İbrahim Kahveci

Karar GazetesiBookmark and Share

Krizin henüz başında işsizlik rekoru


16.4.2019 - Bu Yazı 910 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 19-04/15/simitt.jpg

Ekonomik kriz daha ilk aşamasında olmasına rağmen işsizlik rekor kırdı. 2019 Ocak itibari ile 4 milyon 668 bin kişiye ulaşan işsiz sayısı ile yüzde 14.7’ye çıkan işsizlik oranı rekor seviyeye ulaştı. 2001 krizinde dahi yüzde 13’ün altında kalan ve 2008-09 döneminde sadece bir kez yüzde 14.8’i gören işsizlik oranı bu sefer krizin henüz başında yakalanmış oldu.

2018 yılını yüzde 2,6 büyüme oranı ile kapatmamıza rağmen yılın son çeyreğinde yüzde 3,0 ekonomik küçülme yaşadık. Hatta 2018 yılının 3. çeyreğinde de yüzde 1,8 büyüme oranına rağmen bu büyüme oranı işsizliğin azalmasına yetmemiş ve işsizlik oranları yükselmeye başlamıştı.

Nitekim mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Mart 2018’de yüzde 9,9 ile tek haneden başladığı yükselişini nerede ise her ay hızla artırmış ve Ağustos 2018’de yüzde 11,3’e yükselmişti.

Eylül ayında yüzde 11,5’e ulaşan arındırılmış işsizlik oranı, aralık sonunda yüzde 12,7’ye kadar çıktı. Ve ocak ayı ile bu oran yüzde 13,3 ile adeta 2008-09 küresel kriz seviyelerine yükselmiş oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Ocak 2018’de ise yüzde 9,8 düzeyindeydi.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış, tarım ve turizm gibi mevsimsel etkilerle işsiz kalanlarında hesaba katıldığı işsizlik oranı ise 2019 ocak ayında yüzde 14,7 seviyesine yükselmiş oldu. Aynı oran, yani yine aynı mevsimsel etkiler içeren işsizlik oranı Ocak 2018’de ise yüzde 10,8 düzeyindeydi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış işsizlik oranı rekoru ise 2008-09 krizinde Şubat 2009 itibari ile yüzde 14,8 ile rekor kırmıştı. Oysa ülkemiz bu krizin henüz başında ve işsizlik oranı nerede ise 2009 rekor seviyesini çoktan yakalamış durumda.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik rekoru ise Nisan 2009 tarihinde ulaşılan yüzde 13,9 seviyesidir.

O tarihlerde oluşan işsiz sayısı ise bugüne göre çok daha düşüktür. Nüfus artışı haricinde, işgücüne katılımın düşük olmasının da etkisi ile o tarihlerde işsiz sayısı daha az olmasına rağmen, işsizlik oranı daha yüksektir.

Mesela 2009 şubat ayında normal işsiz sayısı 3 milyon 331 bin kişidir. Oysa bu işsiz sayısı Ocak 2019 itibari ile 4 milyon 668 bin kişiye çıkmıştır.

Yine mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı Nisan 2009’da 3 milyon 254 bin kişidir. Ama artık bu işsiz sayısı da Ocak 2019 itibari ile 4 milyon 295 bin kişiye yükselmiştir.

NÜFUSA GÖRE İŞSİZLİK REKORDA

19-04/15/rap.png

İşsizlik rakamlarına 15+ yaş üstü kurumsal olmayan nüfus açısından baktığımızda karşımıza çok daha ilginç sonuçlar çıkmaktadır. Örneğin 2009 yılında 3 milyon 095 bin ortalama işsiz sayısı 15+ yaş üstü nüfusun yüzde 5,97’sine karşılık gelmektedir.

Kısaca 2009 yılında her 100 yetişkinden 5,97 kişi işsizdi. Bugün (ocak 2019) itibari ile her 100 yetişkin nüfusun 7,65 kişisi işsiz dolaşmaktadır. Yani yetişkin nüfusta işsizlik oranı 2009 krizinin bile yüzde 28 daha fazlası noktaya gelmiş bulunmaktadır.

Son bir yılda tam 872 bin kişi işini kaybetmiş oldu. İşini kaybedenlerin eğitim durumuna bakınca karşımıza şu tablo çıkıyor:

Toplam işini kaybeden sayısı: -872 bin kişi -%03,1

Okuma yazma bilmeyenler: -110 bin kişi -%11,6

Lise altı eğitimliler: -1.000 milyon kişi -%6,8

Lise mezunları: -6 bin kişi -%0,2

Meslek lisesiler: -44 bin kişi -%1,5

Üniversite mezunları: +288 bin kişi +%4,4

Buradan da görüleceği gibi kriz en eğitim seviyesi daha düşük mavi yakalı kesimi vurmuş durumda. Hatta üniversite mezunlarının toplam istihdamı aynı dönemde 288 bin kişi (%04,4) artış göstermiştir.

İŞSİZLİKTE BEKLEYEN TEHLİKE

Türkiye 1994 krizinde yüzde 9,1 işsizlik yaşamış ve 90’lı yıllar nerede ise tamamen tek hane işsizlik oranı ile geçmiştir.

Yine kendi krizimiz olan 2001’de ise yüzde 8,9 işsizlik oranı gelmiş ama asıl işsizlik sonraki yıl olan 2002’de yüzde 10,8 ile yaşanmıştır. Çünkü işsizlik oranları krizlerin sonraki aşamalarında giderek daha çok artmaktadır. Hem işini kaybedenler hem de yeni işgücü piyasasına gelenler işsizlik oranının artmasına yol açmaktadır.

Bu açıdan bakıldığında son krizde mevcut istihdam azalışının kasım ayı itibari ile başladığını görmekteyiz. Ekim ayında mevsim etkileri hariç çalışan sayısı 28 milyon 775 bin kişi iken, kasım ayında bu sayı 28 milyon 538 bine düşüyor.

Son bir yılda mevsim etkileri haricinde 921 bin kişi işini kaybederken, bu sayının 761 bin kişisi işini son 3 ayda kaybetmiştir.

İşte bu açıdan hesaplandığında asıl işsizlik tehlikesinin önümüzdeki aylarda bizi beklediğini görebiliriz.

