Levent Gültekin

DikenBookmark and Share

Deist veyahut ateist mi oldum?


9.10.2018 - Bu Yazı 813 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Genel geçer dindarlık anlayışına, Müslümanların içleri acısı haline, İslam dünyasının içine düştüğü sefalete dönük sert eleştirilerim var.

Görüyorum ki bu eleştirilerim kimi okurlarımın zihninde benimle ilgili soruların oluşmasına neden oluyor.

Kimileri “Abi yoksa sen de mi deist oldun?” diye soruyor, kimileri ise “Sen ateist olmuşsun” diyerek kesin hüküm veriyor.

Gerçekte öyle mi?

Yani deist ya da ateist mi oldum?

Esasında yaptığım bir hüküm vermek değil, sorgulama.

Düşünen, sorgulayan, sonuçlara bakıp, nedenler üzerinde kafa yoran herkes gibi ben de dindar toplumların yaşadığı bu açmazı sorguluyorum.

Özellikle de mensubu olduğum toplumun halini.

Yani Müslümanların dünyada bu kadar sefil durumda olmasına neyin kaynaklık ettiğini merak ediyor; kendimce çıkış yolları arıyorum.

Dinler hakkında “Bunlar gerçek değil insan uydurması” veyahut “Eminim bunlar Allah’ın kelamı” diyecek net bir bilgim de yok delilim de.  

Allah vardır veya yoktur gibi kesin bir hükme varacak kimsenin ulaşamadığı o bilgiye ben de ulaşmış değilim.

Zaten inanç bilgiyle edinilen bir şey değil.

Gördüklerimiz, yaşadıklarımız dünyaya dair tasavvurlarımız neticesinde her birimiz farklı yorumlar çıkarıyoruz.

Kimimiz dünyanın oluşumuna, o oluşumdaki muhteşemliğe, aklımızın almadığı olayların kendi döngüsü içinde sektirmeden devam etmesine bakarak bunun kendiliğinden olmayacağını, bütün bunları yaratan, kontrol eden bir varlığın, yani Allah’ın var olduğu yorumunu çıkarıyoruz.

Kimimiz ise dünyanın döngüsüne, sektirmez düzene, yaşamın kaynağına dair ileri sürülen bilimsel verilerden çıkardığımız yorumlara bakarak bütün bunları yapan Allah değil tabiatın kendi döngüsü olduğu yorumuna inanıyoruz.

Kendimi birinci grubun içinde görüyorum.

En basitinden kendi yaşamımda olan; aklımın, zihnimin almadığı bazı olaylara baktığımda bile yaşamımıza dokunan bir elin varlığı konusundaki inancım güçleniyor.

Fakat yine de Allah inancı çerçevesinde ileri sürülen her fikri, görüşü sorgulamadan, araştırmadan merak etmeden olduğu gibi kabul etmek bana pek sağlıklı gelmiyor.

Peki neyi eleştiriyorum? İtiraz ettiğim alanlar neresi?

Bir tarafta barışı, sevgiyi, doğruyu, ahlaklı olmayı, hakka adalete uymayı vaaz eden dinler var; diğer tarafta “Bu dine inanıyorum”, “Bu dine uygun yaşam sürüyorum” deyip vazedilen değerlerin zıddı yaşam süren toplumlar, insanlar var.

Bu, esasında sadece Müslümanların sorunu da değil.

Dindarlığın koyulaştığı, din hayatın odağı yapıldığı farklı din mensubu bütün toplumlarda durum neredeyse aynı.

Hristiyanlarda da bu böyle, Yahudilerde de böyle.

Mesela Ortaçağ Hristiyan dünyasının durumunu hepimiz okuyoruz. Diğer taraftan çocuk istismarında kilisenin en başlarda gelmesine tesadüf diyemeyiz.

Veyahut İsrail gibi dini bir devletin yaptığı bütün kötülüklere koyu dindarlık anlayışını kaynak göstermesi…

İslam dünyasının durumu ise zaten içler acısı.

Bir tarafta “Din güzel ahlaktır” diyen bir din var; diğer tarafta ahlaki yozlaşmanın en yoğun yaşandığı o dinin mensuplarının yaşadığı ülkeler.

Bir tarafta “Çalmayın”, “Başkasının hakkını yemeyin”, “Adil olun” diye vazeden bir İslam var; diğer tarafta tüm bu değerlerin esamesinin okunmadığı Müslüman toplumlar, ülkeler var.

