa fikirleini kendine sakla oraya
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%66,84
enis yıldız 29.12.2012 - 22:56:37
kalbinin güzelliği yüzüne vuran yüce rabbimizin güzel kulu rahman ve rahim olan allahın selamı üzerine olsun . unutma uğradığın haksızlıklar senin için imtihandır, şöyleki :ya doğrubildiğin yolda daha güçlüve sağlam bir iradeyle devam edeceksin yada zaafiyet yaşayacaksın.ona göre yüce allahtan karşılık alacaksın .rahman ve rahim olan yüce allahın selamı ve yardımı üzerine olun AMİN ;
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%48,66
Anti Hindu, Arabia , Japania ,kurdia ... 25.12.2012 - 20:05:59
hilal kaplan allah seni başımizden eksik etmesin seni hep izliyorum çok güzel aydınlatıyorsun dünyamızı güneşe taş çıkartır gibi . GİYSİLERİNİ Nereden aldın ? bizim kültürümüze yakıştıramadım.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%45,49
hakkı doğrusöyler 20.12.2012 - 11:01:41
Hilal kaplan ın ne yaptığını kime yaranmaya çalıştığını gerçekten anlayamadım.ne imza kampanyası, kime karşı, bak hilal etme yanlışa tövbe et bu gün seni pofpoflayanlar yarın seni buruşturup atarlar sen imanlı!bir insana benziyorsun Müslüman İnanmayan veya münafık derecesinde islama hakaret edenlerle sırfkompleksinden dolayı aynı şeyleri düşünme düşünüyorsan da hemen tövbe et. yoksa inandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanmaya başlarsın.unutma bu dünya fani be hilal üç bş kuruş uğruna satma
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%63,00
nevra berrin 18.12.2012 - 01:10:23
hem suçlu hem güçlüsün hilalkaplan hem pekakacı hem DPI cı hem de başörtülüsün hem kilisedesin hem müslüman olduğunu iddia ediyorsun.ama çirkefçe habervaktime saldırıyorsun.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,18
Ad Soyad Giriniz... 10.12.2012 - 20:40:05
.Manyak MEDYA( DÖNMEZ Yener): Sakallı a*hmet , türbanlı hilal. siz hala türbanla sakalla mı uğraşıyorsunuz ? Değerler sisteminizalabora olmuş. başbakanın BDP'LİLER hakkında hukukun gereğini yapmak istemesini yerden vurmuşsun dün
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%47,86
harputlu 06.12.2012 - 16:06:15
DIŞI MÜSLÜMANA BENZİYOR AMA........İÇİNİ BİLMİYORUM.........
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,33
ADİL 29.11.2012 - 21:29:46
SAYIN Hürriyet yazarı ERTUĞRUL ÖZKÖK : BAŞÖRTÜLÜ 10 ETKİLİ YAZAR arasında psikiyatri öğrenimi yapmış Hİlal kaplanı görememen , listeye almaman ayrımcılık olmuyor mu?
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%49,11
Ad Soyad Giriniz... 25.11.2012 - 20:35:18
Türkiyelilik , Türklüğü bitirmek İslam adına Arap kültürünü benimsemek, Kürtleride bu çatı altında toplamak mı ? Bence tek çözüm bu ?!. değil mi Sayın yazar. Sözlerinizden bu anlaşılıyor. Başka bir yorum getiremedim. kusur ettimse affola.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%52,61
Nihat Taştan 25.11.2012 - 01:38:08
Hilal Kaplan Hilal gibi aydınlatıyor Ama siz hala karanlığa gidiyorsanız tabiki gerçekleri göremezsiniz...
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%49,83
Misafir 24.11.2012 - 20:20:11
Hilal Kaplanın kim olduğunu araştırmaya gerek yok Şöyle bir bakın suratına ,Türklükten eser var mı ? Buram buram kokan Arap kadını ... Türkiyede yazarlık yapıyor.Türklere hakaret yağdırarak.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%55,59
Ömer Acar 18.08.2012 - 09:29:53
Sana bir sorum var senin TÜRK'lükle ve TÜRK milletiyle ne sorunun var bunu mertçe açıkla ermeni piçlerine sempati duyup karşına alıyor Atatürk ve Türk milleti için atıp tutuyorsun.Olimpiyatta madalya kazanan kızlar secde edince iyi NE MUTLU TÜRKÜM diyince sana bir haller oluyor kuduruyorsun senin gibi müslümana lanet olsun seni gören müslümanlıktan soğur
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%54,46
mehmet selman 16.08.2012 - 12:37:19
Güya tesettürlüsün, güya müslümanların sorunlarını gündeme taşıyorsun öyle mi? ''Başkasının sorunlarını gündeme getirme .'' adı altında kendini gösteriyorsun. Yani ego tatmini. Bir ''AKİT'' okuru.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,32
ÇAĞDAŞ RADİKAL 17.07.2012 - 12:42:03
YAZILARINIZI ZEVKLE OKUDUM BEN MEZOPOTAMYALI BİR GENCİM BENCE DE BU AKAN KANIN DURMASI İÇİN BÜTÜN TÜRKLERİN VARLIĞIMIZI KABUL EDİP VE SADECE TÜRKİYE DE 20 MİLYON KÜRD İNSANI BULUNDUĞUNU BİLSİNLER.VE AYRICA BARIŞ İSTİYORLARSA AKP PKK İLE UZLAŞMALIDIR...
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%46,93
Korkmaz KULDAN 28.06.2012 - 14:26:03
Sayın KAPLAN yazılarınızı köşenizden vs. takip eden biriyim. Ancak DPI toplantılarına katılmanızı anlayabilmiş değilim. Oralarda neler konuşulduğunun daha sonra açıklanacağı söylenmiş ama aylar geçmesine rağmen oralarda neler konuşulduğu hala açıklanmamış böyle gizemli birtarafı karanlık olan toplantılara sizin gibilerin katılması kafamızı karıştırıyor HABER VAKİTİM de çıkan yazılara bir cevabınız olmayacakmı yoksa oradaki iddialar doğrumu. Bu konuya açıklık getirmenizi bekliyoruz.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%48,15
nilgün 20.05.2012 - 22:40:14
SEN HERŞEY OLABİLİRSİN AMA ASLA İNSAN OLAMAZSIN
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%51,89
rauf 20.05.2012 - 14:56:27
Bu zamanda hala daha nur tarikarının kalıntıları ile bu Atatürkçü ülkenin mücadele vermesi akıl alacak gibi değil,özellik ile maksatlı geri bırakılıyoruz geri. Artık, ahşap camilerin tavan arasından ermeniye yavudiye maytap attırıp nur indirdim yalanı ile müslüman insanları kandıran bu nurcular şimdi taktik değiştirmiş bu seferde Amerikan neokoncuları ardına alıp, Anadoluyu 3 bininci yılda hıristiyanlaştırma projesinde baş rol oynuyorlar.İsa değil Hz.Muhammettir peygamberimiz nurcular biline.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%52,77
Seyit 20.05.2012 - 09:43:38
Bunlar merdiven altı yobaz mollaların eğittiği eserleri
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%49,04
tan karalı 18.05.2012 - 15:50:09
Hilal Kaplan..! Cumhuriyet Güneşi yüzüne vurdukça ağzından ne çıktığını duymayan, emperyalist, inanç üzerinden sömürüye doymayan '' abdestli kapitalist '' bir uşaktır..! Yediği tabağa .... memlekette kimler var diye soracak olursanız ilk 100 listesine girmeye hak kazanacaktır. Bu ve bunun gibilerin sonu; yurdum toprakları üzerinde ya da dışında..! Dünyanın her neresinde olursa olsun HÜSRAN ile sonuçlanacak olan, toprağın bile kabul etmeyeceği bir isimdir..! Annesi onunla gurur duyabilir ..!
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%52,69
halil batmaz/Düzce 06.05.2012 - 15:33:15
güya erkeksin değil mi? Yazıklar olsun sana... Türklükten dem vuruyorsun. Gerçek bir Türk bir kadın ile konuşurken nasıl davranacağını bilir seni gidi utanmaz adam...
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%49,69
ömer acar 06.05.2012 - 15:17:52
Hilal Kaplan tam bir Türk düşmanı bu kadın müslüman falan değil tam bir ermeni tohumu almış karşısına bir ermeni türk milletine ve müslümanlığa hakaret ediyor bari baş örtüsünü çıkar gerçek kimliğini göster sen ve senin gibi kanı bozuklardan islam ve türk alemini korusu
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%55,99
Ad Soyad Giriniz... 01.05.2012 - 11:05:49
hilal kaplanın şerrinden Rabbim bu memleketi korusun.Rabbim onu kirli planlarında boğsun.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,86
FUAT ZENGİN 04.03.2012 - 00:19:03
Bin dört yüz yıl önceydi....Allah Resulu'nün (s.a.s) mübarek dudaklarından mealen "HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR." hadisi şerifi ile ikaz ediliyordu insanlık... ..gerisi küçük zavallıların üstünlük ve gurur duymaları için üretilen, "susmayan şeytanların" kendileriyle cehenneme götürebilme çabalarının sonucudur. Dosdoğru yolda sabit olabilmemiz duasıyla...
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%54,50
inan haci 19.02.2012 - 00:09:35
sizi allaha emanet ederken hakka yuruyen hak aşıklarına hep saldıranlar olmuştur allahtan derya oldukları için k.......a kırenmezler.hizan bıtlıs slm
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%46,05
sessiz, 10.02.2012 - 22:39:48
senin,tv,poraglamın,çok.güzel
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%65,61
sessiz, 10.02.2012 - 22:39:48
senin,tv,poraglamın,çok.güzel
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%55,84
seher,güneşi 10.02.2012 - 22:25:37
sen,çok,kaliteli,ve,çak,başarılı,bir,hanımefendisin
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%48,49
seher,güneşi 10.02.2012 - 22:25:37
sen,çok,kaliteli,ve,çak,başarılı,bir,hanımefendisin
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%47,10
sessiz, 09.02.2012 - 18:05:41
allah,kalpinin,güzelligini,yüzüne,vermiş,,allah,yolunu,açik,etsin
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%52,20
sessiz 09.02.2012 - 18:05:41
allah,kalpinin,güzelligini,yüzüne,vermiş,,allah,yolunu,açik,etsin
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%49,03
sessiz 09.02.2012 - 18:05:41
allah,kalpinin,güzelligini,yüzüne,vermiş,,allah,yolunu,açik,etsin
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%48,13
k 07.02.2012 - 20:28:50
nur,,yuzlür
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%49,43
Ad Soyad Giriniz... 27.01.2012 - 15:23:36
HANIFE SAHIN MURAT BUTE SIZ HAKIKATEN BIR KAN TAHLILI YAPTIRIP GERCEK BABANIZI VE SOYUNUZU BULUN CUNKI SIZIN GIBI SOYSUZ ONUN BUNUN PICI ANCAK BUKADAR FASIST OLUR SIZIN NE DUANIZ NEDE KAFANIZ KABUL GORUR DEFOLUP GITSENIZDE SU VATANBIRAZ TEMIZLENSE IGRENC FASISTLER FASISTIN DE SEREFI VAR SIZ FASISTTENDE ALCAKSINIZ BU VATANINDA SAHIBI SIZ DEGILSINIZ OLAMAYACAKSINIZDA
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%51,58
nihat 26.01.2012 - 18:34:18
hanife şahin:: Bence siz annenize sorun bir daha sorun? Büyük bir ihtimale, şu an baba bildiğiniz kişinin, sizin babanız olmadığını öğrenmeniz sizi şaşırtmasın. çünkü soysuzlar ırkçılık yapar. soyu sopu belli olanlar neden ırkçılık yapsın ki! Hem sizin duanız neden kabul olsun ki eyer uluyarak dua kabul olsaydı Asena ve çocuklarına gökten pişmiş kuzu eti yağardı:-(
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%59,34
nihat 26.01.2012 - 18:34:18
hanife şahin:: Bence siz annenize sorun bir daha sorun? Büyük bir ihtimale, şu an baba bildiğiniz kişinin, sizin babanız olmadığını öğrenmeniz sizi şaşırtmasın. çünkü soysuzlar ırkçılık yapar. soyu sopu belli olanlar neden ırkçılık yapsın ki! Hem sizin duanız neden kabul olsun ki eyer uluyarak dua kabul olsaydı Asena ve çocuklarına gökten pişmiş kuzu eti yağardı:-(
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%47,37
halil kırımlı 22.01.2012 - 20:51:56
türklük övüncüne başka milletlere,inançlara saygıyı ekleyemeyen lerden bir türk olarak utanıyorum.kavmiyet dağarcığına vahşet ve kin dolduranlara rabbim fırsat vermesin.herkes kaderi ilahi var olduğu milletten dolayı şükredebilir ama başkalarını yeremez.başka millet ve kavimlere saygıyı öğrenemeyenler yeryüzünde kendi milletlerine saygıyı nasıl kazandıracaklar?türklük hrant,ı yaşatabilmekti,6,7 eylül olaylarında azınlıkların mal varlıklarını muhafaza altına almak olmalıydı.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%61,50
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive