İbrahim SEDİYANİ

sediyani@gmail.comBookmark and Share

Nuh Tufanı ve insanlık tarihinin başladığı Kürdistan


04.03.2014 - Bu Yazı 3076 Kez Okundu.
Yorum : 1 - Onay Bekleyenler : 0

 Yaşadığımız gezegende insanlık tarihi, iki defa yeniden başladı. Biri ilk insanlar olan Hz. Âdem veHz. Havva ile, biri de tüm yeryüzü küresel bir tufan yaşayıp sular altında kaldığında, sadece gemisine binip kurtulanlarla birlikte Hz. Nuh ile.


İlginç olan şu ki, hayat her iki defasında da Kürdistan topraklarında başlamıştır. İlk insanların vatanı Kürdistan’dır ve insanlık, Kürdistan vatanından başlayarak tüm yeryüzüne yayılmıştır. İlk insan olan Hz. Âdem dünya hayatına Kürdistan’da başlamış, O’ndan yaklaşık 1000 yıl sonra gerçekleşen tufan hadisesi Kürdistan’ın Şehr-i Nûh (Şırnak) ilinde yaşanmış, tüm semavî dinlerin atası olan Hz. İbrahim (as) ise Nuh Tufanı’ndan tam 293 yıl sonra Kürdistan’ın Riha (Şanlıurfa) ilinde bir mağarada doğmuştur.


Tevrat’ta, “Yaratılış” bölümünde anlatıldığına göre, ilk insan olan Hz. Âdem, Allâh-û Teâlâ tarafından Aden Cenneti’ne yerleştirilmiş, sonra da bu cenneti sulamak için büyük bir ırmak yaratılmıştır. Dört kola ayrılan bu nehirlerden ikisi Dicle ve Fırat’tır; diğer ikisi de Pişon ve Gigon’dur. (Tevrat, Yaratılış, 2. bölüm, 10- 14. ayetler)


Kutsal metinlerin tasvirinden anlaşıldığına göre, Hz. Âdem’in yaşadığı coğrafya ile Hz. Nuh’unki aynıdır. Şırnak vilayetimizin gerçek (eski) adı “Şehr-i Nûh” olup, “Nûh’un şehri” demektir. Bugün kullandığımız “Şırnak” ismi, bu “Şehr-i Nûh” isminin evrilmiş şeklidir. “Şehr-i Nûh” (Şırnak), ismini Hz. Nuh (as) Peygamber’den alır. Şırnak’ın Süryanîce ismi ise “Şera Nûh” olup, “Nuh’un istirahatgâhı” anlamına gelir.


Yüce kitabımız Kûr’ân-ı Kerîm’de Nuh Tufanı anlatılırken, Nuh’un gemisinin Cudi Dağı’na oturduğu belirtilmektedir ki, Cudi Dağı, Şırnak’tadır


Asıl hayret verici olan husus ise, bu dağın adıdır. Zira Cudi adı bile, öyle açık ve net bir şekilde Nuh Tufanı’nı hatırlatmaktadır ki, gerçekten heyecan vericidir.


Cûdi”adı, Kürtçe bir ad olup, “kendine sığınacak bir yer buldu” demektir. Cudi Dağı’nın adı bile tek başına Nuh Tufanı’nı ve Nuh’un gemisini anlatıyor. Cudi Dağı’nın adı, Aramî ve Süryanî dillerinde “Turê Kardu”, yani “Kürtler’in Dağı”şeklindedir.


Cudi Dağı’nda yüksekliği 2 bin metrenin üzerinde olan dört zirve vardır. 2 bin 17 m. yüksekliğindeki bir zirvenin üzerinde “Nuh Peygamber Ziyaret Tepesi”yer alır. Tepenin ortasında, etrafı taşlarla çevrili bir alan ise “Sefine”(Gemi) ismiyle bilinir. İslam’dan önce Nasturîler (Doğu Süryanîler), dağın tepesindeki Sefine bölgesinde “Geminin Manastırı”adında bir mabet yapmışlardı. Kürdistan vatanının 637 yılında âzîz İslam dini ile şereflenmesinden sonra Müslümanlar buraya “Sefinet Nebi Nuh”adında bir mescit yaptırdılar. Bölge halkı halen burayı ziyaret etmekte, dualar okumakta ve çeşitli dileklerde bulunmaktadır.


Kûr’ân-ı Azimuşşan’da, Hz. Nuh’la birlikte tufandan sağ kurtulanların kaç kişi oldukları belirtilmeksizin, sadece onların “pek az olduğu” (Hûd sûresi, 44. âyet)belirtilirken, Hz. Muhammed (saw)’in amcasıoğlu Abdullâh bin Abbas’tan gelen rivayete göre, gemiden 80 kişi inmiştir ve bunlar tufandan sonra Cudi Dağı eteklerinde “Heyştêyan” (Semanin, Seksenler) adında bir köy kurmuşlardır. Şu ibret verici hadiseye bakın ki, “Heyştêyan” (Karyat Semanin) adlı bu köy halen durur ve Şırnak (Şehr-i Nûh)’ın bir köyüdür.


Hz. Nuh (as) Peygamber’in kabri, Şırnak’ın Cizre (Cezira Botan) ilçesindedir. Kabri Cizre’de olduğundan, kuvvetle muhtemeldir ki, Hz. Nuh (as) Cizre’de vefat etmiştir. Yine çok ilginçtir ki, Cizre’nin bir mahallesinin adı, Yafes mahallesidir. Yafes, tufandan sonra insanlığın soyundan geldiği Hz. Nuh’un üç oğlundan biridir (Ham, Sam ve Yafes). Yine Cizre’de Hz. Nuh’un mirasının kanıtı olan en önemli eser, yapılışı binlerce yıl öncesine giden Cizre surlarıdır. Cizre surları, Hz. Nuh’un gemisinin hatırası olarakgemi şeklinde yapılmıştır.


Cizre”, Arapçada “yarımada” anlamındadır. Özel Cizre İsmail Ebu’l- İz el- Cezerî Müzesi’nin kurucusu olan ve “Nûh Peygamber, Tufan ve Cizre” kitabı ile “Hazret-i Nûh, Tufan ve Cizre” belgeselinin yazarı olan Cizreli araştırmacı sevgili Abdullah Yaşın, “Dicle Nehri bu ilçenin etrafında hilâl gibi bir kavis çizerek aktığı ve ilçeye ‘yarımada’ görüntüsü verdiği için ilçe ‘Cizre’ adını almıştır” demektedir. (Bkz. Abdullah Yaşın, Bütün Yönleriyle Cizre, Yücel Matbaası, 1983)


Yine hayret vericidir ki, Kûr’ân-ı Kerîm’de Nuh Tufanı anlatılırken, bir yerde “nehir” olgusuna vurgu yapılır: “Biz de derhal nehir gibi devamlı akan bir su ile göğün kapılarını açtık.” (Qamer sûresi, 11. uyet)


Tüm kutsal kitaplar ve kutsal metinler, ayrıca tüm tarihî kaynaklar, Nuh Tufanı’nın Kürdistan vatanında gerçekleştiği konusunda hemfikirdirler. İnsanlık tarihi, Kürdistan’da başlamıştır.


Gelelim hadisenin en can alıcı konusuna...


Hz. Nuh ve kavmi, hangi dili konuşuyorlardı? Tüm insanlık ailesinin ataları olan bu 80 kişi, hangi kavimdendiler? Etnik kökenleri neydi?


Bunu da gelecek yazımda anlatacağım, b’iznilâh.sediyani@gmail.com

Twitter: @IbrahimSediyani

http://www.taraf.com.tr/haber-nuh-tufani-ve-insanlik-tarihinin-basladigi-kurdistan-149706/

.

Facebook Yorumları

Kod8
15.12.2018
Kirletme
12.11.2018
Fenike Kızı Yelizabel
7.12.2017
Selahaddîn Eyyubî ve Yahudî Düşmanlığı
25.4.2017
Kürtler Ne Oy Verdi?
19.4.2017
Devlet % 51 – Millet % 49
18.8.2015
Tağut Ne Demek?
12.8.2015
‘Terörist’ olan Doğu Türkistan değil, işgalci Çin devletidir
2.8.2015
Millet Olmanın Erdemi ve Asıl Büyük Felâket
30.7.2015
Saray Medyası
13.7.2015
Kürt milliyetçiliğini Türk, Fars ve Arap milliyetçilikleriyle bir tutmak adil midir
24.6.2015
Amerika’nın kucağında oturup Kürtler’i ‘Amerikancılık’ ile suçlamak
2.6.2015
Cennet’e Gitmek Gittikçe Zorlaşıyor
28.5.2015
Kürdistan Tarihinin En Mübarek Yol Arkadaşlığı
16.5.2015
Zaman ve Zemin Aşımına Uğrayan Erdemli Tavırlar
1.5.2015
Türkiye, dünyanın en adaletsiz ikinci ülkesi
23.4.2015
Kürt medyası 117 yaşında
18.4.2015
Dünyayı Düzeltmenin Yolu
15.4.2015
Azadî Liderleri Cibranlı Halid Bey ve Yusuf Ziya Bey
11.4.2015
Sünnîlerin saldırdığı Kenya’nın bağımsızlık mücadelesini Şiî bir Müslüman başlatmıştı
01.03.2015
Bana Bir Mektup Yaz
28.12.2014
Barış Manço Bir Sanatçı Değil, Bir Sanat Ekolüdür
26.12.2014
Bu Yazım Kürtler ve Kürdistan Üzerine Değil
17.12.2014
Türkiye’deki Tüm İl ve İlçelerin Eski Gerçek İsimleri
14.12.2014
Analfabet Toplumda Alfabe Tartışmaları
11.12.2014
“Şeyh Said Kıyamı, hem dînî hem millî bir başkaldırıdır”
09.11.2014
Kürdistan İslam Devleti İçin Canlarını Veren Türkler, Çerkesler, Alevîler
18.08.2014
I. Dünya Savaşı Sonrası Kurulan Kürt Cemiyetleri
17.07.2014
'Her Roj Yek Dolar'
18.06.2014
Dünya Kupası’nda Avrupa ülkelerini göçmen futbolcular sırtlayacak
13.06.2014
Kürdistan’da Türkmen Sorunu
05.06.2014
64 yıl sonra aynı noktadayiz: Dünya Kupası’nda yokuz ama ‘Stratejik Derinlik’ devam ediyor
02.06.2014
Dünyanın En Mazlum Milleti: Rohingyalar
28.05.2014
İdam sehpasına yürürken ‘Yaşasın Kürdistan’ diye haykıran Türk- İslam âlimi
27.05.2014
“Herkes ‘barış olsun’ istiyor ama ‘barış’ derken aynı şeyi kastetmiyor”
21.05.2014
Kazandıklarınızla, Kaybettiklerinizi Satın Alamayacaksınız!
18.05.2014
Siz hiç acılar içinde siyaset yapar mısınız
27.04.2014
Nehirleri değil, barajları durdurun!
20.04.2014
Ermeni katliamına karşı çıkan İslam âlimleri
04.04.2014
Zayıflar farklılara, güçlüler benzerlere düşmandır
27.03.2014
Yeryüzünün İlk Kavmi Kürtler ve Konuşulan İlk Dili Kürtçe
25.03.2014
İslam Putu
04.03.2014
Nuh Tufanı ve insanlık tarihinin başladığı Kürdistan
23.02.2014
Peygamber ismi taşıyan Kürdistan şehirleri
10.02.2014
Kürt sahabeler
04.02.2014
Diyanet’in dini Diyanet’e, Kürtler’in dini Kürtler’e
27.01.2014
Elmas Ana’ya kimlik vermek için de mi rüşvet istiyorsunuz
15.01.2014
Çaldıran’ın 500. yıldönümünde Kürdistan’ın bölünmesini ve Şiî – Sünnî ihtilafını konuşmak
02.01.2014
Roboskê’de asıl konuşulması gereken
22.12.2013
Diyarbekir Tarihinin Gizlenen Katliamı: Çılsıtun
09.12.2013
1652 – 1992: Kölelikten Özgürlüğe Güney Afrika
08.12.2013
Kürt Halkının Siyahî Kardeşi: Nelson Mandela
18.11.2013
Aman Dokunmayın Dershanelerine
05.11.2013
Örtünmek ile Soyunmak Arasında Kadının Utanç Duvarı
27.10.2013
Anadil herkese ana sütü gibi haktır
26.10.2013
Kürt İslam Âliminin Dünyaya İkrâmı: Sıcak Kahve
15.10.2013
Kurban
07.10.2013
Şehir ve Köylerimizin Eski Gerçek İsimleri
03.10.2013
Bütün Yer İsimleri İade Edilmelidir
01.10.2013
Bugün Köylerimizin Bayram Günüdür
29.09.2013
Yaseminler Gülümsüyordu Ellerimiz Kavuştuğunda – 45
24.09.2013
Kıbrıs’tan Gelen İran – Türkiye Sınır Mektubu
20.09.2013
Başbakan Erdoğan’a Açık Mektup
09.09.2013
Mısır’da “Gel Musa Gel”, Suriye’de “Gel USA Gel” Diyorlar
20.08.2013
Mim–Sad–Ra ve 4. süreç: Rabiâ
17.08.2013
Mısır İslam Devrimi
06.08.2013
Mârifet; Muhalif ya da Taraftar Olmak Değil, Erdemli Olmaktır
02.08.2013
Gezi’nin Kemalist Çevrecileri, Dut Ağaçlarını da Severler mi?
29.07.2013
Evvel The Times İçinde, Kalbur Saman İçinde...
24.07.2013
Alev Alatlı Roman Serisi
22.07.2013
'Müslümanlar'ı yeniden Kardeşler yapan Müslüman Kardeşler
20.07.2013
Üç Tarafı Kürdistan’la Çevrili Barış Süreci
24.06.2013
Yazarlarımız “Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı”nda Ne Dediler?
18.06.2013
Kürtler’in Mücadelesi Rejim Değişikliği Değil, Hürriyet ve İstiklâl Mücadelesi Olmalıdır
31.05.2013
Kürtçe Edebiyatın İlk Çizgi Çocuk Kahramanı “Guldexwîn”, Dîwan Yayınları’ndan Çıktı
26.05.2013
Yalnızlık Büyük Bir Nimettir
18.04.2013
Altan Tan: Kürt Ergenekonu açılsın, Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulsun‏
21.02.2013
1923 CHP, 2023 AK Parti: Bu Utanç Mirasını mı Paylaşamıyorsunuz?
28.12.2012
- Robozkê şehîdlerinin âzîz hatırâsına -
25.12.2012
Seyyid
24.12.2012
Arap Baharı'nın İki Sayfası
15.12.2012
Bir Yanım Su, Bir Yanım Ateş; Aç Bana Kucağını Bangladeş – 1
1 0
Oktan ünal 5.3.2018 - 01:11:02
Çok güzel anlatınız elinize salık. Daha çok BU şekilde duyar ve de okurus inşallah.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%47,37
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kod8Kod8
Emlak8.Net