İbrahim SEDİYANİ

sediyani@gmail.comBookmark and Share

Peygamber ismi taşıyan Kürdistan şehirleri


23.02.2014 - Bu Yazı 2975 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Üzerinde yaşadığımız coğrafya, köklü bir tarihî geçmişe, zengin bir medeniyet yelpazesine ve semiz bir kültür birikimine sahiptir. Bilhassa Kürdistan coğrafyası ve Mezopotamya bölgesi tarihin ve medeniyetin beşiği, ilim ve kültürün kaynağıdır.

Tevrat’ta, hayatın Hz. Âdem ve Hz. Havva ile beraber Dicle- Fırat arasında başladığı yazılıdır. Yine Nuh Tufanı Botan (Cizre / Şırnak) topraklarında başlamış, Hz. Nuh dünyayı bu coğrafyadan başlayarak yeniden kurmuştur. Hz. İbrahimHz. Eyyub burada yaşamış, Arap Yarımadası’ndan sonra İslam’a giren ilk coğrafya Kürdistan olmuştur. “Peygamberler diyarı” olan Kürdistan coğrafyasının tarihi, insanlığın tarihiyle yaşıttır.

Şırnakvilayetimizin gerçek (eski) adı “Şehr-i Nûh” olup, “Nuh’un şehri” demektir. Bugün kullandığımız “Şırnak” ismi, bu “Şehr-i Nûh” isminin evrilmiş şeklidir. Şehir, binyıllar boyunca “Şehr-i Nûh” adıyla yaşadıktan sonra “Şırnak” adını almıştır.

Şehr-i Nûh”(Şırnak), ismini Hz. Nuh (as) Peygamber’den alır. Tevrat’ta, dünyadaki hayatın Dicle ve Fırat nehirleri arasında başladığının yazılmasını da dikkate alırsak, yeryüzünde hayatın iki defa yeniden başladığını (Hz. Âdem ve Hz. Nuh) ve ikisinin de Kürdistan topraklarında gerçekleştiğini kabullenmek durumunda kalırız.

Hz. Nûh(as), dünyayı yeniden kurduğu için “2. Âdem” olarak anılır. Zaten “Nûh”, Kürtçede “yeni” demektir.

Şehr-i Nûh”, yanı şimdiki adıyla “Şırnak”, yeryüzünde kurulan ilk şehirdir, ilk yerleşim birimidir. Bizzat Hz. Nuh (as) ve ashabı tarafından tufandan sonra kurulmuştur.

Yüce kitabımız Kûr’ân-ı Kerîm’de Nûh Tufanı anlatılırken, Nuh’un gemisinin Cudi Dağı’na oturduğu belirtilmektedir ki, Cudi Dağı, Şırnak (Şehr-i Nûh) vilayetimizdedir:

“(Nihayet) ‘ey yer suyunu tut ve ey gök tut’ denildi. Su çekildi, iş bitirildi ve (gemi de)Cudi’ye oturdu. Ve ‘o zâlîmler topluluğunun canı cehenneme!’ denildi.” (Hûd sûresi, 44. âyet)

Asıl hayret verici olan husus ise, bu dağın adıdır. Zira Cudi adı bile, öyle açık ve net bir şekilde Nuh Tufanı’nı hatırlatmaktadır ki, gerçekten heyecan vericidir.

Cûdi”adı, Kürtçe bir ad olup, “cu” (yer, sığınılacak yer) ve “di” (gördü, buldu) sözcüklerinden oluşmuştur ve “kendine sığınacak bir yer buldu” demektir. Evet, “Cudi” kelimesi Kürtçede bu anlama geliyor ve bu isim bile, Nuh’un gemisinin, onca tufandan, su ve dalgalardan sonra bu dağın üstüne oturup batmaktan kurtulmasını anlatıyor. Cudi Dağı’nın adı bile tek başına Nuh Tufanı’nı ve Nuh’un gemisini anlatıyor.

