Diken gazetesi çok iyi bir iş yapmış ve esnaf ve sanatkârlara Halk Bankası marifetiyle kullandırılacak kredilere ilişkin haberi doğrudan Resmi Gazete'ye dayanarak vermiş.

Esnaf ve sanatkârlara Halkbank tarafından 2019 yılında kullandırılacak kredilerde faiz oranı yüzde 50 indirimli olacak. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından projeleri onaylanan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara da 100 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi verilecek (Diken, 11 Ocak 2019).

Bu mesele, bütçenin bir kaynak aktarım sürecinde kullanılmamış olmasına rağmen, başlı başına bir bütçe skandalıdır.

Esnaf ve sanatkârlara verilecek krediler bir kamu hizmeti midir, bu konu tartışılır, bence değildir ama varsayalım ki öyle olsun.

Bu durumda yapılması gereken geçen aylarda ekranlardan da izlediğimiz bütçe tartışmalarının, 2019 bütçesinin içine bu kaynağın konması, TBMM’den harcama vizesinin alınması, TBMM denetimine sokulması ve esnafa bu kredilerin verilmesidir.

Bu kredilerin bir banka marifetiyle aktarılması ve ifade edildiği gibi zararlarının da bütçeden karşılanacağının açıkça yazılmış olması tamamen bir rezalettir.

Oluşacak söz konusu zararların bir sınırı var mıdır?

Anladığım kadarıyla yoktur, kredi sistemi ne kadar zarar yazarsa yazsın Hazine bu zararları kapatacaktır ama bu zarar kapatma meselesi tamamen vergi mükelleflerinin sırtından olacaktır ve bu durumu demokrasi ile, en önemlisi bütçe hakkı ile, hakkaniyet ile açıklamak mümkün değildir.

Açıklanması zor başka bir konu da vergi mükelleflerinin konuya tamamen ilgisiz durmasıdır; bu ilgisizlik kanımca çok önemli doktora tezlerine konu olabilecek bir konudur, arkasında Türkiye’nin hem mali hem siyasi dengelerinin şifreleri vardır.

Aşağıdaki satırları tamamen Diken’den aktarıyorum;

"Halkbank tarafından Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup, bakiyesi 2019 yılına devreden krediler ile 2019 yılı sonuna kadar TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK’lar kefaletiyle veya kefaletsiz olarak doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak kredilere, 2019 yılında geçerli olmak üzere yüzde 50 faiz indirim oranı uygulanacak. Karar kapsamında, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren ve ‘Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’ sahibi esnaf ve sanatkârlara, 2019 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına devredilen krediler için yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak.

Kararla, esnaf ve sanatkârlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin TL’ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019’a devreden krediler için de yüzde 100 faiz indirimi uygulanması hüküm altına alındı.

Halkbank’ın bu kapsamda açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak."

  • Abone ol