Aşama aşama yazalım.

1-Türkiye sürdürülebilir bir büyüme süreci için çok kısa vadede çok radikal bir hukuk devleti ve buna bağlı olarak da bir ekonomi reformu yapmak zorunda.

2-Radikal hukuk ve ekonomi reformlarını ise ancak ve ancak demokratik meşruiyeti çok yüksek iktidarlar yapabilirler.

3-Diktatoryal ya da otokratik yönetimler radikal reformlar yapamazlar.

4-31 Mart yerel seçimlerinde AKP üç büyük kentte, artı Antalya, Adana, Mersin, Eskişehir’de kaybetmiştir.

5-AKP’nin demokratik meşruiyeti artık çok azalmıştır.

6-Hukuk devleti ilkelerini senelerdir ayaklar altına alan AKP’nin ayaklarının altından artık demokratik meşruiyet alanı da kaymıştır.

7-Böyle bir siyasal iktidarın Türkiye’nin çok ihtiyaç duyduğu acil ve radikal hukuk reformlarını yapamayacağı artık çok açıktır.

8-Demokratik meşruiyet kaybına ilaveten 31 Mart seçimlerinin getirdiği belirsizlik ortamı çok da geç olmayan bir gelecekte muhtemelen erken seçimleri gündeme getirmiştir.

9-Maliye ve Hazine Bakanı'nın Türkiye’de yaptığı sunuşun fare doğuran dağa dönüşmesinin temel nedeni AKP’nin artık radikal reform yapma olanağının siyaseten kalmamış olmasıdır.

10-Maliye ve Hazine Bakanı'nın Washington konuşmasının da başarısız sonuçlanması tesadüf ya da hazırlıksızlık değildir.

11-Türkiye’nin büyüme için dış kaynağa ihtiyacı olduğu temel meseledir.

12-Hukuk devleti meselemizin geldiği aşamada ise yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ihtiyacı olan kaynağı aktarmaları söz konusu ortamda maalesef çok güçleşmiştir.

13-AKP’nin tekrar hukuk devleti ilkelerini AB standartlarında devreye sokma ihtimali de yaşanan büyük itimat kaybı nedeniyle artık söz konusu değildir.

14-Yapılması gereken hukuk devleti meselesinin önemini içselleştiren yeni kadroların iktidara gelmesidir.

15-Türkiye artık inkıtaları oynamaktadır.

16-Başka bir ifade ile de çok yaşamsal olarak kabul edilmesi gereken zamanını yitirmektedir.

17-Türkiye’nin kendi kaynakları ile dış kaynak kullanmadan gerçekleştirebileceği büyümenin yüzde üçü aşması çok zordur.

18-Oysa, her sene işgücüne katılan gençlere iş yaratabilmek için gerekli büyüme oranı yüzde dördün üzerindedir.

19-Bu oran ve üzerinin gerçekleşmesi ise güçlü bir hukuk devletinin inşasından geçmektedir.

20-AKP’nin bu yönde adım atması ise artık çok zordur.

21-Zor ifadesini imkânsız dememek için tercih ediyorum.

21 küçük başlıkta Türkiye’nin mevcut ve orta vadedeki serencamını özetlemeye çalıştım.

  • Abone ol