Bu yazıya başlamadan evvel yazar, şair, şarkıcı, dansçı, koreograf, oyun yazarı, öğretmen, Holywood’un ilk siyah kadın yönetmeni, feminist, Malcolm X ve Martin Luther King’le birlikte ırkçılıkla savaşmış Maya Angelou’nun hayat hikayesini okuyordum. Yalnız bir anne ve erkek dünyasında mücadele veren bir aktivist olarak ‘Bir Kadının Yüreği’ adını verdiği otobiyografik romanında, anlatılması zor anılarını kendine has acı ironisiyle aktarıyordu. Okuru 1950 ve 60’ların Amerikası’ndaki ırkçılık gerçeğini gösterirken, siyah hareketinin öncüsü olma yolundaki zorlukları da gösteriyor.

 Maya Angelou, Harlem Yazarlar Birliği’ndeki ilk okuma gününden sonra yazma arzusuna ve eylemine dair kendisiyle yüzleşiyordu; 

“Serin şarabımı içip geceden çıkardığım dersleri düşündüm. Geniş bir kelime dağarcığım olduğu ve çocukluğumdan beri durmaksızın okuduğum için kelimeleri ve onları derleyip toparlama sanatını hafife almıştım. Yazarlar benim bu rasgele tutumumu eleştirmiş ve asıl amacımla yüzleştirmişlerdi. Yazmak istiyorsam, idamı bekleyen bir mahkum gibi dikkatimi tek bir şeye yoğunlaştırmaya istekli olmam gerekiyordu. Teknik öğrenmeli ve bilgi eksikliğimi gidermeliydim”. 

Angelou’nun yazarlık serüveninde onu en çok zorlayan mesele, teknik ve bilgi eksikliği olmamıştır muhtemelen. Bunu zaman içinde yazma tecrübesiyle anlamış olduğunu tahmin ediyorum. O gece, “yazmanın donmuş bir gölün ortasına atlamaktan farksız olacağı” sonucuna varması, yazanın cinsel kimliğinden bağımsız yazının tekinsiz doğasını tarif ediyor. Yazmak, o donmuş göle atlayıp yüzebilenler için bir tür mucize ve bunu öğrenebilmek için önce boğulmayı göze almak gerekiyor. 

Ben yazma eyleminin ardındaki gölgeli bahçelerde özgürce dolaşan, yazının “sırlarını” kendi diline dönüştürerek aktaran yazarları okumayı seviyorum. Yazı tarihinin üst üste yığılan derin katmanları arasında kendi okuma-yazma merakımın, tutkumun köklerini de görebiliyorum. O sonsuz yolculukta, “ötekilerle” sürprizli karşılaşmalar, ne vakit uyanacağı belli olmayan kırık dökük sezgiler, hafıza oyunları, doğurganlığa yatkın bir yaratma güdüsü, hayal kıvılcımları, yazma arzusunu çoğaltarak zenginleştiren ses yankıları, benliğin keşfine ve meçhule açılırken uçuşan duygu kristalleri var. 

Yazmak bu haliyle çok renkli bir çiçek dürbününden dünyayı izlemek kadar haz veren bir tutku olabilir ama eril tahakkümün her çağda ve her yerde hala baskın olduğu düşünüldüğünde “yazmanın” öteki yüzüne de cesaretle bakabilmek gerekiyor. Bu bakış, yazanı, yazarak yaratanın içindeki kadın ve erkek rollerinin, seslerinin, toplumsal kimliklerinin birbirlerinin içinde eridiği kimi zaman da çatıştığı o muğlak alana da taşıyor. 

Dille kurduğumuz çetrefilli ilişki, kendimizle, bizi sınırlayan hayat koşullarıyla, tabiattaki tüm varlıklarla ve yaralarımızı kabuğuna sürttüğümüz yeryüzünün vahşi iklimiyle kurduğumuz ilişkiyi de belirliyor. Virginia Woolf dille münasebetimizi en sahih anlatan yazarlardan. 

Yıllar boyu kadın hareketinin ve yazan kadınların ‘el defteri’ olan ‘Kendine Ait Bir Oda’da, yazmanın, edebiyatın, kadın yazının tarihsel ilişkilerini, kendi tecrübesinden süzülen düşünsel karmaşasını edebi bir lezzetle buluşturarak aktarmıştı. O kitabın slogan haline gelen çağrısı; “Para kazanın, kendinize ait ayrı bir oda ve boş zaman yaratın. Ve yazın, erkekler ne der diye düşünmeden yazın”, sadece çadaşı olan kadınlara değil, erkek dünyasının körlüğüne ve geleceğin muhtemel ozanlarına da yazılmış bir mektuptur aslında. 

Bu yazıda söz etmek istediğim bu kitap değil. Türkçede ‘Benlik Üzerine Denemeler’ adlı kitabında yer alan konuşmalarından birini aktarmak istiyorum. (Kadınlar İçin Meslekler) 1931’de Kadın Hizmetleri Ulusal Derneği’nde yaptığı bu sunum, tabiatının en belirgin özelliği olan dikenli mizah anlayışını, kıvrak zekasını, samimiyetini ve kendisiyle olan çetin mücadelesini de gösteriyor. 

Kısa bir konuşmada, ağını sabırla ören bir örümcek misali zamanı iyice esnetiyor. Asırlar boyu süren “sessizlik cezasına”, özgün, lirik ve coşkulu müziğiyle cevap veriyor ve salondaki dinleyicilerin de kendi sınırlarını zorlamalarını istiyor. Onlara konuşmalarını, hayal kurmalarını, yazmalarını engelleyen o “hayalet kadını” işaret ediyor. Ona ünlü bir şiirin kadın kahramanının adını vermiş; ‘Evdeki Melek’. 

Önce yazma yolunda adımlarını sağlamlaştırmış ünlü, ünsüz kadın yazarları hatırlatıyor. Sonra kendi basit hikayesini anlatıyor; 

“Tek hayal edeceğiniz, bir odada elinde bir kalemle bir kız. Bu kızın tüm yapması gerekense kalemi soldan sağa oynatıp durmaktı, saat ondan bire kadar. Sonra aklına hem çok kolay hem de çok ucuz bir şey yapmak aklına geldi: O sayfalardan bir kısmını zarfa koyup, üstüne de bir penilik bir pul yapıştırdıktan sonra zarfı köşedeki kırmızı kutunun içine atmak. Ben işte böyle gazeteci oldum”. 

Woolf’un kendisine ilk defa para kazandıran o makalesi ünlü bir yazarın romanı hakkındaymış. Diyor ki, “Bu incelemeyi yazarken farkettim ki eğer kitap incelemeleri ve eleştirileri yazacaksam savaşmam gereken bir de hayalet vardı. Bu hayalet bir kadındı. ‘Evdeki Melek’ kitap eleştirileri yazarken benle kağıdım arasına giren oydu. Beni rahatsız eden, zamanımı boşa harcatan hep oydu; bana öyle eziyet etti ki sonunda onu öldürdüm”. 

Woolf’un anlayışlı, cazibeli, bencillikten uzak, kendini feda eden, aile hayatının ustası, başkalarının düşüncelerini önemseyen, sevecen, cinsiyetinin bütün maharetlerini ve cilvelerini kurnazca kullanan “saf” diye tanımladığı o meleği öldürmek bugün bile pek kolay değil. Onu öldürmezseniz onun sizi öldüreceği bilgisiyle yazmak, sadece benliğe değil yazının ruhuna da zarar veriyor. 

Dediği gibi, “bir aklınız ve kendinizi ait - doğru veya yanlış - düşünceleriniz olmadan, insan ilişkilerine, ahlak ve seks hakkında doğru olduğuna inandıklarınızı dile getirmeden roman bile eleştirmezsiniz”. Hatta kimsenin görmeyeceği, sonradan okuduğunuzda kendinize dair şaşırtıcı duygularla karşılaşacağınız bir günlük bile yazamazsınız. 

Woolf’un “meleği öldürmenin” simgesel karşılığı her anlamda önemli. Evet, bir hayaleti öldürmek bir gerçekliği öldürmekten daha zordur ama dürüst bir yazma eylemi için şarttır. 