Binyıllar boyunca “Şehr-i Nûh” adını taşıyan şehre “Şırnak” adını verenler Türkler değil, Ermenilerdir. Bu isim Ermenicedir ve ne anlama geliyor, biliyor musunuz? “Gemi şehri”... “Şırnak” ismindeki “nak” sözcüğü Ermenicede “gemi” demektir.

13. yy’a kadar Ermeniler de Nuh’un gemisinin Cudi Dağı’na oturduğuna inanıyorlardı ve Ağrı Dağı ile ilgili iddialar Ermeni metinlerinde ilk olarak 13. yy’dan itibaren yer almaya başladı. Bu ise bilimsel değil, tamamen “siyasî amaçlı” idi.

Gaziantep(Dîluk) ilinin Nizip (Belqıs) ilçesine bağlı Karkamış nahiyesinin gerçek (eski) adı ise “Gılgameş” olup, adını en meşhur Kürt efsanelerinden biri olan Gılgameş Destanı’ndan alıyor. Gılgameş, Hz. Nuh (as) Peygamber’in beşinci kuşaktan torunudur.

Hz. İbrahim(as) Peygamber, bildiğimiz gibi Şanlıurfa (Rîha)’lıdır ve bir mağarada doğmuştur. Şanlıurfa’nın gerçek (eski) adı olan “Rîha” adı da “İbrahim”adından gelmedir.

İbrahim’in bir mağarada doğduğunu söyledik. Bu mağara bugün halen ziyaret edilmektedir. Gerçekten bir bağ var mıdır yoksa tamamen bir tevafuk mudur, bilmiyoruz, ama “İbrahim”adının gramatik açılımını yaptığımızda, karşımıza şöyle ilginç bir tespit çıkıyor: Kürtçede “bra” sözcüğü “kardeş” demekken, “him” sözcüğü de “mağara” anlamına gelir. Bu durumda “İbrahim” (ya da “Brahim”), “mağaranın kardeşi” demektir.

Hz. İbrahim (as)’e her türlü işkence ve eziyeti yapan, O’nu ateşe attıran hükümdar,Nemrûd’dur. Bugün Adıyaman’da bir dağın adı Nemrud Dağı’dır. Hatta bu dağdaki büyük insanbaşı heykelinin Nemrûd’a ait olduğunu söyleyenler bile var.

Nemrûd, Allah’a karşı isyanda, şirk ve zulümde çok ileri gitmişti. Öyle ki “ilâhlık” taslıyor, “ölümsüz” olduğunu iddia ediyordu. İslam kaynaklarının bize aktardığına göre Nemrûd, insanlık tarihinde “ölümsüzlük” iddiasında bulunan, kendisinin “ölümsüz” olduğunu iddia eden ilk kişidir.

Nemrûd”adı zaten Kürtçe bir kelime olup “ölümsüz” demektir. Açılımı şu şekildedir:

mır:ölüm

mırın:ölmek

nemrın:ölmemek

omır:ömür (Arapçada “umr”)

mırî:ölü

mırûd:ölümlü, fani

nemrûd:ölümsüz

mırdar:murdar

Kürtçe bir isim olan “Nemrûd” kelimesi, “mır” (ölüm) sözcüğünden türemiştir ve “ölümsüz” demektir. Türkçede de kullanılan “ömür” ve “murdar” sözcükleri, Kürtçeden geçmiş olan sözcüklerdir. Tıpkı, “İbrahim” adını konuşurken bahsettiğimiz ve Kürtçede “kardeş” anlamına gelen “bra” sözcüğünün Farsçaya “birader”, İngilizceye “brother” ve Almancaya “bruder” şeklinde geçtiği gibi.

Şanlıurfa(Rîha) vilâyetimizin bir ilçesinin adı “Harran”dır. Sahi, “Harran” adının nereden geldiğini biliyor musunuz? Söyleyelim: “Harran”, Hz. İbrahim’in kardeşinin adıdır. Kûr’ân ve İncil’de anılmıyor, ama Tevrat’ta zikredilmektedir.

Bitlisvilayetimizin gerçek (eski) adı da “Zûlqarneyn” olup, ismini Kûr’ân’da da ismi zikredilen, ancak peygamber mi yoksa bir veli mi olduğu bilinmeyen Zûlqarneyn’den alır. “Zûlqarneyn”, Arapça bir isim olup “iki boynuzlu” demektir. Allâh-u Teâlâ, Zûlqarneyn’e doğunun ve batının hükümranlığını verdiği için bu isimle anılmıştır.

*Yazar/ Frankfurt

sediyani@gmail.com

Twitter: @IbrahimSediyani

TARAF GAZETESİ

.

Facebook Yorumları

Kod8
15.12.2018
Kirletme
12.11.2018
Fenike Kızı Yelizabel
7.12.2017
Selahaddîn Eyyubî ve Yahudî Düşmanlığı
25.4.2017
Kürtler Ne Oy Verdi?
19.4.2017
Devlet % 51 – Millet % 49
18.8.2015
Tağut Ne Demek?
12.8.2015
‘Terörist’ olan Doğu Türkistan değil, işgalci Çin devletidir
2.8.2015
Millet Olmanın Erdemi ve Asıl Büyük Felâket
30.7.2015
Saray Medyası
13.7.2015
Kürt milliyetçiliğini Türk, Fars ve Arap milliyetçilikleriyle bir tutmak adil midir
24.6.2015
Amerika’nın kucağında oturup Kürtler’i ‘Amerikancılık’ ile suçlamak
2.6.2015
Cennet’e Gitmek Gittikçe Zorlaşıyor
28.5.2015
Kürdistan Tarihinin En Mübarek Yol Arkadaşlığı
16.5.2015
Zaman ve Zemin Aşımına Uğrayan Erdemli Tavırlar
1.5.2015
Türkiye, dünyanın en adaletsiz ikinci ülkesi
23.4.2015
Kürt medyası 117 yaşında
18.4.2015
Dünyayı Düzeltmenin Yolu
15.4.2015
Azadî Liderleri Cibranlı Halid Bey ve Yusuf Ziya Bey
11.4.2015
Sünnîlerin saldırdığı Kenya’nın bağımsızlık mücadelesini Şiî bir Müslüman başlatmıştı
01.03.2015
Bana Bir Mektup Yaz
28.12.2014
Barış Manço Bir Sanatçı Değil, Bir Sanat Ekolüdür
26.12.2014
Bu Yazım Kürtler ve Kürdistan Üzerine Değil
17.12.2014
Türkiye’deki Tüm İl ve İlçelerin Eski Gerçek İsimleri
14.12.2014
Analfabet Toplumda Alfabe Tartışmaları
11.12.2014
“Şeyh Said Kıyamı, hem dînî hem millî bir başkaldırıdır”
09.11.2014
Kürdistan İslam Devleti İçin Canlarını Veren Türkler, Çerkesler, Alevîler
18.08.2014
I. Dünya Savaşı Sonrası Kurulan Kürt Cemiyetleri
17.07.2014
'Her Roj Yek Dolar'
18.06.2014
Dünya Kupası’nda Avrupa ülkelerini göçmen futbolcular sırtlayacak
13.06.2014
Kürdistan’da Türkmen Sorunu
05.06.2014
64 yıl sonra aynı noktadayiz: Dünya Kupası’nda yokuz ama ‘Stratejik Derinlik’ devam ediyor
02.06.2014
Dünyanın En Mazlum Milleti: Rohingyalar
28.05.2014
İdam sehpasına yürürken ‘Yaşasın Kürdistan’ diye haykıran Türk- İslam âlimi
27.05.2014
“Herkes ‘barış olsun’ istiyor ama ‘barış’ derken aynı şeyi kastetmiyor”
21.05.2014
Kazandıklarınızla, Kaybettiklerinizi Satın Alamayacaksınız!
18.05.2014
Siz hiç acılar içinde siyaset yapar mısınız
27.04.2014
Nehirleri değil, barajları durdurun!
20.04.2014
Ermeni katliamına karşı çıkan İslam âlimleri
04.04.2014
Zayıflar farklılara, güçlüler benzerlere düşmandır
27.03.2014
Yeryüzünün İlk Kavmi Kürtler ve Konuşulan İlk Dili Kürtçe
25.03.2014
İslam Putu
04.03.2014
Nuh Tufanı ve insanlık tarihinin başladığı Kürdistan
23.02.2014
Peygamber ismi taşıyan Kürdistan şehirleri
10.02.2014
Kürt sahabeler
04.02.2014
Diyanet’in dini Diyanet’e, Kürtler’in dini Kürtler’e
27.01.2014
Elmas Ana’ya kimlik vermek için de mi rüşvet istiyorsunuz
15.01.2014
Çaldıran’ın 500. yıldönümünde Kürdistan’ın bölünmesini ve Şiî – Sünnî ihtilafını konuşmak
02.01.2014
Roboskê’de asıl konuşulması gereken
22.12.2013
Diyarbekir Tarihinin Gizlenen Katliamı: Çılsıtun
09.12.2013
1652 – 1992: Kölelikten Özgürlüğe Güney Afrika
08.12.2013
Kürt Halkının Siyahî Kardeşi: Nelson Mandela
18.11.2013
Aman Dokunmayın Dershanelerine
05.11.2013
Örtünmek ile Soyunmak Arasında Kadının Utanç Duvarı
27.10.2013
Anadil herkese ana sütü gibi haktır
26.10.2013
Kürt İslam Âliminin Dünyaya İkrâmı: Sıcak Kahve
15.10.2013
Kurban
07.10.2013
Şehir ve Köylerimizin Eski Gerçek İsimleri
03.10.2013
Bütün Yer İsimleri İade Edilmelidir
01.10.2013
Bugün Köylerimizin Bayram Günüdür
29.09.2013
Yaseminler Gülümsüyordu Ellerimiz Kavuştuğunda – 45
24.09.2013
Kıbrıs’tan Gelen İran – Türkiye Sınır Mektubu
20.09.2013
Başbakan Erdoğan’a Açık Mektup
09.09.2013
Mısır’da “Gel Musa Gel”, Suriye’de “Gel USA Gel” Diyorlar
20.08.2013
Mim–Sad–Ra ve 4. süreç: Rabiâ
17.08.2013
Mısır İslam Devrimi
06.08.2013
Mârifet; Muhalif ya da Taraftar Olmak Değil, Erdemli Olmaktır
02.08.2013
Gezi’nin Kemalist Çevrecileri, Dut Ağaçlarını da Severler mi?
29.07.2013
Evvel The Times İçinde, Kalbur Saman İçinde...
24.07.2013
Alev Alatlı Roman Serisi
22.07.2013
'Müslümanlar'ı yeniden Kardeşler yapan Müslüman Kardeşler
20.07.2013
Üç Tarafı Kürdistan’la Çevrili Barış Süreci
24.06.2013
Yazarlarımız “Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı”nda Ne Dediler?
18.06.2013
Kürtler’in Mücadelesi Rejim Değişikliği Değil, Hürriyet ve İstiklâl Mücadelesi Olmalıdır
31.05.2013
Kürtçe Edebiyatın İlk Çizgi Çocuk Kahramanı “Guldexwîn”, Dîwan Yayınları’ndan Çıktı
26.05.2013
Yalnızlık Büyük Bir Nimettir
18.04.2013
Altan Tan: Kürt Ergenekonu açılsın, Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulsun‏
21.02.2013
1923 CHP, 2023 AK Parti: Bu Utanç Mirasını mı Paylaşamıyorsunuz?
28.12.2012
- Robozkê şehîdlerinin âzîz hatırâsına -
25.12.2012
Seyyid
24.12.2012
Arap Baharı'nın İki Sayfası
15.12.2012
Bir Yanım Su, Bir Yanım Ateş; Aç Bana Kucağını Bangladeş – 1
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kod8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıKod8