İbrahim SEDİYANİ

sediyani@gmail.comBookmark and Share

Kürt milliyetçiliğini Türk, Fars ve Arap milliyetçilikleriyle bir tutmak adil midir


13.7.2015 - Bu Yazı 2854 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Milliyetçilik akımı ve insanda yol açtığı fikrî hastalık ve vicdanî bozukluk ile ilgili bugüne dek pek çok değerli yorum ve analiz yapılmıştır ancak öyle sanıyorum ki bunu en güzel ve çarpıcı biçimde Bosna’nın millî lideri Aliya İzzetbegoviç (1925- 2003) ortaya koymuştur.

Erdemli insan Aliya İzzetbegoviç, Bosna- Hersek’te yayın yapan “Dnevni Avaz” (= Günlük Sedâ) gazetesine 8 Nisan 1999 günü verdiği mülâkatta, “millilik” ile “milliyetçilik” arasındaki kesin ayrımı şöyle çiziyordu:

Bilgisiz kimselerin zihinlerinde kargaşa yaratmak için başvurulacak ilk ve en etkili yol, milli olanla milliyetçi olan arasındaki farkı gözden kaçırmaktır. Aslında bu fark, bazen sevgi ve nefret arasındaki fark kadar büyük olabilir. Millî duyguları olan bir insan, kendi halkını sever, onların kusurlarını da erdemlerini de kendi üstünde taşır, o halka aittir. Bir milliyetçi ise kendi halkını sevmekten çok başkalarından nefret eder, daha da önemlisi, uygulamada, başkalarının mülkü olan şeyi ister. Başkalarına ait farklılıkları boğar, hoşgörüsüzdür; fiziksel baskı uygular. Kendisine ait olanı savunmaz, kendisine ait olmayanı da ister. Milliyetçiliğin özünde Allah’a imân yoktur. Dünyanın bütün büyük dinleri şu basit hakikati öğretmeye çalışır (ve bütün hakikatler basittir): Sana yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkasına yapma. Ya da öyle hareket et ki, davranışların herkes için geçerli olsun; ne sana göre değişsin ne de başkalarına göre.

İzzetbegoviç’in bu analizi ders niteliğindedir. Zirâ bir kavmin diğer kavimlerden nefret etmesi, başka bir kavme karşı üstünlük taslaması, ona ve topraklarına karşı tahakküme girişmesi, maddî ve manevî varlığını gaspetmesi, zûlmetmesi, işgal, asimilasyon, bütün bunlar “bâtıl” iken, zikredilen bu zûlüm ve haksızlıklara uğramış olan bir kavmin bunlara direnmesi, gaspedilen haklarına kavuşması için mücadele etmesi, diğer kavimlerle eşit duruma gelme çabası gütmesi, bir insanın kendi kavmini sevmesi, bütün bunlar da “hak”tır.

Birincisi hem ilahî öğretilere hem de insanî değerlere terstir. Çünkü ister istemez “ırkçılık” ve “faşizm”e götüren yol olduğu için, tüm büyük dinlerde ve kutsal kitaplarda lânetlenmiş, yasaklanmıştır. Ancak ikincisi tam aksine, tüm büyük dinlerde ve kutsal kitaplarda emredilmiş, bunun öncülüğünü de bizzat peygamberler (asm) yapmıştır. Ayrıca evrensel insanî değerlerin ve insanlık ailesinin ortak vicdanının da kabul ettiği bir durumdur.

Türkiye’de özellikle iki kesim (İslamcılar ve Solcular), “Biz Türk milliyetçiliğine de Kürt milliyetçiliğine de karşıyız” sözünü tekrarlamayı pek severler. Bu sözü bir mârifetmiş gibi söylerler. “Ümmetçilik/ enternasyonalizm” gibi maskeler takınan İslamcılar ve Solcular, Kürt milliyetçiliğini de tıpkı Türk, Fars ve Arap milliyetçilikleri gibi “ırkçılık” kategorisine alırlar.

Peki, hakikat böyle mi? Bu bakış açısı adil mi? Dahası, samimî mi?

Kesinlikle değil. Türk milliyetçiliği, Fars milliyetçiliği ve Arap milliyetçiliği, açıktır ki, ırkçılık ve faşizmdir. Çünkü Aliya’nın da işaret ettiği gibi, “kendi halkını sevmekten çok başkalarından nefret eder, başkalarının mülkü olan şeyi ister. Kendisine ait olanı savunmaz, kendisine ait olmayanı da ister.

Örneğin Türk milliyetçisi iseniz, TC’nin Kuzey Kürdistan ve Batı Lazistan’daki tahakkümünü, Türkçe resmî dil iken Kürtçe ve Lazca anadilde eğitim hakkının dahi olmayışını, bu coğrafyada sırf Türkçe değil diye 12 bin 211’i köy ismi olmak üzere 28 bin yer isminin zorla, masa başında değiştirilip onlara uyduruk Türkçe isimler verilmiş olmasını, milyonlarca Kürt, Laz, Çerkes, Arap, Ermeni, Gürcü çocuklarına yıllarca okullarda “Ne mutlu Türküm diyene”, “Varlığım Türk varlığına armağan olsun” dedirtilmesini savunmak zorundasınız. Bütün bu zûlümleri savunmazsanız ve bir de karşı çıkarsanız, zaten Türk milliyetçisi olamazsınız. Türk milliyetçisi olmak demek, otomatikman faşist olmak demektir.

Aynı şekilde, Fars milliyetçisi iseniz, İran’ın Doğu Kürdistan, Güney Azerbaycan ve Batı Belucistan’daki, Arap milliyetçisi iseniz gerici Arap devletlerinin işgal ve katliamlarını, Baas ideolojisini, bütün bunları desteklemek zorundasınız. Bunları savunmaz ve bir de karşı çıkarsanız, zaten ne Fars milliyetçisi olabilirsiniz ne de Arap milliyetçisi. İkisi de faşizmdir, tıpkı Türk milliyetçiliği gibi.

İmdi, bir elinizi vicdanınıza, bir elinizi de imân ettiğinizi söylediğiniz kutsal kitabın üzerine koyarak cevap veriniz: Aynı şey, Kürt milliyetçiliği için de söylenebilir mi?

Kürt milliyetçiliğinin, başkalarına ait bir toprak parçasını işgal etme amacı var mıdır?

Utanmadan “ırkçılık” olarak nitelediğiniz Kürt milliyetçiliğinin, Türkler’in, Farslar’ın ve Araplar’ın anadillerini yasaklama, onlara zorla Kürtçe öğretme gibi bir hedefi var mıdır?

Hiçbir edep ve hayâ duygusu taşımadan Türk, Fars ve Arap milliyetçilikleri ile aynı kefeye koyduğunuz Kürt milliyetçiliğinin, Türk, Fars ve Arap köylerinin ve şehirlerinin isimlerini zorla değiştirip onlara Kürtçe isimler verme gibi bir gayesi var mıdır?

Tamamen başkalarına ait toprak parçasını elinde tutma, başkalarına ait dilleri yasaklayıp halkını asimile etme ve böylece boyunduruğu altına alma gibi ırkçı ve faşist temeller üzerine kurulu Türk, Fars ve Arap milliyetçiliğini, bu şovenist ülkülerden bir tanesine bile sahip olmayan, sadece ve sadece kendi gaspedilmiş olan haklarını geri almak ve etrafındaki diğer halklarla “eşit kardeşler olmak” mücadelesi veren, bu insanî, fıtrî ve hatta ilahî gayeden başka hiçbir gayesi olmayan Kürt milliyetçiliği ile aynı kefeye koymak, nasıl bir akıl, nasıl bir vicdan ve nasıl bir adalet anlayışıdır?

Kürtler’in verdiği haklı mücadele ve utanmadan “ırkçılık” olarak nitelediğiniz Kürt milliyetçiliği, tamamen Kürt halkının kendi topraklarında kendi kendini yönetmesi, Kürdistan’ın hür ve müstakil bir vatan olarak dünya haritasında hak ettiği yerini alması ülküsü üzerine yeşeren bir hareket değil midir?

Kürt milliyetçiliği, Türk’e, Fars’a ve Arap’a ait bir hakkı onlardan almak istemiyor, onların dilini, kültürünü asimile etmek istemiyor. Başkaları üzerinde hiçbir tahakkümcü gayesi yok! Kürt milliyetçiliğinin (en ılımlısından en radikaline) bütün söylemleri, gayesi, kendi toprağına, kendi halkına ve kendi diline aittir. Sadece gaspedilmiş olan kendi hukukunu ve haklarını geri kazanmak istiyor.

Türk, Fars ve Arap milliyetçiliklerinin ülküsü, diğer halklara “efendi” olmak. Kürt milliyetçiliğinin ülküsü ise, diğer halklarla “eşit” olmak.

Kürt milliyetçiliğinin bu ülküsü, hangi dine, hangi kutsal kitaba, hangi insanî değerlere ve hangi demokratik anlayışa aykırıdır?

Böyle olduğu hâlde, hiç utanmadan ve sanki çok büyük bir mârifetmiş gibi “Biz Türk milliyetçiliğine de Kürt milliyetçiliğine de karşıyız” diyen İslamcılar’da ve Solcular’da hiç mi biraz edep ve hayâ duygusu yoktur?

Bu nasıl bir vicdansızlık, nasıl bir ideolojik körlüktür?

sediyani@gmail.com

Twitter: @IbrahimSediyani

Taraf

.

Facebook Yorumları

Kod8
15.12.2018
Kirletme
12.11.2018
Fenike Kızı Yelizabel
7.12.2017
Selahaddîn Eyyubî ve Yahudî Düşmanlığı
25.4.2017
Kürtler Ne Oy Verdi?
19.4.2017
Devlet % 51 – Millet % 49
18.8.2015
Tağut Ne Demek?
12.8.2015
‘Terörist’ olan Doğu Türkistan değil, işgalci Çin devletidir
2.8.2015
Millet Olmanın Erdemi ve Asıl Büyük Felâket
30.7.2015
Saray Medyası
13.7.2015
Kürt milliyetçiliğini Türk, Fars ve Arap milliyetçilikleriyle bir tutmak adil midir
24.6.2015
Amerika’nın kucağında oturup Kürtler’i ‘Amerikancılık’ ile suçlamak
2.6.2015
Cennet’e Gitmek Gittikçe Zorlaşıyor
28.5.2015
Kürdistan Tarihinin En Mübarek Yol Arkadaşlığı
16.5.2015
Zaman ve Zemin Aşımına Uğrayan Erdemli Tavırlar
1.5.2015
Türkiye, dünyanın en adaletsiz ikinci ülkesi
23.4.2015
Kürt medyası 117 yaşında
18.4.2015
Dünyayı Düzeltmenin Yolu
15.4.2015
Azadî Liderleri Cibranlı Halid Bey ve Yusuf Ziya Bey
11.4.2015
Sünnîlerin saldırdığı Kenya’nın bağımsızlık mücadelesini Şiî bir Müslüman başlatmıştı
01.03.2015
Bana Bir Mektup Yaz
28.12.2014
Barış Manço Bir Sanatçı Değil, Bir Sanat Ekolüdür
26.12.2014
Bu Yazım Kürtler ve Kürdistan Üzerine Değil
17.12.2014
Türkiye’deki Tüm İl ve İlçelerin Eski Gerçek İsimleri
14.12.2014
Analfabet Toplumda Alfabe Tartışmaları
11.12.2014
“Şeyh Said Kıyamı, hem dînî hem millî bir başkaldırıdır”
09.11.2014
Kürdistan İslam Devleti İçin Canlarını Veren Türkler, Çerkesler, Alevîler
18.08.2014
I. Dünya Savaşı Sonrası Kurulan Kürt Cemiyetleri
17.07.2014
'Her Roj Yek Dolar'
18.06.2014
Dünya Kupası’nda Avrupa ülkelerini göçmen futbolcular sırtlayacak
13.06.2014
Kürdistan’da Türkmen Sorunu
05.06.2014
64 yıl sonra aynı noktadayiz: Dünya Kupası’nda yokuz ama ‘Stratejik Derinlik’ devam ediyor
02.06.2014
Dünyanın En Mazlum Milleti: Rohingyalar
28.05.2014
İdam sehpasına yürürken ‘Yaşasın Kürdistan’ diye haykıran Türk- İslam âlimi
27.05.2014
“Herkes ‘barış olsun’ istiyor ama ‘barış’ derken aynı şeyi kastetmiyor”
21.05.2014
Kazandıklarınızla, Kaybettiklerinizi Satın Alamayacaksınız!
18.05.2014
Siz hiç acılar içinde siyaset yapar mısınız
27.04.2014
Nehirleri değil, barajları durdurun!
20.04.2014
Ermeni katliamına karşı çıkan İslam âlimleri
04.04.2014
Zayıflar farklılara, güçlüler benzerlere düşmandır
27.03.2014
Yeryüzünün İlk Kavmi Kürtler ve Konuşulan İlk Dili Kürtçe
25.03.2014
İslam Putu
04.03.2014
Nuh Tufanı ve insanlık tarihinin başladığı Kürdistan
23.02.2014
Peygamber ismi taşıyan Kürdistan şehirleri
10.02.2014
Kürt sahabeler
04.02.2014
Diyanet’in dini Diyanet’e, Kürtler’in dini Kürtler’e
27.01.2014
Elmas Ana’ya kimlik vermek için de mi rüşvet istiyorsunuz
15.01.2014
Çaldıran’ın 500. yıldönümünde Kürdistan’ın bölünmesini ve Şiî – Sünnî ihtilafını konuşmak
02.01.2014
Roboskê’de asıl konuşulması gereken
22.12.2013
Diyarbekir Tarihinin Gizlenen Katliamı: Çılsıtun
09.12.2013
1652 – 1992: Kölelikten Özgürlüğe Güney Afrika
08.12.2013
Kürt Halkının Siyahî Kardeşi: Nelson Mandela
18.11.2013
Aman Dokunmayın Dershanelerine
05.11.2013
Örtünmek ile Soyunmak Arasında Kadının Utanç Duvarı
27.10.2013
Anadil herkese ana sütü gibi haktır
26.10.2013
Kürt İslam Âliminin Dünyaya İkrâmı: Sıcak Kahve
15.10.2013
Kurban
07.10.2013
Şehir ve Köylerimizin Eski Gerçek İsimleri
03.10.2013
Bütün Yer İsimleri İade Edilmelidir
01.10.2013
Bugün Köylerimizin Bayram Günüdür
29.09.2013
Yaseminler Gülümsüyordu Ellerimiz Kavuştuğunda – 45
24.09.2013
Kıbrıs’tan Gelen İran – Türkiye Sınır Mektubu
20.09.2013
Başbakan Erdoğan’a Açık Mektup
09.09.2013
Mısır’da “Gel Musa Gel”, Suriye’de “Gel USA Gel” Diyorlar
20.08.2013
Mim–Sad–Ra ve 4. süreç: Rabiâ
17.08.2013
Mısır İslam Devrimi
06.08.2013
Mârifet; Muhalif ya da Taraftar Olmak Değil, Erdemli Olmaktır
02.08.2013
Gezi’nin Kemalist Çevrecileri, Dut Ağaçlarını da Severler mi?
29.07.2013
Evvel The Times İçinde, Kalbur Saman İçinde...
24.07.2013
Alev Alatlı Roman Serisi
22.07.2013
'Müslümanlar'ı yeniden Kardeşler yapan Müslüman Kardeşler
20.07.2013
Üç Tarafı Kürdistan’la Çevrili Barış Süreci
24.06.2013
Yazarlarımız “Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı”nda Ne Dediler?
18.06.2013
Kürtler’in Mücadelesi Rejim Değişikliği Değil, Hürriyet ve İstiklâl Mücadelesi Olmalıdır
31.05.2013
Kürtçe Edebiyatın İlk Çizgi Çocuk Kahramanı “Guldexwîn”, Dîwan Yayınları’ndan Çıktı
26.05.2013
Yalnızlık Büyük Bir Nimettir
18.04.2013
Altan Tan: Kürt Ergenekonu açılsın, Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulsun‏
21.02.2013
1923 CHP, 2023 AK Parti: Bu Utanç Mirasını mı Paylaşamıyorsunuz?
28.12.2012
- Robozkê şehîdlerinin âzîz hatırâsına -
25.12.2012
Seyyid
24.12.2012
Arap Baharı'nın İki Sayfası
15.12.2012
Bir Yanım Su, Bir Yanım Ateş; Aç Bana Kucağını Bangladeş – 1
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kod8Kod8
Emlak8.Net