Yazanın o dişil sesle karşılaşması yazım aşamasında neden önemlidir kısmına de değiniyor konuşmasında. İzleyiciden elinde bir dolma kalem saatlerce kalemi hokkaya daldırmadan oturan bir kız hayal etmelerini istiyor. Derin bir gölün kıyısında oltası suya atılmış bekleyen hayallere dalmış bir balıkçı resmi gibi canlandırıyor onu. Bilinçdışı varlığın derinliklerine batmış kızla medcezirli duygular arasında dolaşırken ansızın o dikenli sesi araya giriyor; 

“Sonra olan olur, erkek yazarlardan çok daha yaygın şekilde kadın yazarların başına gelen bir tecrübedir bu. Olta kızın parmakları arasından kayıverir. Hayal gücü sert bir şeye çarpmıştır. Kız düşünden uyanır. Dosdoğru söylemek gerekirse, kız bir şeyler düşünmüştür; beden hakkında bir şeyler, bir kadın olarak konuşması yakışık almayacak tutkular hakkında bir şeyler. Ama erkekler, demiştir mantığı ona, şoka girerler. Erkeklerin tutkuları hakkında doğruları söyleyen bir kadın için ne düşüneceği bilinci, kızı sanatçının bilinçsizlik halinden uyandırmıştır. Ve artık yazamaz. Trans hali sona ermiştir…Erkekler bu konularda kendilerine büyük bir duyarlılıkla muazzam özgürlükler tanırken, kadınların aynı özgürlükleri kınamak veya cezalandırmak üzere takındıkları aşırı sert tutumun farkında olduklarından ya da bu haşinliği kontrol edebileceklerinden şüpheliyim”. 

Doğrusu ben bu konuşmanın yapıldığı tarihten nerdeyse bir asır sonra, erkeklerin her anlamda haşinliklerini kontrol edebildiklerinden hala şüpheliyim.

Woolf “Evdeki Meleği” öldürmüştü ama bir beden olarak kendi deneyimleri hakkındaki gerçekleri söyleyebilme sorununu tam çözememişti. Ve içtenlikle soruyordu; “Kadınlar için en serbest meslek olan edebiyatta durum böyleyse, şu anda girişmekte olduğunuz yeni mesleklerde durum nasıldır kim bilir?”. 

O “hayaletler” hayatın her alanında hala görünüyor ama Woolf gibi kendi sesinden, bedeninden, düşüncelerinden ürkmeyen, çağının ötesine kararlı bir cesaretle bakabilen yazarlar sayesinde bugün benzer zorlukların üstesinden gelmek için mücadele veriyoruz. Onların kelimelerine eklenerek sonsuz bir yazı zincirinin halkası olmaya çalışıyoruz. Hayatın akıp giden nehrinde bir su damlası gibi küçük olduğumuz halde o umudun peşinden sürükleniyoruz. 

Mesele bu örnekte olduğu gibi beden veya tutkular hakkında yazmakla sınırlı değil elbette. Yazanın, kendine, düşüncelerine ve hedefine olan sadakati onun özgürlük sınırlarını da belirler. 

Sevdiğim yazarlardan Marguerite Yourcenar, “Yazmak bir çaba mı yoksa bir ıstırap mıdır” sorusuna, “Hayır sadece bir iştir, ancak aynı zamanda neredeyse bir oyun ve bir sevinçtir de, çünkü önemli olan yazı değil, bakıştır” der. Mühim olan o bakışı eşitliğin, cinsiyetler arasınada büsbütün benzeşme olmadığı  gerçeğiyle özgürleştirebilmek bana göre. Kadın ya da erkek, yazan kişi, eserini/yazısını tamamladıktan sonra kendi cinsiyetinin dışına taşıp başka bir bilinç düzeyine ulaşıyorsa eğer kendisiyle savaşan o hayaleti öldürebilmiş demektir. 

"Kendine ait bir oda” yaratma ihtiyacı, tecrübeleri yazıya tercüme etme biçimiyle şekilleniyor. Jean Rhys’da olduğu gibi bedeli “mutlu bir kadın olma hayalinden” vazgeçmekse mesela, bunu da göze alabilmek gerekiyor. Laura Elkin onu anlattığı yazısında şöyle diyordu; 

“Rhys’ın kadınları onun gibi sanatçı karakterler değillerdi; aksine öyle olmadıkları için acı çekiyorlardı. Onları ayakta tutacak bir şeyleri yoktu”.

Yazmak, ancak yazanın kendisini de sağaltan bir eyleme dönüştüğünde her türden baskıdan arınabiliyor belki. 

Yazının kendini sesini bulan bir “sessizliği”, katmanlardan oluşan bir yol haritası var. Bu yazıyı yazarken eski bir yazımla karşılaştım. Ve  “kendime ait o odanın” içinde neler olduğunu hatırladım; 

Bir kafenin verandasında oturmuş gelip geçen insanları izliyorum. Onlar hakkında hikayeler uyduruyorum. Eski bir alışkanlık. Her an sürprizli bir “karşılaşma” olabileceği ihtimali huzursuzluğun kara bulutlarını kısmen dağıtıyor. Kısa bir süre sonra şehir yaşamının yorgunluğu yerini ılık bir rehavete bırakıyor. Masada okurken içmeyi unuttuğum soğuk çay, sayfaları düşüncelerle mühürlenmiş kitabım, muhtemel yazılara dair notlar ve anlık duygu kırıntılarının olduğu eprimiş bir defter var. Artık dışardaki yabani sesleri duymuyorum. 

Şehir, beden, yürümek ve yazmak arasındaki ilişki üzerine düşünüp yazmıştım; Bildiğiniz, tanıdığınız hayattan uzaklaşıp tekinsiz bir yere adım attığınız o ilk anı düşünün. Kalabalıklar önünüzden akıp gidiyor. Mülteciler, işçiler, direnenler, diktatörlüğe itiraz edenler, barış isteyenler, ezilenler, kadınlar, öğrenciler, anneler, işçiler, isyankârlar ve bu uğultu içinde büsbütün kaybolanlar. 

Onlarla birlikte değilsiniz ama o büyük “insanlık yürüyüşüne” katılmak istiyorsunuz. Sesinizi duyurmak, başkalarının acısıyla, yaşam sevinciyle, hayalleriyle, umuduyla buluşmak için önce zihinsel bir adım atıyorsunuz. Daha sonra doğuştan sahip olduğunuz o doğal dürtü tarihin bir parçası oluveriyor. O vakit kitlesel gösteriler, keşif yürüyüşleri, kültürel seyahatler insanlığı farklı amaçlar etrafında buluşturup nihai ‘varış noktasına’ taşıyor.

Yazı kendi “esaretinin” zincirlerinden kurtulduğunda, akışkan düşünceleriyle ait olduğu “insanlık yürüyüşüne” böyle eşlik ediyor sanki. 

Woolf, o konuşmanın sonunda, dinleyicileri “o odanın” içinin nasıl doldurulacağı sorusuyla baş başa bırakıyordu; 

“Sizler şu ana kadar sadece erkeklere ait olan evde kendinize ait odalar kazandınız. Muazzam bir emek ve çaba harcayarak da olsa, kirayı ödeyebilecek durumdasınız. Kendi yıllık beş yüz sterlininizi kendiniz kazanıyorsunuz. Fakat bu özgürlük sadece başlangıç; oda sizin odanız ama hala çıplak. İçinin döşenmesi lazım, dekore edilmesi lazım. Onu nasıl dekore edeceksiniz. Kiminle ve hangi şartlarda paylaşacaksınız?”. 

Bir asır sonra esas üzerine düşünülmesi gereken soru hala bu kadar basit ve sade kanaatimce. Yazmanın özgürlüğünü idrak etmek, kendini ve öncekileri tekrar etmeden, ‘şimdi’nin muhtemel değişkenliğinde Woolf’un ilk kez sorduğu bu sorunun özgün ve müphem cevabında saklı. 

*Benlik Üzerine Denemeler - Virginia Woolf, Çev. Esra Çakıruylası / Ayrıntı Yayınları 

*Maya Angelou - Bir Kadının Yüreği / Everest yayınları 

  • Abone ol