Aşağıda ülkemiz Türkiye’de ve tüm AB üyesi ülkelerde (AB ortalaması dahil) toplam istihdamın (çalışan sayısı) tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler olarak dağılımını vermeye gayret ettim.

Burada Türkiye’nin hangi alanlarda Avrupa Birliği ülkelerinden ve AB ortalamasından saptığına dikkatlerinizi çekmek istiyorum.

En belirgin sapma muhtemelen Türkiye’nin tarım sektörünün yüzde büyüklüğünün AB ülkelerinden ve özellikle de AB ortalamasından sapmasının büyüklüğü; AB ülkeleri içinde Romanya dışında tarım sektörünün nispi büyüklüğünün bizimkinden büyük olduğu başka ülke yok, bize yakın ikinci ülke de Yunanistan.

AB tarım istihdam ortalamasının bizim orandan yaklaşık dört kat küçük olması da önemli. 

Almanya’nın nüfusu Türkiye nüfusuna çok yakın ama Almanya’da çalışan sayısı Türkiye’den yaklaşık 4 milyon daha fazla; Fransa ve İngiltere’nin (Birleşik Krallık) nüfusları da Türkiye’den yaklaşık 16-17 Milyon daha az ama İngiltere’nin çalışan sayısı bizden 4 milyon fazla, Fransa’nın çalışan sayısı ise bizden sadece bir milyon daha az. 

Hizmetlerde ise istihdam payı Türkiye’den düşük sadece yine Romanya var, AB artık ağırlıklı olarak bir hizmet ekonomisi.

Bugünkü yazımda benim çok önemsediğim bu tabloyu dikkatinize sunmak ve dikkatlerinizi bir an için bile olsa Korona’dan almak istedim.

                      Tarım%        Sanayi%        İnşaat%       Hizmetler%   Toplam çalışan(000)

 

Türkiye            18.0                20.0                 6.0                   57.0                28 080

Almanya           1,3                 20,6                 6,8                  71,3                 41 664

Avusturya         3,9                 16,9                 8,0                  71,1                   4 260

Belçika             1,2                 13,9                 6,9                   78,1                  4 638

Bulgaristan       7,0                 22,5                 7,4                   63,1                  3 150

Kıbrıs                2,5                 8,8                   8,2                   80,4                     380

Hırvatistan        7,0                 19,8                 6,6                   66,6                   1 625

Danimarka        2,2                 12,7                 6,0                   79,2                   2 816

İspanya             4,4                 14,1                 6,0                   75,6                 18 825

Estonya             3,5                 21,2                 8,7                   66,6                      659

Finlandiya         3,8                 14,6                  7,5                   74,1                   2 473

Fransa              2,6                 13,8                  6,5                   75,9                  26 880

Yunanistan       12,1               11,4                   4,0                  72,5                     3 753

Macaristan        5,0                 24,7                  6,9                   63,4                     4 421

İrlanda              5,0                 12,9                   5,9                   76,2                    2 194

İtalya                3,8                 19,9                    6,1                   70,2                  23 023

Letonya            6,9                 16,2                    7,1                   69,8                       895

Litvanya           7,8                 17,6                    7,3                   67,3                     1 355

Lüksemburg      1,1                 3,7                     5,1                   90,1                        272

Malta                1,0                 12,8                    6,9                   79,3                        221

Hollanda           2,0                10,2                     4,7                   83,1                     8 605

Polonya           10,2                24,1                    7,4                   58,3                   16 423

Portekiz            6,4                 18,3                    6,5                   68,9                     4 757

Çekya               2,8                 30,5                    7,5                   59,1                     5 222

Romanya         22,8                22,1                    8,0                   47,1                     8 671

İngiltere            1,2                 10,8                     7,3                   80,7                   31 963

Slovakya           2,7                 27,5                    9,6                   60,1                     2 531

Slovenya           5,5                 27,5                    5,6                   61,4                        959

İsveç                 1,8                  11,3                    6,8                   80,1                     5 022

AB                    4,2                  17,2                    6,7                   71,9                  227 653

 

Kaynak: TUİK ve INSEE

  • Abone ol