Nitekim İş-Kur kayıtları bile son bir yılda sadece kayıtlı olan işsiz sayısının bile 1,5 milyon kişiden daha çok arttığını göstermektedir. Bu veriler henüz TÜİK kayıtlarında tam olarak karşılık bulmamıştır. O nedenle önümüzdeki dönemde hem işsiz sayısının hem de işsizlik oranının çok hızlı artması beklenmektedir.

Burada tek bir alternatif görülmektedir: O da İşsizlik fonu üzerinden işverenlere bedava sayılabilecek ek istihdam kolaylığının sağlayacağı geçici iyileşmelerdir.

GENÇLER REKORA KOŞUYOR

Son açıklanan işsizlik verilerine göre genç işsizlik oranı yüzde 26,7 seviyesine ulaşmıştır. Genç işsizlik oranı 2008-09 küresel krizinde en fazla Şubat 2009’da yüzde 25,4’e çıkmıştı. Bu açıdan bakıldığında ülkemizde genç işsizlik oranı Ocak 2019’da şimdiden rekor kırmış oldu.

Yeni hayata başlayacaklar açısından gençlerde oluşan yüzde 26,7 işsizlik oranı ayrıca analiz edilmesi gereken meseledir.

GENİŞ TANIMLI RAKAM  8.3 MİLYON

CHP’li Aykut Erdoğdu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ocak 2019 iş gücü istatistiklerine göre resmi işsiz sayısının 4 milyon 668 bin olduğunu belirtti. Erdoğdu, işsizlerin de bu belirsiz ortamından en çok etkilenen kesim olduğunun altını çizdi. İşsizliğin yüzde 14.7’ye ulaşmanın, Türkiye ile ilgili en yakıcı gerçek olduğunu vurgulayan Erdoğdu, şunları ifade etti: “İş dünyası beklemeye girdi. Bu belirsizliğin ekonomideki en olumsuz sonuçlarından biri de işsizlik. Çünkü hukuk ve demokrasinin olmadığı yerde yatırım olmaz, yatırımın olmadığı yerde de istihdam olmaz. İktidar en kısa zamanda, ekonomiye odaklanmalıdır.” İktidarın seçimlerden önce 2.5 milyon kişiye istihdam sözü verdiğini hatırlatan Erdoğdu “Açıklanan işsiz sayısı 4 milyon 668 bin. İş bulma ümidi olmayanlar, çalışmaya hazır ama iş bulmaktan ümidini kestiği için iş aramayanlar ve mevsimlik çalışanlar göz önünde bulundurulduğunda işsiz sayısı 7 milyon 144 bin. Zamana bağlı eksik istihdam edilenler de eklendiğinde bu sayı 7 milyon 552 bin ediyor. Yetersiz istihdam edilenlerin de dahil edilirse en geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 344 bin” değerlendirmesinde bulundu.     

TÜM SEKTÖRLERDE KAYIP SÜRÜYOR

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) raporuna göre, tarım dişi işsizlik oranındaki artışın 2018 yılının Kasım ayından bu yana 1.9 yüzde puan olduğu ve 15 Temmuz 2016 dönemindeki yüzde 1.5 puanlık artışın da üzerine çıkmasıyla endişelendirici bir boyuta geldiği belirtildi. “Ocak 2019 döneminde tüm sektörlerde istihdam kayıpları gözlenmektedir” denilen notta şu değerlendirmeler yapıldı: “Kasım 2018’den Ocak 2019’a, son üç dönemdeki istihdam kayıpları sanayide 300 bine hizmetlerde 150 bine ulaştı. İnşaat sektöründe kayıplar Şubat 2018’den bu yana 520 bin oldu. Tarım dışında işsiz sayısı 4 milyon 193 bine yükseldi.”

İNŞAATTA İSTİHDAM DÜŞÜŞÜ DEVAM EDİYOR

Betam Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ile direktör yardımcısı Doç. Dr. Gökçe Uysal Ulaşın ve Araştırma Görevlisi Furkan Kavuncu’nun değerlendirmesine göre “Arka arkaya üç dönemdeki işsizlik artışları rekor diyebileceğimiz bir seviye olan 1.9 yüzde puana ulaştı. Tarım dışı işsizlikteki bu hızlı artış 15 Temmuz 2016’yı kapsayan üç dönemdeki (Haziran, Temmuz ve Ağustos 2016) toplam 1.5 yüzde puanlık artışın da üzerinde oldu. Sanayide son üç dönemde (Kasım 2018’den Ocak 2019’a) toplam istihdam kayıpları 300 bini geçti. İnşaattaki istihdam kayıpları neredeyse bir yıldır (Şubat 2018’den beri) aralıksız devam ediyor. Toplam istihdam kaybı 520 bine ulaştı.”

1 MİLYON KİŞİ BİR YILDIR İŞ ARIYOR

Aykut Erdoğdu, yaklaşık 1 milyon kişinin bir yıl ve daha uzun süredir iş aradığına işaret ederek, ekonomik daralmanın olduğu süreçte Türkiye ekonomisinin başka dönemlerdeki gibi iş yaratamadığını, kriz yönetimini beceremeyen iktidarın, krizin süresini uzatarak halkın ekmeğiyle oynadığını savundu. Genç işsizliğe de değinen Erdoğdu, 15-29 yaş arasındaki gençlerin 5 milyon 175 bininin ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığını kaydetti. Erdoğdu, sadece aralık ayından ocak ayına kadar inşaatta 137 bin, imalatta 139 bin, hizmet sektöründen ise 99 bin kişinin işini kaybettiğine dikkati çekti. Erdoğdu, 24 Haziran’dan bu yana işini kaybedenlerin sayısının ise inşaatta 632 bin, imalatta 285 bin, hizmet sektöründe ise 164 bine ulaştığını belirterek “Tarım dışı sektörlerde de hem kayıt dışı çalışan sayısı hem de kayıt dışı çalışma oranları arttı. Geçtiğimiz yılı ocak ayında kayıt dışı çalışma oranı yüzde 21,8 iken bu oran yüzde 22,5’e yükseldi.  Son 5 yıllık kayıt dışılık oranlarına bakıldığında Türkiye ekonomisinde ortalama her 5 kişiden 1’inin kayıt dışı, güvencesiz çalışıyor olması bir süreklilik kazandı.” ifadelerini kullandı. Türkiye’de sadece işsizlerin değil, çalışanların büyük bir çoğunluğunun da yoksulluk sınırında ücretle çalışmaktan mutsuz olduğunu ifade eden Erdoğdu, şunları kaydetti: “Çalışanların önemli bir kesimi asgari ücretle çalışıyor. Resmi rakamlara göre 2017’de çalışanların yüzde 35’i asgari ücret üzerinden prim ödüyor. Asgari ücret ile asgari ücretin ancak iki katına kadar maaş alanların sigortalılara oranı yüzde 81’e ulaşıyor. Açlık sınırının Türk-İş’in rakamlarına göre 2 bin 14 lira olduğu göz önüne alınırsa çalışanların büyük bir kısmının da mutsuz olduğu ortadadır. İktidar, işsizliğin altında inleyen kitleler ile asgari ücret civarında yaşayan geniş bir kesime mutsuzluktan başka bir şey vermemiştir.”

.

Facebook Yorumları

Emlak8
10.07.2020
Ser’p’est piyasa!
7.07.2020
Hizmet siyaseti...
6.07.2020
Garip bir döviz varlığı-2
3.07.2020
Oluk oluk para
1.07.2020
Bilim ile bilimsel sorunumuz
30.06.2020
Gelecek tahmini
29.06.2020
Yoksulluk çıkmazı ve ‘Evlatlarımız’
24.06.2020
Yoksulluğa alışmak
22.06.2020
Propaganda büyümesi
19.06.2020
IMF neden hain ilan edildi?
16.06.2020
Muhalefet kalite ve ekmek demektir
15.06.2020
Liyakat ve TL’nin değeri
12.06.2020
Kimlik siyaseti kaç öğün eder?
10.06.2020
Yarın ne olacak?
9.06.2020
Ekonomi niye etkin değil?
3.06.2020
Muhalefet yanılıyor!
2.06.2020
Matbaayı keşfetmek!
1.06.2020
Bereketsiz büyüme
30.05.2020
Nankör okumuşlar
29.05.2020
Mesele finansal değil insani
27.05.2020
Özlem!
21.05.2020
Muhalefetin beklentisi
20.05.2020
İhaleleri CHP örter
18.05.2020
Daha ne olsun?
15.05.2020
2,6 milyon kişi = 1 müteahhit
14.05.2020
Mesele siyaset değil ÜLKE
12.05.2020
Toplum fakirlik isterse
11.05.2020
Milli Dava Hesabı
8.05.2020
Ya gitmek istiyorlarsa...
6.05.2020
Mahkûmiyet!
5.05.2020
Kimin fakiri?
4.05.2020
Bu fakirlikte siyasi değişim zor
30.04.2020
The Mask!
28.04.2020
Kimse yarını düşünmesin
27.04.2020
Çok ararız bu günleri
26.04.2020
100 kahraman!
22.04.2020
130 milyar liralık hastane borcu...
21.04.2020
Kaçılan ülke...
20.04.2020
Asıl düşük faiz haramdır
17.04.2020
Restin faturası IMF’ye rest çektik
16.04.2020
Yerli ve Milli Londra
15.04.2020
Kamusal bankacılık
13.04.2020
KÖİ’ler ne olacak?
9.04.2020
Gıda sektöründe temel sorun
6.04.2020
Servet Vergisi
4.04.2020
Kim hain!
3.04.2020
Fırsat kapımızda!
2.04.2020
Rusya’ya bu kıyak sürecek mi?
1.04.2020
Bağış Fonu!
31.03.2020
Sorun keşke para olsa
30.03.2020
John Q!
27.03.2020
Para ve paracı politika teorileri!
26.03.2020
Mega sağlık projeleri!
25.03.2020
Para sorunu ve Hazine garantili müteahhitler
24.03.2020
Krizi fırsata çevirmek
23.03.2020
Sorumluluk!
20.03.2020
Durum daha ciddi
19.03.2020
BOTAŞ vergi rekortmeni olacak mı?
18.03.2020
Hızlı karar!
17.03.2020
Sorumsuzluk!
16.03.2020
Sermaye mi, insan mı?
14.03.2020
Kenarda oturmak ile olmaz
12.03.2020
Un yağ şeker var ama helva olmuyor
11.03.2020
Eski kafa sermayeci devir bitti
10.03.2020
Her şey bu kadar kötü mü?
9.03.2020
Virüs ekonomide eski dengeyi yıkıyor
6.03.2020
Dünya beşik gibi sallanıyor
4.03.2020
Yeniden ‘altın’ işi
3.03.2020
Küresel değişimin fırsat ve maliyetleri
2.03.2020
Rusya’ya verdiğimiz paralar
28.02.2020
Beklenen riske açıkta yakalanmak
27.02.2020
Kriz evlilikleri de vurdu
26.02.2020
Kim gelir?
25.02.2020
Sisi’nin Mısır’ından bile gerideyiz
24.02.2020
Piyasalarda fırtına önlenir mi?
22.02.2020
Kontrolün sonu mu?
20.02.2020
Bütçe dikkat diyor
19.02.2020
Arkadan izlemeli faiz politikası
18.02.2020
Hem mutsuz hem umutsuz hem işsiz hem de ‘aç kalıyor ama yedirmiyor’
17.02.2020
Açlık, yoksulluk ve sefalet
12.02.2020
Buhran değil de nedir?
11.02.2020
Riskleri azaltma fırsatı
5.02.2020
Rusya ile parasal barışma seanslarımız
3.02.2020
Yazık ama!
30.01.2020
Bu matematiği nerden öğrendiniz?
30.01.2020
Uçuyoruz ama...
28.01.2020
Kamusal kamuflaj
27.01.2020
Sorun önemli ama algı iyi!
24.01.2020
Hayal dünyasının satılamayan ürünleri
23.01.2020
Köprüde şeffaflık yok hesaplar karışık
21.01.2020
Ne kadar alırsanız alın...
20.01.2020
“Daha çok zam daha çok oy politikası”
19.01.2020
İktisat bile imana geldi
16.01.2020
Hangi fiyat tuttu ki?
14.01.2020
Fırıldak hesap makinesi
13.01.2020
Gerçeğin hükmü kalmadı!
10.01.2020
Finansal 'bereket'...
8.01.2020
Kim faizci?
7.01.2020
Bomboş yollar boş santraller...
6.01.2020
Elektrik tüketmeden de büyüyoruz
3.01.2020
Gazımız Avrupa’dan daha pahalı
1.01.2020
Balon patlar mı?
31.12.2019
Masal masal matitas
26.12.2019
İmtiyazları kaldırın
24.12.2019
Büyük bunalım!
23.12.2019
Ekonomik kriz değil BUHRAN
19.12.2019
Yalancı baharda yabancı ne yaptı?
18.12.2019
Yeni parti komploları...
17.12.2019
Simit hesabı!
16.12.2019
Şu hikayeyi bize de anlat Abdullah Bey!
14.12.2019
Vurgun piyasası sonrası ne olur?
11.12.2019
Millet ‘boğaz’ onlar ‘kanal’ derdinde
10.12.2019
Ama o şirketlere para varmış!
9.12.2019
Yalancı bahar!
5.12.2019
Aslında 2005’ten daha fakiriz
4.12.2019
Çelişkiler piyasası!
3.12.2019
Kaybedilen yılların biriken enerjisi
2.12.2019
Futbolda kurtuluş yolu
30.11.2019
İşsizlikte mucizevi düşüş!
28.11.2019
Çalıştıkça emekli maaşı düşen ülke
26.11.2019
Paranın siyasal verimliliği
25.11.2019
Acaba Hükümet TL’ye döner mi?
22.11.2019
Yaşlı ve fakir bir ülke mi olacağız?
19.11.2019
Emeklilik!
18.11.2019
Kimse yok mu?
16.11.2019
Çarklar dönüyor(muş)!
14.11.2019
10 milyar dolar nerede?
12.11.2019
Var olanı bir kalemde yok etmek
11.11.2019
Kalem oyunu işsizliği örter mi?
9.11.2019
Rengi de yeşil batıralım gitsin!
7.11.2019
Bankalarımızda ilginç şeyler oluyor!
5.11.2019
Dünya’nın en büyük ilk 10 firmasının 5’i Türkiye’den
4.11.2019
Milliyetçi sermaye!
2.11.2019
90’lara dönüş!
31.10.2019
Sermayenin rengi
29.10.2019
Çok çalışan emekliye az maaş
28.10.2019
40 yaşında emeklilik olmaz
26.10.2019
Önden yüklemeli faiz ve vergiler
24.10.2019
İşsizlik yok!
22.10.2019
Matematik böyle bir ekonomiyi keşfetmedi
18.10.2019
Futbola olan paralar feda olsun
16.10.2019
Enflasyon hesabına küçük dokunuşlar
15.10.2019
Ekonomik sorunları aşabilmek
11.10.2019
Milli dava milli para
10.10.2019
Köprü ve otoyol zam gerekçesi boş çıktı
8.10.2019
Ekmek bulamayan pirinç yedi
4.10.2019
Enflasyon hesabı üzerine
3.10.2019
Yeni elektrik zammı ne zaman?
2.10.2019
Piyasa dostu program
1.10.2019
YEP niye yetmemiş!
30.09.2019
Kim inanır programa!
27.09.2019
Mucizevi iktisat denklemi
26.09.2019
Bunalım ekonomisi
24.09.2019
IMF ile gizli görüşme
22.09.2019
Dövize yöneliş hayra alamet değil
16.09.2019
Milletin batan paraları...
12.09.2019
Her bir rakam: Bir insan
11.09.2019
Batık krediler ve banka kârları
10.09.2019
Ne yazık ki ben aldandım!
9.09.2019
Enflasyon kazanı kaynıyor
8.09.2019
Doğalgaza tahsilat zamları
5.09.2019
O arsa Millet Parkı olsun Sn. İmamoğlu
2.09.2019
Sahipsiz ve öksüz bir zam haberi
29.08.2019
Bu ekonomi düzelmez
28.08.2019
Resmen tıkandık
26.08.2019
Tahsilat gişeleri için köprü ve yol yapılmış
25.08.2019
Toplumsal sürünme sistemi
21.08.2019
Eller havaya
20.08.2019
Kara çarşamba
7.08.2019
Bu öpme niye?
6.08.2019
Doğalgaz zammı niye yapıldı?
5.08.2019
Bu insanları kim batırdı?
29.07.2019
Garip bir döviz varlığı
26.07.2019
Kapasiten kadar konuş!
24.07.2019
Hâla umutla bekleyenler
20.07.2019
Kafa karışıklığı 5 bin kişiyi ekmeğinden etmesin
16.07.2019
Şirketleri kurtarmak
15.07.2019
İbrahim Kahveci70’lere dönüş!
14.07.2019
Bekle bekle nereye kadar?
11.07.2019
Para yok para!
10.07.2019
Neymiş bu yapısal reformlar?
8.07.2019
Galiba dolar düşsün istenmiyor
5.07.2019
Doğalgaz santralleri çalışacak mı?
4.07.2019
Bir türlü gelmeyen bayram
3.07.2019
Şimdi ödeme zamanı
2.07.2019
Ekonomide bir kıpırtı var
1.07.2019
UZEL arsasında VERA bilmecesi
28.06.2019
Uzel’de 2 bin 200 işçiye kurulan tuzak
27.06.2019
Hızlı ve plansız
26.06.2019
Ekonomik durumu kavramak
25.06.2019
Seçim - sermaye ve medya
24.06.2019
Ekonomide yeni bir sayfa
22.06.2019
Yeni vergi ve zamlar
20.06.2019
Bu açığı kim kapatacak?
19.06.2019
Kurumsal hafıza ve dolar rekoru!
18.06.2019
Ne kadar az eğitim o kadar çok iş
17.06.2019
Türkiye’nin ‘Büyük Buhranı’
15.06.2019
Dolara hücum
12.06.2019
BOTAŞ’ın devasa borçları ve elektrik zammı
11.06.2019
Çalışanlar kime para yetiştirsin
10.06.2019
Fakirleştiren büyüme
8.06.2019
Yeni partinin adı ne olmalı?
1.06.2019
BESleme demedim mi?
30.05.2019
Emekli maaşı ödeme zorluğu
29.05.2019
3. Havalimanının yapım nedeni
27.05.2019
3. Havalimanı niye yapıldı?
24.05.2019
Köprüden atlayanlar
23.05.2019
Yeni bir kriz dalgası
21.05.2019
Şimdilik işçiler işsiz
17.05.2019
Çok ama çok kötü
15.05.2019
Her şey seçime kadarmış
14.05.2019
Bir nebze umut var mı?
13.05.2019
Türkiye’de ucuz gıda dönemi bitti
11.05.2019
Bugünü düşünürsen yarının olmayacak
7.05.2019
Hepimiz sorumluyuz
6.05.2019
Maaş alamayan ekonomi gazetecilerinin hali
4.05.2019
Seçimi uzattıkça işsizlik artıyor
2.05.2019
Para bitti!
1.05.2019
Kabul etmezsek nasıl çözeriz?
30.04.2019
Kamudan oluk oluk para aktı
29.04.2019
Türkiye’de tarım bitti efsanesi
26.4.2019
Acil satılık böbrek!
24.4.2019
Kahvaltıda ‘beka’ akşama da ‘ideoloji’ yeriz
23.4.2019
94 ve 2001 krizlerinden daha ağır
20.4.2019
Çıkarcı hainlik!
18.4.2019
Bir nefes almak
17.4.2019
Hasarı ‘minimum’ görmek
16.4.2019
Krizin henüz başında işsizlik rekoru
15.4.2019
Ya demokrasi ya fakirlik
13.4.2019
Yüzde 15 oynak kesim
11.4.2019
Çok okuyana çok vergi
8.4.2019
ARAYIŞ!
6.4.2019
Orta sınıf arayışta
4.4.2019
Taşraya doğru yolculuk
3.4.2019
Muhaliflik ve başarısız doğrular
2.4.2019
Seçim ve ekonomi
28.3.2019
Umarım ne yaptığımızı biliyoruz
27.3.2019
Seçimlerden sonra ekonomi nasıl olur?
25.3.2019
Düşük TL faizi yerlinin dolar talebini küresel sarsıntıya çevirdi
22.3.2019
Türk Hazine’si ‘şer güçlerden’ borç alıyor
20.3.2019
Meydan okunan meydanda işsiz dolaşmak
19.3.2019
Toplumsal bitiş!
18.3.2019
İş yok göç var
15.3.2019
Şubat ocaktan daha kötü
12.3.2019
‘Bunalım ekonomisine’ geçiş
9.3.2019
Beka mı-beton mu?
7.3.2019
Hadi günah çıkaralım
5.3.2019
Hayatımız nasıl pahalılaştı?
4.3.2019
Düşman kim?
27.2.2019
Hem hal hem de perakende yasası
26.2.2019
Daha iyide buluşmak
25.2.2019
Esrarengiz nüfus artışı
23.2.2019
Ah Saffet ah!
21.2.2019
Bu Millet bu devleti nasıl doyursun?
19.2.2019
Bu tanzim çiftçiyi bitirir
18.2.2019
TV’deki ekmek görüntüsü ile doymak
15.2.2019
Çarklar durdu işsizlik rekorda
12.2.2019
Çiftçinin günahı ne?
11.2.2019
YAMA
8.2.2019
Hükümeti yıkmaya çalışıyorlar
6.2.2019
Herkes sorumlu!
5.2.2019
Dalgalı kur ipinde sallandırmak
4.2.2019
İstanbul’dan köye dönüş başladı
31.1.2019
Hal’imiz iyi değil
30.1.2019
Ah şu kapitalizm!
28.1.2019
Lobiciler çok sık değişir oldu
26.1.2019
EYT
24.1.2019
Dolar ve faiz düşerken nedir bu karamsarlık?
22.1.2019
Zamlar kimin?
18.1.2019
Finansal coşkunun anlamı
15.1.2019
Bir beton uğruna ya rab!
14.1.2019
Bilgi ve oy!
13.1.2019
Kısa bir faizcik bilgisi
10.1.2019
Ortada bir verimsizlik tablosu duruyor
9.1.2019
Kaşıkla verilen kepçeyle geri alınır
8.1.2019
Sistem, liyakat ve futbol
4.1.2019
Gıda sorunumuz...
3.1.2019
Seçim vaatleri!
31.12.2018
Ekonomik kriz seçim kazandırır
29.12.2018
Bankalar ne yapmak istemektedir
27.12.2018
Güçlü ekonomik performans
26.12.2018
Devletçilik!
21.12.2018
Daha çok portakal satarak bir yere varamayız
20.12.2018
Yeni düzen
17.12.2018
Yabancıya 7,50 yerliye 4,0 faiz
14.12.2018
Bankalar ne yapsın
13.12.2018
Verim düşüren büyüme
12.12.2018
Acı reçete!
10.12.2018
Bu resmi bir soygundur
8.12.2018
Yatırımsız kredi büyümesi
6.12.2018
Bir soğan koca kurumu bitirdi
4.12.2018
Sektör sektör enflasyon
3.12.2018
Duran araç teorisi
2.12.2018
Hadi köyümüze geri dönelim
29.11.2018
Göz yaşartıcı bir soğan hikayesi
27.11.2018
Hem inşaat hem Brunson gitti
26.11.2018
Ucuz işçilikte Çin ile yarışıyoruz
24.11.2018
Baskın Devlet
22.11.2018
Onlar şimdi yüksekten uçuyor
20.11.2018
Çok şükür yiyor ve giyiniyoruz
19.11.2018
Ya Ankara zayıflamazsa?
17.11.2018
İşsizlik tablosu çok ciddi
15.11.2018
Sorun sadece döviz ve faiz olsa keşke
13.11.2018
Ucuz işçilik dengesi
12.11.2018
O para zaten bizim değildi
10.11.2018
Dizel araçlar yandı
8.11.2018
Kamyonlara uzay yolu bedava!
7.11.2018
Hayat pahalılığı
5.11.2018
Bu günleri çok ararız
3.11.2018
O kadar da çok korkmayın
1.11.2018
“Yaprak döker bir yanım / Bir yanım bahar bahçe”
31.10.2018
Türk Lirası 5,50 Brezilya Reali 3,60
25.10.2018
Ver ver ver nereye kadar?
24.10.2018
Faiz ve inşaat sektörü
23.10.2018
Faiz için biraz sabır
22.10.2018
Neden efkarlandık!
20.10.2018
Denge bozan ‘dengelenme’
18.10.2018
Emeklilik sorunları ve çözümler
10.10.2018
Suçlu ürünler listesi
8.10.2018
Bütçe fazlası uğruna
6.10.2018
Maliyet felaketi mi dediniz?
4.10.2018
Zam Ruslardan Duyuru İngilizden Ödemesi Türklerden
3.10.2018
Vatandaşlık görevim
2.10.2018
Sabır
1.10.2018
Çarpma toplamadan büyüktür derler ama...
28.9.2018
Dolar düşünce sorunlar biter mi?
27.9.2018
Kamu fiyat politikası ve TÜİK verilerinin güvenilirliği
26.9.2018
Kimler nasıl kurtarılacak?
25.9.2018
Tek maliyet dolar mı sanıyoruz
24.9.2018
Hain piyasa!
23.9.2018
Sorunlarda azıcık artış olacak
20.9.2018
Orta sınıfın yok oluşu ve kadın dehası
19.9.2018
20 milyar doların peşinde...
17.9.2018
İlk dersimiz: Kayıtdışı ekonomi
16.9.2018
Gıda fiyatlarına çok acil çözüm
14.9.2018
Sadece Merkez’in kararı asla yetmez
13.9.2018
20 milyar dolar nereye gitti?
12.9.2018
Beton kirası
11.9.2018
Bu yıl büyüme iç talep kaynaklı tüketim ve hizmetlerden geldi
10.9.2018
AK Parti rekoru geliyor
8.9.2018
Doları dizginleyen veri
6.9.2018
Şirketler batmasın diye...
4.9.2018
Az kazanana çok Çok kazanana az
3.9.2018
Bu genç yaşta emeklilikten utanırım
31.8.2018
Emekliler kaç yıl daha maaş alacak!
30.8.2018
İyileşme var ama yetmiyor
29.8.2018
Gereksiz ağlamayın
28.8.2018
Karşılıksız para basma meselesi
27.8.2018
Bir zamanlar ekonomi
19.8.2018
Küçük hesapla büyük projeleri kaçırmak
15.8.2018
Planlama şart
14.8.2018
Öz değerlere bakış
11.8.2018
Bütçe açığına farklı bir bakış
9.8.2018
Sorunları önce biz çözelim
8.8.2018
Sıra zenginlerde mi?
7.8.2018
Geçmişin günahları bugünün sevabı olmuyor
6.8.2018
İsraf biterse dolar düşer...
3.8.2018
Dış denge düzeliyor...
1.8.2018
Enflasyon bir ayda 5 puan nasıl arttı!
31.7.2018
Şişirilmiş ekonomiden denge ekonomisine geçiş
30.7.2018
Finansalı bitti reeli başlıyor
28.7.2018
Karamsarlaşan bir geleceğe duyulan güven artışı
23.7.2018
Faizli çözümler bitti
21.7.2018
Su seviyesi yükselmese de boğuluyoruz
13.7.2018
Finansal hassasiyet!
12.7.2018
Hangi ürün cebimizi yaktı
11.7.2018
Pazar çalışmazsa...
6.7.2018
Tarımı bitiren ‘gizli el’
5.7.2018
Tarım-gıdada çözüm modeli yanlış
4.7.2018
Bir kur bir de kuraklık fiyatları yüzde 15.4 artırdı
26.6.2018
Ağır yük!
24.6.2018
Ya IMF kapısı Ya içe kapanma Ya da tam demokrasi
22.6.2018
Hazin bir buzdolabı hikayesi
21.6.2018
Seçimlerde 90’lara döndük seçimlerden sonra da 70’lere
20.6.2018
Süreç belli ise sonuç değişir mi!
19.6.2018
Karar sizin
18.6.2018
Sanılanın aksine ‘Faiz lobisi’ umduğunu bulamadı
17.6.2018
Türkiye ekonomisini finanse eden ‘dış güçler”
15.6.2018
Seçimi kim kazanacak?
13.6.2018
Bunları ben söylediğimde...
12.6.2018
Sürdürülemez büyüme yüzde 7.36
11.6.2018
Kıraathane vaadi ve beklenen işsizlik oranı
9.6.2018
Yönetmensiz çekilen bir ekonomi filmi
7.6.2018
Bu krizi nasıl aşarız!
5.6.2018
ATA 2 ne olacak!
4.6.2018
Seçimlerde karamsarlığın pozitif etkileri
2.6.2018
O cümlelerin sertliği nereden geliyor
31.5.2018
Aklı olan, ülkesini seven yatırımları durdurur
30.5.2018
Nasıl ödeyeceğiz bu faturayı?
29.5.2018
Yastık altına bel bağlamak
28.5.2018
İnşaatçılar asıl mevduat faizinden korkmalı
26.5.2018
Yarını bilen var mı?
24.5.2018
Ekonomik kriz seçim kazandırır mı?
23.5.2018
Şarlatanlar filminin son sahnesi
22.5.2018
Aç kalsak da!
21.5.2018
Çok üniversiteliye az iş - az maaş
19.5.2018
Çalışan fabrika bile kapanıyor
17.5.2018
Bir teorinin maliyeti
16.5.2018
Uçuyoruz!
15.5.2018
TÜSİAD Başkanı bile zorda
14.5.2018
Asıl sürprizler seçim sonrasında
12.5.2018
91’e dönüş!
10.5.2018
O şirketin üzerine nasıl beton döküldü?
9.5.2018
Dön dolaş yine betona gel
8.5.2018
İthalat bağımlılığının ahlaki sorunu
4.5.2018
Durum tam olarak nedir?
3.5.2018
Bizim emeklilik bilgilerimiz
1.5.2018
Bugün çok çok iyiyiz
27.4.2018
Rekor faiz bile yetmez oldu
25.4.2018
Bugün parlak gelen ufuktaki kara bulutlar
24.4.2018
2002’de iktidar değiştiren tablo ve 2017
23.4.2018
Hani uçacaktık!
22.4.2018
Hesaplar değişmeseydi GSYH 540 milyar dolardı
20.4.2018
Piyasa kimi destekliyor?
18.4.2018
Sonradan keşfedilen lider: Turgut Özal
16.4.2018
Kaybetme pahasına geliyorlar
14.4.2018
Yurtdışına giden yatırımlar
12.4.2018
Yerli ve millilik hikayesi?
11.4.2018
İş ciddi!
10.4.2018
Neredennn...Nereye!
9.4.2018
Devletten para kazanma dönemi
6.4.2018
Köprü fiyatları bile dolara bağlı
5.4.2018
Bir mucize gerçekleştiriyoruz
4.4.2018
Açık ekonomi!
3.4.2018
Yeni petrol: ‘Data’ O da yabancıda
31.3.2018
Faiz lobisi nerde?
29.3.2018
TL taş gibiymiş!
28.3.2018
Hesap oyunları ile nereye kadar
26.3.2018
İş bulmak için ortaokul yeterli
24.3.2018
Çözümler 10 yıl geriden...
23.3.2018
Bu modelin sonu iflastır
22.3.2018
Sanayisizleşme
20.3.2018
Bu ekonomiyi hangi dış mihrak istemez ki...
19.3.2018
Bir çuval komplo yerine biraz akıl
10.3.2018
Düşman ilan etmekle sorunlar çözülmüyor
8.3.2018
Koltukçular sorun çözmez
6.3.2018
Kuru bitti yaş verelim
5.3.2018
Dolar sorunu özel oldu
2.3.2018
Biz Suriyelileri Avrupa da Türkleri...
1.3.2018
Çok acil aranıyor!
27.2.2018
Mutluluk değil ama umutlar sürüyor
24.2.2018
Biz insanız insan!
22.2.2018
Nüfus artacak ama yaşlanmaya devam
21.2.2018
İşsiz mi kalacağız
20.2.2018
Cari açıktan bütçe açığına geçiş
19.2.2018
Dünya markası çıkarmak
14.2.2018
Neymiş...
12.2.2018
Ağır konu: Üretimin bileşenleri
8.2.2018
Ah bir şu faiz meselesini çözebilsek
6.2.2018
‘Hoşuna mı gidiyor?’
5.2.2018
Maaş devleti...
3.2.2018
Ülke olarak çok ama çok korkmalıyız
1.2.2018
Birazcık da Milleti düşünsek iyi olmaz mı?
31.1.2018
Beyin göçü ve yozlaşma tehlikesi
30.1.2018
Kişisel çıkar için susmayın
29.1.2018
Mıy mıy mıy mıy...
27.1.2018
Dolar’da şelale düşüşü olur mu?
25.1.2018
Paket üstüne paket açıklanıyor ama ne çare!
23.1.2018
Ne adaleti?
22.1.2018
Savunma sanayi ilham olsun
19.1.2018
Neden endişe etmeliyiz?
18.1.2018
Son 30 yılımız
16.1.2018
Türkiye mucizesi
15.1.2018
Büyüme mucizesinin altındaki bazı gerçekler
12.1.2018
Beyin göçü ve İzmir
11.1.2018
İstanbul & Ankara sönerken İzmir parlıyor
10.1.2018
“Zannederler ki devlet çok büyük yatırım yapıyor”
8.1.2018
Nerede bu devlet?
5.1.2018
Sattıkça fakirleşiyor ve yozlaşıyoruz
4.1.2018
Sanal gelire gerçek vergi
3.1.2018
Toplumsal hareketlerin ekonomik yönü
2.1.2018
Vergi dilimlerini kırpa kırpa
1.1.2018
Köprü zamları az!
28.12.2017
Yerli ve milli ithalat
27.12.2017
OHAL de ekonomi!
26.12.2017
Bu yükü kim ödeyecek?
25.12.2017
Yaşasın Devlet!
21.12.2017
“Milleti yaşat ki devlet yaşasın”
20.12.2017
Tersine reform dönemi!
18.12.2017
Vatanı satmak nasıl olur?
14.12.2017
Şer mi hayır mı?
12.12.2017
Büyüme formülü: Baz 6,1+Para 5,0= %11,1
11.12.2017
Ne pahasına büyüme!
8.12.2017
Herkes biliyor kimse söylemiyor
7.12.2017
Üretim sorunu ve çözüm merkezi
6.12.2017
Para yokmuş!
5.12.2017
Ticareti siyasete alet etmeyin
30.11.2017
TL'nin acziyeti
29.11.2017
İbrahim KahveciŞer güçler çalışıyor!
28.11.2017
Heyyy... Duyan var mııı?
24.11.2017
Köprüyü geçmek kolay mı?
23.11.2017
Korkmayın!
22.11.2017
Hem carimiz açık hem de milliyiz
21.11.2017
Düşman listesi
20.11.2017
Üretim mi!
17.11.2017
Umutsuz gençlik!
16.11.2017
Ayarlar 2016’da bozuldu
14.11.2017
Finansal esaret
13.11.2017
Vergiden kaçınma: Kurumlar ödemedi kişiler ödedi
9.11.2017
Bankadaki paranız yerinde mi?
7.11.2017
Hassas denge!
6.11.2017
Yüksek faizde milli dönem
3.11.2017
Asıl sorun ne?
31.10.2017
Zeynep Nazlı Kahveci’yi kim öldürdü?
30.10.2017
Bağımsızlık hareketlerinin ekonomik yönü
27.10.2017
Ekonomimizi çökertmeye çalışan kim?
26.10.2017
Şaşaalı debdebeli hatta bir de obez
24.10.2017
SPK: O maaşları alamazsınız
23.10.2017
Türk Telekom meselesi
21.10.2017
Yeni yılın büyük sorunu
20.10.2017
Vatandaşın ekonomi mesajı
18.10.2017
Onca para nereye gidiyor? -2
16.10.2017
Köprü - 1
14.10.2017
Demokrasi kaç para?
12.10.2017
Küresel vurgun pazarı
10.10.2017
Milli sorunumuz!
9.10.2017
Hazinenin bilezik beklentisi
5.10.2017
Örtülü borçlanma!
4.10.2017
Bilezikleri bile topluyorsak!
3.10.2017
Sonuna kadar borçlanma
2.10.2017
Trafodaki fiyat farkı!
1.10.2017
Yatırım nasıl yapılır?
29.9.2017
Oranlar düşüyor!
28.9.2017
Gelir sanal vergisi gerçek
27.9.2017
Borsayı nasıl bilirsiniz!
26.9.2017
Üç büyük ilimizde yaşam durumu
22.9.2017
Siyaset... Siyaset...Ya sermaye!
19.9.2017
Fakirleştiren büyüme! (Asgaride buluşan toplum)
18.9.2017
Boş tartışmalar gerçekleri örtmüş
15.9.2017
Lobi yüksek faizi keşfetti
11.9.2017
Büyük fikirlerden çılgın projelere geçiş
25.8.2017
Böyle bir büyüme mucizesi görülmedi
23.8.2017
Kim emekçi?
22.8.2017
Bu bayram millet yine ölecek!
21.8.2017
Beka sorunu ve fındık fiyatı
18.8.2017
Türkiye’nin gizli teknolojik buluşu
16.8.2017
Eylem başkaaa... söylem başka
14.8.2017
El-insaf!
11.8.2017
BOTAŞ’ın kasası Milletten önemli
8.8.2017
Bu milleti faiz ve dövize mahkum etmeyin
7.8.2017
Altı dava üstü para!
5.8.2017
Borçlanma artışı ‘seçim’ diyor
3.8.2017
Venezuela ne kadar uzağımızda!
2.8.2017
Yerden kalkmayı uçmak mı sandın?
1.8.2017
Bankaların günah-kârlığı
31.7.2017
Yeni politik denge ve iş dünyasının yaklaşım
28.7.2017
Toplum ve vergi ahlakı
26.7.2017
Bizdeki akıl Almanlarda yok
25.7.2017
Ekonomide Özal dönemi ve bugün
21.7.2017
Polise yapılan trafik işkencesi
20.7.2017
358 bin kişi kayıtlara girdi
19.7.2017
Albert Einstein bile domates formülünü çözemez
18.7.2017
Millet gerçekleri nasıl öğrenecek?
15.7.2017
Bankaya koşanlara bir de bu gözle bakın
13.7.2017
İsrail gazı hayırlı olsun
12.7.2017
Ödeme zamanı
11.7.2017
Bu saadet ne kadar sürer?
10.7.2017
Asıl sorun dolar değil
7.7.2017
Oyum Macron’a
6.7.2017
Yeni program yazamıyoruz ama İktisat bilimini yeniden yazıyoruz
5.7.2017
Bu sistemle kalkınmamız mucizeye bağlı
4.7.2017
Çift haneli hayata geri dönüş
30.6.2017
Kameralar neden kapalı?
29.6.2017
Bomba yapımında kullanılan faiz oranı
26.6.2017
Ucuzluk gelmeli
23.6.2017
Dert anlatın!
22.6.2017
Düşük faiz belası
20.6.2017
3 çocuklu maliye politikası
19.6.2017
İşsizlik ve siyaset
16.6.2017
5 Haziran’da hatırlayan, yazan, konuşan oldu mu?
13.6.2017
Aslında uçuyoruz
9.6.2017
Tekstil - giyim ne oluyor?
8.6.2017
Katar mı İsrail mi?
6.6.2017
Bereket mi, zam mı?
5.6.2017
Faizi yükseltik; şükür büyüdük
2.6.2017
Eşik değerin üzerindeyiz
31.5.2017
En doğru karar
30.5.2017
SGK da iflas ediyor
29.5.2017
Çok ilginç denge!
24.5.2017
Cevapsız sorular
23.5.2017
İsrail aşkı!
22.5.2017
Sorun ‘para’ mı; yoksa ‘güven’ mi?
17.5.2017
Bu seferberlik tarlada son buldu
16.5.2017
İyiyiz iyi...
12.5.2017
Büyük reform: İşe geldim
11.5.2017
İlk çeyrekte üretim sınırlı arttı, tüketim ise geriledi
9.5.2017
100 milyar dolar ister misiniz?
8.5.2017
Hep çiftçi suçlu!
5.5.2017
Dolar talebi ve hazinenin döviz arayışı
4.5.2017
Kafanız sakinse okuyun
2.5.2017
Asgaride buluşmak
1.5.2017
Büyüme için daha ne bekliyoruz!
27.4.2017
Faiz bile ‘örtülü’
26.4.2017
Borsada kim oynuyor?
25.4.2017
Kanun namına açıklayın
24.4.2017
İsrail ile siyaset üstü anlaşma ne durumda?
21.4.2017
Ayakta ettehiyyatü okumak
20.4.2017
IMF programı da değişecek mi?
18.4.2017
Herkes uçmayı bekliyor
17.4.2017
Parasız bağımsızlık
14.4.2017
Hazine garantileri ne kadar?
13.4.2017
Bu işte bir terslik var
10.4.2017
Köprüler ve 28 Şubat kahramanları
7.4.2017
Boğaz köprüleri çift taraflı ücretlenecek
5.4.2017
Bizi bekleyen tehlikeler
4.4.2017
Devlet idaresinin parasal maliyeti
3.4.2017
24 milyonluk ‘Haçlı Ordusu’ sınırımızı nasıl geçti?
31.3.2017
Sistem değişimi ve ekonomik büyüme
29.3.2017
Kalem hesabı ve 2023 hedefleri
28.3.2017
Bugün konuşmak...
27.3.2017
Milyonlarca kişi işini kaybetmeye hazır mı?
25.3.2017
Güneşe %102 vergi
23.3.2017
‘Çılgın’ değil akıllı proje yapalım
22.3.2017
Elektrik fiyatları neden düşmez?
21.3.2017
Elektrik de yok ucuzluk da yok
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8Emlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive