Dün (20 Mart, Cuma) 2019 senesi işsizlik istatistiklerini yayınladı TÜİK.

Bu 2019 istatistikleri 2018 büyüklükleri ile mukayeseli yayınlandığı için Türkiye’nin istihdam durumunu çok net gösteriyor; bununla da kalmıyor, verileri 2010’ların başına kadar da getiriyor.

 

 

            İşsizlik oranı     İstihdam oranı         İstihdam(000)*       İşsiz sayısı(000)                                                 

2014    9.9                              45.5                 25933                         2853                                

2015    10.3                            46.0                 26621                         3057   

2016    10.9                            46.3                 27205                         3330   

 

2017    10.9                            47.1                 28189                         3454

2018    11.0                            47.4                 28738                         3537

2019    13.7                            45.7                 28080                         4469    

*İstihdam demek 15 yaş ve yukarı nüfus içinde çalışan insan sayısı

Bu tablonun gösterdiği, gerçek işsizlik oranının 2014 sonrası muntazaman arttığı.

İstihdam sayısının büyüklüğünün de bu süreçte 2019’a gelene dek yükselmesi ama 2019’da düşmesi işgücündeki artışın bir sonucu.

Bu konuda yaygın bir yanlış var, şunu hatırlatalım, istihdam sayısını kayıtlı ve kayıtdışı çalışanların beraber oluşturması.

İşsiz sayısı ise 2014’den beri muntazam bir artış gösteriyor ve 2019 senesinde yaklaşık dört buçuk milyona ulaşıyor.

Bu sayıya işsiz olan ama belirli bir süredir iş arayıp bulamadığı için artık işgücü piyasasına girmeyenler dahil değil, bu sayı da ilave edilirse, en kısıtlı hali ile bile, işsiz sayısı 7362000’a çıkıyor. (yedi milyon üç yüz altmış iki bin)

4469(000) ve 7362(000) arasındaki fark iş aramayıp çalışmaya hazır olanlardan ve iş bulma ümidini kaybedenlerden oluşuyor.

2019 senesinde tarımsal istihdam 5 milyon 97 bin (5097000), sanayi istihdamı ise 5 milyon 561 bin (000).

2019 senesinde sanayi istihdamı tarımsal istihdamı biraz aşmış görünüyor.

2014 senesinde ise tarımsal istihdam 5 milyon 470 bin (5470000), sanayi istihdamı ise 5 milyon 315 bin (5315000).

2014 senesinde tarımsal istihdam sanayi istihdamının biraz üzerinde imiş.

2014’den 2019’a olumlu bir gelişme yaşanmış, sanayi istihdamı tarımsal istihdamı üzerine çıkmış.

Ancak, 2019 senesinde sanayi istihdamının tarımsal istihdama oranı 1.09; aynı oran 2014 senesinde 0.97 imiş.

Bu oranlar gelişmiş bir ülke, gelişmiş bir ekonomi için kabul edilemeyecek kadar düşük oranlar.

Önemli tarım üretimi gerçekleştiren Fransa’da mesela sanayi istihdamı 3 milyon 699 bin dolayında iken tarımsal istihdam 698 bin (INSEE, 2017), diğer bir ifade ile sanayi istihdamının tarımsal istihdama oranı 5.3 civarında.

Türkiye’nin gelişmişlik kriteri olarak bu oranını seyri de izlenebilir; bu oranın (yaklaşık bir) mutlaka artması lazım.

Başka bir konu: Fransa 698 bin tarım çalışanı ile yaklaşık 70 milyar avro tarım üretimi yapıyor, Türkiye ise yaklaşık beş milyon tarımsal istihdam ile 60 milyar avroluk tarımsal üretimi ancak yapıyor; çok sevimsiz bir tablo, tarımda çok önemli bir gizli işsizliği gösteriyor, bu gizli işsizliği de işsizlere ilave edersek acaba durum ne olur?

  • Abone ol