Kabul edelim ki dinler insanların elinde toplumları çürüten, karanlığa sürükleyen, kötülüklere kaynaklık eden bir olguya dönüştü.

Mesela Müslüman ülkelerin durumu ortada.

Ahlaki yetersizlik, tembellik, çürümüşlük, hak hukuk adalet tanımazlık, her alandaki geri kalmışlık… Bütün bunlara ne kaynaklık ediyor? Neden böyleler?

Müslümanların “İslam’ı doğru anlamıyorlar o yüzden böyleyiz”demesi kolaycılıktan başka bir şey değil.

Çünkü burada karşımıza çıkan başka sorular var: Niçin doğru anlayamıyorlar? Yanlış anlayanların doğru anlayanlardan daha çok olmasını neyle açıklayacağız?

Yani her 10 Müslümandan biri İslam’ı doğru anlayıp, dokuzu yanlış anlıyorsa sorun nereden kaynaklanıyor?

Biraz düşünen, birazcık akıl eden her insanın aklına takılacak türden sorular bunlar.

Benim yaptığım da bu sorulara kendimce cevap aramak.

Peki yaşadıklarımdan, gördüklerimden, okuduklarımdan ne sonuçlar çıkardım?

Kişisel kanaatim bu sorunların oluşmasının birinci nedeni din inancını yaşamımızda yanlış konumlandırmaktan kaynaklanıyor.

Yani dinden ne anladığımız ve ondan ne beklediğimizle ilgili bir sorun var.

En temel sorunların başında dini, ritüellerden ibaret saymak geliyor.

Ritüeller esasın yerini aldı ne yazık ki.

Yani namaz kılmayı, oruç tutmayı, sakal bırakmayı, başını örtmeyi, kurban kesmeyi, kiliseye gitmeyi, haç takmayı, kipa takıp her gün ağlama duvarının önüne gitmeyi, konuşmalarda dini terimlere vurgu yapmayı dini yaşamak sanıyoruz.

Böyle sanmakla kalmayıp yaşamı, hayatı bu din anlayışı üzerine bina etmeye çalışıyoruz.  

Ritüelleri öne çıkarmak ve bu anlayışı yaşamın odağı yapmak dindarlık olarak görünüyor.

Tecrübeyle edindiğim bir gözlemim var: Ritüelleri öne çıkarmak bilmeden bir zaafı, eksikliği, bünyedeki kötülüğü de örtme, gizleme çabası.

Diğer bir sorun ise dinin her derde deva olacağını düşünerek bütün yaşamı onun üzerinden kurgulamak.  

Bu yaklaşımın insanı çürütücü bir işlevi olduğunu düşünüyorum.

Çünkü tek beslenme kaynağı din görüldüğünde insanı iyileştiren, geliştiren, eğiten diğer kaynaklara ihtiyaç duyulmuyor.

Yani din her şeye yeter görüldüğü için sanat, felsefe, edebiyat, bilim, müzik gibi seküler değerlerin, kuralların insanı iyileştiren, geliştiren değerleri almaktan mahrum kalınıyor.  

Yani iyi insan olmak için sadece dini inanç yetmiyor.

Sadece oradan beslenerek iyi insan olunamıyor.

Sadece oradan beslenerek iyi ahlak edinilemiyor.

İnsan değişiyor, hayat değişiyor, dünya değişiyor, ihtiyaçlar, sorunlar değişiyor.

Fakat dinler sabit kalıyor.

Sabitlikten doğan yetersizlik bir sorun, dini bütün dertlere deva görmek ayrı bir sorun.  

Bir metafor üzerinden anlatmak gerekirse şöyle anlatabilirim.

Diyelim ki size bir fincan kahve içmenin ağzınızı tatlandıracağı, sindirim sisteminizi düzenleyeceği, kendinizi gün içinde iyi hissetmenizi sağlayacağı söylendi.

Ya da kahvenin böyle bir işlevi olduğunu düşünüyorsunuz.

Fakat siz bir bir fincan iyi geliyorsa 10 fincan 20 fincan daha iyi gelir diye günün her saatinde vaktinde sadece kahve içiyorsunuz.

Üstelik kahvenin bütün hastalıklarınızı iyileştireceğini, sizi sağlıklı bir insan yapacağını düşünüyorsunuz.

O bir fincan kahve 10 fincana döndüğünde yani başka içeceklere yer bırakmayacak şekilde bütün hayatınızı kapladığında bünyenize yarardan çok zarar verici bir hale geliyor.

Dini yaşamın tek odağı yapmak, bütün sorunların çaresine deva görmek de kanaatimce benzer sonuçlar doğuruyor.  

Bu yaklaşımı kendimce dindarlık olarak tanımlıyorum.

Konuşmalarımda sıklıkla “Dindarlığın çürütücü bir işlevi var”derken bunu kast ediyorum.

Peki ne diyorum?

İnanç kişisel bir ihtiyaca binaen doğar.

Kimin neye ihtiyaç duyduğuna bir başkası karar veremez.

İsteyen istediğine inanabilir. O inancını istediği gibi yaşayabilir.

İstediği yerde, istediği şekilde de o inancının gerektirdiği ibadetleri yapabilir.

Fakat dini, insanı iyileştiren tek değer olarak görmeye başladığımızda insanı  geliştiren, iyileştiren, eğiten diğer değerlerden mahrum kalıyoruz.

İnanç ile sağlıklı bir bağ kurmak için bunu hesaba katmamız gerekiyor.  

Çünkü insanı eğiten, geliştiren, terbiye eden tek kaynağı din görmek insanı korunaksız, dayanaksız, eksik, yetersiz bırakıyor, kötülüğe kaymaya açık hale getiriyor.

Amin Maalouf’un “Dinleri olduğu için bir ahlaka ihtiyaç duymadılar” tespitindeki gibi bir durum çıkıyor ortaya.

Farkındayım mesele bu kadar basit değil.

Ama bir köşe yazısı ancak bu kadarı ele almaya imkan veriyor.

Yani demem o ki sormadan, sorgulamadan, araştırmadan, sonuçlara bakıp nedenler üzerinde kafa yormadan yaşadığımız bu bataklıktan çıkamayız.

Benim yaptığım da bu.

.

Facebook Yorumları

Emlak8
26.06.2019
Bundan sonra ne olacak? Ne olmalı?
19.06.2019
Yalanı, iftirayı, hakareti mubah gören dindarlık
10.06.2019
23 Haziran için iktidarın son umudu
19.05.2019
Kandırma ve istismar siyasetiyle nereye kadar?
13.05.2019
‘Her şey güzel olacak’ ama nasıl?
6.05.2019
Açlık grevleri, PKK’nın ölüm oyunu ve HDP’nin sessizliği
28.04.2019
Tayyip Erdoğan’ı eleştiren İslamcılara…
16.4.2019
Mazbatayı verse ne olur, vermese ne olur?
10.4.2019
İktidar ne yapmaya çalışıyor?
4.4.2019
Seçim sonuçları bize ne gösteriyor?
22.3.2019
Kime karşıyım, neye tarafım?
12.3.2019
Nedir bu toplumun ortak değerleri?
10.3.2019
‘Muhafazakar-dindarlar nasıl bu kadar vicdansız oldu?’
6.3.2019
‘Muhafazakar-dindarlar nasıl bu kadar vicdansız oldu?’
26.2.2019
Eski AK Partililer parti kurabilir mi, kurarsa ne olur?
24.2.2019
Sevgili CHP’liler veyahut CHP’ye oy verenler…
8.2.2019
Türkiye’nin beka sorunu
4.2.2019
Venezüela’daki durum Türkiye’yi niçin tedirgin ediyor?
30.1.2019
Venezüela’daki durum Türkiye’yi niçin tedirgin ediyor?
22.1.2019
Başörtülü kadınlar başörtülerini niçin çıkarıyorlar?
4.1.2019
Eyy muhalefet…
28.12.2018
Metin Akpınar, Mazhar Alanson ve ülkeyi rehin alan hoyratlık
20.12.2018
Evet, burası Paris değil ama Suudi Arabistan hiç değil!
13.12.2018
Altın Kelebek Ödülleri ve yalan imparatorluğu!
28.11.2018
İYİ Parti nerede duruyor, ne yapmaya çalışıyor?
14.11.2018
Atatürk ile Atatürkçüler arasındaki fark
8.11.2018
Çığlık
30.10.2018
Yerel seçimlerden kim ne bekliyor?
16.10.2018
Muhalif kesim niçin ‘bir şey’ yapamıyor?
9.10.2018
Deist veyahut ateist mi oldum?
2.10.2018
Mızmızlanan, mırıldanan İslamcılara…
25.9.2018
İktidarın gizli destekçileri
18.9.2018
Karma eğitim meselesinde kim haklı?
11.9.2018
‘Dindar Nesil’in iflası ve eğitimdeki görünmeyen sorun
4.9.2018
Yalan rüzgarı
28.8.2018
Ben ne söylüyorum, tamburum ne çalıyor?
7.8.2018
Muhalefetteki dağınıklığın nedenleri ve çıkış önerisi
24.7.2018
Azınlık psikolojisine teslim olan çoğunluk
17.7.2018
Benim ‘Kara Cuma’m: Kendimi Hırvatlar gibi hissediyorum!
9.7.2018
Hasar tespit raporu
2.7.2018
Erdoğan’ın tek ve gerçek rakibi
28.6.2018
Adaylık meselesi ve mahcubiyet
19.6.2018
AK Parti seçmeni Muharrem İnce’ye oy vermez mi?
12.6.2018
Kendi evlatlarını yiyen ülke!
4.6.2018
AK Partililere…
29.5.2018
Muhalefetin gözünden kaçan hayati bir konu
23.4.2018
Bana müsaade!
17.4.2018
Erdoğan ne yapmaya çalışıyor, anlayan var mı?
27.3.2018
Kendi halkıyla mücadele eden cumhurbaşkanı!
20.3.2018
Erdoğan’ın HDP stratejisi ve muhalefetin aymazlığı
13.3.2018
Türkiye’yi kurtaracak yüzde 40
6.3.2018
Türkiye’ye zarar vermek isteyen bir odak olsaydı neler yapardı?
19.2.2018
Bir Alman kaç Türk’e bedel?
13.2.2018
İsyan!
23.1.2018
Savaş taraftarlarına bir çift sorum var
8.1.2018
İran’da neler oluyor? Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla
29.12.2017
Erdoğan seçimle gitmez mi?
26.12.2017
Bu onursuzluk hepimizin
19.12.2017
Bir lokma, bir hırka, bir de Erdoğan
12.12.2017
Kudüs meselesi ve Müslümanların içler acısı hali
5.12.2017
Utanç verici bu durumdan nasıl çıkacağız? Ne yapmalıyız?
27.11.2017
Zarrab meselesi kimin meselesi?
21.11.2017
Türkiye’nin yeni bir Kurtuluş Savaşı’na ihtiyacı var, ama nasıl?
13.11.2017
Mağdur Atatürk
31.10.2017
Allah’ın iradesinden Erdoğan’ın iradesine
23.10.2017
Türkiye Norveç olur mu?
17.10.2017
Beka sorunu: Erdoğan’ın mı Türkiye’nin mi?
10.10.2017
‘Çocuklar ölsün’ mü diyeceğiz?
3.10.2017
Musul, Kerkük bizim neyimiz olur?
27.9.2017
Kürdistan referandumu ve Türkiye
13.9.2017
CHP’lilere bir çift sorum var!
12.9.2017
Zafer Çağlayan meselesi ve muhalefet
29.8.2017
AK Parti fabrika ayarlarına dönebilir mi?
23.8.2017
AK Parti’nin kendi seçmenine yaptığı büyük kötülük
14.8.2017
Ülkemizi tahammülsüz azınlığa teslim edecek miyiz?
8.8.2017
Müfredata cihat, müftüye nikah kıyma yetkisi
1.8.2017
İktidarın yalanı, muhalefetin gerçeği
24.7.2017
Yeni lider, yeni parti mi, yeni siyaset mi?
17.7.2017
AK Parti’deki ‘metal yorgunluğu’
14.7.2017
Bölünme korkusundan bütünlük çıkar mı?
11.7.2017
Hak, Hukuk, Adalet…
3.7.2017
Erdoğan’ın korkusu
29.5.2017
İçimizdeki köle ruhlular… Ve bana müsaade
23.5.2017
Barzani, PYD ve Türkiye’nin akıl almaz işleri
17.5.2017
Açlık grevleri ve vardiya usulü zalimlik
16.5.2017
Açlık grevleri ve vardiya usulü zalimlik
7.5.2017
Düşün yakamızdan!
2.5.2017
Türkiye’nin önündeki tarihi fırsat
25.4.2017
Peki şimdi ne olacak? Ya da ne yapmalıyız?
18.4.2017
Referandum sonuçları ne anlama geliyor?
13.4.2017
‘Hayır’ diyorum çünkü…
10.4.2017
Niçin ‘Hayır’ diyorum?
3.4.2017
Ucuz kabadayılığın ağır faturası
27.3.2017
Bu vicdansızlığa ‘Evet’ diyecek misiniz?
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8Emlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive