MetroPOLL Araştırma'nın, Prof. Dr. Özer Sencar, Prof. Dr. İhsan Dağı, Prof. Dr. Doğu Ergil, Dr. Sıtkı Yıldız, Dr. Vahap Coşkun ekibiyle hazırladığı, "Sol ve CHP'li seçmenin CHP'ye bakışı" başlıklı araştırma birkaç gündür gazetelerde çeşitli bölümleriyle yer alıyor.

Zamanlaması tam araştırmanın...

CHP, Kürt sorunundan Dersim meselesine yokluğuyla tartışılıyor, Türkiye'yi tek partiye mâhkum ettiği oranda bir demokrasi sorunu haline gelmiş bulunuyor.

Araştırma ne diyor?

Toplu bir fikir almak için, araştırmaya ilişkin yönetici özetini, "özetlemek" istiyorum bugün.

Şöyle:

"CHP'yi yeterince demokrat bulanların oranı %76 iken, %22'lik bir kesim tersini düşünmektedir. Kadınlar erkeklere göre CHP'yi daha yüksek oranda hem değişimci, hem de yeterince demokrat bulmaktadır.

Birden fazla cevabın alındığı bu soruda katılımcıların %35'i kendisini Atatürkçü, %16,4'ü sosyal demokrat ve %11,5'i de milliyetçi olarak tanımlamaktadır. Kemalist, solcu, ulusalcı, devrimci gibi diğer kimlikler ise çok daha düşük oranlarda çıkmıştır. Bu veriler CHP'li seçmenlerin ve diğer solcuların kendilerini daha çok bu üç kimlikle tanımladıklarını göstermektedir.

Kılıçdaroğlu'nun liderliğe gelmesiyle gündeme gelen 'Yeni CHP' kimliği katılımcıların yarıdan daha fazlası (%52) tarafından kabul görmektedir. Ancak azımsanmayacak bir oran (%41) bu tanımlamayı onaylamamaktadır. Akdeniz bölgesi katılımcıları bu tanımlamayı diğer bölge katılımcılarından daha yüksek oranda (%60) benimsemiş gözükmektedir.

Türkiye'de demokrasinin işleyişinden memnun olmayan CHP'li-sol kesimlerin oranı %71'dir. Memnun olduğunu belirtenlerin oranı ise yalnızca %20'dir.

Yeni anayasada değiştirilemez maddelerin aynen kalmasını isteyenlerin oranı (%69) oldukça yüksek gözükmektedir. Üniversite mezunu kesimin %81'i de değiştirilemez maddelere dokunulmamasını istemektedir. Tüm katılımcıların sadece 1/4'ü ise bu maddelerin de değiştirilebilmesi gerektiğini düşünmektedir.

CHP'nin Kürt sorununu çözemeyeceğini düşünenler katılımcıların yaklaşık yarısını (%49) oluşturmaktadır. Bu oran üniversite mezunları arasında %54,6'ya, en yüksek gelir grubu arasında da %61,6'ya kadar yükselmektedir. CHP'nin Kürt sorununun çözümüne ilişkin somut önerileri veya projeleri olduğunu düşünenlerin oranı (%51) da yine katılımcıların yarısını oluşturmaktadır. Bu konuda fikri olmayanların oranı da katılımcıların 1/4'üne karşılık gelmektedir. Bu veriler, CHP seçmenlerinin Kürt meselesinde ikiye ayrıldığını göstermektedir.

CHP'ye oy verenler ve diğer solcular arasında, Türkiye'de laikliğin tehlikede olduğunu düşünenlerin oranı %68'dir.

CHP'nin Kılıçdaroğlu ile birlikte eskisi gibi laiklik temelli bir siyaset tarzı gütmediğini ve laiklikten tavizler verdiğini düşünenlerin oranı yaklaşık %27 iken, bu görüşe katılmayanların oranı %68'dir..."

Bu sonuçlara göre denebilir ki, pek çok konuda, parti ile seçmen arasındaki örtüşme oldukça üst düzeyde...

Böyle oldukça sorun Kılıçdaroğlu'yla sınırlı değil...

Ya da böyle oldukça Kılıçdaroğlu bu parti için en uygun lider...

  • Abone ol