Kemal CANBookmark and Share

Ölçüsüzlük


11.10.2018 - Bu Yazı 595 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Dünyada en çok hakaret davası açmış lider unvanına yürüyen, meseleye kişisel yaklaşmayıp makamının saygınlığını koruduğunu iddia eden Cumhurbaşkanı, kendinden önceki bir Cumhurbaşkanını gerçek olmayan bir fotoğrafla suçlayabiliyor. Ama bu noktada, yapılan ölçüsüzlükten daha kötü olan, bu ölçüsüzlüğü durduracak herhangi bir ölçünün olmadığına, varsa da kendisini bağlamadığına inanması. Söyleyenle birlikte, aktaran ve dinleyenin de ölçüsüzleşmesi.

Ölçüsüzlük, gündelik dilde ölçüyü kaçırma, sınırı aşma, oransızlık benzeri bir fazlalık hali için kullanılıyor. (Aslında bu anlamı karşılayan hayli kuvvetli bir “ifrat” sözü olmasına rağmen çoklukla onun yerine ölçüsüzlük kullanılıyor) Dolayısıyla, ölçüsüzlükten bahsetmenin ancak kıyasla mümkün olduğu, bir ölçü veya çizginin aslında var olduğu gibi bir ön kabulden yola çıkılıyor. Kişileri, olayları, gelişmeleri tanımlarken, var kabul edilen bir ölçüye göre oluşmuş pozisyonlarından bahsediliyor. Ölçüyü kaçırmış, sınırı aşmış olmak, eylem kadar pozisyonu da tarif ediyor. Zımni olarak ölçüye uydurulabilme, sınıra çekilme, normale döndürme imkanı varmış, mümkün olabilirmiş gibi düşünülüyor. Ama kelimenin asıl yüksek ve giderek daha baskın hale gelen anlamı, ölçünün tamamen kaybolduğu, bir ölçünün ve sınırın kalmadığı durumu tarif ediyor. Yani bir normalden, ölçüden veya sınırdan uzaklaşmayı değil, bizzat öyle bir nirengi noktasının artık olmadığı, işlemediği, dikkate alınmadığı hali tanımlıyor. Herhangi bir kurala, ölçüye bağlı hissetmeyen, hiçbir şeye karşı sorumluluğu olmayan bir başıboşluk.

“Acayip zamanların” doğruyu imha edip, yalanı anlamsızlaştıran düzleminde pek çok mesele için ölçünün -üstelik aynı anda birkaç ölçünün birden- kaçırıldığına tanık oluyoruz. Herkes, sadece yapılabildiği için, yapmasını engelleyen bir şey olmadığı için yapabildikleriyle sınırları zorluyor. Oransız olduğu apaçık olan hiçbir davranış herhangi bir ölçünün, ayarın veya sınırın dışına çıktığı için kınanmıyor, sadece yarattığı sonuç veya kimden geldiğine bakılarak değerlendiriliyor. Ölçülerin böylesine zorlanması; davranışların ve sözlerin hakikatle bağının kopartılarak sadece fonksiyonlarıyla anlam taşır hale gelmesi, doğrudan ve öncelikle ölçüleri hırpalıyor, zayıflatıyor, hatta imha ediyor. Elbette, hangi ölçü, kimin sınırı, kime göre normal gibi bir dizi sorunun önemi gözardı edilemez ama yaşananlar, bütün bu soruların üzerine çıkan genel bir ölçüsüzlüğe doğru ilerliyor. Bütün ölçüleri, herkes için ayarları anlamsızlaştıran, ortadan kaldıran, sadece birilerinin ölçülerinin değil, herkesin ölçülerini, hatta ölçü fikrinin kendisini imha eden bir hal bu.

Yeni bir norm yarattığını sananlar da, birilerinin ölçülerinin daha önemli hale geldiği vehmine kapılanlar da fena halde yanılıyor. Yaşanan ölçüsüzlüğün -kısa vadede avantajlı gibi görünenleri olsa da- kazananı olması mümkün değil. Türkiye’nin -ve aslında dünyanın da- içine yuvarlandığı ekonomik ve siyasal kriz de, belirli bir fonksiyon için yol verilen, önü açılan ölçüsüzlüklerin kendiliğinden ve zamanla başka bir ölçü yaratabileceği iddiasının çökmüş olmasından. En güçlü aktörlerin, en fütursuz ölçüsüzlerin bile kendilerini koruyamadıkları çaresizlik alanları böyle oluştu ve böyle kalıcılaşıyor. Ölçüsüzlüklerle imha edilen ölçüler, gerekli olduklarında kimsenin yardımına koşamaz hale geliyor. Kuralların, normların, yasaların ve bütün ölçülerin “bir kez delmekle bir şey olmayacağı” inancıyla delik deşik edilmesi, gün geliyor organize imha ekiplerini de vuruyor. Ancak ölçüsüzlük öyle bir seviyeye varmış durumda ki, bir zamanlar ölçüsüzlük yapmış olanların izan taleplerine de “keser döner sap döner” ölçüsüzlüğüyle cevap veriliyor. Ölçü değil ölçüsüzlük yeniden üretiliyor.

Bahsettiğimiz ölçüsüzlük, hayatın her alanında hüküm sürüyor, herkesi ve her yeri zehirliyor. Siyasetteki görünümü ve etkileri ise, daha sarsıcı, yıkıcı olabiliyor. Çünkü, dış ve iç politikadaki ölçüsüzlük, insanların hayatlarına, geri döndürülemez toplumsal hasarlara yol açabilecek bir etki genişliğine sahip. Türkiye’nin de içinde yer aldığı coğrafyanın insanlarının yaşadıkları, onların yaşadıkları üzerinden Avrupa’ya yeniden bir kabus olarak çökmeye başlayan ırkçılık ve yabancı düşmanlığına bakmak bile yeterli. Yıllardır Türkiye’nin içinde yaşadığı kutuplaşma atmosferinin de ölçüsüz bir kullanıma konu olduğu su götürmez bir gerçek. Ötekileştirmenin, hamasetin, çarpıtmanın ölçüsüz örnekleri bütün ölçüleri dağıta dağıta ilerliyor. Dünyada en çok hakaret davası açmış lider unvanına yürüyen, meseleye kişisel yaklaşmayıp makamının saygınlığını koruduğunu iddia eden Cumhurbaşkanı, kendinden önceki bir Cumhurbaşkanını gerçek olmayan bir fotoğrafla suçlayabiliyor. Ama bu noktada, yapılan ölçüsüzlükten daha kötü olan, bu ölçüsüzlüğü durduracak herhangi bir ölçünün olmadığına, varsa da kendisini bağlamadığına inanması. Söyleyenle birlikte, aktaran ve dinleyenin de ölçüsüzleşmesi.

Ölçüsüzlüğün sadece muktedirler, güç kullanabilenler tarafından yapıldığı, kullanıldığı düşüncesinin de doğru olmadığını gösteren çok sayıda örneğe sahibiz. Örneğin, Nazlı Ilıcak veya Mehmet Altan’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının oransız veya ölçüsüz olduğunu söylemeyi politik pozisyonlara bağlı olmaktan çıkartan bir ölçünün olmadığını düşünen kalabalığa bakın. Herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın (olsa bile) işlerinden atılmış olanların, yeniden iş bulmasının ve emekli olmasının da engellendiği “açlıktan ölme” cezasına mahkum edilmesinin herhangi yasada yeri olamadığını görmek istemeyenlerin, sessiz kalanların çokluğuna bakın. Suçlamaların, hakaretlerin, kullanılan sıfatların ayarsızlığına bakın. Herhangi bir mensubiyetin veya sıfatın kendisi için bütün ölçüleri kaldırdığına inanan sayısı sürekli artıyor. Maruz kalınan ölçüsüzlükler, ölçüyü geri çağırarak değil, kendi ölçüsüzlüğünü yaratarak karşılanmaya çalışılıyor. Veya her ölçüsüzlük eleştirisi, bir zamanlar yapılmış olan bir başka ölçüsüzlük hatırlatılarak savunuluyor. Bir zaman yakalanmış mağduriyet, yeni bir ölçüsüzlüğün ruhsatına çevriliyor. Söyleme mecburiyeti de, söyleme hakkı da ölçüsüz bir keyfilikle belirleniyor.

Siyaset alanı, pozisyonlar ve sonuçlarla çok ilgili, “ne pahasına olursa olsun” fikrine kaçmaya da hep meyyaldir. Hatta siyaset profesyonellerinin ‘siyaset sonuç alma sanatıdır’ gibi sorunlu tarifleri, pek sevip kullandıkları da vakıa. Bu açıdan, siyasette zorlama ve abartının çok yeni bir eğilim olmadığı söylenebilir. Ancak, hem “dönem ruhu”, hem de yaşadığımız pratik, ölçüsüzlüğün kim tarafından hangi dozda kullanıldığını önemsiz kılacak bir seviyeye yaklaştığını gösteriyor. Ölçüsüzlüğün kime karşı ve kim tarafından yapıldığına bakılmadan konuşulabilmesi, ölçüyü geri çağırabilecek olan tek yaklaşım. Bu açıdan, İnönü’yü elinde sadece ABD bayrağı varmış gibi gösteren ölçüsüzlük ile, McKinsey üzerinden ABD mandası iddiası arasında pek bir fark kalmıyor. “Kriz psikolojik” iddiasındaki ölçüsüzlük ile, “yarın banka kapılarında kuyruk olacak” ayarsızlığının farkı olmaması gibi. Her iki durumda da, gündeme getirilirken de, dayanaksız hatta yalan olduğu ortaya çıktığında da geçerli olan ölçüsüzlük, ölçüyü yok etmekten başka bir sonuç üretmiyor. Gerçekten sonuç almak isteniyorsa ölçülü olmak lazım, ölçüden bahsetmek lazım. Ölçü herkesçe kabul edilir olmasa bile, herkesin hiç olmazsa kendi ölçülerinde ısrarcı olması, ölçüden vazgeçmemesi lazım.

.

Facebook Yorumları

Emlak8
8.08.2019
Kendini tekrar etmenin dayanılmaz rahatlığı
28.07.2019
Çare olmayan avantaj: Zamanı kullanmak
17.07.2019
Üçüncü yılında 15 Temmuz
11.07.2019
Demiri değil oyunu soğutmak
3.07.2019
Sistem tartışması tercih değil mecburiyet
29.06.2019
Şimdi iktidar düşünsün
26.06.2019
Hatalı lider mi, güçsüz lider mi?
22.06.2019
Kürtlerle sınav ve Kürtlerin sınavı
20.06.2019
'Son kırılma'
13.06.2019
Erdoğan neden saklanıyor?
10.06.2019
'Pontus' kampanyası kimin 'marifeti'?
5.06.2019
AKP’nin bayram vitrini
1.06.2019
'Niyet okumak' önemlidir
29.05.2019
Yalanın kime ne faydası var?
26.05.2019
Yeniden referandum mu, kimlik sayımı mı?
24.05.2019
Siyasette Sertleşme Sorunu
19.05.2019
Vefasız zenginler, nankör fakirler
17.05.2019
'(İç) hukuk' tüketilmiştir
13.05.2019
Aynısını istemek daima azını getirir
10.05.2019
Bu dalga kıyıya taşır mı?
6.05.2019
İttifaksız Düşünmeye Başlamak
2.05.2019
İttifakın kara yazısı
27.04.2019
Algı-olgu ilişkisi ve gerçeğin intikamı
24.4.2019
'Gaz sıkışması' mı, gaz verme mi?
23.4.2019
Siyasi kibirden vazgeçmek İstanbul’u bırakmaktan bile zor
15.4.2019
Mazbata hakların diyeti olmamalı
10.4.2019
Kontrolsüz gücün kendine ettiği
7.4.2019
Zaafın dibinde, kaosun eşiğinde
31.3.2019
Seçim okuma kılavuzu
27.3.2019
Medyadan tabana imha hikâyeleri
22.3.2019
Seçim neyi çözer, ne gösterir?
20.3.2019
Tasada ve Sevinçte Bir
6.3.2019
Ismarlama davaları kim kazanır?
1.3.2019
Olasılığın gücü kime çalışacak?
23.2.2019
Rakam değil insan olmak
20.2.2019
Lümpen muhafazakarlık
17.2.2019
Kaybetmeyen hep kazanır mı?
12.2.2019
Issız Adam
8.2.2019
Hikayeden siyaset
3.2.2019
Kanaat siparişleri ve klişe müfettişleri
30.1.2019
Duygu durumu: Fena
26.1.2019
Sakin Olmak Lazım
23.1.2019
Birey olmak ve hayal kırıklığı
21.1.2019
Herkesi yakalayan belirsizlik rehaveti
18.1.2019
Muhalefet 'bekliyor'
4.1.2019
Zayıfa şahin tüccar kahramanlar
26.12.2018
Bana mı dedin?
23.12.2018
Kimlik siyasetinin panzehiri hizmet siyaseti mi?
19.12.2018
Aşırı strateji, yüksek dozda taktik
16.12.2018
Hızlanınca icraat devrilince kader!
13.12.2018
Aynı derede kaç kere yıkanılır?
10.12.2018
Tortu ve çamur
8.12.2018
Gidenden mi Bahsediyoruz, Geleni mi Konuşuyoruz?
5.12.2018
Bahçeli neden 'gerici' oldu?
2.12.2018
Eski defterleri yeniden açmak
29.11.2018
Vaat siyaseti terk ederken
26.11.2018
Yerel seçimin nesi farklı
24.11.2018
Yeniden ittifakların gölgesinde siyaset
22.11.2018
Siyasette hareketlilik vadeden bir hafta
17.11.2018
Bildiğini unutmak, elindekinden olmak
14.11.2018
Ayrıntıdaki şeytandan öğrenmek
12.11.2018
Neyin İçinde, Ne ile Beraber, Nereye Doğru?
10.11.2018
Muhalefet cephesinde güncel durum
7.11.2018
İttifak hikayesinde güncel tablo
4.11.2018
Sistemin 'çaresi' ve krizi: Kimlik siyaseti
31.10.2018
Sahiden Kaşıkçı işi ne oldu?
29.10.2018
Hareketlilik de gerilim de iktidar blokunda
24.10.2018
İttifaksız yeni dönem
21.10.2018
Saçmalığa teslim olmak, nereye su taşır?
13.10.2018
Piyasa okur yazarlığı ve Brunson olayı
11.10.2018
Ölçüsüzlük
7.10.2018
İktidar neden seçimden korkmuyor?
4.10.2018
İmkan ve ihtimal
30.9.2018
İttifak günlükleri
28.9.2018
Enerjik Kötümserlik
26.9.2018
Bugünün sorumluluğu
23.9.2018
İktidarın yerel seçim rotası
19.9.2018
Acayip zamanlar
13.9.2018
Cumhuriyet tartışması
10.9.2018
Eyvallah
7.9.2018
Ödenmemiş fatura yığını
5.9.2018
Hastaya 'hasta' demek lazım
3.9.2018
Ekonomiyi siyasetle, siyaseti sertlikle idare
27.8.2018
Lütufla başlamayan yasakla bitmez
24.8.2018
Partilerin yerel seçim ufku
23.8.2018
Az iken muhalefet çok olunca kibir
20.8.2018
Lütuf düzeni
18.8.2018
Kayıp bölüştürmek
15.8.2018
Krizden çıkan totalitarizm hevesi
14.8.2018
Neyin mücadelesi kimin savaşı?
13.8.2018
Krizi karşılama stratejisi
10.8.2018
Her şey algıdan
8.8.2018
Vakit bulmak veya yaratmak
6.8.2018
Göstermeye ihtiyaç yok, her şey zaten ortada
3.8.2018
Kim kimi idare ediyor?
1.8.2018
Tabana yayılan ucuzculuk
30.7.2018
Diklenerek eğilmek
27.7.2018
Akşener gerçekten dönmezse?
26.7.2018
Kötülüğü çoğaltmak
24.7.2018
Ne yaptınız da yoruldunuz?
18.7.2018
Baş etme stratejileri
17.7.2018
‘Dağılma’ hevesi
14.7.2018
Kötü siyaset iyisini kovar
11.7.2018
Yeni rejim neye benziyor?
10.7.2018
Başkanın adamları
9.7.2018
Yeni dönem başlarken
5.7.2018
Seçim notları 2: 'Büyük hezimet' 7 Haziran'a benziyor mu?
2.7.2018
Soruları bitmeyen seçim
30.6.2018
Değişim bir tercih değil
28.6.2018
Seçim notları
26.6.2018
MHP oylarının anlamı
25.6.2018
24 Haziran’ın iktidar tablosu
23.6.2018
Bozgun görüntüsü
21.6.2018
Umudun kışkırttığı endişe
18.6.2018
Son düzlük notları
14.6.2018
İttifak çatlağı su sızdırıyor
12.6.2018
İttifaklar tablosu
8.6.2018
Metal paslanması
7.6.2018
Son düzlük kaygıları
4.6.2018
Rehavete yetmeyen ama cesaret veren bir umut
1.6.2018
Yüzde 50 evde zor tutuluyor
30.5.2018
Kötü haber: Seçim bitmeyecek
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8Emlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive