Saniye İçinde Yönlendiriliceksiniz


Tarık Ziya EkinciBookmark and Share

Halk oylaması bir demokrasi mücadelesiydi; Kürtler bu mücadeleden zaferle çıktı


21.4.2017 - Bu Yazı 30780 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Devlette HDP düşmanlığı nasıl oluştu

Sayın Erdoğan, AKP’nin 12 Haziran seçimlerinde çok arzuladığı BAŞKANLIK rejimine geçmesini sağlayacak çoğunluğa erişememiş olmasının ve seçimlerden güç kaybederek çıkmasının müsebbibi olarak Kürtleri ve onların siyasal temsilcisi olan HDP’yi sorumlu tuttu. Bu tespitten kalkarak seçim sonrası politikalarını HDP’nin tasfiyesi ve Kürt düşmanlığı üzerine kurdu.

Seçimlerden hemen sonra attığı ilk adım, iki buçuk yıllık barış sürecini torpilleyerek Kürt Savaşını başlatmak oldu. Amacı,  HDP’nin barış karşıtı olduğu algısını oluşturmak ve onu siyaset dışına çıkarmaktı.  Sayın Erdoğan 1Kasım yenileme seçimlerine kadar geçen süreçte yaptığı her konuşmada HDP’yi hedef aldı. Seçim kampanyası boyunca HDP’yi milli düşman ilan ederek dışlayıcı bir politika izledi. IŞİD’in HDP tabanını hedef alan iki büyük kitlesel katliamı bile onun oy almak için kendi taraftarlarına karşı düzenlediği iftirasını dillendiren algı operasyonuna arka çıktı. Buna karşın HDP 1 Kasım seçimlerinde de barajı aşarak Meclisteki 3. büyük parti oldu.

HDP milletvekillerini tutuklama planı

Seçimlerden sonra da Erdoğan’ın dur durak bilmeyen saldırıları devam etti. HDP milletvekillerini parlamentodan attırmak için bir karalama kampanyası başlatıldı. Aylarca süren bu kötüleme kampanyası sonunda Mecliste ve ülke genelinde HDP milletvekilleri aleyhine Devlet ve millet düşmanı algısı oluşturuldu. Sayın Erdoğan öne sürülen asılsız iftiradan yararlanarak, CHP’nin de desteğiyle hukuk dışı yollardan makabline şamil (geçmişe yürütülen)  geçici bir anayasa değişikliği yaptırdı. Görünürde tüm vekillerin dokunulmazlıklarını kaldıran anayasa değişikliği özünde salt HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmak için kullanıldı. Nitekim kanunun yayımlanmasından kısa zaman sonra başta iki Eş genel başkan olmak üzere HDP milletvekilleri hakkında artarda kovuşturmalar açıldı ve tutuklamalar yapıldı. 6 aydan beri İkisi Eş genel başkan ve Grup yönetiminde görevli 13 HDP milletvekili tutuklu olarak yargılanmaktadır. Diğerleri için kovuşturmalar ve gözaltı kararları devam ediyor. Yeni tutuklanmalar gündemdedir. Bahçeli hakkındaki göstermelik bir dava dışında diğer üç partiden yüzlerce dosyaları olan milletvekilleri hakkında hiçbir hukuksal işlem yapılmadı.

 

 Askeri darbe girişimi ve OHAL ilanı

AK Parti’ye iktidar yolunu açan ve kendisine bürokraside aracılık hizmeti sunan eski ortağı FETOCULAR ayni zamanda devlet içinde ikinci bir devlet kurmuşlardı. Zamanla iktidarı ele geçirmek istedikleri açıktı. Nihayet 17 Aralık 2015’te patlak veren büyük rüşvet olayı ile iktidarın tümünü ele geçirmek istedikleri ortaya çıktı. Bunu sezen Sayın Erdoğan Fetoculara karşı etkin önlemler aldı. Fetocuların iktidarı ele geçirme çabaları başarısız olunca 15 Temmuz 2016’da askeri bir darbeyle iktidara el koyma harekâtı başlattılar. 240 vatandaşın şahadetine mal olan FETOCU hain darbe girişimi devlete bağlı güçlerin dik duruşu ve halkın cansiperane karşı çıkmasıyla hezimete uğradı.  Sayın Erdoğan darbenin yenilgiyle bitmesinden ve katillerin yakalanmasından sonra bu hain darbe için “Allahın bir Lütfüdür” diyerek toplumda mutlak bir egemenlik kurmak amacıyla çok sert tedbirler alacağını açıkça ortaya koymaktaydı.

Sayın Cumhurbaşkanı 21 Temmuz 2016 günü önce MGK, ardından Bakanlar Kurulu toplantıları yaptıktan sonra tüm ülkede 3 ay süre ile OHAL ilan edildiğini açıkladı.  Bu karar, toplumda derin yaralar açan ve açmaya devam eden acımasız, ölçüsüz ve denetimsiz bir icraatın habercisiydi. Artık HDP’yi siyasi yaşamın dışına itmek ve giderek yok etmek mümkündü. Parti yöneticisi milletvekillerinin tutuklanmalarından sonra atılan ikinci adım Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) yayınlayarak bölge belediyelerini ele geçirme girişimiydi. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde halkın özgür iradesiyle ve yüksek oy oranlarıyla seçilen HDP’li 83 Belediyenin Eş Başkanları,  görevden alınarak gözaltına alındı. Bunların bir bölümü de tutuklandı. Görevden alınan Başkanların yerine iktidara hizmet edecek kayyumlaratandı. Kayyumlar yönettikleri Belediyelerin sahip oldukları olanakların tümünü AK Parti yerel örgütlerinin hizmetine sundu. Özellikle son halkoylamasında Belediye çalışanlarının tümü araç ve gereçleriyle birlikte AK Parti yerel örgününün emrinde EVET oyu için çalıştılar. AK Partinin bölgedeki oylarının kısmen artmasında idari görevleri de olan bu kayyumların büyük rolü oldu.

Bölgede OHAL korku ve dehşet yaratmakta   

OHAL ilanından sonra bölgedeki güvenlik örgütlerinin aldıkları önlemler hayatı felç edecek bir korku ortamı içinde uygulanıyor.  Vatandaşlar işyerlerine gidemez, çalışamaz duruma geldi. Her gün 30-40 kişi ya terörle bağlantılı ya da terör örgütlerinin sempatizanı iddiasıyla gözaltına alınmakta ve bir bölümü de somut gerekçeler olmadan tutuklanmaktadır. Halkoylaması kampanyası sürecinde binlerce vatandaş bu yöntemle siyasal çalışmalardan alıkonuldu. Operasyonlar ardı arkası kesilmeden devam etmekte... İçişleri Bakanlığından yapılan günlük açıklamalar gözaltına alınanların sayısını açıklayan bültenlere dönüşmüş. Bunların büyük çoğunluğu halkoylamasında aktif olarak çalışan HDP üyeleridir.

HDP’lilerin halkoylaması bağlamında yaptıkları toplantılar dağıtılıyor, afişleri kaldırılıyor, parti üyeleri fiziki saldırılara uğramakta ve gözaltına alınmaktadır. Kırsal bölgelerde kullanılan oylar vatandaşların özgür iradesinden çok güvenlik güçlerinin ve muhtarların iradesini yansıtmakta…

 Medya bütünüyle HDP’ye karşı kullanılıyor

Sayın Erdoğan ülkedeki yazılı ve görsel yayın organlarını çeşitli yöntemler kullanarak münhasıran kendisine ve partisine hizmet eden organlar konumuna getirdi. HDP’ye medyada görünme yasağı getirildi. Basında ve TV’lerde HDP sözcülerinin konuşmacı olarak çağrılması, hatta HDP’den ve HDP’lilerden söz edilmesi bile yasaktır. Halkoylaması kampanyası boyunca hiçbir HDP sözcüsü hiçbir TV programında görünmedi.

Halkoylamasında HDP’liler Sandıktan Uzak Tutuldu

Sandık kurullarında seçime katılacak bütün partilerin temsilcilerine yer verilmesi yasal zorunluluktur. Sandık başkanları da siyasi partilerin gösterdikleri adaylar arasından seçilir. Ancak 248 sayılı kanununun 22. Maddesine 1979’da “sandık başkanlığı için gösterilecek adayların iyi ün sahibi olması” hükmü eklenmiştir. 38 yıldan beri uygulanmayan bu hüküm ilk defa HDP adayları için uygulandı. Bölgenin ilçe seçim kurulları bu hükme dayanarak HDP’nin gösterdiği 164 adayı reddettiler. Oysa bunların çoğu saygınlığı olan Eğitim-Sen üyesi öğretmen ya da KESK üyesi memurlardı. Anayasanın 15/2 maddesinde de yer alan hukukun temel kuralı açısından “yargı kararı olmadan hiç kimse suçlu sayılamaz.” Buna karşın ilçe seçim kurulları muhtarların,  güvenlik elemanlarının ya da köy korucularının sözlerine güvenerek vatandaşları ünlü ve ünsüz diye ayırmışlardır. Bu insan haklarıyla bağdaşmayan hukuk dışı, keyfi bir tasarruftur. HDP bu tür akıl dışı uygulamalarla seçim sandıklarından uzak tutuldu. Bölgede HDP ve AKP’den başka etkin parti olmadığı için AK Partili adayların başkan olmaları doğaldır. Böylece, özellikle kırsal bölgelerde, halkoylamasının denetimsiz yapılması sağlanmıştır.

HDP seçmenlerine yapılan ideolojik baskılar

Sayın Erdoğan’ın gazabına uğrayan HDP yöneticilerinin parti kitlesinden koparılması nedeniyle başsız kalan tabandaki seçmenler “Araba devrilince yol gösteren çok olur”  misali şöhreti kendinden menkul ‘büyük’ Kürt liderlerinin elinde kaldı. Her biri kendi yüksek stratejilerini telkin etmeye girişti. Kimi “halkoylaması Kürtleri ilgilendiren bir siyasal eylem değildir. İster ‘Evet, ister ‘Hayır’ kazansın Kürtler açısından bir değişiklik olmayacak. Bu nedenle Kürtler tarafsız kalmalı ve oy kullanmamalıdır” diyorlardı. Bir bölümü de “Kürtler Başkanlık sisteminden yana olmalı.  Sorunlarını tek muhatapla daha kolay çözebilirler” varsayımı ile mutlaka ‘Evet’ oyu kullanmalarını tavsiye ediyorlardı. Ama Kürtler büyük bir çoğunlukla demokrasiden yana tavır aldı. Demokrasinin ve tarihsel değişimin geriye değil ileriye doğru olması gerektiği idraki içinde tek adam rejimine ve kuvvetler birliği ilkesine karşı oy kullandılar.

Sonuç:  Türkiye’nin bugünkü koşullarda HDP toplumsal ilerlemenin ve demokratik gelişmenin tek güvencesidir. Hareketin motor gücü Kürt özgürlük hareketidir. Bu gerçeği idrak eden devlete egemen güçler demokrasi dışı bir rejim kurma hazırlığı yaparken öncelikle HDP’yi tasfiye etmeye ve Kürt özgürlük hareketini geriletmeye koyuldular. Bu yolda büyük mesafe alındı. OHAL düzenine geçildi. HDP yöneticileri tutuklandı, yönetici kadrolar işlevsizleştirildi. Belediyelere kayyum atandı. Ülke KHK’lerle yönetiliyor. Kürt bölgesindeki Köy ve kasabalarda sözü geçen sadece başta Özel Harekâtçılar olmak üzere tüm güvenlik güçleridir. Yapılan çeşitli baskılara tehdit ve tutuklamalara karşın HDP’in ana bileşeni olan Kürtler demokrasiden yana seçimlerini yaparak çoğunlukla HAYIR oyu kullandılar. HDP’nin oy kaybettiği, halkın AK Partiye teveccüh ettiği iddiaları bir züğürt tesellisidir.

Açıktır ki, Kürtler halkoylamasını bir demokrasi mücadelesi olarak algılamış ve Diyarbakır, Mardin, Siirt, Hakkâri, Batman, Van, Ağrı başta olmak üzere diğer önemli merkezlerde çoğunlukla HAYIR oyu kullanmışlardır. 1 Kasım seçimlerine nazaran sadece Bitlis ve Muş’ta görece bir gerileme olmasına karşın HDP Kürt bölgesinde çoğunluk partisi olarak durumunu korumuştur. Ortaya çıkan gerçek şudur: Kürt özgürlük hareketinin katkısı olmadan Türkiye’de demokrasi kurulamaz.        

.

Facebook Yorumları

Emlak8
12.01.2021
İkili devlet düzeni ve Anayasa Mahkemesi'nin sorumluluğu
2.09.2020
1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum
9.07.2020
614 dönüm toprağımı İsmail Beşikçi vakfına hibe ettim, bağış doktora bursu olarak değerlendirilecek
19.06.2020
Muhalefet partileri sadece demokrasilerde vardır
3.05.2020
VİCDAN, AHLAK VE KORKU ÜÇGENİNDE AF SİYASETİ
3.01.2020
Hasan Cemal’in demokratik blok yazısına nazire
2.12.2019
Türkiye’de Demokrasi Olur mu?
25.09.2019
Türkiye, Avrupa Konseyi üyeliğini koruyarak AİHM’e meydan okuyor
2.05.2019
1 Mayıs Emek Bayramı yurt ve dünya emekçilerine kutlu olsun
4.4.2019
Not
15.12.2018
Prof. Gürsoy'un mahkûmiyeti hukuk devletinin iflası ve keyfiliğin tescilidir
5.8.2018
DAYATMACI ERKEN SEÇİM TUZAĞINA DÜŞEN MUHALEFET KRİZ İÇİNDEDİR
26.6.2018
24 Haziran seçimlerinin tek galibi HDP’dir
18.6.2018
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE MİLLET CEPHESİNİN MUHALEFETİ
3.5.2018
Türk faşizmi sosyal demokratlar sayesinde 2. büyük zaferini kazandı
4.4.2018
Demokrasi Savaşımcısı Aydınlara Açık Mektup
23.11.2017
Hukuk ve siyaset
9.9.2017
DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE ÖNCÜLÜK SORUNU
8.8.2017
AK Parti’nin 'Yeni Türkiye’si kapitalizm öncesi devlet projesidir
22.6.2017
Anayasanın değiştirilemez maddeleri kadük oldu
14.6.2017
PERVİN BULDAN’IN GÖZALTINA ALINMASI BÜYÜK BİR SKANDALDIR. ŞİDDETLE KINIYORUM
19.5.2017
Kürt siyaseti yeniden inkâr ve kart-kurt günlerine dönmekte
8.5.2017
‘Hayır’ oylarını araçlaştırma çabası büyük yanılgıdır
21.4.2017
Halk oylaması bir demokrasi mücadelesiydi; Kürtler bu mücadeleden zaferle çıktı
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8Emlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive